הרבה לחץ עובר עלינו בימים אלה ,מחפשים קצת שקט פנימי ושגם יהיה מעניין .

מוזמנים לרכוש את האלבום שלי 

https://kobihagoel.bandcamp.com

 

Much pressure is on our heads this days - looking for some inner peace and interesting as well 

Buy my Album 

 

https://kobihagoel.bandcamp.com


 
Buy Now
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
facebook
Twitter
Instagram
Website
Email
VKontakte
Houzz
Spotify
Copyright © 2020 Hagoel, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp