Copy
Maiutgave 2019

Friluftsagenda Buskerud

Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETER


NASJONALT

Ny rapport om verdens naturtilstand: Alvorlig utvikling for naturen

 

Mandag 6. mai ble det lansert en ny rapport om verdens naturtilstand, der 145 eksperter fra 50 land har bidratt.

 

Rapporten gjør rede for naturens tilstand og konsekvenser for viktige funksjoner naturmangfoldet har for menneskers livsgrunnlag. I tillegg viser rapporten hva som er de viktigste påvirkningsfaktorene og hvilke endringer som må til for å snu utviklingen.

 

Foto: Sabima 


LES MER (Miljødirektoratet)
LES MER (Sabima)
LES MER (forskning.no)
LES MER (Aftenposten)


NASJONALT

Ny håndbok: Ferdsel i verneområder og sårbar natur

 

Prinsippet for besøksforvaltning i verneområder og friluftslivsområder er å legge til rette for utvikling og mer ferdsel i områder som tåler mye besøk, mens områder som ikke tåler mye ferdsel, skjermes. På bestilling av miljødirektoratet fremkommer det nå en håndbok utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Metoden er i utgangspunktet laget for bruk i verneområder, men kan benyttes i alle naturområder som har utfordringer knyttet til ferdsel.


 


LES MER 


BUSKERUD

Mer naturkunnskap tilgjengelig


"I 2018 ble naturtyper kartlagt i utvalgte områder i 13 av landets fylker. Flere områder i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus ble kartlagt. Dette er nå tegnet inn i kartet og vil bli en viktig del av det naturfaglige kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltninga."  


Foto: Miljøstatus.no


LES MER 

 

NASJONALT

Klimagevinst i kommunenes planarbeid

 

Med klare retningslinjer og veiledning kan kommunene ta bedre hensyn til karbonrike arealer som skog og myr, og dermed hindre klimagassutslipp.  


LES MER 

BUSKERUD

Ny ansatt i FNF Buskerud


Linda Williamsen er ansatt som vikar i 50 % stilling hos FNF Buskerud. Resterende 50 % jobber hun for Norsk Friluftsliv. Linda er utdannet naturforvalter (bachelor- og mastergrad) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, på Ås, samt fra Universitetssenteret på Svalbard. Hun er en friluftsinteressert person som stadig er å finne i skogen eller på fjellet med hunden sin. Hun ser frem til å jobbe for FNF Buskerud.


Foto: Privat

 

HØRINGER

HARDANGERVIDDA

Forslag til Regional plan for Hardangervidda

 

Fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland har alle enstemmig vedtatt å legge forslag til rullert Regional plan for Hardangervidda ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsforslaget er i samsvar med Hardangerviddarådets anbefaling.

 

Høringsfrist: 1. juliLES MER
BUSKERUD

Kommunedelplan for Norefjell 2019-2035

 

Formålet med planen er å fastlegge overordnede rammer for videreutvikling av Norefjellplatået, samt Noresund tettsted. Planen skal underbygge at Krødsherad er en reiselivskommune med Norefjell som kommunens viktigste reisemål. Målet er å styrke attraktiviteten, verdiskapningen og helårsbruken av Norefjell.

 

Høringsfrist: 31. mai


LES MER

ARRANGEMENTER


NASJONALT

Landskonferanse Friluftsliv 2019

 

Landskonferanse Friluftsliv arrangeres i Trondheim på Scandic Nidelven 22.-24. mai 2019.


Dette er en større landskonferanse som arrangeres hvert tredje år (sist i Stavanger 2016), og er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv. 
 

Tid: 22. - 24. mai 2019
Sted: Trondheim


Foto: Norsk Friluftsliv
 


LES MER

DRAMMEN

TOPP7TUREN


Lørdag 25. mai arrangerer DNT Drammen den årlige Topp3Turen / Topp7Turen.

 

Tid: 25. mai 2019
Sted: Drammen og omegn


Foto: Marianne Moseby

LES MER

 

Hilsen Thomas André og Linda i FNF Buskerud

 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Linda Williamsen, linda.williamsen@fnf-nett.no,  41 57 37 64

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=f9421f31d2 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=f9421f31d2


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp