Copy
Augustutgave 2019

Friluftsagenda Buskerud

Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETER


NASJONALT

Friluftslivets uke har mange aktiviteter og turer for store og små. Bli med du også!

 

Fra og med lørdag 31. august og én uke fremover blir det arrangert mange morsomme aktiviteter og turer over hele Norge. 

 

Her kan du lese hva som skjer der du bor!

 

Foto: Paulina Cervenka


LES MER 
 


NASJONALT

Hele Norge sover ute lørdag 31. august!

 

Under #nattinaturen inviteres hele Norge til å sove ute. Pakk soveposen, teltet eller hengekøya og bli med du også!

 

Du kan overnatte akkurat hvor du vil, og flere steder i landet arrangeres det også åpne fellesarrangementer i regi av lokale lag og foreninger. Sjekk aktivitetskalenderen for å finne et fellesarrangement der du bor.


Hvis du deltar på #nattinaturen kan du vinne flotte premier fra Fjällräven! LES MER


Foto: Kristin Nordli


 


NASJONALT

FNs klimarapport: Arealforvaltning kritisk for klima og bærekraftsmål

 

Foto: Miljødirektoratet


FNs klimapanel (IPCC) lanserte 8. august en spesialrapport om klimaendringer og landarealer. Panelets forskere er tydelige på at om vi skal klare å redde klimaet må vi endre hvordan vi produserer mat, hva slags mat vi spiser og hvordan vi forvalter landområdene i verden.  

- Kommunene må ta større ansvar, og være mer bevisst på den rollen de har – også for å ivareta natur. Og så får vi i regjeringen sørge for at vi støtter oppunder det arbeidet, og vi skal selvfølgelig i siste instans sørge for at de nasjonale føringene og interessene ivaretas, sier Elvestuen til Norsk Friluftsliv.


LES MER (Miljødirektoratet)
LES MER (NRK)
LES MER (Norsk Friluftsliv)
LES MER (forskning.no)

BUSKERUD

Friluftslivets ferdselsårer skal få flere ut på tur


Foto: Buskerud Fylkeskommune

Milødirektoratet har satt i gang et 5-årig prosjekt som skal fremme planlegging, opparbeiding, skilting, merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene.

Målet er å få flere ut på tur, få flere til å utøve friluftsliv mer jevnlig, øke tilgjengeligheten og inspirere flere kommuner til å utarbeide liknende planer.


LES MER 

 

NASJONALT

Ny klimapodcast for kommunene

 

Klimapodcast fra Miljødirektoratet er en ny podcast for de som er interessert i hvordan kommunene kan redusere utslipp av klimagasser.

- I podcasten får du høre inspirerende historier og praktiske erfaringer fra klimaarbeid i kommuner over hele landet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Ny episode kommer hver 14. dag. 


LES MER 

BUSKERUD

Ny tilskuddsordning for 2020


Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og stiftelser som ønsker å bidra til skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting av kulturminner i verneverdige og fredete kulturmiljøer i Buskerud.


Foto: Buskerud Fylkeskommune


LES MER 

 

HØRINGER

NASJONALT

Nasjonal ramme for vindkraft på land

 

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har NVE laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft.

 

Høringsfrist: 1. oktoberLES MER (Regjeringen)
LES MER (NVE)
BUSKERUD

Regionalplan for Norefjell-Reinsjøfjell 2019-2035

 

Formålet med den regionale planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt.

 

Høringsfrist: 10. oktober


LES MER

ARRANGEMENTER


DRAMMEN

Friluftsdebatt og gratis friluftsaktiviteter


Foto: Norsk Friluftsliv 
 

I anledning Friluftslivets uke arrangerer Drammen Friluftsforum en politisk debatt med toppolitikere i Drammen. Det blir i tillegg gratis matservering og mange morsomme aktiviteter for barn.

 

Tid: 5. september 2019
Sted: Drammen: Fjordparken


For mer informasjon, sjekk ut facebook-arrangementet:

LES MER


AKERSHUS OG BUSKERUD

Samling: Prosjekt for friluftslivets ferdselsårer


Foto: Marianne Moseby
 

I regi av prosjekt for friluftslivets ferdselsårer inviterer Akershus og Buskerud fylkeskommuner til samling for friluftsorganisasjoner i Akershus og Buskerud 4. september.

Inviterte er lag og foreninger som er involvert i planlegging og tilrettelegging av friluftslivets ferdselsårer. Seminaret holdes i samarbeid med Buskerud fylkeskommune.

Tid: 4. september, kl. 9:30 – 15:00
Sted: Sjøholmen i Sandvika


LES MER

 

Friluftshilsen fra Thomas André og Linda i FNF Buskerud

 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Linda Williamsen, linda.williamsen@fnf-nett.no,  41 57 37 64

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=25fa080663 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=25fa080663


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp