Copy
SACRED SPINE YOGA THERAPY
OPEN HEART RETREAT 13-15/8
"The wrongs done in this world, are done in the darkness of ignorance and unbelief, for when the light comes, the heart of the people is always right." (John Muir)

Ett hjärta fyllt av tacksamhet är essentiellt för vårt välmående och hälsa. Genom att aktivt välja, att öva oss i att känna tacksamhet för det som är oss givet, hjälper oss att flöda med livet på ett meningsfullt sätt. Tacksamhet vaknar inom oss när vi vilar i hjärtat. 

3 dagar av inre rening

Vi bjuder in tre dagar av enkelhet och avslappning där yogan, naturen och vår samvaro likväl som tid till reflektion ger dig chans att få mer utrymme inom dig, till det som är viktigt på riktigt.

Innehåll
  • Ankomst / incheck dag 1 kl 09:00, därefter samling med yoga.
  • Daglig yoga: yin/restorative, vinyasa yoga, terapeutisk hatha, qigong
  • Pranayama och meditationer med fokus på självkärlek/medkänsla
  • Gör ditt egna Mala: ett yogiskt radband för meditation
  • Maten blir ren och enkel; sallad, grönsaker och frukt.
  • Natur och sjö
  • Bastu vid sjön
  • Tystnad
  • Avslut efter lunch ca kl. 15:00
Kostnad
  •  3800 sek
Några ord från oss som samskapar retreatet

Leona Renee Ross, yogalärare med 15 års erfarenhet.

"Yoga is an opportunity for self knowledge and self trust. I am honored to serve others through this transformational practice. My intention is harmony between breath & movement. Together creating a calm and grounding space within where we can experience our nature." 

Petra Parvati Kalla, yogaterapeut och fysioterapeut med 20 års erfarenhet. 

"Idag undervisar jag terapeutisk yoga och qigong med en ödmjuk förhoppning att ge vidare det som har varit hjälpsamt för mig. I mitt arbete ser jag dagligen hur enkla men effektiva och väl valda tekniker gör stor skillnad för människors relation till kroppen, sig själva och sin livssituation. Gåvan vi får är insikten att vi kan påverka vår inre verklighet, och hur mycket detta färgar och ger form till vår syn på omvärlden."
Boka Open Heart
Facebook
Link
Website
Copyright © 2021 Sacred Spine Yoga Therapy, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp