Copy
Aprilutgave 2020                          
Friluftsag
enda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETER


NASJONALT


Ny nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene


Norge utarbeider nå en nasjonal handlingsplan for å kunne nå FNs bærekraftmål innen 2030. Den nasjonale handlingsplanen skal utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring, og den skal være ferdig i løpet av våren 2021. – Det er bare ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd. For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, trenger vi en nasjonal handlingsplan, sier Nikolai Astrup (H).LES MER

  
NASJONALT


Norges Miljøvernforbund (NMF) etablerer aksjonsgrupper mot vindkraft over hele landet


Norges Miljøvernforbund (NMF) etablerer aksjonsgrupper mot vindkraft over hele landet., og søker nå folk som ønsker å bidra i deres arbeid. NMF vil bistå med opplæring og gjennomføring av motstand med det formålet å forsinke, og helst stanse påbegynte prosjekter med minimal, eller helst ingen bøtelegging av aksjonister, slik at politikerne forstår at vindkraftutbygging på land i Norge, og på de aktuelle utbyggings områdene er imot folkets, og ikke minst naturens vilje. LES MER

  


NASJONALT


DNT- Hyttene åpnes gradvis i mai

 

Etter å ha holdt oss hjemme siden 12. mars, og årets hytte-påske ble avlyst, er det godt å vite at vi nå kan reise til fjells igjen. Det private hytteforbudet ble opphevet 15. april, og nå jobber DNT med en gradvis, sikker og trygg, åpning av sine hytter. – Er det noe denne krisen har vist, så er det hvor viktig naturen er for oss. Vi trenger nærhet til naturen, og den vil bli vel så viktig for oss i tiden fremover. Derfor er vi enormt glade for at vi kan planlegge en gradvis hytteåpning nå, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

LES MER

  

NASJONALT
 

Tid for nærtur


April 2020 vil gå inn i historiebøkene som friluftslivets «nærtur»- måned. Vi har hatt utekontor og uteskole. Og telefonmøter på stien og i skiløypa. Aldri har allemannsretten vært mer aktuell enn nå. Men med allemannsretten følger også krav om at vi skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å gjøre skade på miljøet. Med flere folk ute, ser vi også mer søppel. Overfylte parkeringsplasser og telting midt i tiurleiken! Følg Friluftslivets koronavettregler du og! 

Les mer


NASJONALT


Ta hensyn til sårbar natur


Rapporter fra Statens naturoppsyn (SNO) viser at ferdselen har vært svært stor i en del folkerike områder, spesielt i Oslofjordområdet.

- Følg Friluftslivets koronavettregler i påska, og husk også regel nummer fire om å ta vare på naturen. Stor ferdsel kan være en utfordring for den mest sårbare naturen, fugler og dyr, sier direktør Morten Kjørstad i Statens naturoppsyn.


Les mer

VÅRE INNSPILL

REGIONALT
 

Mudring og utfylling ved Utøyakaia i Hole kommune
 

Statsbygg har søkt Fylkesmannen i Oslo og Viken Statsbygg har søkt fylkesmannen i Oslo og Viken om tillatelse til mudring og utfylling ved Utøyakaia i Hole kommune i forbindelse med etablering av nasjonalt minnested for 22. juli. Utbyggingen vil prege eksisterende naturvernområder, og gjøre skade på det biologiske mangfoldet i Tyrifjorden som allerede er under press. Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud råder derfor fylkesmannen til ikke å gi tillatelse til mudring og utfylling av Utøyakaia. Les vår uttalelse her. 

REGIONALT
 

Vestre Spone Trial og Enduroanlegg


Modum Motorsportklubb har sendt inn søknad om tillatelse til å bygge Trial- og Enduroanlegg på Vestre Spone i Modum kommune. I planområdet for Vestre Spone Trial og Enduroanlegg finner vi både populære turstier og våtmarker. Vi vil minne om at bevaring av våtmark er høyst prioritet i den norske miljøsatsingen. Det er også lagt mye arbeid i å opprette de populære turstiene i området. Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud mener at det biologiske mangfoldet i området må kartlegges og hensyntas før reguleringsplanen endelig vedtas. Les vår uttalelse her

 

PÅGÅENDE HØRINGER

FLESBERG
 

Reguleringsplan for Ådalsvegen Massetak i Flesberg kommune

 

Høring - Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for råstoffutvinning: Uttak av stein, pukk og grusmasser. I planområdet er det blandingsskog, og et ferskvann som danner et enkelt bekkeløp. Utenfor området er naturreservatet Svarttjern.

Frist: 8. mai

LES MER

FLÅ
 

Detaljplan for Høgevarde Fjellpark i Flå kommune

 

Høring - Formål med planen er å legge til rette for utvikling av en fjellandsby i Høgevarde Fjellpark. Dette omfatter service- og næringsvirksomhet, utleieenheter, endring av Gulsviksetervegen, private leiligheter, nytt område for skiband/ akebakker/aktiviteter for barn, landsbytun, parkering for skianlegg, gangbruer, turveger (helårs), skiløyper m.m. 

Frist: 15. mai

LES MER

ARRANGEMENTER


NASJONALT
 

Forum for Natur og Friluftsliv Møre og Romsdal Webinar Aktivitetsråd 
 

Forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal og 12 medlemsorganisasjoner arrangerer webinar med aktivitetsråd/ aktivråd som tema, onsdag 6. mai kl. 09:30-10:30. Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv og Marianne Storm, prosjektleder for Fredrikstad aktivitetsråd, holder innlegg om og hvorfor aktivitetsråd er aktuelt og et gode. 

For påmelding, send en epost til FNF Møre og Romsdal for tilgang til Teams-møtet. 


NASJONALT
 

Miljødirektoratet Webinar
 

Miljødirektoratet arrangerer flere gratis webinarer om ulike miljøtemaer i vår. Temaene er hovedsaklig klima og kartlegging av naturtyper. I mai er følgende webinar aktuelle: 

Biodrivstoff: Hvor mye brukte vi i fjor? Webinar 12. mai kl. 09:00-10:30

Klimatilpasning: Dimensjonerende nedbør og klimapåslag. Webinar 19. mai kl. 10:00- 11:00. 


Vårlig friluftshilsen fra Kaja og Thomas André i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=786572e970 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=786572e970


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp