Copy
View this email in your browser
MISSIE DORDT WENST U/JOU EEN BLOEIEND 2020!

Jeremia 29:7
“Bid tot de Heer voor de stad … zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”
 
Start het nieuwe jaar met Missie Dordt!
Graag nodigen wij u/jou van harte uit op de Missie Dordt Meeting (nieuwjaarsreceptie en stichtingsraadvergadering) a.s. donderdag 9 januari. Inloop: 19.30 uur. Start: 20.00 uur. Locatie: De Wijnstok (Dubbelsteynlaan West 70). Lees meer in deze nieuwsbrief.
 
Wat kunt u verwachten?
Een veelzijdig programma voor iedereen met passie voor missie. Tijdens de bijeenkomst kijken we met dankbaarheid terug en met verwachting vooruit. We danken God voor zijn trouw en delen onze dromen en plannen voor het nieuwe jaar.
 
De bijeenkomst in het kort …
Visie 2020 | Missie 2020 | Lied Wouter Seinen | Filmpje 2019 | Terugblik The Passion | Terugblik Kindergebed | Jaarplan 2020 | Dordrecht 800 | SuperKids | The Movies | Ontmoeten | Eenheid in verscheidenheid | Samenzang | Nieuwjaarsreceptie | Stichtingsraad 
 
Iedereen is van harte welkom!
MISSIE DORDT NIEUWS - JANUARI 2020

Missie Dordt Nieuws is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Missie Dordt – een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland van Dordrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad.
 
Missie Dordt Nieuws is een nieuwsbrief van en voor Dordtse kerken, organisaties en individuele gelovigen. In de nieuwsbrief wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in diversiteit.
INHOUDSOPGAVE

Deze nieuwsbrief staat weer vol met ‘goed nieuws voor de stad’, zoals:
 • Missie Dordt Meeting (iedereen welkom)
 • Week van Gebed 2020 (promotiemateriaal)
 • Buitengewoon Kindergebedsfeest
 • 3x Alpha in Dordt (uitnodigingschallenge)
 • Happyween, SuperKids, VBW, clubs, enz.
 • Alpha Nederland Training & Inspiratie
 • Save-the-date: Landelijke Kerkproeverij 2020
Diverse vacatures (mogelijkheden om uw/jouw gaven talenten in te zetten):
 • Vacature: Video producer
 • Vacature: Website beheerder
En verder in deze nieuwsbrief: Meedoen / Meegeven / Fotoverslag / Giftenoverzicht.
 
AGENDA: alles in één overzicht!
Wilt u alle activiteiten in één overzicht? Klik hier voor de Missie Dordt Agenda.
 
Veel leesplezier, zegen en inspiratie!
MISSIE DORDT MEETING (iedereen welkom)

Op donderdag 9 januari 2020 belegt Missie Dordt haar eerste stichtingsraadvergadering. Vanaf 19.30 uur is er inloop met een nieuwjaarsreceptie/-borrel. Om 20.00 uur start de vergadering.

De Missie Dordt Meeting heeft een open en informatief karakter. Alle participerende en sympathiserende kerken, werkgroepen, missionaire initiatieven en belangstellenden zijn uitgenodigd.
 
Receptie & stichtingsraad
 • Datum, tijd: donderdag 9 januari 2020 van 19.30-22.00 uur
 • Locatie: De Wijnstok (Dubbelsteynlaan West 70)
Programma
 • Nieuwjaarsreceptie/-borrel
 • Presentatie Jaarverslag 2019
 • Presentatie Jaarplan 2020
 • Input kerken, werkgroepen, initiatieven
Samenvatting
Visie 2020 | Missie 2020 | Lied Wouter Seinen | Filmpje 2019 | Terugblik The Passion | Terugblik Kindergebed | Jaarplan 2020 | Dordrecht 800 | SuperKids | The Movies | Ontmoeten | Eenheid in verscheidenheid | Samenzang | Nieuwjaarsreceptie | Stichtingsraad
 
Iedereen is van harte welkom!
WEEK VAN GEBED 2020 (promotiemateriaal)

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Dordrecht zijn er de hele week op diverse locaties interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. De avonden starten om 19.00 uur met ontmoeting en om 19.45 uur met een programma. Iedereen is van harte welkom.
 
Buitengewoon
Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.
 
Week van Gebed
De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Buitengewoon’. Zo is er een gebedenboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl.
 
Ouweneel & InSalvation
De gebedsweek wordt in Dordrecht gecoördineerd door de werkgroep Stadsgebed van de stichting Missie Dordt. De week start op zondag 19 januari met een buitengewone bijeenkomst in de Open Hof (Herschelstraat 27). Gastspreker prof. Dr. Willem J. Ouweneel – schrijver van het boek ‘Leren praten met God’ – geeft onderwijs over gebed. InSalvation verzorgt de aanbidding. We beginnen om 19.00 uur met een moment van ontmoeting. Om 19.45 uur start het programma.
 
25 kerken
De rest van de week zijn er gebedssamenkomsten in de diverse Dordtse wijken. Alle samenkomsten beginnen om 19.00 uur met ontmoeting en 19.45 uur met een programma. Wij nodigen christenen uit om naar de samenkomst in hun wijk te komen, om op die manier de verbinding te maken met medechristenen en de wijk. De week wordt op zaterdag 25 januari afgesloten met een internationale viering. Voor de samenkomstlocaties verwijzen wij naar het programmaboekje. De bijeenkomsten worden georganiseerd door meer dan 25 Dordtse Kerken.
 
Downloads
BESTEL GRATIS POSTER EN PROGRAMMABOEKJES!

Via stadsgebed@missiedordt.nl (zolang de voorraad strekt).
Website over Week van Gebed
BUITENGEWOON KINDERGEBEDSFEEST

Op woensdagmiddag 22 januari 2020 is er voor de tweede keer een kindergebedsfeest. Deze keer in de Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230, 3315 KW) met als thema: buitengewoon!
 
Doelgroep
Het kindergebedsfeest is bedoeld voor kinderen van groep 1 t/m 8 met hun ouders/verzorgers. Voor kinderen van 0-4 jaar is er crèche. Op een creatieve en laagdrempelige manier kunnen kinderen tijdens het feest kennis maken met gebed. Zo kunnen kinderen bij de diverse gebedsstations een gebed uitzingen, opschrijven, in elkaar knutselen, verven of tekenen.
 
Thema
Het thema voor het kindergebedsfeest is dit jaar: buitengewoon! We volgen de reis van de apostel Paulus en ontdekken dat God buitengewone dingen doet voor heel gewone mensen. “Ga je mee op ontdekkingsreis? Hij is bij je als het stormt op zee. Kom aan boord en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. We beginnen om 14.00 uur en zullen om 16.00 uur afronden.”
 
Stadsgebed
Het kindergebedsfeest is een initiatief van de werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt en maakt deel uit van de internationale week van gebed voor de eenheid. In januari 2019 vond het eerste kindergebedsfeest plaats. Dit initiatief werd toen met veel enthousiasme ontvangen door diverse scholen, kerken, ouders en verzorgers. Stadsgebed wil niet alleen volwassenen, maar ook kinderen stimuleren om te bidden voor hun omgeving.
 
Downloads  
BESTEL GRATIS POSTER EN UITNODIGINGSKAARTJES!
 
Via coordinator@missiedordt.nl (zolang de voorraad strekt).
3x ALPHA IN DORDT (uitnodigingschallenge)

In januari 2020 gaan er in Dordrecht 3 Alpha cursussen van start. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en een dag of weekend. Elke avond begint met een maaltijd. Daarna luister je naar een kort, inspirerend verhaal. Hierover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
 
De cursus wordt aangeboden op de volgende drie locaties:
 • Alpha Krispijn & Sterrenburg, start dinsdag 14 januari, 19.00-21.30 uur
 • Alpha Land van Valk, start woensdag 15 januari, 19.00-21.30 uur
 • Alpha Centrum, start donderdag 16 januari, 19.00-21.30 uur
Uitnodigingschallenge
Graag willen wij u en jou uitdagen om in beweging te komen en vrienden, familie, collega’s en buren uit te nodigen voor één van de Alpha’s in Dordt. Hoe? We noemen een aantal mogelijkheden:
 1. Alpha posters ophangen en flyers uitdelen of delen via sociale media
 2. Alpha getuigenisvideo’s delen (zie: www.alphanederland.org)
 3. Bidden voor Alpha en iemand die u/jij wilt uitnodigen
 4. Een Alpha zondag organiseren (klik hier voor alle materialen)
 5. Last but not least, gewoon iemand persoonlijk uitnodigen voor Alpha
Poster en flyer
Bestel de poster en flyers via coordinator@missiedordt.nl of download een digitaal exemplaar.
Meer over de Alpha uitnodigingschallenge
HAPPYWEEN, SUPERKIDS, VBW, CLUBS, ENZ.

Missie Dordt heeft een inventarisatie gemaakt van missionair kinderwerk. Op 13 januari 2020 om 20.00 uur is er een brainstormbijeenkomst om hier verder over na te denken. Iedereen die actief is in missionair kinderwerk, of daarbij betrokken wilt raken, is uitgenodigd. Graag vooraf even aanmelden!
 
Overleg
 • Datum, tijd: 13 januari 2020, 20.00 uur
 • Locatie: Stevensweg 6 (thuisadres)
 • Agenda: brainstorm missionair kinderwerk
 • Aanmelden: christi.voorberg@gmail.com
Tijdens deze brainstormbijeenkomst willen we ervaringen delen, elkaar inspireren en bemoedigen, maar ook kijken hoe we een stap verder kunnen zetten in het bereiken van ons gezamenlijke doel. Er zijn tal van ideeën, zoals de organisatie van een interkerkelijke happyween, superkidsclubs, in ieder wijk een VakantieBijbelWeek en kinderclub, enzovoorts.
 
De avond wordt geleid door Christi Roose (betrokken bij SuperKids in Gorinchem) en Wiebe van Horssen (missionair coördinator). Graag vooraf per email aanmelden. 
ALPHA NEDERLAND TRAINING & INSPIRATIE

Op zaterdag 11 januari 2020 is er de Alpha Nederland Training & Inspiratie bijeenkomst. Deze dag is dé kans voor Alpha teamleiders en beginnende teamleden om getraind en volledig geïnformeerd te worden. Ook als u/jij al een aantal cursussen hebt gegeven of eerder een trainingsdag hebt bijgewoond, heeft deze dag u/jou nog genoeg inspiratie te bieden.
 
De trainingsdag is voor Alpha in alle contexten, dus ook voor Alpha - Youth, Alpha - Business, Alpha - Prisons, Alpha - Students, Alpha - Senioren, Alpha - Vluchtelingen en de Marriage en Parenting Courses.
 
Na afloop van de Alpha Nederland Training ben(t) u/jij helemaal up-to-date met het concept van Alpha. Daarnaast nemen we tijd voor aanbidding, getuigenissen, gebed en ontmoeting.
Meer informatie en aanmelden
LANDELIJKE KERKPROEVERIJ 2020

De eerstvolgende editie van de landelijke Kerkproeverij zal gehouden worden in het weekend van 10 en 11 oktober 2020. Save-the-date nu alvast in de kerkelijke agenda.
 
Missie Dordt coördineert de landelijke Kerkproeverij in Dordrecht. Lees op de website van de Kerkproeverij meer over hoe u mensen kunt uitnodigen en welke kerken al meedoen.
Meer informatie en aanmelden
VACATURE: VIDEO PRODUCER

Vind(t) u/jij het leuk om video’s voor Missie Dordt te maken, bewerken en monteren? Bijvoorbeeld een promotiefilmpje voor een bepaald evenement of een impressiefilmpje over één van onze missionaire initiatieven.  Neem dan contact op voor meer informatie.
 
Vacature
 • Belasting van maximaal 2 uur per week
 • Maken van foto’s en video’s
 • Bewerken en monteren van video- en fotomateriaal
 * De video producer werkt nauw samen met de coördinator van Missie Dordt
Video Producer Missie Dordt
VACATURE: WEBSITE BEHEERDER

Vind(t) u/jij het leuk om de website en Facebook pagina van Missie Dordt te beheren? Bijvoorbeeld nieuwsberichten plaatsen en evenementen beheren. Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Vacature
 • Belasting van maximaal 2 uur per week
 • Nieuwsberichten plaatsen op de website en facebook *
 • Wijzigingen doorvoeren op de website *
* Alle tekst en beeld wordt aangeleverd door Missie Dordt
Beheerder website en social media
MEEDOEN IS EEN VOORRECHT

Missie Dordt geeft mensen de mogelijkheid om zich in te zetten ten dienste van het Koninkrijk. Hieronder geven wij een overzicht van de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op.

Administratief/communicatief
 • Video Producer Missie Dordt
 • Beheerder website en social media (o.a. Facebook)
 • Voorlichting en fondsenwerving
 • Medewerker redactie nieuwsbrief
Praktisch/dienend
 • Bezorger Dagelijks Brood
 • Vrijwilliger Broodnodig
 • Vrijwilliger Oud Papier
 • Bezorger Nieuwsbrieven
 • Toetsenist Zondagavondzang
Inhoudelijk/getuigend
 • Vrijwilliger straat-/marktkraamevangelisatie
 • Spreker Alpha-cursus
 • Vrijwilliger werkgroep Stadsgebed
 • Vrijwilliger Events (o.a. Dordrecht800)
Leidinggevend/coördinerend
 • Coördinator Kerk en School
 • Coördinator Serve the City
 • Coördinator Events (o.a. Dordrecht800)
Besturend/beleidsvormend
 • Lid Raad van Toezicht
 • Lid Stichtingsbestuur
Meedoen met Missie Dordt is niet zozeer een vraag, maar veel meer een voorrecht. Wil(t) u/jij de mogelijkheden verkennen? Neem contact op met Wiebe van Horssen via coordinator@missiedordt.nl.
MEEGEVEN IS EEN VOORRECHT

Missie Dordt wil goed nieuws voor de stad. U ook? Wordt dan vriend van de stichting en ondersteun ons werk met een eenmalige of structurele financiële bijdrage. 
 
JA, ik wil goed nieuws
Vriend worden van Missie Dordt is heel eenvoudig.
1. Maak uw gift over naar IBAN NL18RABO0166 4614 31 t.n.v. Missie Dordt

2. Klik hier en betaal makkelijk en snel via iDEAL (Mollie Payments)
 
3. Geef een machtiging voor automatische incasso (Missie Dordt heeft een SEPA contract)
U kunt het machtigingskaartje (pdf) downloaden en ingevuld mailen naar penningmeester@missiedordt.nl of per post sturen naar Berlage-Erf 26, 3315 JJ Dordrecht.
FOTOVERSLAG DECEMBER 2019
Op zondag 8 december sprak onze missionair coördinator bij de Christengemeente Kom en Zie over het thema ‘vrede voor de stad’ (Jeremia 29:7).
Op vrijdag 13 december werd de campagne ‘met wie vier jij kerst’ gelanceerd. Het unieke kaartspel werd ook uitgedeeld bij activiteiten van tal van kerken en (buurt)initiatieven.
Op zondag 15 december was onze missionair coördinator te gast bij Christ Family Chapel International en heeft daar iets gedeeld over Missie Dordt.
Op donderdag 19 december was er een open kerstzangavond in de Augustijnenkerk. Missie Dordt werkt samen in het project ‘kerk in de wijk’.
Op dinsdag 24 december werd er tijdens de kerstnachtdienst van de Jozua Gemeente gecollecteerd voor Missie Dordt.
Op woensdag 25 december was er om 06.00 uur ’s morgens (!) een kerstzangbijeenkomst en ontbijt in verpleeghuis Crabbehof.
GIFTENOVERZICHT DECEMBER 2019

Hieronder treft u het giftenoverzicht van december 2019. Missie Dordt is dankbaar voor de groeiende steun vanuit kerken, bedrijven en particulieren. Samen mogen wij goed nieuws zijn voor de stad. 
 
Afkomstig van Bestemd voor Bedrag
Particulieren Missie Dordt 2.517,00
Particulieren Broodnodig 290,00
Evangelische Gemeente Jozua Missie Dordt 100,00
Ruach Christengemeente Missie Dordt 50,00
Apostolische Gemeente Missie Dordt 10,00
Baptistengemeente Kruiskerk Missie Dordt 250,04
NGK Open Hof Missie Dordt 296,21
Hervormde Wijken 2 & 7 Missie Dordt 25,00
CGK Centrum Missie Dordt 1.000,00
Christengemeente Kom en Zie Missie Dordt 100,00
Gereformeerde Kerk Sliedrecht Missie Dordt 125,00
GVK Kandelaarkerk Missie Dordt 750,00
TOTAAL   5.513,25

Wij zeggen alle betrokken kerken, gemeenten, particulieren en bedrijven hartelijk dank.
AGENDA: ALLES IN ÉÉN OVERZICHT

Missie Dordt Agenda
 
Datum Tijd Activiteit
09-01 19.30 Missie Dordt Meeting in De Wijnstok
11-01 09.15 Alpha Nederland Training in Veenendaal
13-01 20.00 Overleg Missionair Kinderwerk (thuisadres)
14-01 19.00 Start Alpha Krispijn & Sterrenburg
15-01 19.00 Start Alpha Land van Valk
16-01 19.00 Start Alpha Centrum
19-01 19.45 Start Week van Gebed (InSalvation & Ouweneel)
22-01 14.00 Kindergebedsfeest in de Kandelaarkerk
25-01 19.45 Internationale Slotavond Week van Gebed
10-03 20.00 Bijeenkomst Diaconaal Platform Dordrecht
27-03 19.00 Start 3D-traject in Rotterdam
12-06 - Nacht van Gebed voor vervolgde christenen
14-09 - Kroonbede (interkerkelijke gebedsdienst)
10-10 - Weekend Landelijke Kerkproeverij 2020
11-10 - Weekend Landelijke Kerkproeverij 2020
 
Uw missionaire activiteit ook in het overzicht? Mail naar coordinator@missiedordt.nl.
MISSIE DORDT NIEUWS

Aanleveren
Missie Dordt Nieuws is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt begin van de maand.
 
Aan-/afmelden
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Missie Dordt.
 
Mocht u Missie Dordt Nieuws op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: coordinator@missiedordt.nl
Copyright © 2020 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp