Copy
Läs det här nyhetsbrevet i din webbläsare
Dela Dela
Dela Dela
Dela via mail Dela via mail

NYHETSBREV


Välkommen till det första nyhetsbrevet från projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas region. Projektet drivs av Näringslivskontoren i Region 10. Här kommer vi att berätta om lyckade case, måluppfyllnad och hur vårt arbetssätt där vi samverkar över kommungränserna och hela tiden lär av varandra stärker företagen i hela region 10.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Region Norrbotten och de medverkande kommunerna. 

På grund av det nya Coronaviruset lever vi just nu i en omtumlande tid med ytterst besvärliga situationer för många företag i vår region. Ingen kan sia om framtiden och vilken verklighet vi kommer ut till när den akuta situation som vi befinner oss i just nu är över. Men det vi vet är att vi på Näringslivskontoren i kommunerna jobbar stenhårt med att finna lösningar som kan verkställas omgående. Vi finns till hands nu och vi kommer att finnas till hands när hjulen börjar snurra igen. 

Projekt Näringslivsutveckling i Möjligheternas region ställer om till den nya verklighet vi befinner oss i och jobbar vidare med projektets fokusområden som är lika relevanta fortsättningsvis som innan det nya Coronaviruset slog till. 
 
Katti Lundström 
Huvudprojektledare i Västerbotten
Tel: +46 (0)72-217 80 43
Epost: katti.lundstrom@storuman.se 
Sophie Olsson
Huvudprojektledare i Norrbotten
Tel: +46 (0)76-101 70 19
sophie.olsson@argentis.se

Kort om projektet


Kommunerna i Region 10 vill ge företagen ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Vi har definierat fem områden som vi jobbar med för att ge ökad växtkraft i näringslivet. Läs mer →

I det här första nyhetsbrevet kommer vi att berätta lite mer om hur vi jobbar med kompetensförsörjning och vi börjar med att visa en film med 4 tips om hur du blir en bättre arbetsgivare:

Exempel på en aktivitet i projektet -Ledarutvecklingsprogram i Lycksele


Projekt Näringslivsutveckling i möjligheternas region har under vintern genomfört ett ledarutvecklingsprogram med namnet Lead forward. Lycksele kommun har varit samordnande och inbjudan gick ut till alla företag i Region 10 om att delta.

Två av deltagarna, Laila Ström och Sara Eriksson från företaget Wikk AB med huvudkontor i Norsjö nämner några delar som de utvecklat.

– Vi har utvecklat vårt ledarskap genom att vara coachande, genom att lyssna och ge beröm för bra prestationer. Företagets mål, syfte och värderingar har vi också arbetat med att förtydliga. Det upplever vi har skapat större engagemang hos personalen. 


Laila Ström, Sara Eriksson & Moni Lundström

- Att ha ett gott ledarskap där människor trivs tillsammans och känner att de är betydelsefulla är en viktig del för oss eftersom vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, avslutar Laila.

Relevanta aktiviteter

I början på Lead Forward gjordes en kartläggning genom att alla medarbetare i företaget anonymt fick svara på ett antal frågor om hur de bedömde olika delar av ledarskapet. Utifrån svaren skapades en handlingsplan med utvalda aktiviteter. I slutfasen har medarbetarna på företaget återigen fått besvara en enkät med frågor.

De sammanställda svaren visar en positiv skillnad, att medarbetarna uppskattar ledarskapet och är än mer nöjda i samtliga delar! 

Läs mer om insatsen här 

Tips om hur du blir en bättre ledare


I varje nyhetsbrev kommer vi att presentera några av våra projektledare som jobbar ute i kommunerna. Den här veckan får vi handfasta tips av projektledarna som har kompetensförsörjning som sitt fokusområde.

Marie Öhlund Lycksele


Ett väl fungerande team, i med och motgång gör en stor skillnad för företagets resultat. För att utveckla dina medarbetare är det viktigt att se individen, ge återkoppling och uppmuntran.

Ingrid Sjöberg Lycksele


Som ledare är det viktigt att sätta tydliga mål och kommunicera det till medarbetare och kunder. Det är en kraftfull metod för att styra utvecklingen av sitt företag dit man vill.

Kristina Axelsson Vilhelmina


Tydliga roller behövs för att dina medarbetare ska veta vad som förväntas av dem. Våga delegera och låt medarbetarna växa i sina roller. Det skapar engagemang och tar tillvara de anställdas olika kompetenser.

Blogginlägg om kompetensförsörjning

Stärkt ledarskap


David Cassini Bäckström från Lycksele har deltagit i kompetensutvecklings-programmet Motiverande ledarskap som anordnades av Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.

Läs mer

Vill bidra till utvecklingen


I drygt två år har Maurice Zongo bott och arbetat i Malå. Han är geolog, expert på guld och basmetaller. Några gånger per halvår har han kunnat besöka familjen hemma i Burkina Faso i västra Afrika. Nu är familjen återförenad i Malå.

Läs mer
Läs mer i vår blogg på mojligheternasregion.se
www.mojligheternasregion.se www.mojligheternasregion.seProjekt Näringslivsutveckling i möjligheternas region
Näringslivskontoret i Storumans kommun
Järnvägsgatan 30A
923 31 Storuman

e-post: naringslivskontoret@storuman.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är viktig för oss i projekt Näringslivsutveckling i möjligheternas region.

Så här hanterar vi dina personuppgifter:
Projekt Näringslivsutveckling i möjligheternas region har upprättat ett e-postregister i programvaran för detta nyhetsbrev. Adresserna är endast åtkomliga för de som hanterar nyhetsbreven. Vi delar inte med oss av e-postadresser till tredje part. Vill du inte att din e-postadress ska finnas i vårt register så kan du göra en avanmälan i länken nedan. Då raderas din adress från vårt system.


Vill du inte längre ta emot våra nyhetsbrev?
Du kan avregistrera dig här:
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Näringslivsutveckling i möjligheternas region · Näringslivskontoret i Storumans kommun · Järnvägsgatan 30 A · Storuman 923 31 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp