Copy
View this email in your browser
MISSIE DORDT - WEEK VAN GEBED (special)

In deze extra nieuwsbrief brengen wij graag het volledige programma van de Week van Gebed in Dordrecht onder uw/jouw aandacht.
 • Zondag 19/01: startavond met Willem J. Ouweneel en InSalvation
 • Maandag 20/01 t/m vrijdag 24/01: gebedssamenkomsten in diverse Dordtse wijken
 • Woensdag 22/01: kindergebedsfeest (een buitengewone ontdekkingsreis)
 • Zaterdag 25/01: internationale slotavond
De bijeenkomsten worden georganiseerd door meer dan 25 Dordtse Kerken. We zien uit naar een buitengewone gebedsweek.

Lees meer in deze special. Bekijk het filmpje. Bezoek de bijeenkomsten. Ondersteun met een gift. Dank voor uw/jouw betrokkenheid. Van harte welkom!
PROGRAMMA WEEK VAN GEBED
Zondag 19 t/m zaterdag 25 januari 2020

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed in 2020. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Dordrecht zijn er de hele week interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Van harte welkom!
 • Iedere avond: 19.00 uur ontmoeting (inloop), 19.45 uur bijeenkomst (programma)
 • Locaties: wisselend per avond (zie programmaboekje)
 • Organisatie: Werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt
 • Meer info: www.missiedordt.nl, stadsgebed@missiedordt.nl
DAG 1: BUITENGEWOON
Zondag 19 januari

"Een buitengewone startbijeenkomst"

Het Evangelisch Contact Dordrecht organiseert een buitengewone startbijeenkomst van de week van gebed voor de eenheid. Gastspreker prof. Dr. Willem J. Ouweneel – schrijver van het boek ‘Leren praten met God’ – geeft onderwijs over gebed. InSalvation verzorgt de aanbidding. We beginnen om 19.00 uur met een moment van ontmoeting. Om 19.45 uur start het programma in de zaal van de Open Hof.
 • Locatie: Open Hof (Herschelstraat 27)
 • Organisatie: ECD (Evangelisch Contact Dordrecht)
 • Spreker: Willem J. Ouweneel
 • Muziek: InSalvation
DAG 2: VERLICHTING
Maandag 20 januari

Om 19.00 uur ontmoeten we elkaar tijdens een eenvoudige maaltijd van soep en  brood. Om 19.45 uur is er een korte inleiding op het thema en zingen we samen over Gods.  Daarna gaan we 2 aan 2 een gebedswandeling maken in de wijken om verlichting te brengen. Voor  wie liever binnen blijft, bidden we voor het jongerenwerk van YFC, buurtwerk en gevangene nwerk. Rond 20.45 uur verzamelen we weer in het Staartlicht en sluiten we gezamenlijk af met  het Onze Vader.
 • Wijk: De Staart, Vogelbuurt, Land van Valk
 • Locatie: Staartlicht (Maasstraat 23)
 • Organisatie: Eljakim, Kruispunt Reeland, Het Staartlicht
DAG 3: HOOP
Dinsdag 21 januari

We beginnen de avond om 19.00 uur met ontmoeting, internationale hapjes en muzikale optredens in de maiorij. Vervolgens start om 19.45 uur de bijeenkomst in de intieme kerkzaal. Na de introductie van het thema is er een moment van lofprijzing en dank met liederen uit verschillende kerkelijke tradities, afgewisseld door dankgebeden. Het centrum van de avond vormt het gebed voor verschillende buurtinitiatieven. De bijeenkomst wordt afgesloten met een korte vespers (completen).
 • Wijk: Centrum
 • Locatie: Oud Katholieke Kerk (Voorstraat 120)
 • Organisatie: Augustijnenkerk, Baptistengemeente, Christ Family Chapel, Filipino Catholic Chaplaincy, Immanuel Gemeente, Katholiek Drechtsteden, Leger des Heils, New Song, Oud Katholieke Kerk, Calvijn, Wilhelminakerk
DAG 4: VERTROUWEN
Woensdag 22 januari

We beginnen de avond om 19:00 uur met koffie, thee en wat lekkers. Aansluitend is er een moment van samenzang. Om 19:45 uur zal er een korte overdenking zijn. Vervolgens gaan we (verdeeld over verschillende gebedsrondes) in groepjes uit elkaar. We behandelen diverse gebedsonderwerpen en sluiten de avond af met een lied. Tenslotte is er een kopje koffie of thee.
 • Wijk: Sterrenburg
 • Locatie: Het Kristal (Heimerstein 35)
 • Organisatie: Open Hof, Kom en Zie, Ruach Ministries, Schoolgebedsgroep Het Kristal
DAG 5: KRACHT
Donderdag 23 januari

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom. We gebruiken rond 19.15 uur een kleine broodmaaltijd. Tijdens deze maaltijd zal er een korte overdenking zijn rondom het thema en zingen we een paar liederen. Om 19.45 uur starten we een gebedswandeling door de wijk Stadspolders. We hebben een stop bij de gemeente “De Bron” waar het koor Sjofar een lied zal zingen. Vervolgens keren we terug naar “Jozua” waar we eindigen met een dankgebed en lied. Voor diegenen die slecht ter been zijn is het mogelijk met de auto een korte route te rijden en zo in gebed te zijn voor de wijken.
 • Wijk: Stadspolders, Dubbeldam
 • Locatie: Jozua Gemeente (Sikkelstraat 2)
 • Organisatie: De Wijnstok, De Bron, De Kandelaarkerk, Jozua Gemeente
DAG 5: KRACHT
Donderdag 23 januari 

We starten de avond om 19.00 uur met ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje. Vervolgens start om 19.45 uur de bijeenkomst. We geven een podium aan diverse lokale initiatieven. Zij zullen hun verhaal delen en wij zullen voor hen bidden. Op die manier kunnen we ‘connecten’ met onze omgeving en ons nog meer verbonden weten met het buurtwerk. Gods hart gaat er naar uit om te verbinden. Ben(t) u/jij erbij? Tot dan!
 • Wijk: Zuidhoven, Krispijn
 • Locatie: Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4)
 • Organisatie: Rafael Gemeente, Zevende Dag Adventisten, Hervormd Krispijn, Pauluskerk, Zuidhovenkerk
DAG 6: GASTVRIJHEID
Vrijdag 24 januari

Om 19.00 uur starten we met ‘meeting and greeting’ in de ontvangstkamer. Er is koffie, thee en zelfgebakken lekkernijen. Vervolgens is er een moment van aanbidding in de kapel, geleid door de zusters en met inbreng van liederen van verschillende gemeenten. De anderstalige liederen hebben Nederlandse vertaling. Om 19.45 uur is er een inleiding, gebed en Bijbellezing. We gaan in gesprek over het thema gastvrijheid en bidden samen in kleine groepjes m.b.v. een gebedsblad.
 • Wijk: Crabbehof, Wielwijk
 • Locatie: Kapel Verrezen Christus (Nolensweg 8)
 • Organisatie: Casa de Oracion (Huis van Gebed), zusters Maria Stella Matutina, Kerk van de Nazarener, Andreaskerk
DAG 7: BEKERING
Zaterdag 25 januari

"Een internationale slotavond"


Vanaf 19.00 uur zijn we te gast bij het Leger des Heils. Er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Om 19.45 uur starten we met een tweetalig (Engels-Nederlands) programma van lofprijs, aanbidding en gebed. Het muzikaal talent van de Christ Family Chapel zorgt voor de muzikale begeleiding. Zo mogen we op een veelkleurige wijze God aanbidden.
 • Locatie: Leger des Heils (Kasperspad 28)
 • Organisatie: Christ Family Chapel International
KINDERGEBEDSFEEST
Woensdag 22 januari

"Een buitengewone ontdekkingsreis"


Op een creatieve en laagdrempelige manier kunnen kinderen kennis maken met gebed. Er zijn diverse gebedsstations waar kinderen een gebed kunnen uitzingen, opschrijven, in elkaar knutselen of tekenen. Het thema is dit jaar: buitengewoon! We volgen de reis van de apostel Paulus en ontdekken dat God buitengewone dingen doet voor heel gewone mensen. Hij is bij je als het stormt op zee. Kom aan boord en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee.
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Locatie: Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230)
 • Doelgroep: Kinderen (groep 1 t/m 8) met ouders/verzorgers
 • Crèche: voor kinderen van 0-4 jaar is er crèche
 • Organisatie: Werkgroep Kindergebedsfeest van Missie Dordt
DOWNLOADS

Week van Gebed
Kindergebedsfeest
Website over Week van Gebed
STEUN DE WEEK VAN GEBED
Geef een gift!

"Gebed is de motor van de kerk"


De werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt coördineert de week van gebed voor de eenheid in Dordrecht. Voor de startbijeenkomst, het kindergebedsfeest en de PR worden onkosten gemaakt. Wilt u bijdragen aan de week van gebed? Steun Missie Dordt met een bijdrage.

JA, ik geef om (en voor) gebed!
1. Maak uw gift over naar IBAN NL18RABO0166 4614 31 t.n.v. Missie Dordt o.v.v. WVG2020

2. Klik hier en betaal makkelijk en snel via iDEAL (Mollie Payments)
 
3. Geef een machtiging voor automatische incasso (Missie Dordt heeft een SEPA contract)
U kunt het machtigingskaartje (pdf) downloaden en ingevuld mailen naar penningmeester@missiedordt.nl of per post sturen naar Berlage-Erf 26, 3315 JJ Dordrecht.
Copyright © 2020 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp