Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser

Stichting Mediation in Milieu
en Ruimtelijke Ordening: in beweging!

 
De hitte van de zomer hebben we wel achter ons gelaten. Nu de zon verstoppertje speelt met druilerige dagen en heftige buien, is het wel echt herfst aan het worden. En gelukkig maar, want met de toenemende aandacht voor klimaatadaptatie zou je kunnen denken dat er geen herfst meer in zit. Gezien de enorme oogst aan noten, appels en (kwee)peren lijkt er vooralsnog bestaansrecht voor de herfst.
 
In deze nieuwsbrief praten we je verder bij over transities. Waar we in het zomernummer transitie-inzichten deelden uit onze kennismiddag over klimaat, natuur en de rol van de mediator, beschouwen we nu de transitie zelf. Klimaatverandering, energietransitie, de omgevingswet met daaraan verbonden de voorwaarde van participatie. Zaken waar we als mediators steeds vaker mee te maken hebben, zo zal ook blijken tijdens de Week van de mediation en de online paneldiscussie die SMRO samen met Vereniging  Bouwmediators Nederland en Vereniging Mediators Overheid houdt op 20 oktober (heb je je al ingeschreven?).
 
Met collegiale groet,
 
Hans Bekkers
Voorzitter Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
Transitiemediation

De energietransitie is noodzakelijk. Klimaatdoelen zijn bekend en vrijwel elke instantie staat voor een opgave. Grote veranderingen waarvan niemand weet waar het naartoe kan en hoe. We zien ze aankomen, sterker nog ze zijn er al: conflicten in gebiedsprocessen met grote complexiteit aan partijen, belangen en ambities. Windmolens, zonnevelden, gasloze wijken. De nieuwe wet verplicht participatie en zonder coöperatie komt het niet van de grond.

Mensen die het moeten doen komen uit de duurzaamheidssector. Dit werkveld is anders. De kennis van ruimtelijke ordening en mediation in bouw en overheid kan van toegevoegde waarde zijn voor de energiesector. Transitiemediation, het woord is al bedacht. Nu de lading nog. 

Heidi Verschoor, 12 oktober 2020

KLANK-en

Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

Hoe beïnvloedt het online werken jouw werk en de oplossing van conflicten waarmee je werkt? Werk je aan interessante projecten? Wat houdt je bezig en zou je willen delen? Deel je ervaringen en stuur een bericht van maximaal 140 woorden inclusief een korte titel en je naam naar vraag@carleenmesters.nl. Wij voegen je bericht toe aan de bestaande KLANK-en op de SMRO website.

Nieuws en wetenswaardigheden

In en over Stichting MRO

Gezamenlijke interactieve paneldiscussie: 'Niet in mijn achtertuin!'
Tijdens de Week van de Mediation, met dit jaar als thema 'overheid, doelgroep mediators', verzorgt Stichting MRO samen met de Vereniging Bouwmediators Nederland en de Vereniging Mediators Overheid op 20 oktober een interactieve paneldiscussie. Aan het panel nemen deel: Joost Reus (wethouder Culemborg / voorzitter stuurgroep RES), Almar Otten (coördinator duurzaamheid van Deventer) en Theo van Bruggen (nationaal programma RES/RVO). Onder leiding van gespreksleider Jeroen Bartels (SMRO/BM) praten zij over NIMBY, participatie, de waarde van een onafhankelijke mediator/procesbegeleider en wat is er nodig om die erbij te betrekken. Linda Reijerkerk (directeur CVC) belicht specifieke aandachtspunten voor mediators in dit soort kwesties waarbij de overheid aan tafel zit.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor deze paneldiscussie via de website van de Week van de Mediation, programma 20 oktober, daar vind je ook meer info over kosten en PE punten en de andere interessante programmaonderdelen die middag, namelijk:

  • De Eberhard van der Laan Mediation Award
  • Peter de Raaf - Specialisten in conflict (Interactieve workshop)
  • Frederique van Zomeren in gesprek met Edo Groenewald over Hervorming van het rechtsbestel (Interactieve discussie
Download programma 'Interactief panelgesprek over het fenomeen ‘Niet in mijn achtertuin!’ bij conflicten in de leefomgeving'
Jaarlijkse studiedag: SMRO en Bouwmediators
Op woensdag 25 november vindt onze jaarlijkse studiedag plaats. Ook dit jaar weer een coproductie van Vereniging Bouwmediators Nederland en de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening. Het thema van de studiedag is oplossingsgerichte mediation. De training wordt gegeven door drs. Fredrike Bannink MDR, klinisch psycholoog, Master of Dispute Resolution, trainer, coach en mediator, en grondlegger van Oplossingsgerichte Mediation. Ze is auteur van vele boeken waaronder het boek Oplossingsgerichte Mediation. 

In verband met de aangescherpte Corona maatregelen kunnen er maximaal 30 personen aanwezig zijn. Leden van SMRO en de Bouwmediators hebben voorrang bij het aanmelden. Hierdoor is er zeer beperkt ruimte voor overige geïnteresseerden. 

U kunt zich aanmelden voor de studiedag door een e-mail te sturen aan Carleen Mesters: vraag@carleenmesters.nl. Wees er snel bij want vol is vol.

Bekijk hier meer informatie over kosten, PE punten, en het programma.
SMRO en de energietransitie
De wereldverbeteraar is een aantal jaren geleden begonnen als roeper in de woestijn. Opeens zijn er doelen voor de hele wereld en opgaven per gemeente. Ook zijn er potten met geld beschikbaar. Voor duurzaamheid en innovatie. Die koploper met kennis van zaken wordt overvraagd, de ambtenaren weten niet waar ze moeten beginnen en burgers (waaronder raadsleden) roepen door elkaar.
Lees verder ->
Transitiemediation, SMRO in gesprek met DRIFT
SMRO is over transitiemediation in gesprek met het Rotterdamse Instituut DRIFT dat Maatschappelijke Transities onderzoekt en bijstaat.  De directeur, Derk Loorbach, met wie een inspirerende denk- en vragensessie heeft plaats gevonden is ook professor aan de Erasmus Universiteit op het gebied van maatschappelijke transities. Voor SMRO staat het onderwerp mediation en transities al langer op de agenda nu de vraagstukken waar de maatschappij voor staat zo fundamenteel zijn.
Lees verder ->

Om ons heen

Windmolens voor datacenters - hoe zit het met de inwoners?
In juni berichtten wij in het SMRO-zomernieuws over de ontwikkelingen in de Wieringermeerpolder onder de kop “Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en datacentra”. Afgelopen zondag (11 oktober) belichtte Arjen Lubach het ontstaan van het windpark en de komst van de datacenters naar de Wieringermeer vanuit de verschillende belangen in het gebied en bij de betrokken organisaties.

Stel dat de gemeente Hollands Kroon een mediator had gevraagd als onafhankelijke procesbegeleider, hoe zouden dan de belangen van alle betrokkenen in dit transitieproces op een evenwichtige manier meegewogen zijn?

Binnenkort wordt ook in Zeewolde een datacenter gebouwd. Wij dagen de gemeente Zeewolde uit om met een van onze mediators het gesprek aan te gaan om te verkennen hoe we als mediators bij kunnen dragen aan een meer duurzame en gezamenlijke ontwikkelingen die voor alle partijen gunstig uitpakt.

Vacature: Bijzonder hoogleraar mediation bij de VU
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is op zoek naar een bijzonder hoogleraar mediation. De nieuw te benoemen bijzonder hoogleraar ontwikkelt en verzorgt onderwijs op het gebied van mediation binnen de afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Daarnaast levert de bijzonder hoogleraar een bijdrage aan het postacademisch onderwijs. Onderzoek op het terrein van mediation is het andere belangrijke onderdeel van het takenpakket van de bijzonder hoogleraar.  Belangrijk is dat resultaten van het onderzoek kunnen worden toegepast in de praktijk. Voor deze vertaalslag is een multi- en interdisciplinaire benadering van het onderzoek op het terrein van mediation noodzakelijk. Tot het takenpakket behoort ook het begeleiden van promotieonderzoek.
Lees verder ->
Minor aan de Haagse Hogeschool: Oplossingsgericht werken bij de overheid.
Wil jij graag werken bij de overheid, of werk je daar al? De Haagse Hogeschool heeft een minor opgezet genaamd 'Oplossingsgericht werken bij de overheid'. Of je nu een verzoek, klacht of bezwaarschrift behandelt, tegenwoordig wil de overheid een proactieve probleemoplosser aan zet. De informele werkwijze staat voorop, zeker binnen het Sociaal bestuursrecht en het Omgevingsrecht. Denk aan de toeslagenaffaire, en je begrijpt de noodzaak van een menselijk gesprek.
Lees verder ->
Mediation en klimaatvraagstukken in mondiaal perspectief
Mediators Beyond Borders International (MBBI) is een internationale NGO, opgezet door Ken Cloke, mediator van het eerste uur en inspirator van het Centrum van Conflicthantering. Sinds enige tijd kent MBBI ook een divisie Climate Change Policy Project (CCCP) welke zich bezighoudt met capacity building: mensen leren om beter met conflicten om te gaan die voortkomen uit klimaatverandering of door de acties die klimaatverandering tegenaan.

 Het mooie van deze organisatie is dat ze ‘global’ is en klimaatproblemen zijn – zoals we allemaal weten – ook wereldomspannend. Als lid van deze divisie van MBBI houden we ons bezig met vraagstukken rondom de effecten van klimaatverandering en instrumenten als mediation en stakeholder participatie om in dialoog te gaan met de verschillende partijen.
Lees verder ->
Doorbreken van Impasses
Het (nieuwe) wettelijke stelsel rondom vergunningverlening en handhaving in de leefomgeving, de Omgevingswet, gaat uit van minder regels en meer betrokkenheid van belanghebbenden bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Meer dan nu zal de leefomgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden van overheid, bedrijven en burgers. Nieuwe en oude vormen voor het afwegen van belangen zullen gevraagd worden. Mediators, net als procesbegeleiders met mediation- vaardigheden, zijn specialisten in het omgaan met de verschillende belangen van partijen en dus bij uitstek geschikt om conflicten over de leefomgeving te begeleiden en te helpen oplossen.

Bestel Doorbreken van Impasses nu via bol.com!
Win een van de gratis exemplaren van 'Doorbreken van Impasses'!
Stichting Mediation MRO verloot maar liefst drie exemplaren van Doorbreken van Impasses onder haar nieuwsbrief lezers!

Wilt u graag kans maken op een van de boeken? Laat ons dan via een e-mail aan SMRO weten waarom u Doorbreken van Impasses graag zou willen winnen.

De winnende inzendingen worden in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt! 

Interessante bijeenkomsten

Intervisie bijeenkomsten
› 2021
In 2021 worden weer vier intervisie-bijeenkomsten georganiseerd. De definitieve data en nadere informatie volgen.
 
Week van de Mediation
› 19-23 oktober 2020
Thema: 'overheid'. SMRO verzorgt op 20 oktober een interactieve paneldiscussie. Meer info en aanmelden via onderstaande link.
Website Week van de Mediation
 Kennisbijeenkomst
› 25 november 2020
Studiedag Oplossingsgerichte Mediation o.l.v. Fredrike Bannink (samen met Bouwmediators - voorrang voor leden)
Programma
Meer informatie (download)

 
Externe bijeenkomsten
› 27 oktober 2020
Participatie in het kader van de Omgevingswet. Hoe geef je daar invulling aan? Meer info en aanmelden via onderstaande link.
Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet, online
Een bijeenkomst doorgeven?
Als u een bijeenkomst toe wilt voegen aan de volgende nieuwsbrief kunt u een e-mail richten aan Carleen Mesters.
Lid worden van Stichting MRO?
Het is mogelijk om aan te sluiten bij Stichting MRO. Onze mediators komen jaarlijks vier tot vijf keer bij elkaar voor het uitwisselen van kennis en ervaring tijdens intervisie bijeenkomsten. We organiseren tevens in samenwerking met de Vereniging Bouwmediators Nederland bijeenkomsten.

Geïnteresseerden kunnen hier meer lezen over het lidmaatschap.

Contact

Voor meer informatie over Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening kunt u contact opnemen met Carleen Mesters.

E-mail: vraag@carleenmesters.nl
Tel: 06-2150 8914

U kunt voor meer informatie natuurlijk ook terecht op onze website: 
www.mediation-mro.nl
Een nieuwsbrief voor mediators en beleidsbemiddelaars aangesloten bij de Stichting Mediation MRO, collega mediators en procesbegeleiders werkzaam in het werkveld van de leefomgeving, bedrijven, burgers en overheden in diezelfde leefomgeving. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangesloten bij de Stichting, belangstelling heeft voor het werkveld van onze mediators en/of in de afgelopen jaren aanwezig bent geweest bij een van onze bijeenkomsten. Indien u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich eenvoudig uitschrijven onderaan deze mail. Een geïnteresseerde aanmelden kan natuurlijk ook.

Copyright © 2020 SMRO, All rights reserved.


U kunt uw gegevens hier wijzigen of uitschrijven van deze mailinglijst.

Het is mogelijk om aan te sluiten bij Stichting MRO. Onze mediators komen jaarlijks vier tot vijf keer bij elkaar voor het uitwisselen van kennis en ervaring tijdens intervisie bijeenkomsten. We organiseren tevens in samenwerking met de Vereniging Bouwmediators Nederland bijeenkomsten.

Geïnteresseerden kunnen hier meer lezen over het lidmaatschap.


Email Marketing Powered by Mailchimp