Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief December 2018

 
Jezus zegt: “Als je mij ziet, zie je God. Want ik ben het licht dat naar de wereld gekomen is. Als je in mij geloofd, leef je niet meer in het donker.” (Johannes 12:45-46)

MISSIE DORDT NIEUWS is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Dordtse Evangelisatie. Heel concreet is ons doel het bevorderen van (1) gebed voor, (2) informatieverstrekking over en (3) betrokkenheid bij missionaire initiatieven in de stad Dordrecht.

In MISSIE DORDT NIEUWS wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in verscheidenheid. Kerken, gemeenten en individuele gelovigen zijn uiteraard vrij om aan te haken bij die activiteiten die passen bij hun identiteit en eigenheid.

MISSIE DORDT NIEUWS is een nieuwsbrief ván en vóór kerken, geloofsgemeenschappen, christelijke organisaties en initiatieven. Het is een nieuwsbrief om te delen met gemeenteleden en medegelovigen. Fantastisch dat dit ook gebeurd. Zo worden duizenden mensen bereikt.

In deze nieuwsbrief meer over …

 

·       Kerstmarkt 2018 | Meehelpen in de bediening, ontvangst en gebed
·       Rugzakkenactie Broodnodig | Een kerstcadeau voor dak- en thuislozen
·       The Passion 2019 | Meedoen met de werkgroep ‘verdiepend’
·       Kerkenmeeting Missie Dordt | Welkom op 10 januari 2019 in de Zuidhovenkerk
·       KerstSamen 2018 | Gastvrouwen/-heren gezocht voor 24/12
·       Alpha in Dordrecht | Meedoen en/of uitnodigen
·       Week van gebed | Bidden met christenen uit/voor de wijk!
·       Kindergebedsfeest | Meedoen met de voorbereiding
·       Kinderwerkpakket | Materiaal voor kinderclub en/of nevendienst
·       Oud Papier | 1 avond = € 500 voor de Dordtse Evangelisatie
·       Podcast ‘Eerst Dit’ | Dagelijkse overdenking via WhatsApp
·       Artikel Tijding IZB | “De Geest is niet te vangen in een methode”
·       Nieuwsbrief Dordtse Evangelisatie | Jaargang 39, Nr. 2 (Winter 2018)
·       Serve the City | Acties aanmelden voor Hemelvaartsdag (herhaling)
·       Serve the City | Organisatietalent gezocht (herhaling)
·       Vacatures Dordtse Evangelisatie | Bestuursleden gezocht (herhaling)
·       Investeer in Missie Dordt | Bijdragen met uw gift
·       Missie Dordt Nieuws (1) | Aanleverinstructie
·       Missie Dordt Nieuws (2) | Aan-/afmelden

Kerstmarkt 2018

Meehelpen in de bediening, ontvangst en gebed


Binnenkort is het zo ver. Van vrijdag 14 t/m zondag 16 december is er weer de jaarlijkse Kerstmarkt in de Dordtse binnenstad. Uiteraard is dan ook de winkel en kapel Van Alle Tijden geopend. We verwachten vele bezoekers. Daarom hebben we uw hulp nodig. Om het rooster sluitend te maken, zijn nog op zoek naar:

·       Gastvrouwen/-heren
·       Mensen in de keuken en bediening
·       Vraagbaken voor in de kapel

Bent u iemand met passie voor God en wilt u uw geloof praktisch uitdragen? Dan bent u degene die wij zoeken. Mail voor meer informatie en aanmelden naar Dave Lotulung (lotulung.vanalletijden@gmail.com) van de werkgroep Van Alle Tijden.

Rugzakkenactie Broodnodig

Een kerstcadeau voor dak- en thuislozen


Ook dit jaar wil de werkgroep Broodnodig de dak- en thuislozen van Dordrecht een kerstcadeau geven. Zij doen dit door hen na het kerstdiner een gevulde rugzak aan te bieden. Indien u mee wilt doen met deze actie kunt u een rugzak vullen met bijvoorbeeld de volgende producten:

•       Shampoo, douchefris of deodorant (geen stukken zeep a.u.b.)
•       Tandenborstel en tandpasta
•       Sokken, ondergoed of T-shirt (M/L)
•       Sjaal, handschoenen en een muts
•       Papieren zakdoekjes
•       Iets lekkers en een pakje drinken
•       Een bemoedigende kaart (zonder uw naam)

U kunt deze rugzak inleveren op zaterdagmorgen 15 december tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Baptistengemeente Kruiskerk (Vrieseweg 64) t.a.v. Laura Hoenders (06-49875584; l.hoenders@telfort.nl).

The Passion 2019

Meedoen met de werkgroep 'verdiepend'

 

Wat is het échte verhaal van The Passion? Waar gaat het over op Goede Vrijdag en Pasen? Wie is Jezus? Wat staat er over hem in de Bijbel? En waarom werd hij gekruisigd?

De werkgroep ‘verdiepend’ wil voor, tijdens en na The Passion programma’s aanbieden van verbreding, verdieping en vervolg. Bijvoorbeeld middels een leestafel bij de Bibliotheek, een Alpha cursus na The Passion, een stadsbrede kerkproeverij, een Bijbelquiz met bekende en minder bekende Dordtenaren, billboards met prikkelende teksten langs de weg, een multicultureel Bijbel-leespodium, pop-up informatieplekjes en gebedsposten in de stad, of eenvoudigweg het uitdelen van het wereldberoemde boek: de Bijbel.

Dit zijn zomaar wat ideeën n.a.v. een eerste brainstormsessie. Hebt u een goed idee? Laat het ons weten. We willen aansluiten bij de wind van de Geest en bij uw en jouw creativiteit en inspiratie.

Mooie ideeën zijn echter niet voldoende. Voor het concretiseren zijn mensen en middelen nodig. De werkgroep is daarom dringend op zoek naar leden die willen meedenken en meedoen. The Passion in Dordrecht is een unieke kans. Die laten we als kerken en gemeenten toch niet aan ons voorbij gaan? Neem nu contact op en meld u aan als werkgroeplid. Samen staan we sterk in missionair werk.

Neem voor meer informatie contact op met Wiebe van Horssen (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl; 06-28196630) van de werkgroep ‘verdiepend’.

Kerkenmeeting Missie Dordt

Welkom op 10 januari 2019 in de Zuidhovenkerk


Op donderdagavond 10 januari 2019 hoopt Missie Dordt een kerkenmeeting te houden. Waarom? Omdat we geloven dat de tijd rijp is om Missie Dordt verder te concretiseren.

Tal van initiatiefnemers delen op deze avond hun dromen, plannen en initiatieven, waarbij u als kerk, gemeente of individuele gelovige kunt aanhaken. Ook presenteren we een eerste schets van het missionaire palet van de stad. Kortom: het wordt een inspirerende bijeenkomst en daarom van harte welkom!

·       Wanneer? 10 januari 2019; 19.45 inloop (koffie); 20.00 aanvang
·       Waar? Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4); Grote Zaal
·       Voor wie? Kerkenraden, voorgangers, leden ECs, geïnteresseerden en betrokkenen

Meer informatie over het programma en de sprekers volgt in de Missie Dordt Nieuws van januari 2019. Hebt u een missionaire droom, plan of een initiatief wat u op deze kerkenmeeting wilt presenteren? Mail dan naar Wiebe van Horssen (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl).

KerstSamen 2018

Gastvrouwen/-heren gezocht voor 24/12


Op kerstavond (24/12) organiseert ‘KerstSamen’ een viergangendiner met kerstgospelmuziek van de Country Trail Band in Bonfire (Wijnstraat 117). De avond is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een moment van ontmoeting tijdens de feestdagen, want Kerst vier je niet alleen! De organisatie verwacht zo’n 120 mensen.

Het is voor ‘KerstSamen’ belangrijk dat de gasten zich op hun gemak voelen en er belangstelling voor hen is. Daarom zoeken we nog mensen die aan tafel willen mee-eten en een gesprekje aanknopen. Wilt u meedoen als gastvrouw/-heer? Neem dan contact op met Ellen Steeds (06-16483293). De maaltijd begint om 18.00 uur. De gastvrouwen/-heren worden om 17.15 op locatie verwacht.

Wilt u zelf mee-eten of kent u iemand die dat graag zou willen? Vul dan het formulier in op de website. Zie: http://www.bonfiredordrecht/events/kerstsamen-2018. Tot ziens bij ‘KerstSamen’!

Alpha in Dordrecht

Meedoen en/of uitnodigen


Dordtse kerken werken samen in het aanbieden van Alpha. Binnenkort gaan diverse cursussen van start. Alpha start elke bijeenkomst met een maaltijd. De cursus duurt 10 bijeenkomsten.

·       Dinsdag (overdag), startbijeenkomst 12 februari, 12.30-15.00 uur
        Andreaskerk (Jac. Van Heemskerkstraat 19), contact: marleenalpha@gmail.com
·       Woensdag (’s avonds), startbijeenkomst 30 januari, 19.00-22.00 uur
        Thuisadres (Frederikstraat 16), contact: alphacursus@interest.nl
·       Donderdag (’s avonds), startbijeenkomst 31 januari, 18.30-21.00 uur
        Kerk van de Nazarener (Talmaweg 121), contact: alphacrabbehof@kvdndordrecht.nl

Klik hier voor de folder.

Wilt u zelf meedoen? Neem dan contact op via e-mail.

Wilt u de folder ontvangen en iemand persoonlijk uitnodigen? Mail dan naar missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

Week van Gebed 2019

Bidden met christenen uit/voor de wijk


Opnieuw zijn er ook in Dordrecht gebedsavonden per wijk georganiseerd. Ze worden voorbereid door kerken in de betreffende wijk. Er zijn verschillende gebedsvormen gekozen om aan te sluiten bij zoveel mogelijk tradities. Concrete gebedspunten worden gedeeld vanuit de wijk/stad. We nodigen christenen uit om mee te bidden met de wijk waar men woont en/of betrokken bij is.

·       Zondag (20/1): Gezamenlijke startavond in de Zuidhovenkerk, Zuidhovenlaantje 2
·       Maandag (21/1): Vogelbuurt, Reeland en Staart in ‘de Linde’, Bankastraat 158
·       Dinsdag (22/1): Centrum in de gemeente Immanuel, Lange Breestraat 24-26
·       Woensdag (23/1): Sterrenburg in ‘de Open Hof’, Herschelstraat 27
·       Donderdag (24/1): Stadspolders/Dubbeldam in ‘de Kandelaar’, Van Eesterenplein 230
·       Donderdag (24/1): Krispijn/Zuidhoven in de Pauluskerk, Albertina Agnesstraat 2.
·       Vrijdag (25/1): Crabbehof/Wielwijk in de Kerk van de Nazarener, Talmaweg 121
·       Zaterdag (26/1): Gezamenlijke slotavond in Benevia, Spirea 7

Aanvang alle avonden 20.00 uur.

Klik hier voor de poster.

Meer informatie: www.stadsgebeddordrecht.nl of www.weekvangebed.nl. Wilt u meewerken met een gebedsavond? Neem contact op met Emmy Boor (emboor@nazarene.nl).

Kindergebedsfeest

Meedoen met de voorbereiding


Hoe mooi is het als niet alleen volwassenen, maar ook kinderen gaan bidden voor hun directe omgeving. Vanuit dat verlangen wil de werkgroep Stadsgebed dit jaar ook een kindergebedsfeest organiseren en wel op woensdagmiddag 23 januari 2019.

Hiervoor is de werkgroep op zoek naar mensen die mee willen doen met de voorbereiding. Op vrijdag 14 december is hiervoor een overleg bij Gerdien van Nienes. Wilt u meedoen? Neem dan contact op: gerdienvannienes@gmail.com.

Kinderwerkpakket

Materiaal voor kinderclub en/of nevendienst


Zoekt u een kant en klaar kinderwerkpakket om te gebruiken op de kinderclub of nevendienst? De Internationale Bijbelbond (IBB) heeft samen met Missie Nederland en de Raad van Kerken een kinderwerkpakket uitgewerkt om te gebruiken tijdens de Week van Gebed 2019. Op die manier worden ook kinderen en jongeren ook heel concreet betrokken bij de Week van Gebed.

Het kinderwerkpakket is direct te downloaden vanaf de website van Missie Nederland. Brengt u dit onder de aandacht bij de kinderwerkers en clubleiding van uw kerk of gemeente?

Klik hier voor het downloaden van het kinderwerkpakket.

Oud Papier

1 avond = € 500 voor de Dordtse Evangelisatie


De werkgroep Oud Papier is dringend op zoek naar vrijwilligers die slechts 1x per kwartaal een avond oud papier willen ophalen. Samengevat:

·       1x per kwartaal van 18.30-21.00 uur
·       1 avond = € 500 voor de Dordtse Evangelisatie

Neem voor meer info contact op met Rianne van Knijff (riannevdknijf@gmail.com; 06-42448904).

Podcast ‘Eerst Dit’

Dagelijkse overdenking via WhatsApp


Onder de naam ‘Eerst Dit’ verzorgen de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB vanaf maandag 3 december een gratis dagelijkse bijbelpodcast. Elke werkdag krijgen de abonnees ’s morgens een 7-minuten durende podcast in hun WhatsApp, met een Bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die willen groeien in geloof en het volgen van Jezus.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vijf medewerkers zijn ds. Dirk de Bree (Utrecht), Minella van Bergeijk (hoofdredacteur EVA), ds. Kees van Ekris (Zeist), ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus) en ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven).

Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden via www.eerstdit.nl.

Artikel Tijding IZB

“De Geest is niet te vangen in een methode”


De Dordtse Evangelisatie werkt samen met de missionaire organisatie IZB in het project ‘Missie Dordt’. In de laatste uitgave van het blad Tijding van de IZB leest u meer over dit project en het missionaire centrum ‘Van Alle Tijden’. Hierbij de introductie:

‘Volkskoffiehuis’ prijkt met grote letters op de gevel van het missionaire centrum aan de Grotekerksbuurt in de historische binnenstad van Dordrecht. ‘Laat dat maar staan; het is wel gepast’, zeiden de vrijwilligers van de Dordtse Evangelisatie, toen ze het prachtige pand vlak achter de Dom in gebruik namen als vintage-winkel en inloophuis-met-kapel. Sinds 1 september is dit het werkterrein van Wiebe van Horssen; hij coördineert het missionaire werk van de tientallen kerken en geloofsgemeenschappen in de stad.

Klik hier voor het volledige artikel.

Nieuwsbrief Dordtse Evangelisatie

Jaargang 39, Nr. 2 (Winter 2018)


Hoe bijzonder is het dat de stichting Dordtse Evangelisatie het 2de nummer van de 39ste jaargang van haar nieuwsbrief mag uitgeven. Dat getuigt van een rijke historie. De jaren door mocht de stichting met honderden vrijwilligers invulling geven aan haar missionaire en diaconale presentie in de stad.

Anno 2018 is het belangrijk om ons te bezinnen op gepaste vormen van evangelisatie. Missie Dordt wil daar samen met een rijke diversiteit aan kerken naar zoeken. In de nieuwsbrief leest u daar meer over. Verder komen de diverse werkgroepen van de stichting aan het woord.

Klik hier voor de digitale versie.

Serve the City

Acties aanmelden voor Hemelvaartsdag (herhaling)


Op 30 mei 2019 zal Serve the City weer haar jaarlijkse actiedag organiseren. Sinds 2008 mobiliseert Serve the City vrijwilligers om op praktische wijze Gods liefde te laten zien aan mensen in Dordrecht.

Wie ga jij helpen tijdens Hemelvaartsdag? Denk niet te moeilijk, maar kijk eens in je omgeving naar iemand of een organisatie die wel wat hulp kan gebruiken. Verzin een leuke actie, verzamel wat hulptroepen (vrienden, familie, kerkgenoten) en meld je aan!

Wij regelen een startevent, flyers, T-shirts en een inschrijfsysteem op onze website: www.stc-dordrecht.nl. Shine your Light! Namens de werkgroep, Monique en Arthur Moen.

Serve the City

Organisatietalent gezocht (herhaling)


Serve the City is een wereldwijde beweging en sinds 2008 actief in Dordrecht. De missie is om vrijwilligers te mobiliseren om op praktische wijze Gods liefde te laten zien aan mensen (in nood). Voor het organiseren van ons jaarlijks event op Hemelvaartsdag zoeken wij 1 of 2 organisatietalenten.

Vindt u het leuk om de activiteiten van Serve the City Dordrecht te coördineren? Neem dan contact op met Monique en Arthur Moen via www.stc-dordrecht.nl.

Vacatures Dordtse Evangelisatie

Bestuursleden gezocht (herhaling)


Voor het dagelijks bestuur zoekt de stichting Dordtse Evangelisatie per 1 januari 2019 een algemeen adjunct en een coördinator kerken en gemeenten (v/m). Beide vacatures betreffen een vrijwilligersfunctie voor gemiddeld 2 uur per week. Download hier de volledige vacature tekst:

·       Algemeen Adjunct
·       Coördinator Kerken en Gemeenten

Hebt u passie voor het doorgeven van het Evangelie en gelooft u dat wij geroepen zijn om daarin samen op te trekken? Denk dan eens biddend na over deze vacatures.

Maak uw motivatie voor 15 december 2018 kenbaar bij de bestuursvoorzitter Ebe Bruinsma (ebruinsma@outlook.com, 06-54970435).

Investeer in Missie Dordt

Bijdragen met uw gift


Missie Dordt is afhankelijk van giften. Uw steun is nodig om onze activiteiten voort te blijven zetten en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. We vragen u om van harte mee te helpen investeren.

Als kerk of gemeente kunt u een collecte houden of een actie organiseren voor Missie Dordt. Voor een presentatie of bericht in uw nieuwsbrief, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl

Met uw financiële bijdrage geeft u het missionaire werk in de stad een nieuwe impuls. Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL18RABO0166461431 t.n.v. Stichting Dordtse Evangelisatie o.v.v. Missie Dordt.

Missie Dordt Nieuws (1)

Aanleverinstructie


MISSIE DORDT NIEUWS is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt tussen de 1ste en 5de van de maand.

Wilt uw nieuws aanleveren? Volg dan de volgende aanleverinstructies:
·       Formuleer een titel van maximaal 10 woorden
·       Formuleer een tekst van maximaal 150 woorden
·       Houd de tekst objectief en informatief
·       Wees specifiek (datum, tijd, locatie, activiteit, contactpersoon)
·       Bijlagen alleen in PDF tot maximaal 1 MB

Missie Dordt Nieuws (2)

Aan-/afmelden?


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Dordtse Evangelisatie.

Mocht u MISSIE DORDT NIEUWS op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

Missie Dordt wenst u betekenisvolle feestdagen
en een mooi en gezegend 2019

Share
Tweet
Forward
Copyright © 2018 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp