Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief April 2019

 
Pasen!
“Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen.” (Romeinen 8:38 BiGT)

MISSIE DORDT NIEUWS is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Dordtse Evangelisatie. Ons doel is het bevorderen van gebed voor, informatieverstrekking over en betrokkenheid bij missionaire initiatieven in de stad Dordrecht.

In MISSIE DORDT NIEUWS wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in verscheidenheid. Kerken, gemeenten en individuele gelovigen zijn uiteraard vrij om aan te haken bij die activiteiten die passen bij hun identiteit en eigenheid.

MISSIE DORDT NIEUWS is een nieuwsbrief ván en vóór kerken, geloofsgemeenschappen, christelijke organisaties en initiatieven. Het is een nieuwsbrief om te delen met gemeenteleden en medegelovigen. Fantastisch dat dit ook gebeurd. Zo worden duizenden mensen bereikt.
Inhoudsopgave
In deze nieuwsbrief meer over …


·       Passie voor Dordt | Activiteiten rond The Passion en Pasen in Dordrecht
·       “Als één kerk bij de Grote Kerk” | Zaterdag 13 april
·       Meehelpen of meedoen? | Donderdag 18 april
·       Schrijf een kaartje voor gevangenen | Donderdag 18 april
·       #jebentnietalleen kaartenschrijfochtend | Vrijdag 19 april
·       Koffie of thee met de dominee | Vrijdag in even weken
·       Dordt Centraal | Interviews Kerkproeverij en Alpha
·       Kerkproeverij na The Passion | Zondag 21 april
·       Alpha na The Passion | Startavond 25 april
·       Pontius Pilatus | HENS in Dordrecht in Bonfire
·       Giftenoverzicht maart 2019 | Collecte Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam
·       Actuele vacatures | Raak betrokken!
·       Investeer in Missie Dordt | Geef!
·       Missie Dordt Nieuws | Aanleverinstructies, aan-/afmelden

In deze nieuwsbrief staan veel initiatieven rondom The Passion 2019. Over dit evenement wordt binnen kerkelijk Dordrecht verschillend gedacht. Missie Dordt wil vooral bijdragen aan initiatieven van ontmoeting en verdieping, zodat bezoekers/kijkers de diepere betekenis van het verhaal achter The Passion zullen ontdekken.
Passie voor Dordt
Activiteiten rond The Passion en Pasen in Dordrecht

De afgelopen tijd hebben we, vanuit het Platform Dordtse Kerken en Missie Dordt, met diverse kerken in Dordrecht samengewerkt om rond The Passion een mooi programma voor de inwoners van Dordt te maken. Wij geloven dat het verhaal van Pasen voor elke Dordtenaar de moeite waard is. U bent voor, tijdens en na The Passion welkom op verschillende plekken in onze stad om mensen te ontmoeten, samen koffie te drinken of om met elkaar te eten. We kijken er naar uit u te ontmoeten! 
Lees alles over de activiteiten op www.dordtsekerken.nl/thepassion
Op 18 april worden 14.000 bezoekers verwacht bij The Passion. Samen met de gemeente Dordrecht zorgen we als Dordtse Kerken voor een warm welkom. Er zijn verschillende informatie- en ontmoetingspunten ingericht en er is een folder met plattegrond gemaakt met informatie over alle activiteiten rond The Passion. 
"Als één kerk bij de Grote Kerk"
Zaterdag 13 april
 

Op zaterdag 13 april vormen wij als christenen van diverse Dordtse Kerken een levende gebedsketting bij de locatie van The Passion 2019: het Maartensgat (aan de voet van de Grote Kerk). Dit als een symbolische expressie dat we als Dordtse Kerken, met mensen van diverse pluimage, een eenheid vormen en oog hebben voor elkaar (#jebentnietalleen). Het motto is dan ook: “als één kerk bij de Grote Kerk.” Deze publieke en korte bijeenkomst geldt tegelijkertijd als de gezamenlijke en officiële aftrap van de diverse initiatieven die er vanuit de Dordtse Kerken plaatsvinden rondom het evenement The Passion.

Tijd: 19:30-20.00 uur.

Locatie: Maartensgat (aan de voet van de Grote Kerk).

Bekijk de opname van RTV Dordrecht over de week van gebed
Meehelpen of meedoen?
Donderdag 18 april

Mocht je het leuk vinden om mee te helpen aan de activiteiten rond The Passion, dan kan dat. Op verschillende plekken zijn nog extra handen welkom.

1. Opbouwen/afbreken. We zoeken nog mensen om te helpen met het opbouwen en afbreken van de informatiepunten. Meld je bij missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

2. Uitdelen of gesprek. Help met het uitdelen van de programmafolder, The Passion Gospel, Alpha folder, Kerkproeverij folder. Of ga in gesprek met bezoekers. Meld je bij emboor@nazarene.nl.

3. Samen-kijk-locaties. Help mee op één van de 'The Passion kijk je samen'-locaties bij jou in de buurt. Meld je als gastvrouw/heer bij mboersma.israel@gmail.com.

Ben je tussen de 12 en 25 jaar? Dan kan je meedoen met The Passion Flashmob. Dans mee om 18.30 uur op het NS Station. Meld je aan bij flahsmobpassion2019@gmail.com. 
Schrijf een kaartje voor gevangenen
Donderdag 18 april
 

In de middag voorafgaand aan The Passion kan iedereen een kaartje komen schrijven voor een gedetineerde in de gevangenis de Dordtse Poorten. In Van Alle Tijden staan medewerkers van Gevangenenzorg Nederland klaar met kaartjes waarop bezoekers een persoonlijke boodschap of een woord van bemoediging kunnen schrijven.

Hoe mooi is het om als bezoekers stil te staan bij onze naasten in de gevangenis van de Dordtse Poorten. Ons hart gaat op een dag als The Passion speciaal naar hen uit. Met het schrijven van een kaartje krijgt iedereen concreet de mogelijkheid om te zien naar onze naaste. Een vorm van naastenliefde en een stukje bewustwording van eigen vrijheden.

Gevangenenzorg Nederland zal de kaartenschrijfactie in Van Alle Tijden begeleiden. De kaartjes worden ‘s avonds door Gevangenenzorg Nederland aan de gevangenispastor overhandigd. Hij gaat ze uitdelen aan de gevangenen. Zo dringt het thema #jebentnietalleen door tot in het hart van de gevangenis. Het is ons verlangen en gebed dat de gevangene Gods liefde hierin zal ervaren.

Tijd: 11.00-20.30 uur.

Locatie: Van Alle Tijden (Grotekerksbuurt 44)

#jebentnietalleen kaartenschrijfochtend
Vrijdag 19 april
 

Op vrijdag 19 april (en iedere vrijdag in even weken) is er de #jebentnietalleen kaartenschrijfactie in Van Alle Tijden aan de Grotekerksbuurt 44 te Dordrecht. Tijd: 9.30-11.30 uur. Deze ochtend is bedoeld om ter bemoediging een persoonlijk kaartje te sturen aan mensen die eenzaam zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het kost niet meer dan 2 uur van uw tijd om uw hart te laten spreken. Voor de kaarten, koffie en thee wordt gezorgd. Van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met Joke Schild via hart.groet@outlook.com

Tijd: 9.30-11.30.

Locatie: Van Alle Tijden (Grotekerksbuurt 44)

Bekijk de opname van RTV Dordrecht over de kaartenschrijfactie
Koffie of thee met de dominee
Vrijdag in even weken
 

Dordtse kerken sluiten aan bij de bewustwordingscampagne van de gemeente Dordrecht #jebentnietalleen. Een concreet voorbeeld daarvan is het initiatief ‘Koffie & Thee met de dominee’. Op vrijdag in even weken staan van 10.00-11.30 uur de koffie en thee met #jebentnietalleen koekjes klaar om gewoon te pakken terwijl één van de Dordtse dominees een plekje aan tafel neemt. Soms bereiden ze een onderwerp voor, maar altijd zijn ze daar voor vragen of een gesprekje. Loop gewoon eens binnen en schuif eens aan. Welkom op 19/04, 03/05, 17/05, 31/05, 14/06 en 28/06.

Tijd: 10.00-11.30 uur.

Locatie: Van Alle Tijden (Grotekerksbuurt 44).

Bekijk de opname van RTV Dordrecht over thee met de dominee
Dordt Centraal
Interviews Kerkproeverij en Alpha

In de weekendeditie van Dordt Centraal verschenen op vrijdag 12 april twee mooie interviews over Kerkproeverij en Alpha. Tekst en beeld: Koos van Noppen (journalist van de missionaire organisatie IZB). Wie nodig(t) u/jij uit voor de Kerkproeverij of Alpha na The Passion?
Ook is in de weekendeditie van Dordt Centraal een mooi overzicht opgenomen van de diverse activiteiten georganiseerd vanuit de Dordtse Kerken, zoals het Passie Menu - de 4 bekers.
Kerkproeverij na The Passion
Zondag 21 april 2019

Op zondag 21 april 2019 is er een stadsbrede Kerkproeverij na The Passion in Dordrecht. Tijdens het Paasweekend zetten vele kerken op het eiland van Dordt de deuren open voor gasten die meer willen weten over het verhaal van The Passion en #jebentnietalleen

Kerkproeverij na The Passion is een initiatief van Missie Dordt en het Platform Dordtse Kerken in samenwerking met de landelijke werkgroep Kerkproeverij. Hieronder leest u meer over het wat, waarom en wie.


Wat is de Kerkproeverij?
Kerkproeverij is een wereldwijd initiatief waarbij gemeenteleden worden gestimuleerd om iemand persoonlijk uit te nodigen voor een (toegankelijke) kerkdienst om zo geheel vrijblijvend te proeven aan de kerk en het christelijk geloof. Zie voor meer informatie www.kerkproeverij.nl of download:
·       Tips om mensen uit te nodigen
·       Tips voor een verwelkomende kerk
·       Aankondiging voor in het kerkblad


Waarom Kerkproeverij na The Passion?
The Passion in Dordrecht is onderwerp van gesprek en volop in de media. Maar wat is het verhaal achter The Passion? Waar gaat het over op Goede Vrijdag en Pasen? Dat kunnen mensen nader ontdekken tijdens een Paasdienst in één van de kerken op het eiland van Dordt.

5 redenen voor een Kerkproeverij na The Passion
1.      The Passion is onderwerp van gesprek in Dordrecht
2.      Goede Vrijdag en Pasen vormen de kern van het christelijk geloof
3.      In de kerk kunnen mensen het verhaal achter The Passion nader ontdekken
4.      Een stadsbrede Kerkproeverij na The Passion is een symbool van eenheid in diversiteit
5.      Het initiatief wordt meegenomen in de diverse PR rondom The Passion


Wie doen er mee?
De volgende kerken doen mee met de Kerkproeverij na The Passion:
Wie nodig(t) u/jij uit?
De Kerkproeverij wil gemeenteleden stimuleren om iemand persoonlijk uit te nodigen voor de kerkdienst. Er zijn nog uitnodigingskaartjes voor de Kerkproeverij na The Passion te bestellen via missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl. 
Alpha na The Passion
Startavond 25 april
 

Op donderdag 25 april is de startavond van de interkerkelijke Alpha na The Passion. Deze cursus is voor iedereen die meer wil weten over het verhaal achter The Passion en het christelijk geloof. Dordtse kerken werken samen in het aanbieden van deze cursus. Meer daarover leest u in de folder. Wilt u de Alpha na The Passion onder de aandacht brengen in uw directe omgeving en folders bestellen? Dat kan via alphapassiondordrecht@gmail.com.  

Pontius Pilatus
HENS in Dordrecht in Bonfire

In een moderne enscenering brengt theatergroep HENS Pontius Pilatus. Op 3 mei 2019 komt HENS in Dordrecht in Bonfire. Een mooi stuk om ook niet christenen mee naar toe te nemen:

Pontius Pilatus is de geschiedenis ingegaan als de ordebewaker van Judea en de man die Jezus veroordeeld heeft. Als blijkt dat het lichaam van Jezus is verdwenen uit het graf, vermoedt Pilatus dat dit onrust zal veroorzaken onder het volk. Hij bijt zich vast in het opsporingswerk en onderwerpt de feiten aan een nauwkeurig onderzoek. Wat is waar?
We zien hoe de vraag naar waarheid Pilatus voortdurend kwelt, hoe het hem en zijn vrouw Claudia uit elkaar drijft en hoe hij langzaam de grip verliest op de werkelijkheid. Pontius Pilatus is geïnspireerd door de roman: “Het evangelie volgens Pilatus” van de Franse auteur Eric-Emanuel Schmitt.

Kaarten zijn verkrijgbaar op de website van HENS:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/pilatusdordrecht. Theater HENS maakt voorstellingen waarbij bekende historische Bijbelverhalen een geheel nieuw gezicht krijgen en verassend dichtbij worden gebracht. Indringende teksten en een vlotte wisseling in humor, scherpte en ontroering worden onderstreept door verassende muziek.

Regie en tekstbewerking: Remy van Tilburg
Tekst: Hans van der Meiden
Spel: Hans van der Meiden en Sanne van Ommen
Muziek: Keesjan van der Maas

“Een voorstelling die op meerdere lagen aanspreekt” Nederlands Dagblad
Giftenoverzicht maart 2019
Collecte Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam


Hieronder treft u het giftenoverzicht van april 2019. In de Protestantse Gemeente Dordrecht Dubbeldam werd een collecte gehouden t.b.v. Broodnodig met een mooie opbrengst. In Hervormd Wijk 2&7 is de collecte van de catechese bestemd voor Missie Dordt. Vanuit de Evangelische Gemeente Jozua wordt maandelijks bijgedragen aan Missie Dordt. Door de CGK Centrum en Vrouwenvereniging Dorcas is bijgedragen aan Broodnodig. Verder mochten wij bijdragen ontvangen van particulieren en bedrijven voor Missie Dordt, Broodnodig  The Passion en Algemeen. Wij zeggen alle gevers/geefsters hartelijk dank.
 
Afkomstig van Bestemd voor Bedrag
Hervormd Wijk 2 & 7 Algemeen 130,05
Evangelische Gemeente Jozua Missie Dordt 100,00
Chr. Geref. Kerk - Centrum Broodnodig 101,00
Prot. Gem. Dordrecht Dubbeldam Broodnodig 710,21
Vrouwenvereniging Dorcas Broodnodig 108,50
Particulieren/bedrijven Missie Dordt 100,00
Particulieren/bedrijven Broodnodig 60,00
Particulieren/bedrijven The Passion 150,00
Particulieren/bedrijven Algemeen 257,00
    1.716,76
Actuele vacatures 
Raak betrokkenen!

Het missionaire en diaconale werk van de Dordtse Evangelisatie bestaat dankzij de inzet van honderden vrijwilligers op diverse terreinen. Wilt u ook meewerken aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus op een manier die bij u past? Kijk hier naar de mogelijkheden.


Dit zijn de actuele vacatures vrijwilligerswerk:
•       Gastvrouwen/-heren bij The Passion (zie hierboven)
•       Vrijwilligers ‘Samen kijken naar The Passion (zie hierboven)
•       Praktische en logistieke vrijwilligers rondom The Passion
•       Algemeen adjunct (bestuursfunctie)
•       Coördinator kerken en gemeenten (bestuursfunctie)
•       Coördinator werkgroep Serve the City
•       Meedenker inzake nieuwe website Missie Dordt

Ook kunt u betrokken raken bij één van de werkgroepen:
•       Ontmoeting met Vrouwen
•       Marktkraamevangelisatie
•       Zondagavondzang
•       Broodnodig
•       Alpha
•       Serve the City
•       Van Alle Tijden
•       Stadsgebed
•       Dagelijks Brood
•       Oud Papier
•       Missie Dordt


Kijk voor meer informatie op www.dordtse-evangelisatie.nl.

Neem bij interesse contact op met Wiebe van Horssen (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl).
Investeer in Missie Dordt
Geef!

Missie Dordt is afhankelijk van giften. Uw steun is nodig om onze activiteiten voort te blijven zetten en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. We vragen u om van harte mee te helpen investeren. Als kerk of gemeente kunt u een collecte houden of een actie organiseren voor Missie Dordt. Voor een presentatie of bericht in uw nieuwsbrief, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

Met uw financiële bijdrage geeft u het missionaire werk in de stad een nieuwe impuls. Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL18RABO0166461431 t.n.v. Stichting Dordtse Evangelisatie o.v.v. Missie Dordt.
Missie Dordt Nieuws
Aanleverinstructies, aan-/afmelden

MISSIE DORDT NIEUWS is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt tussen de 1ste en 5de van de maand.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Dordtse Evangelisatie.

Mocht u MISSIE DORDT NIEUWS op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp