Copy
Oktoberutgave 2019                          
Friluftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETER


NASJONALT

Nasjonal ramme for vindkraft på land skrotes

 

Etter over 5000 innkomne høringssvar til nasjonal ramme for vindkraft på land, har Regjeringen valgt å gå vekk i fra den. Regjeringen skal nå gjennomgå konsesjonsprosessen for vindkraft på nytt, med sikte på å forbedre og stramme inn dagens praksis.


Foto: Norsk Friluftsliv


LES MER  (Regjeringen)

LES MER (Uttalelse Norsk Friluftsliv)
 


NASJONALT

Miljødirektoratets 
kartfortellinger


Miljødirektoratet har laget 8 kartfortellinger som alle rapporterer om ulike temaer rundt miljøstatus i Norge.


LES MER
 

NASJONALT

Veileder: Kartlegging av naturtyper på land


Miljødirektoratet har kommet med en veileder på nett for kartlegging av naturtyper på land. Denne omhandler arbeidet med kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, og omfatter bare kartlegging av naturtyper på land, ikke i sjø og vann.

LES MER 

 

NASJONALT

Ny tilskuddsordning for inkludering

 

Kulturdepartementet har opprettet en ny tilskuddsordning for å bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på større friluftsarrangementer. Alle frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen.

Foto: Trude Blaasmo


LES MER 

NASJONALT & BUSKERUD

FNF har ny grafisk profil og logo


Forum for natur og friluftsliv har fått ny grafisk profil og ny logo. I tillegg kommer det helt nye nettsider ved årsskiftet med den nye profilen. 


LES MER 

 

HØRINGER

BUSKERUD

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum 2019-2035

 

Planområdet er avgrenset mot Åselva i vest og deretter i rett linje nordøstover mot Gråfjell, i nord/nordøst mot Krødsherad grense og i sør omfatter planområdet til og med Hornsjøen.

 

Høringsfrist: 15. novemberLES MER
 

ARRANGEMENTER


NASJONALT

NINA-Dagen 2019 - Åpent fagseminar

 

Årets tema er naturmangfold og og klima. Påmelding innen 31. oktober. Arrangementet strømmes.

 

Tid: 5. november 2019
Sted: Clarion Hotell & Congress, Brattøra, TrondheimLES MER


OSLO

Naturviterforum: Naturens umistelige mangfold


Tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene. På årets naturviterforum vil de gi et kort overblikk på situasjonen slik den er i Norge, og vise eksempler på tiltak for å redusere tapet. Arrangementet strømmes.

Tid: 7. november, kl. 9:30 – 15:30
Sted: Stratos, Youngstorget, Oslo


LES MER

DRAMMEN

Samling om flerkulturelt friluftsliv og folkehelse

 

Samlingen passer for deg som jobber i offentlig- eller frivillig sektor, eller bare er engasjert i flerkulturelt arbeid, friluftsliv og/eller folkehelse. Målet med samlingen er å synliggjøre fordelene friluftsliv har for folkehelsen, spesielt med hensyn til innvandrere, og hvordan friluftsorganisasjonene kan bidra. Mer informasjon om innhold, påmelding og annen praktisk info kommer! Hold av datoen! Samlingen vil finne sted sentralt i Drammen.

Foto: Tonje Refseth

 

Tid: 12. desember 2019, kl. 12:00-17:00
Sted: Sentralt i Drammen (sted kommer)


 


 

Friluftshilsen fra Thomas André og Linda i FNF Buskerud

 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Linda Williamsen, linda.williamsen@fnf-nett.no,  41 57 37 64

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=a4ceebc2df eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=a4ceebc2df


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp