Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Maart 2019

 
Maak de weg vrij!
“Maak ruim baan voor het volk! Maak de weg vrij! Maak de weg vrij! Haal alle stenen van de weg af. Houd een vlag hoog omhoog, zodat alle volken hem kunnen zien.” (Jesaja 62:10b)

MISSIE DORDT NIEUWS is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Dordtse Evangelisatie. Ons doel is het bevorderen van gebed voor, informatieverstrekking over en betrokkenheid bij missionaire initiatieven in de stad Dordrecht.

In MISSIE DORDT NIEUWS wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in verscheidenheid. Kerken, gemeenten en individuele gelovigen zijn uiteraard vrij om aan te haken bij die activiteiten die passen bij hun identiteit en eigenheid.

MISSIE DORDT NIEUWS is een nieuwsbrief ván en vóór kerken, geloofsgemeenschappen, christelijke organisaties en initiatieven. Het is een nieuwsbrief om te delen met gemeenteleden en medegelovigen. Fantastisch dat dit ook gebeurd. Zo worden duizenden mensen bereikt.
Inhoudsopgave
In deze nieuwsbrief meer over …


·       Kerkproeverij na The Passion | Aanmelden en meedoen
·       Gezocht: gastvrouwen/-heren | The Passion (donderdag 18 april)
·       Samen kijken naar The Passion | Adopteer een verzorgingstehuis
·       Koffie of thee met de dominee | Vrijdag in even weken
·       #jebentnietalleen kaartenschrijfochtend | Vrijdag 5 april
·       Week van gebed voor The Passion | Zondag 7 t/m zaterdag 13 april
·       “Als één kerk bij de Grote Kerk” | Zaterdag 13 april
·       Interkerkelijke gebedsbijeenkomst | The Passion (donderdag 18 april)

·       City Bible Dordrecht & The Passion | Steunen, bestellen en uitdelen
·       Doe mee met de Bijbelbus | Stichting Evangelisatie Sjofar
·       Alpha na The Passion in Dordrecht | Startavond 25 april
·       Cursus ‘Back to the Roots’ | Start woensdag 13 maart 
·       Workshop ‘Creatief met woorden’ | Elke donderdagochtend

·       De Grootste Bijbel van Nederland | Nu beschikbaar voor uw initiatief
·       Bonfire Huis van Gebed | De Binnenkamer
·       Giftenoverzicht februari 2019 | Collecte NGK Open Hof
·       Actuele vacatures | Raak betrokken!
·       Investeer in Missie Dordt | Geef!
·       Missie Dordt Nieuws | Aanleverinstructies, aan-/afmelden

In deze nieuwsbrief staan veel initiatieven rondom The Passion 2019. Over dit evenement wordt binnen kerkelijk Dordrecht verschillend gedacht. Missie Dordt wil vooral bijdragen aan initiatieven van ontmoeting en verdieping, zodat bezoekers/kijkers de diepere betekenis van het verhaal achter The Passion zullen ontdekken.
Kerkproeverij na The Passion
Aanmelden en meedoen

Op zaterdag 20 en zondag 21 april 2019 is er een stadsbrede Kerkproeverij na The Passion in Dordrecht. Tijdens het Paasweekend zetten vele kerken op het eiland van Dordt de deuren open voor gasten die meer willen weten over het verhaal achter The Passion.

Kerkproeverij na The Passion is een initiatief van Missie Dordt en het Platform Dordtse Kerken in samenwerking met de landelijke werkgroep Kerkproeverij. Hieronder leest u meer over het wat, waarom en hoe.


Wat is de Kerkproeverij?
Kerkproeverij is een wereldwijd initiatief waarbij gemeenteleden worden gestimuleerd om iemand persoonlijk uit te nodigen voor een (toegankelijke) kerkdienst om zo geheel vrijblijvend te proeven aan de kerk en het christelijk geloof. Zie voor meer informatie www.kerkproeverij.nl of download:
·       Tips om mensen uit te nodigen
·       Tips voor een verwelkomende kerk
·       Aankondiging voor in het kerkblad


Waarom Kerkproeverij na The Passion?
The Passion in Dordrecht is onderwerp van gesprek en volop in de media. Maar wat is het verhaal achter The Passion? Waar gaat het over op Goede Vrijdag en Pasen? Dat kunnen mensen nader ontdekken tijdens een Paasdienst in één van de kerken op het eiland van Dordt.

5 redenen voor een Kerkproeverij na The Passion
1.      The Passion is onderwerp van gesprek in Dordrecht
2.      Goede Vrijdag en Pasen vormen de kern van het christelijk geloof
3.      In de kerk kunnen mensen het verhaal achter The Passion nader ontdekken
4.      Een stadsbrede Kerkproeverij na The Passion is een symbool van eenheid in diversiteit
5.      Het initiatief wordt meegenomen in de diverse PR rondom The Passion


Hoe meedoen/aanmelden?
Wilt u deelnemen aan de Kerkproeverij na The Passion in Dordrecht? Stuur dan voor 31 maart 2019 een mail naar missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl met de volgende informatie:
·       Naam kerk
·       Adres, postcode, plaats
·       Tijdstip kerkdienst
·       Website

Deelnemende kerken worden vermeld op de website www.kerkproeverij.nl en krijgen vanuit Missie Dordt een digitaal PR pakket en enkele suggesties rondom het thema #jebentnietalleen. Uiteraard kan iedere kerk helemaal vanuit haar eigen identiteit en traditie invulling geven aan de Kerkproeverij.


Kerkproeverij Inspiratiedag
Op vrijdag 12 april 2019 is er een kerkproeverij inspiratiedag bij de EO in Hilversum. Voor het programma en meer informatie ga naar: https://portal.eo.nl/kerkproeverij/inspiratiedag/
Gezocht: gastvrouwen/-heren
The Passion (donderdag 18 april)

Op donderdag 18 april zijn er in de stad 3 informatiepunten die sfeervol en huiselijk zijn ingericht. De bezoekers krijgen hier de programmafolder uitgereikt en kunnen even binnen lopen voor een kopje koffie of thee met een #jebentnietalleen koekje. Voor geïnteresseerden ligt er informatie over de Kerkproeverij, de Alpha cursus na The Passion en is er een gratis exemplaar van de City Bible Dordrecht. Voor deze 3 locaties zoeken we twee soorten vrijwilligers. De eerste groep verwelkomt de mensen in de stad en deelt de programmafolder uit. De tweede groep is vooral biddend aanwezig en beschikbaar voor ontmoeting. Het gaat hier in de 1ste plaats om (biddend) present zijn en luisteren naar de ander vanuit bewogenheid en liefde. En als er de ruimte voor ontstaat, mag je misschien ook voor de ander bidden of het evangelie uitleggen.

Wil(t) u/jij (1) de programmafolder uitdelen en mensen verwelkomen of (2) present zijn voor gesprek en gebed? Meld je dan voor 10/04 aan bij Emmy Boor (emboor@nazarene.nl) en vermeld daarbij de voorkeur voor (1) het tijdstip en (2) de activiteit. Voor iedere shift zoeken we:
·       3 personen voor uitdelen en verwelkomen
·       2 personen voor bidden en gesprek

De tijden van aanwezigheid voor de Merwekade, het Station en het Lindersplein (bij de Hema) zijn:
·       Van 16.00-18.00 uur (shift 1)
·       Van 18.00-20.30 uur (shift 2)

Voor de pop-up kerk op het Lindersplein (bij de Hema) is er nog een derde shift, namelijk:
·       Van 20.30-22.30 uur (shift 3)

Je ontvangt het rooster enkele dagen voor 18 april. We gaan ervan uit dat je een kwartier voor je shift op de locatie aanwezig bent waar je wordt verwacht en dat je zorgvuldig omgaat met de verhalen van de bezoekers.
Samen kijken naar The Passion
Adopteer een verzorgingstehuis

De gemeente Dordrecht heeft aan een aantal verzorgingscentra gevraagd om op 18 april aan bewoners en mensen uit de wijk de gelegenheid te geven om samen naar The Passion te kijken. Het is de bedoeling dat de kerken uit die wijk een verzorgingscentrum ‘adopteren’ en daar die avond gaan helpen en meekijken. Via het spectrum zijn de volgende locaties geselecteerd:
·       Het Waterwiel, Admiraalplein 700 in Wielwijk
·       De Prinsemarij, Nassauweg 4, nieuw Krispijn
·       Het Polderwiel, Dudokerf 58, Stadspolders
·       Het Sterrenwiel, Dalmeyerplein 80, Sterrenburg
·       Het theehuis, Atmosfeerstraat 1j,  Sterrenburg

Wilt u met uw kerk/gemeente praktische assistentie verlenen bij één van deze zorgcentra, neem dan contact op met Marieke Boersma (mboersma.israel@gmail.com; 078-6316997).
Koffie of thee met de dominee
Vrijdag in even weken
 

Dordtse kerken sluiten aan bij de bewustwordingscampagne van de gemeente Dordrecht #jebentnietalleen. Een concreet voorbeeld daarvan is het initiatief ‘Koffie & Thee met de dominee’. Op vrijdag in even weken staan van 10.00-11.30 uur de koffie en thee met #jebentnietalleen koekjes klaar om gewoon te pakken terwijl één van de Dordtse dominees een plekje aan tafel neemt. Soms bereiden ze een onderwerp voor, maar altijd zijn ze daar voor vragen of een gesprekje. Loop gewoon eens binnen en schuif eens aan. Welkom op 22/03, 05/04, 19/04, 03/05, 17/05, 31/05, 14/06 en 28/06. Locatie: Van Alle Tijden (Grotekerksbuurt 44).

Downloads:
·       Poster (in pdf)

#jebentnietalleen kaartenschrijfochtend
Vrijdag 5 april
 

Op vrijdag 5 april 2019 is er een #jebentnietalleen kaartenschrijfactie in Van Alle Tijden aan de Grotekerksbuurt 44 te Dordrecht. Tijd: 9.30-11.30 uur. Deze ochtend is bedoeld om ter bemoediging een persoonlijk kaartje te sturen aan mensen die eenzaam zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het kost niet meer dan 2 uur van uw tijd om uw hart te laten spreken. Voor de kaarten, koffie en thee wordt gezorgd. Van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met Joke Schild via hart.groet@outlook.com

Week van gebed voor The Passion
Zondag 7 t/m zaterdag 13 april

Vanaf zondag 7 april t/m zaterdag 13 april is er iedere avond op een strategische locatie in de stad een moment van ontmoeting en gebed. Het idee is dat we als christenen van diverse Dordtse Kerken op een bescheiden manier onze plaats letterlijk en figuurlijk innemen op 7 strategische plekken van en toegangswegen tot het eiland van Dordt. Dit in het kader van The Passion 2019 die naar onze stad komt. We staan hand in hand – eventueel met wit kledingstuk – als symbool van eenheid en verbondenheid. Tijdens de korte ontmoeting delen we een aantal punten van dank en gebed.

Tijd voor alle avonden: 19.30-20.00 uur.

Locaties:
·       Zondag 07/04
bij de Pr. Bernhard School (Hugo de Grootplein)
·       Maandag 08/04 bij de Gevangenis (Kerkeplaat 25)
·       Dinsdag 09/04 bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis (Albert Schweitzerplaats 25)
·       Woensdag 10/04 bij de Hoop GGZ (Provincialeweg 70)
·       Donderdag 11/04 bij de Groothoofdspoort
·       Vrijdag 12/04 bij het Centraal Station (Stationsplein 1)
·       Zaterdag 13/04 bij het Maartensgat (aan de voet van de Grote Kerk)

Samen bidden we voor de stad, het evenement The Passion, de bezoekers en de kijkers. We bidden voor hen die zowel letterlijk als figuurlijk gevangen zitten; die ziek zijn of bevrijding nodig hebben. We bidden voor onderwijs, gevangenenzorg, gezondheidszorg en hulpverlening. We bidden voor bezoekers die via verschillende toegangswegen de stad binnenkomen. En we komen bij elkaar om de evenementen locatie op te dragen aan God met een symbolische expressie: “als één kerk bij de Grote Kerk.”

Geïnspireerd vanuit Jesaja 62:10b:
“Maak ruim baan voor het volk! Maak de weg vrij! Maak de weg vrij! Haal alle stenen van de weg af. Houd een vlag hoog omhoog, zodat alle volken hem kunnen zien.”
"Als één kerk bij de Grote Kerk"
Zaterdag 13 april
 

Op zaterdag 13 april vormen wij als christenen van diverse Dordtse Kerken een levende gebedsketting bij de locatie van The Passion 2019: het Maartensgat (aan de voet van de Grote Kerk). Dit als een symbolische expressie dat we als Dordtse Kerken, met mensen van diverse pluimage, een eenheid vormen en oog hebben voor elkaar (#jebentnietalleen). Het motto is dan ook: “als één kerk bij de Grote Kerk.” Deze publieke en korte bijeenkomst geldt tegelijkertijd als de gezamenlijke en officiële aftrap van de diverse initiatieven die er vanuit de Dordtse Kerken plaatsvinden rondom het evenement The Passion. Iedereen (jong en oud) wordt voor deze laagdrempelige en informele straatbijeenkomst van harte uitgenodigd.

Tijd: 19:30-20.00 uur.

Locatie: Maartensgat (aan de voet van de Grote Kerk).

Interkerkelijke gebedsbijeenkomst
The Passion (donderdag 18 april) 
 

Op donderdag 18 april is er ’s morgens in het Huis van Gebed van Bonfire een interkerkelijke gebedsbijeenkomst. Op de dag van The Passion willen we samen het evenement en de diverse initiatieven bij God brengen in gebed. We bidden voor degenen die het verhaal van Jezus’ dood en opstanding op deze dag horen; dat hun harten geraakt mogen worden.

Inloop tussen 09.00-12.00 uur.

Locatie: Wijnstraat 117 (aanbellen bij Schrijversstraat 29 om de hoek).

City Bible Dordrecht & The Passion
Steunen, bestellen en uitdelen
 

Op alle activiteitenlocaties rondom The Passion een City Bible Dordrecht om mee te nemen of uit te delen; dat is de wens van de werkgroep ‘Verdiepend’ rondom The Passion. Daarvoor zoeken we kerken, gemeenten, bedrijven en particulieren die willen:

1.      Steunen met een gift (60 stuks voor maar € 60)
2.      Bestellen (voor één van de activiteitenlocaties)
3.      Uitdelen (op één van de activiteitenlocaties)

Wat is de City Bible Dordrecht?
De City Bible Dordrecht is een Nieuw Testament met Dordrecht Cover en een voorwoord van o.a. koning Willem Alexander. Voor alle meeneem-/uitdeellocaties wordt een mooi A3 bord gemaakt met verwijzing naar The Passion, #jebentnietalleen en Synode400.

Waarom City Bible Dordrecht & The Passion?

Het verhaal van The Passion komt rechtstreeks uit de Bijbel, oftewel: in the City Bible Dordrecht kunnen mensen nader kennis maken met het verhaal van The Passion. Verder is de Bijbel het boek van #jebentnietalleen – het thema van The Passion. Tenslotte is de Bijbel het boek van Synode400 – de vergadering waarin opdracht werd gegeven tot de eerste officiële Nederlandse Bijbelvertaling.

Hoe steunen, bestellen en uitdelen?
Wilt u een gift overmaken voor dit project? Dat kan naar IBAN NL18RABO0166461431 t.n.v. Stichting Dordtse Evangelisatie o.v.v. City Bible Dordrecht.

Wilt u de City Bible Dordrecht bestellen voor en uitdelen op uw activiteiten locatie? Stuur dan voor 31 maart 2019 een mail naar missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl met het gewenste aantal.

Doe mee met de Bijbelbus
Stichting Evangelisatie Sjofar
 

Op donderdag 18 april staat de Stichting Evangelisatie Sjofar met de Bijbelbus bij de Visbrug om met mensen in gesprek te gaan over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen en ook het Johannesevangelie uit te delen. Daarvoor is de stichting nog op zoek naar vrijwilligers die van 18.00-23.00 uur willen helpen met de verspreiding van Gods Woord (aangepaste tijden zijn mogelijk).

Heb(t) u/jij ook het verlangen om mensen het evangelie door te geven? Geef je dan voor 10 april op via evangelisatiesjofar@gmail.com. Aanmelding graag met naam, emailadres en telefoonnummer. Na opgave krijg je een bevestiging en ongeveer 1,5 week voor data meer informatie over de actie. We vragen ook om mee te bidden voor deze actie.

Alpha na The Passion in Dordrecht
Startavond 25 april
 

Op donderdag 25 april is de startavond van de interkerkelijke Alpha na The Passion. Deze cursus is voor iedereen die meer wil weten over het verhaal achter The Passion en het christelijk geloof. Dordtse kerken werken samen in het aanbieden van deze cursus. Meer daarover leest u in de folder.

Wilt u de Alpha na The Passion onder de aandacht brengen in uw directe omgeving en folders bestellen? Dat kan via alphapassiondordrecht@gmail.com.  

Cursus 'Back to the Roots'
Start woensdag 13 maart


Op woensdag 13 maart 2019 gaat de cursus ‘Back to the Roots’ van start. De cursus van 4 avonden wordt georganiseerd door de stichting Dordtse Evangelisatie i.s.m. de Evangelische Gemeente Jozua. Cursusleiders zijn Wim Aanen, Tineke Geertsma, Emmy Boor en Wiebe van Horssen. Aanmelden kan via missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl

Jezus roept ons op om hongerigen te voeden, naakten te kleden, zieken en gevangenen te bezoeken en vreemdelingen te herbergen. Maar hoe breng je zoiets in praktijk in je eigen stad? In deze cursus krijg je Bijbelse lessen over barmhartigheid, gerechtigheid en naastenliefde. Daarnaast is er een praktijkdeel waarin je diverse missionaire initiatieven in de stad bezoekt.

Downloads:
·       Uitnodiging voor de cursus (in pdf)
Workshop 'Creatief met woorden'
Elke donderdagochtend 


Elke donderdagochtend van 10.00 – 11.30 uur is er een workshop ‘Creatief met woorden’ in de winkel-kapel Van Alle Tijden aan de Grotekerksbuurt 44. Contactpersoon is Trees Witmer. Aanmelden is niet nodig. Vanaf 10.00 uur staat de koffie en thee klaar. Kom eens langs en neem iemand mee.

De kloostertafel is gevuld met tijdschriften, schrijfgerei en allerlei boekjes met handlettering; uitnodigend om plaats te nemen en jezelf te uiten op papier. We beginnen met een kort gedicht, tekst of verhaaltje en dan ga je zelf aan de slag. Je kunt kaarten maken, een dagboekje beginnen of een collage maken, waar jij zin in hebt. Je kunt je terug trekken in de kapel maar ook aan tafel met elkaar kletsen.
De Grootste Bijbel van Nederland
Nú beschikbaar voor uw initiatief

De Grootste Bijbel van Nederland is een initiatief van de EO. Met de eenmalige televisiespecial trok de EO er in 2018 op uit om de eerste Bijbelvertaling in het Nederlands te vieren. Hierbij werd gebruik gemaakt van een 20 voet container Bijbel, die tevens als podium diende (zie foto’s). Deze container-Bijbel is nú beschikbaar voor Dordtse initiatieven. Mits daar wel een gedegen plan aan ten gronde ligt.

Technische informatie:
·       20 voet container met houten vloer en rode gordijnen
·       Inclusief openklap baar podium (met motor te bedienen)
·       Exclusief verlichting en geluidsinstallatie

Het idee is om de container-Bijbel in te zetten bij publieke evenementen. Enerzijds is de container-Bijbel een publiekstrekker, waarbij straatactiviteiten kunnen plaatsvinden. Anderzijds biedt de container-Bijbel een podium voor openlucht events en straatoptredens.

De Dordtse Evangelisatie wil de container-Bijbel naar Dordrecht halen als er minimaal 3 initiatieven voor gebruik zijn vanuit de Dordtse kerken. Heeft uw kerk een initiatief? Neem dan voor 31 maart 2019 contact op via missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.
Bonfire Huis van Gebed
De Binnenkamer

 “… ga in je binnenkamer, sluit je deur en bid tot je Vader …” (Mt. 6:6)

De Binnenkamer van Bonfire (Bonifatiuskerk, Wijnstraat 117) is een plek van ontmoeting met God. Bidders komen hier op verschillende momenten in de week samen om God te aanbidden en voorbede te doen. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden op een van onze wekelijkse gebedstijden:

·       Dinsdag: 10.00-12.00 Bidden met de Bijbel
·       Woensdag: 09.00-10.00 Bonfire gebed

·       Woensdag: 10.00-12.00 Specifieke voorbede
·       Donderdag: 09.00-12.00 Aanbidding met voorbede

·       Donderdag: 14.00-16.00 Band Worship
·       Donderdag: 20.00-21.30 Israel pray&worship watch (maandelijks op de 2e donderdag)
·       Vrijdag: 09.00-10.00 Bonfire gebed

·       Vrijdag: 10.00-12.00 Specifieke voorbede

Interesse? Kom eens langs en bel aan bij de zijingang van Bonfire, Schrijversstraat 29!

Ook bent u van harte welkom op onze maandelijkse aanbiddingsavonden:
·       Tweede zondag v/d maand:      I AM Revival Night | 19.30-22.00 (inloop 19.00)
·       Laatste zondag v/d maand:        BonfireNight | 20.00-22.00 (inloop 19.30)

Meer weten? Mail naar bonfiredordrecht@gmail.com. 
Giftenoverzicht februari 2019
Collecte NGK Open Hof


Hieronder treft u het giftenoverzicht van februari 2019. In de Nederlands Gereformeerde Kerk Open Hof werd een collecte gehouden t.b.v. Missie Dordt met een mooie opbrengst. Vanuit de Evangelische Gemeente Jozua wordt maandelijks bijgedragen aan Missie Dordt. Verder verlopen de fondsen van Alpha Dordrecht via de Dordtse Evangelisatie. Vanuit de CGK Centrum is bijgedragen aan Broodnodig. Verder mochten wij bijdragen ontvangen van particulieren voor Missie Dordt, Broodnodig en Algemeen. Wij zeggen alle gevers/geefsters hartelijk dank.
 
Afkomstig van Bestemd voor Bedrag
NGK Open Hof Missie Dordt 399,41
Evangelische Gemeente Jozua Missie Dordt 100,00
Kerk van de Nazarener Alpha 75,00
CGK Centrum Broodnodig 20,97
Particulieren Missie Dordt 100,00
Particulieren Broodnodig 10,00
Particulieren Algemeen 332,00
    1.037,38
Actuele vacatures 
Raak betrokkenen!

Het missionaire en diaconale werk van de Dordtse Evangelisatie bestaat dankzij de inzet van honderden vrijwilligers op diverse terreinen. Wilt u ook meewerken aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus op een manier die bij u past? Kijk hier naar de mogelijkheden.


Dit zijn de actuele vacatures vrijwilligerswerk:
•       Gastvrouwen/-heren bij The Passion (zie hierboven)
•       Vrijwilligers ‘Samen kijken naar The Passion (zie hierboven)
•       Praktische en logistieke vrijwilligers rondom The Passion
•       Algemeen adjunct (bestuursfunctie)
•       Coördinator kerken en gemeenten (bestuursfunctie)
•       Coördinator werkgroep Serve the City
•       Meedenker inzake nieuwe website Missie Dordt

Ook kunt u betrokken raken bij één van de werkgroepen:
•       Ontmoeting met Vrouwen
•       Marktkraamevangelisatie
•       Zondagavondzang
•       Broodnodig
•       Alpha
•       Serve the City
•       Van Alle Tijden
•       Stadsgebed
•       Dagelijks Brood
•       Oud Papier
•       Missie Dordt


Kijk voor meer informatie op www.dordtse-evangelisatie.nl.

Neem bij interesse contact op met Wiebe van Horssen (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl).
Investeer in Missie Dordt
Geef!

Missie Dordt is afhankelijk van giften. Uw steun is nodig om onze activiteiten voort te blijven zetten en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. We vragen u om van harte mee te helpen investeren. Als kerk of gemeente kunt u een collecte houden of een actie organiseren voor Missie Dordt. Voor een presentatie of bericht in uw nieuwsbrief, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

Met uw financiële bijdrage geeft u het missionaire werk in de stad een nieuwe impuls. Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL18RABO0166461431 t.n.v. Stichting Dordtse Evangelisatie o.v.v. Missie Dordt.
Missie Dordt Nieuws
Aanleverinstructies, aan-/afmelden

MISSIE DORDT NIEUWS is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt tussen de 1ste en 5de van de maand.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Dordtse Evangelisatie.

Mocht u MISSIE DORDT NIEUWS op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp