Copy
View this email in your browser
MISSIE DORDT NIEUWS - AUGUSTUS 2019

Missie Dordt Nieuws is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Missie Dordt – een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland van Dordrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad.
 
Missie Dordt Nieuws is een nieuwsbrief van en voor Dordtse kerken, organisaties en individuele gelovigen. In de nieuwsbrief wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in diversiteit.
INHOUDSOPGAVE

Deze nieuwsbrief staat weer vol met ‘goed nieuws voor de stad’, zoals:
 • Nieuwsbrief Zomer 2019
 • Kroonbede 2019
 • Prinsjesdagontbijt Dordrecht
 • Open Monumentendag
 • 3D-traject Nederland Zoekt
 • Gratis Spandoek Kerkproeverij
 • Reversed Mission
 • De Grootste Bijbel van Nederland
 • Alpha Ambassadeurs Dordrecht
 • Week tegen Eenzaamheid
En verder in deze nieuwsbrief: Op en Top Vrouw / Bezinningsavond Straatevangelisatie / Ontmoeting met Vrouwen / Interkerkelijke Senioren DTS / Zondagavondzang / Vakantiebijbelweek / Stichtingsraadvergadering / Meedoen / Meegeven / Giftenoverzicht juli 2019.
 
AGENDA: alles in één overzicht!
Wilt u alle activiteiten in één overzicht? Klik hier voor de Missie Dordt Agenda.
 
Veel leesplezier, zegen en inspiratie!
NIEUWSBRIEF ZOMER 2019

Missie Dordt Nieuwsbrief
De zomereditie van onze halfjaarlijkse Missie Dordt Nieuwsbrief is uit. Vol met aansprekende interviews, getuigenissen en nieuws vanuit de werkgroepen. Geheel uitgevoerd in onze nieuwe huisstijl. Een nieuwsbrief om te verspreiden in uw kerk of gemeente.
 
Downloaden, bestellen, uitdelen!
De nieuwsbrief wordt bezorgd bij alle Dordtse Kerken. Wilt u (extra) exemplaren van deze nieuwsbrief bestellen? Of heeft u vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief. Neem dan contact op met Wiebe van Horssen (coordinator@missiedordt.nl).
Downloaden Missie Dordt Nieuwsbrief Zomer 2019
KROONBEDE 2019

Maandag 16 september 2019
Op maandag 16 september om 20.00 uur vindt de jaarlijkse Kroonbede in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216, Dordrecht) plaats. Tijdens deze interkerkelijke gebedsbijeenkomst – voorafgaande aan Prinsjesdag – zijn er momenten van voorbede voor politiek (bestuur), zorg (eenzaamheid), onderwijs (jeugd) en de multiculturele samenleving.
 
Programma en betrokkenen
Ds. P. Wansink zal de avond leiden; voorganger J. den Boer een meditatie verzorgen en het koor van de Filipino Catholic Chaplaincy Dordrecht een muzikale bijdrage. De gebedspunten worden ingeleid door vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke geledingen. De gebeden worden uitgesproken door afgevaardigden uit verschillende Dordtse Kerken.

Werkgroep Stadsgebed 
De Kroonbede in Dordrecht wordt georganiseerd door de Werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt i.s.m. het Platform Dordtse Kerken. Zie voor meer informatie de flyer. Neem voor vragen contact op met Gerdien van Nienes (gerdienvannienes@gmail.com).
PRINSJESDAGONTBIJT DORDRECHT

Dinsdag 17 september 2019
Op dinsdag 17 september 2019 van 07.00-09.00 uur vindt het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt plaats in Grand Café Bellissimo (da Vinci College) aan de Leerparkpromenade 100, Dordrecht. Het Prinsjesdagontbijt is een landelijk initiatief van stichting GIDSnetwerk en wordt in Dordrecht georganiseerd vanuit het Platform Dordtse Kerken in samenwerking met Missie Dordt.
 
Thema “Eenzaamheid, de armoede van het Westen”
Het Dordtse Prinsjesdagontbijt heeft als thema: “Eenzaamheid, de armoede van het Westen” of “Ubuntu – ik ben omdat wij zijn”.  Het thema zal worden ingeleid door Wiebe van Horssen van Missie Dordt. Hij zal ingaan op de ‘coöperatieve cultuur’ zoals hij die heeft leren kennen bij zijn werk in Afrika (Mozambique) en daarbij de link leggen naar ‘samenhorigheid principes’ in de Bijbel. Vanuit dat perspectief houdt hij de ‘Westerse cultuur’ een spiegel voor. Vanuit een heel ander perspectief zal Rob Veerman, geestelijk verzorger en wijsgerig theoloog, reageren op deze stellingname. De bijdragen worden omlijst door muziek en er is aan de ontbijttafel ruimte om standpunten uit te wisselen en om te netwerken. Ook wordt er een moment ingelast, waarbij aalmoezenier Briene van Herpen wensen en gebeden uitspreekt voor onze stad.
 
Aanmelden
U kunt uzelf aanmelden voor het Prinsjesdagontbijt tot 10 september 2019 via de website van het Platform Dordtse Kerken (www.dordtsekerken.nl) onder vermelding van uw naam, organisatie en contactgegevens. De kosten voor het ontbijt bedragen € 15,-  en dienen overgemaakt te worden bij de aanmelding.
Aanmelden Prinsjesdagontbijt Dordrecht
OPEN MONUMENTENDAG

Weekend 14 en 15 september 2019
In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag. Het thema van 2019 is Plekken van Plezier. Naar welke plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? In Dordrecht stellen 11 kerken hun gebouwen open. “De kerk is meer dan een plek van kort plezier. Het is voor generaties door een plek van blijvende vreugde. Naar deze 11 monumenten gingen en gaan mensen voor het Evangelie, de blijde boodschap.”
 
Aanbod Missie Dordt
Missie Dordt wil deelnemende kerken ondersteunen met materiaal, zoals:
 • Logokoekjes met ‘WELKOM – De kerk, een plek van plezier?!’
 • Poster A3 in frame met ‘WELKOM – De kerk, een plek van plezier?!’
 • City Bibles Dordrecht
 • Spandoek ‘Welkom in de kerk’
 • A5 folder Alpha
Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Stuur dan voor 1 september 2019 een mail naar coordinator@missiedordt.nl.
Artikel in Stem van Dordt over Open Monumentendag
3D-TRAJECT NEDERLAND ZOEKT

Het 3D-traject
Het 3D-traject van Nederland Zoekt geeft handvatten om als discipel van Jezus te leven en eenvoudige ‘communities’ te vormen. Deelnemen kan vanuit persoonlijk initiatief, gezin, vriendengroep, kring, groeigroep of een paar mensen die iets willen met hun buurt. U kunt ook vanuit uw kerk, parochie of gemeente meedoen. Het 3D-traject werkt het beste met teams van 3-6 personen. Meerdere teams zijn welkom.
 
Het 3D-traject biedt:
 • Een tweejarig traject van vijf weekenden (vrijdagavond en zaterdag) en een afsluitend feest
 • Een inspirerende omgeving en een netwerk met ervaringsdeskundigen en deelnemers met hetzelfde verlangen
 • Een combinatie van gebed – luisteren naar God, inhoud en praktijk – anders denken en anders doen
 • Elke 14 dagen online coaching voor teamleiders
 • Boeken ter ondersteuning en verdieping bij diverse thema’s
Kennismakingsavond
Wilt u eerst eens vrijblijvend kennismaken met het 3D-traject? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst (inclusief maaltijd) in Rotterdam met o.a. ervaringsverhalen van deelnemers die het 3D-traject hebben gevolgd.
 • Vrijdag 11 oktober 2019 van 18.00-22.00 uur
 • Ichthuskerk, Jaap van der Hoekplaats 1, 3067 AG Rotterdam
Startweekend
Bij voldoende animo wordt het 3D-traject nú voor het eerst in Dordrecht aangeboden. Het startweekend staat gepland voor:
 • Vrijdag 27 maart 2020 van 18.00-22.00 uur
 • Zaterdag 28 maart 2020 van 09.00-16.30 uur
Aanmelden
Het 3D-traject in Dordrecht is een initiatief van Nederland Zoekt i.s.m. Missie Dordt. Heeft u interesse? Wilt u meer weten of aanmelden? Laat het ons weten!
Meer informatie over het 3D-traject
GRATIS SPANDOEK KERKPROEVERIJ

Weekend 28 en 29 september 2019
Is uw kerk al aangemeld voor de Kerkproeverij in het weekend van 28 en 29 september 2019? Landelijk zullen honderden kerken in dit weekend bijzonder hun best doen om mensen uit te nodigen voor een viering. Missie Dordt faciliteert en coördineert de Kerkproeverij in Dordrecht en wil graag weten welke kerken en gemeenten er meedoen met dit initiatief.
 
Gratis spandoek
Vanuit de organisatie van Kerkproeverij kunnen we u een mooi aanbod doen dankzij een gift van de Maatschappij van Welstand. Kerken, gemeenten en parochies die zich vóór 1 september 2019 aanmelden krijgen begin september een gratis “Welkom in de kerk-spandoek” toegestuurd! Op dit spandoek staat géén datum vermeld. U kunt het dus veel vaker gebruiken dan alleen in het Kerkproeverij weekend. Missie Dordt coördineert de distributie van de spandoeken.
 
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de Kerkproeverij in Dordrecht? Stuur dan voor 1 september 2019 een mail naar coordinator@missiedordt.nl met de volgende informatie:
 • Naam kerk
 • Adres, postcode, plaats
 • Tijdstip kerkdienst
 • Website
Deelnemende kerken worden vermeld op de website www.kerkproeverij.nl en worden door Missie Dordt ondersteund in de PR. Uiteraard kan iedere kerk volledig vanuit haar eigen identiteit en traditie invulling geven aan de Kerkproeverij.
 
Kerkproeverij en Burendag
Kerkproeverij valt dit jaar in hetzelfde weekend als Burendag! Een mooie kans om in gesprek te gaan met buren en te vragen naar hun weekendplannen. U kunt delen dat u zelf de wekelijkse kerkdienst zal bezoeken en hen vragen of ze het interessant vinden om eens mee te gaan.
 
Tip: probeer om met een biddend hart af te tasten ‘wie van mijn buurtgenoten kan/mag ik uitnodigen?’
 
Als geloofsgemeenschap kunt u natuurlijk ook zelf activiteiten op Burendag organiseren. Deze activiteiten kunt u toevoegen op de website van Burendag zelf. Voor workshops en eventuele andere activiteiten stelt het Oranjefonds financiële middelen beschikbaar. Kijk voor de voorwaarden op www.burendag.nl.
Meer informatie over de Kerkproeverij
REVERSED MISSION

Reversed Mission
Reversed Mission is een initiatief van de stichting Connecting Churches en stimuleert de ontmoeting en uitwisseling tussen Autochtone Nederlandse gemeenten en Internationale Migrantenkerken. Het doel is te leren van elkaars kennis en ervaring en gezamenlijk van betekenis te zijn voor de samenleving als geheel.
 
In Dordrecht
In Dordrecht zijn zo’n 30 Internationale Migrantenkerken actief. Missie Dordt verbindt deze kerken desgewenst aan Autochtone Nederlandse gemeenten en begeleidt de koppels met als insteek:
 • Samen leren
 • Kennis en begrip bevorderen
 • Hindernissen wegnemen
 • Ervaringen delen
 • Initiatieven ontplooien
Meedoen
Wilt u als kerk meedoen met het initiatief Reversed Mission? Neem dan contact op met:
Meer informatie over Connecting Churches
DE GROOTSTE BIJBEL VAN NEDERLAND

De Grootste Bijbel
De Grootste Bijbel van Nederland is een initiatief van de EO. Met de eenmalige televisiespecial trok de EO er in 2018 op uit om de eerste Bijbelvertaling in het Nederlands te vieren. Hierbij werd gebruik gemaakt van een 20 voet container Bijbel, die tevens als podium diende (zie foto’s). Deze container-Bijbel is nú beschikbaar voor Dordtse Kerken en initiatieven.
 
Technische informatie:
 • 20 voet container met houten vloer en rode gordijnen
 • Inclusief openklap baar podium (met motor te bedienen)
 • Exclusief verlichting en geluidsinstallatie
Beschikbaar
De container-Bijbel kan ingezet worden bij publieke evenementen. Enerzijds is de container-Bijbel een publiekstrekker, waarbij straatactiviteiten kunnen plaatsvinden. Anderzijds biedt de container-Bijbel een podium voor openlucht events en straatoptredens.
 
Reserveren
Wilt u de container-Bijbel reserveren? Stuur dan een mail naar coordinator@missiedordt.nl. Transport vind in overleg plaats. Voor het plaatsen van de container-Bijbel is alleen een melding vereist.
ALPHA AMBASSADEURS DORDRECHT

Alpha Training
Gaat u een Alpha, (Pre)Marriage Course of een van de Parenting Courses geven? Meld u dan aan voor de Alpha Nederland Training in Veenendaal op zaterdag 7 september. Deze dag is dé kans voor beginnende teamleiders en teamleden om getraind te worden in alle aspecten van uw cursus. Maar ook als u al een aantal cursussen hebt gegeven, heeft deze training u genoeg te bieden. Nodig al uw teamleden uit en bereid u samen voor op een fantastische cursus!
 • Zaterdag 31 augustus 2019 van 09.30-15.30 uur in Weert
 • Zaterdag 7 september 2019 van 09.30-15.30 uur in Veenendaal
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.alphanederland.org/evenementen.
 
Gezamenlijke flyer
Vanuit de werkgroep Alpha Ambassadeurs in Dordrecht maken we een gezamenlijke flyer voor alle Alpha cursussen die in het najaar van 2019 in Dordrecht worden georganiseerd. Gaat u een Alpha cursus aanbieden? Stuur dan voor 31 augustus 2019 een mail naar alpha@missiedordt.nl met de volgende informatie:
 • Naam kerk
 • Type cursus
 • Locatie cursus
 • Datum en tijdstip
 • Contactgegevens
Ook als u een doelgroep cursus organiseert, zoals Youth Alpha of Marriage Course, horen we het graag. De gezamenlijke flyer kan dan vanaf begin september stadsbreed worden verspreid.
 
Sprekers-pool
De werkgroep Alpha wil ook een sprekers-pool verzamelen. Dat is een groep mensen die tijdens een Alpha cursus als gastspreker een onderwerp kunnen inleiden. Geef het aan ons door via alpha@missiedordt.nl als u iemand weet die inspirerend kan spreken, bekend is met Alpha en het leuk vind om zo af en toe een inleiding te houden tijdens een Alpha cursus.
 
Inspiratiebijeenkomst
Wilt u als kerk of gemeente eens kennis maken met de Alpha cursus, om te overwegen om deze zelf ook aan te bieden? Kom dan naar de Alpha inspiratiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt vormgegeven volgens het Alpha concept, met eerst een maaltijd, vervolgens een inleiding en tenslotte gesprek in kleine groepjes. Er wordt medewerking verleend door Alpha Nederland en er zijn mensen die zelf Alpha hebben gegeven of gevolgd. Aanmelden kan via alpha@missiedordt.nl.
 • Woensdag 9 oktober 2019 van 19.00-22.00 uur
 • Staartlicht, Maasstraat 23, Dordrecht
Afstemmingsbijeenkomst
Een keer per jaar organiseert de werkgroep Alpha een afstemmingsbijeenkomst. Doel is om voor het volgende jaar (2020) in kaart te brengen wie, wanneer en waar een cursus hoopt aan te bieden. Tegelijkertijd is er ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring. We hopen vanuit iedere Alpha groep minimaal één vertegenwoordiger te ontmoeten.
 • Woensdag 6 november 2019 om 20.00 uur
 • Informatie over de locatie volgt
Nieuw: de uitnodigingschallenge!
Alpha Nederland organiseert een uitnodigingschallenge. Middels een paar mailings worden handvatten gegeven om bezig te zijn met uitnodigen voor Alpha. Het doel is om de kerk in beweging te krijgen om mensen uit te nodigen voor Alpha. Bijvoorbeeld door:
 • Nieuwe video’s te delen over het belang van uitnodigen
 • Gebed te mobiliseren in de kerk rondom het uitnodigen
 • Nieuwe getuigenisvideo’s te delen
 • Te helpen om zichtbaar te maken hoeveel mensen worden uitgenodigd
Meedoen met uitnodigingschallenge? Klik hier voor aanmelden.
Meer informatie over Alpha Nederland
WEEK TEGEN EENZAAMHEID

Week 1-8 oktober
Van 1-8 oktober 2019 vindt de landelijke 'Week tegen Eenzaamheid' plaats. Een belangrijke week om extra aandacht te vragen voor het thema eenzaamheid. Het projectteam #jebentnietalleen van de Gemeente Dordrecht en Missie Dordt besteden daar dan ook extra aandacht aan. In de Week tegen Eenzaamheid willen wij verdere bewustwording creëren en Dordtenaren bij elkaar brengen. Dordtse Kerken worden uitgenodigd om mee te doen.
 
Activiteit
Wij hopen dat u een leuke activiteit wilt organiseren in de Week tegen Eenzaamheid. Dat kan en mag van alles zijn, gericht op het verbinden van Dordtenaren en het verminderen van eenzaamheid. Samen Doen (sport, cultuur, sociaal) en Samen Eten verbindt mensen. Zo organiseert de Filipino Catholic Chaplaincy een maaltijd met muziek en dans. Een prachtig voorbeeld om mensen te verbinden.
 
Financiële ondersteuning
Uw initiatief komt wellicht in aanmerking voor een subsidie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente. Het projectteam #jebentnietalleen en Missie Dordt kunnen u ondersteunen bij het aankondigen van uw initiatief. Ook kunnen wij u helpen bij het informeren van de pers. Samen kunnen we er een mooie week van maken!
 
Aanmelden      
Wilt u een initiatief ontplooien in de Week tegen Eenzaamheid? En wenst u betrokkenheid vanuit Missie Dordt? Stuur dan een mail naar coordinator@missiedordt.nl.
Meer informatie over #jebentnietalleen
OP EN TOP VROUW: CONTRAST

Zaterdag 28 september 2019
Op zaterdag 28 september 2019 om 20.00 uur spelen de dames van Op en Top Vrouw in Bonfire. Dit in het kader van het jaar van de vrouw in Dordrecht. Als stad kiezen en vieren wij onze Dochters. Het hele jaar zijn er dan ook activiteiten en projecten rondom de Dochters van Dordrecht.
 
Op en Top Vrouw
De dames van Op en Top Vrouw zijn inmiddels geen onbekenden meer in christelijk Nederland. Ze hebben tientallen shows opgevoerd en komen nu in samenwerking met Dorcas met een nieuwe show: CONTRAST. De show zal gaan over tegenstellingen en overeenkomsten. Een avond met een lach en een traan.
Meer informatie en tickets Op en Top Vrouw
BEZINNINGSAVOND STRAATEVANGELISATIE

Dinsdag 1 oktober 2019
Op dinsdag 1 oktober 2019 is er om 20.00 uur een bezinningsavond over Straatevangelisatie (locatie volgt). Missie Dordt wil kerken en geloofsgemeenschappen ondersteunen in het zijn en verkondigen van het goede nieuws. Hoe doe je dat anno 2019 op straat? Welke methoden worden er zoal gebruikt? Hoe kan je op een creatieve manier in gesprek komen met de ander? Dat zijn vragen waar we samen over na willen denken. Het is een interactieve avond, waarop we ervaringen uitwisselen. De Geest waait waarheen Hij wil en werkt op verassende wijze. We kunnen daarbij van elkaar leren.
 
Straat- en marktevangelisatie
Missie Dordt heeft een werkgroep Straatevangelisatie en Marktkraamevangelisatie. De vrijwilligers van deze werkgroepen worden in het bijzonder uitgenodigd voor deze avond. Het is ook een mooie gelegenheid om je op deze vorm van evangelisatie te oriënteren.
ONTMOETING MET VROUWEN

Donderdag 10 oktober 2019
Op donderdag 10 oktober 2019 is er van 09.00-11.15 uur de volgende ontmoeting met vrouwen in de NGK Open Hof, Herschelstraat 27. Spreekster is Gabriëlle Dik. Ontmoeting met Vrouwen is een werkgroep van Missie Dordt die twee keer per jaar een ochtend organiseert met ruimte voor ontmoeting, Bijbelstudie, gebed en muziek.
 
Raak betrokken!
Wilt u betrokken raken bij de werkgroep Ontmoeting met Vrouwen? Allereerst kan ons werk niet zonder gebed. Bid mee dat we een gezegende ochtend mogen hebben en vrouwen mogen bereiken met de blijde boodschap van het Evangelie. Ook zoeken we vrouwen die 2x per jaar zichzelf als gastvrouw beschikbaar willen stellen. Neem voor meer informatie contact op met Linda Vink (omvdordrecht@gmail.com, 078-6140374).
INTERKERKELIJKE SENIOREN DTS

Woensdag 4 september 2019
Op woensdag 4 september 2019 start er een interkerkelijke senioren discipelschapstraining in het gebouw van de Evangelische Gemeente Jozua aan de Sikkelstraat 2 te Dordrecht. Het doel van de training is om te worden toegerust in het leven van elke dag met Jezus Christus. De cursus vind plaats op elke eerste woensdagmorgen van de maand (04/09, 02/10, 06/11, 04/12) van 10.00-12.00 uur. De cursus wordt gegeven door Br. Gert Jan Reitsma (1951).
 
Aanmelden
Aanmelden kan via info@jozua.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met cursusleider Gert Jan Reitsma gjreitsma@gmail.com.
ZONDAGAVONDZANG (ELKE WEEK)

Zondagavondzang
De werkgroep ZondagAvondZang organiseert elke zondagavond op één van de onderstaande locaties een zanguurtje. Iedereen is van harte welkom.
 • Zondag 18 augustus 2019 om 19.45 uur, locatie Crabbehof (om de week)
 • Zondag 25 augustus 2019 om 19.45 uur, locatie Vreedonk (om de week)
Crabbehof: 18/08, 01/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12
Vreedonk: 25/08, 8/09, 22/09, 6/10, 20/10, 03/11, 17/11, 01/12, 15/12, 29/12
VAKANTIEBIJBELWEEK

28-30 augustus 2019
De Gereformeerde Gemeente Julianakerk organiseert van 28-30 augustus 2019 van 12.00-15.30 uur een Vakantiebijbelweek. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met het Evangelie. Nodigt u ook kinderen uit?
 
Zie voor meer informatie de flyer.
STICHTINGSRAADVERGADERING

Donderdag 9 januari 2020
Op donderdag 9 januari 2020 belegt Missie Dordt haar eerste stichtingsraadvergadering. Vanaf 19.30 uur is er inloop met een nieuwjaarsborrel. Om 20.00 uur start de vergadering. Alle vertegenwoordigers van participerende kerken en werkgroepen worden uitgenodigd. Informatie over het programma en de locatie volgen. Voor nu geldt: Save-the-Date!
 
Betrokkenheid
Betrokkenheid en transparantie vinden we belangrijk. Daar heeft Missie Dordt haar structuur op aangepast. Kerken, missionaire initiatieven en werkgroepen kunnen lid worden van de stichtingsraad en in die hoedanigheid advies geven over het beleid, de strategie en inhoudelijke keuzes.
 
Lidmaatschap
Wilt u als kerk of missionair initiatief lid worden van de stichtingsraad van Missie Dordt? Neem dan contact op met de missionair coördinator via coordinator@missiedordt.nl.
MEEDOEN IS EEN VOORRECHT

Mogelijkheden
Missie Dordt geeft mensen de mogelijkheid om zich in te zetten ten dienste van het Koninkrijk. Dat kan heel praktisch als vrijwilliger voor één van de werkgroepen of met een ondersteunende taak in administratie, websitebeheer of fondsenwerving. Ook zoekt Missie Dordt mensen die zich op beleidsmatig niveau willen inzetten in het stichtingsbestuur of de raad van toezicht.
 
Een voorrecht
Meedoen met Missie Dordt is niet zozeer een vraag, maar veel meer een voorrecht. Wilt u de mogelijkheden verkennen. Neem contact op via coordinator@missiedordt.nl.
MEEGEVEN IS EEN VOORRECHT

Missie Dordt wil goed nieuws voor de stad. U ook? Wordt dan vriend van de stichting en ondersteun ons werk met een eenmalige of structurele financiële bijdrage. 
 
JA, ik wil goed nieuws
Vriend worden van Missie Dordt is heel eenvoudig.
1. Maak uw gift over naar IBAN NL18RABO0166 4614 31 t.n.v. Missie Dordt
 
2. Geef een machtiging voor automatische incasso (Missie Dordt heeft een SEPA contract)
U kunt het machtigingskaartje (pdf) downloaden en ingevuld mailen naar penningmeester@missiedordt.nl of per post sturen naar Berlage-Erf 26, 3315 JJ Dordrecht.
GIFTENOVERZICHT JULI 2019

Juli 2019
Hieronder treft u het giftenoverzicht van juli 2019. Missie Dordt is dankbaar voor de groeiende steun vanuit kerken, bedrijven en particulieren. Samen mogen wij goed nieuws zijn voor de stad. 
 
Afkomstig van Bestemd voor Bedrag
Hervormd Dordt Wijk 2 & 7 Missie Dordt 3.815,00
Evangelische Gemeente Jozua Missie Dordt 300,00
Particulieren/bedrijven Missie Dordt 1.290,00
Particulieren/bedrijven Broodnodig 45,00
Totaal - 5.450,00

Wij zeggen alle betrokken kerken, gemeenten, particulieren en bedrijven hartelijk dank.
AGENDA: ALLES IN ÉÉN OVERZICHT  
Datum Tijd Activiteit
Agenda 2019
18-08 19.45 ZondagAvondZang Crabbehof (om de week)
25-08 19.45 ZondagAvondZang Vreedonk (om de week)
28-08 12.00 Start VakantieBijbelWeek Julianakerk
31-08 09.30 Alpha Nederland Training in Weert
04-09 10.00 Start Interkerkelijke Senioren DTS
07-09 09.30 Alpha Nederland Training in Veenendaal
14-09 - Start Open Monumentendag
16-09 20.00 Kroonbede: interkerkelijke gebedsbijeenkomst
17-09 07.00 Prinsjesdagontbijt in Dordrecht
28-09 20.00 Op en Top Vrouw: CONTRAST
28-09 - Landelijke Burendag
29-09 - Landelijke Kerkproeverij
01-10 20.00 Bezinningsavond Straatevangelisatie
01-10 - Start Week tegen Eenzaamheid
09-10 19.00 Alpha Inspiratiebijeenkomst Dordrecht
10-10 09.00 Ontmoeting met Vrouwen
11-10 18.00 3D-traject Kennismakingsavond Rotterdam
06-11 20.00 Alpha Afstemmingsbijeenkomst Dordrecht
Agenda 2020
09-01 19.30 Stichtingsraadvergadering Missie Dordt
27-03 19.00 Start 3D-traject in Dordrecht
MISSIE DORDT NIEUWS

Aanleveren
Missie Dordt Nieuws is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt begin van de maand.
 
Aan-/afmelden
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Missie Dordt.
 
Mocht u Missie Dordt Nieuws op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: coordinator@missiedordt.nl. 
Copyright © 2019 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp