Copy

"Vi måste vara där barnen är"

Nu har många barn träffat sina lärare och klasskamrater för första gången. För de flesta kommer skolstarten givetvis att gå jättebra, många nya kompisar och massa ny kunskap väntar. Men för andra börjar en helt annan verklighet. Vissa barn kommer inte att bli accepterade av sina klasskamrater och de kommer inte att få vara med och leka på rasterna. De hamnar utanför redan från början.

Här är det viktigt att lärare och annan skolpersonal är ute på rasterna och håller ögon och öron öppna i klassrummet. De är vuxnas ansvar att se till att alla får vara med och att utanförskap inte existerar. Vissa barn vill gärna vara med och leka men är för blyga för att fråga, andra barn diskrimineras på grund av utseende, kultur och hudfärg. Detta börjar tidigt, långt tidigare än man tror. Vi vuxna, föräldrar och skolpersonal, måste visa att alla är lika värda, för om vi inte arbetar för detta i skolan när ska vi då göra det?

Vi hoppas att alla skolor ska jobba ännu mer mot mobbning och ta tag i problemen innan de blir för stora. Vi vill även att skolorna ska satsa mer på rastvakter för att snabbare upptäcka varningssignaler. En antimobbningspolicy i en pärm i personalrummet är bra, men den hjälper inte eleverna ute på skolgården. Nolltolerans mot mobbning anser att all skolpersonal bör få nödvändig utbildning som kan appliceras i skolan varje dag - för vi måste vara där barnen är.

PS. Nytt för den här terminen är att vi i stället för e-tidningen Nolltolerans kommer att skicka ut enbart nyhetsbrev till våra sponsorer. Vi har valt att lägga resurserna där de gör mest nytta – i skolan.

Tack till våra stödföretag

Tack till alla företag som stödjer Noll Tolerans mot Mobbning ni gör det möjligt för oss att bedriva vårt arbete. Klicka på knappen nedan för att se alla våra stödföretag.
Stödföretag
Besök vår hemsida
Copyright © 2018 Nolltolerans mot Mobbning

VIll du inte längre ta emot desa nyhetsutskick?
Avregistrera dig här.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nolltolerans mot Mobbning · Radiatorvägen 14 · Orebro 702 27 · Sweden