Copy
View this email in your browser
MISSIE DORDT NIEUWS - JULI 2019

Missie Dordt Nieuws is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Missie Dordt – een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland van Dordrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad.
 
Missie Dordt Nieuws is een nieuwsbrief van en voor Dordtse kerken, organisaties en individuele gelovigen. In de nieuwsbrief wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in diversiteit.
INHOUDSOPGAVE: GOED NIEUWS VOOR DE STAD

Deze nieuwsbrief staat weer vol met ‘goed nieuws voor de stad’.
 
·       God’s Not Dead 3 opnieuw in The Movies (12 juli)
·       Gratis spandoek Kerkproeverij 2019 (28-29 september)
·       Kroonbede: interkerkelijke gebedsbijeenkomst (16 september)
·       Wordt ook Waarnemer van Dordrecht (Ode aan de Synode)
·       Alpha Ambassadeurs in Dordrecht (inventarisatie cursussen)
·       Alpha Nederland Training (31 augustus en 7 september)
·       Dochters van Dordrecht: Op en Top Vrouw (28 september)
·       Bijbel-leescursus “Zaligsprekingen zorgen voor vuurwerk”
·       Terugblik Nacht van Gebed voor vervolgde christenen
·       Week van Gebed 2020 in het teken van het buitengewone
·       Nu makkelijk doneren aan Missie Dordt via iDEAL
·       Missie Dordt giftenoverzicht juni 2019
GOD'S NOT DEAD 3 OPNIEUW IN THE MOVIES

Vrijdag 12 juli om 19.15 uur
Op vrijdag 12 juli om 19.15 uur draait ‘God’s Not Dead 3 – A light in Darkness’ opnieuw in The Movies in Dordrecht. Deze film komt op verzoek van Missie Dordt, Bonfire en Boek- en Cadeauwinkel Present. Na afloop is er een nazit met de traktatie van een drankje. A Light in Darkness is het derde deel in de zinderende God’s Not Dead trilogie: een grensverleggende reeks die binnen én buiten de kerk voor gespreksstof zorgt.
 
God’s Not Dead 3
Een gesloopte kerk. Een gemeenschap die moet zwijgen. En een relatie die kapot gaat. Maar toch is er hoop. Nadat een vernietigend vuur de St. James kerk in de as legt, gebruiken leiders van de universiteit de tragedie als excuus om de gemeenschap van de campus te verwijderen. Maar dan komt dominee Dave in actie. En hij zet alles op alles om de rechten van de kerk te verdedigen.

Koop nog snel uw tickets en nodig iemand uit om samen te kijken.
Klik hier voor meer informatie en tickets voor God's Not Dead
GRATIS SPANDOEK KERKPROEVERIJ 2019

Kerkproeverij 28 en 29 september
Is uw kerk al aangemeld voor de Kerkproeverij in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 september? Landelijk zullen honderden kerken in dit weekend bijzonder hun best doen om mensen uit te nodigen voor een viering. Missie Dordt faciliteert en coördineert de Kerkproeverij in Dordrecht en wil graag weten welke kerken en gemeenten er meedoen met dit initiatief.
 
Gratis spandoek
Vanuit de organisatie van Kerkproeverij kunnen we u een mooi aanbod doen dankzij een gift van de Maatschappij van Welstand. Kerken, gemeenten en parochies die zich vóór 1 september aanmelden krijgen begin september een gratis “Welkom in de kerk-spandoek” toegestuurd! Op dit spandoek staat géén datum vermeld. U kunt het dus veel vaker gebruiken dan alleen in het Kerkproeverij weekend. Missie Dordt coördineert de distributie van de spandoeken.
 
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de Kerkproeverij in Dordrecht? Stuur dan voor 31 augustus 2019 een mail naar coordinator@missiedordt.nl met de volgende informatie:
·       Naam kerk
·       Adres, postcode, plaats
·       Tijdstip kerkdienst
·       Website
 
Deelnemende kerken worden vermeld op de website www.kerkproeverij.nl en worden door Missie Dordt ondersteund in de PR. Uiteraard kan iedere kerk volledig vanuit haar eigen identiteit en traditie invulling geven aan de Kerkproeverij.
 
Kerkproeverij materialen
Er zijn al diverse materialen beschikbaar om u voor te bereiden op het kerkproeverij weekend. Deze zijn gratis te downloaden.
 
Kerkproeverij en Burendag
Kerkproeverij valt dit jaar in hetzelfde weekend als Burendag! Een mooie kans om in gesprek te gaan met buren en te vragen naar hun weekendplannen. U kunt delen dat u zelf de wekelijkse kerkdienst zal bezoeken en hen vragen of ze het interessant vinden om eens mee te gaan.
 
Tip: probeer om met een biddend hart af te tasten ‘wie van mijn buurtgenoten kan/mag ik uitnodigen?’
 
Als geloofsgemeenschap kunt u natuurlijk ook zelf activiteiten op Burendag organiseren. Deze activiteiten kunt u toevoegen op de website van Burendag zelf. Voor workshops en eventuele andere activiteiten stelt het Oranjefonds financiële middelen beschikbaar. Kijk voor de voorwaarden op www.burendag.nl.
Klik hier voor meer informatie over de Kerkproeverij 2019
KROONBEDE: INTERKERKELIJKE GEBEDSBIJEENKOMST

Maandag 16 september om 20.00 uur
Op maandag 16 september om 20.00 uur vindt de jaarlijkse Kroonbede in de Augustijnenkerk plaats. Tijdens deze interkerkelijke gebedsbijeenkomst – voorafgaande aan Prinsjesdag – zijn er momenten van voorbede voor onderwijs, politiek, zorg en de multiculturele samenleving.
 
Programma en betrokkenen
Paul Wansink (dominee van de Hervormde Grote Kerk Gemeente) zal de avond leiden; Johan den Boer (voorganger van de gemeente Eljakim) zal een meditatie verzorgen en het koor van de Filipino Catholic Chaplaincy Dordrecht een muzikale bijdrage. De gebedspunten zullen worden ingeleid door vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke geledingen. De gebeden worden uitgesproken door afgevaardigden uit verschillende Dordtse Kerken.
 
Noteer de datum en tijd alvast in uw agenda.

De Kroonbede is een initiatief van Stadsgebed Dordrecht, een werkgroep van Missie Dordt.
WORDT OOK WAARNEMER VAN DORDRECHT

366 dagen
366 dagen lang houdt, twee keer per dag, telkens een andere Waarnemer de wacht over de stad in het Venster op de Stad, in een houten object bovenop het Energiehuis in Dordrecht. In de ochtend start de waarneming vanaf zonsopkomst, in de avond is dat vanaf een uur voor zonsondergang.
 
Waarnemer worden
Als Waarnemer bent u alleen in het Venster op de Stad en observeert u de stad, zoveel mogelijk zonder te bewegen, zonder telefoon of camera. Indien noodzakelijk kan de waarneming eventueel ook zittend plaatsvinden. Het project is open voor personen vanaf 16 jaar die belangstelling hebben om mee te doen. Uw inschrijving wordt mede bepaald door de volgorde van inschrijven en de beschikbare tijdstippen.
                            
Dit project maakt deel uit van de Dordtse viering van de Ode aan de Synode en wordt door Missie Dordt onder de aandacht gebracht van de Dordts Kerken. 
Klik hier voor meer informatie over de Waarnemer van Dordrecht
ALPHA AMBASSADEURS IN DORDRECHT

Voorstellen
In samenwerking met Alpha Nederland is de werkgroep ‘Alpha Ambassadeurs in Dordrecht’ opgericht. Deze werkgroep valt on der Missie Dordt en heeft tot taak het coördineren en afstemmen van de Alpha cursussen in Dordrecht en het stimuleren en ondersteunen van kerken die met Alpha willen starten.
 
Natuurlijk vindt er al afstemming plaats en weten de coördinatoren van Alpha cursussen elkaar al te vinden. Daar willen wij als werkgroep op voortborduren. We hopen dat een vast aanspreekpunt voor Alpha binnen Dordrecht het werk nog verder stimuleert, zodat het DNA van Alpha steeds meer de Dordtse Kerken kleurt.
 
Bertine van Leeuwen, Marleen Vos, Inge Breekveldt, Wiebe van Horssen
 
Wat zijn we van plan?
 
Inspiratiebijeenkomst
In het najaar van 2019 willen we een inspiratiebijeenkomst organiseren waar iedereen welkom is die zich met Alpha bezighoudt of er interesse in heeft. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst met het programma wordt medio september via Missie Dordt Nieuws verstuurd.
 
Gezamenlijke flyer
Graag willen we ook een gezamenlijke flyer maken voor alle Alpha cursussen die in het najaar van 2019 in Dordrecht worden georganiseerd. Wilt u een Alpha cursus aanbieden? Stuur dan voor 31 augustus 2019 een mail naar alpha@missiedordt.nl met de volgende informatie:
·       Naam kerk
·       Type cursus
·       Locatie cursus
·       Datum en tijdstip
·       Contactgegevens
 
Ook als u een doelgroep cursus organiseert, zoals Youth Alpha of Marriage Course, horen we het graag. De gezamenlijke flyer kan dan vanaf begin september stadsbreed worden verspreid.
 
Sprekers-pool
Verder willen we een sprekers-pool verzamelen. Een groep mensen die tijdens een Alpha cursus als gastspreker een onderwerp kunnen inleiden. Geef het aan ons door als u iemand weet die inspirerend kan spreken, bekend is met Alpha en het leuk vind om zo af en toe een inleiding te houden tijdens een Alpha cursus.
 
Reageren ? Mail naar Bertine van Leeuwen via alpha@missiedordt.nl.
ALPHA NEDERLAND TRAINING

31 augustus en 7 september
Gaat u een Alpha, (Pre)Marriage Course of een van de Parenting Courses geven? Meldt u dan aan voor de Alpha Nederland Training in Veenendaal op zaterdag 7 september. Deze dag is dé kans voor beginnende teamleiders en teamleden om getraind te worden in alle aspecten van uw cursus. Maar ook als u al een aantal cursussen hebt gegeven, heeft deze training u genoeg te bieden. Nodig al uw teamleden uit en bereid u samen voor op een fantastische cursus!
 
Is Veenendaal te ver weg voor je, of komt 7 september je niet uit? Je bent ook van harte welkom op de Alpha Nederland Training in Weert op 31 augustus. 
 
Bij aanmelden vóór 1 augustus betaal je slechts € 15,-
 
Verdiepingstrack
De Alpha Nederland Training is niet alleen bedoeld voor beginnende teams. Ook ervaren cursusleiders zijn van harte welkom op deze dag. Speciaal voor hen is er een verdiepingstrack ontwikkeld met de volgende onderwerpen:
·       Missie in het hart van de kerk
·       Het beste van leiderschapsontwikkeling
·       Ervaring van Gods Geest
 
Tijdens de verdiepingstrack zullen er veel inspirerende tips gedeeld worden. U krijgt ook de ruimte om zelf getuigenissen en tips te delen, waarmee u andere cursusleiders kunt inspireren.
 
De training is voor Alpha-teams in alle contexten, dus ook voor Alpha - Youth, Alpha - Prisons, Alpha - Students, Alpha - Business, Alpha - Senioren, Alpha - Vluchtelingen én voor teams die de Marriage Course, de Premarriage Course, Parenting Children Course of de Parenting Teenagers Course geven.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de Alpha training
DOCHTERS VAN DORDRECHT: OP EN TOP VROUW

Zaterdag 28 september om 20.00 uur
Op zaterdag 28 september om 20.00 uur spelen de dames van Op en Top Vrouw in Bonfire. Dit in het kader van het jaar van de vrouw in Dordrecht. Als stad kiezen en vieren wij onze Dochters. Het hele jaar zijn er dan ook activiteiten en projecten rondom de Dochters van Dordrecht.
 
Op en Top Vrouw
De dames van Op en Top Vrouw zijn inmiddels geen onbekenden meer in christelijk Nederland. Ze hebben tientallen shows opgevoerd en komen nu in samenwerking met Dorcas met een nieuwe show: CONTRAST. De show zal gaan over tegenstellingen en overeenkomsten. Een avond met een lach en een traan.
Klik hier voor meer informatie en tickets voor Op en Top Vrouw
BIJBEL-LEESCURSUS "ZALIGSPREKINGEN ZORGEN VOOR VUURWERK"

Bijbel-leescursus
Na de zomer organiseert de Hervormde wijkgemeente rondom de Paulus- en Augustijnenkerk opnieuw een bijbel-leescursus. Ditmaal is het thema zaligsprekingen. Komend seizoen willen we een aantal avonden op een eenvoudige en inspirerende manier nadenken over het thema zaligsprekingen. Dat doen we op een doordeweekse dag in huiselijke kring. U hoeft niet ‘van de kerk’ te zijn; u mag zonder bijbel komen, zelfs zonder geloof. U bent welkom: kom met verwachting!
 
Klik hier voor de flyer van de Bijbel-leescursus.
 
Interview Dordt Centraal
Lani Barendse (71) gunt het iedereen: met elkaar praten over wat het christelijk geloof voor je kan betekenen. "Ik ben nu op leeftijd en heb veel meegemaakt. Het geloof geeft mij veel meer houvast dan toen ik 30 jaar was. Ik heb andere levensvragen dan toen. Voor levensvragen van jongeren en ouderen biedt de bijbelcursus die ik wekelijks volg, hulp en steun.”
 
De Bijbelcursus die Barendse sinds drie jaar volgt bestaat uit een groep van acht mensen waarbij twee personen als cursusleider fungeren. Koenraad Molenaar en Bram van den Bogaart bereiden ieder jaar een thema voor. De groep komt bij één van hen wekelijks op donderdagavond samen. Voor het nieuwe seizoen, dat na de zomervakantie start, staan de Zaligsprekingen van Jezus op het programma.
 
Barendse: “Ik verwacht dat de zaligsprekingen voor behoorlijk wat vuurwerk gaan zorgen.”
 
Klik hier voor het volledige interview met Lani Barendse in Dordt Centraal (vrijdag 28 juni 2019).
TERUGBLIK NACHT VAN GEBED

Nacht van gebed
In de nacht van 21 en 22 juni kwamen ruim 70 christenen uit diverse kerken bij elkaar om samen te bieden voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd. De Nacht van Gebed is een initiatief van de stichting Open Doors en wordt in Dordrecht georganiseerd door de werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt.
 
Terugblik
Tijdens de nacht van gebed hebben we samen mogen bidden voor onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd. Het is goed om op deze manier met elkaar verbonden te zijn en om dit samen met vele Christenen uit Dordrecht en omgeving te mogen doen. Het is mooi om te zien hoe het gebed verbindt en hoe ieder tijdens zo’n avond een persoonlijke inbreng heeft. Wat mij raakt is hoe zo’n avond met elkaar ontstaat. Met een groepje mensen bedenken we de loop van de avond, maar tijdens de avond zelf ontstaan er heilige momenten waarop Gods Geest aan het werk is in de momenten dat we samen zingen, bidden en elkaar ontmoeten. Juist daardoor komen de verhalen heel dichtbij. Kortom, het is echt de moeite waard om hier volgend jaar ook deel van uit te maken!
 
Rob Voorstad (namens Stadsgebed Dordrecht)
WEEK VAN GEBED 2020: BUITENGEWOON

Save-the-date: 19-26 januari 2020
'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Dat maken de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag bekend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.
 
Buitengewoon
Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken van Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: “Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.”
Klik hier voor meer informatie over de Week van Gebed 2020
NU MAKKELIJK DONEREN VIA IDEAL

Missie Dordt wil goed nieuws voor de stad. U ook? Wordt dan vriend van de stichting en ondersteun ons werk met een eenmalige of structurele financiële bijdrage. U kunt nu ook makkelijk doneren aan Missie Dordt via iDEAL.
 
JA, ik wil goed nieuws
Vriend worden van Missie Dordt is heel eenvoudig.
1. Maak uw gift over naar IBAN NL18RABO0166 4614 31 t.n.v. Missie Dordt
 
2. Klik hier een betaal snel en veilig met iDEAL (kies zelf het bedrag via Rabobank Betaalverzoek)
 
3. Geef een machtiging voor automatische incasso (Missie Dordt heeft een SEPA contract)
U kunt het machtigingskaartje (pdf) downloaden en ingevuld mailen naar penningmeester@missiedordt.nl of per post sturen naar Berlage-Erf 26, 3315 JJ Dordrecht.
MISSIE DORDT GIFTENOVERZICHT JUNI 2019

Juni 2019
Hieronder treft u het giftenoverzicht van juni 2019. Missie Dordt is dankbaar voor de groeiende steun vanuit kerken, bedrijven en particulieren. Samen mogen wij goed nieuws zijn voor de stad. 
 
Afkomstig van Bestemd voor Bedrag
Hervormd Wijk 2 & 7 Missie Dordt 50,00
PGDD - De Wijnstok Missie Dordt 1.000,00
VEG Noach Missie Dordt 215,00
EG Jozua Missie Dordt 100,00
Particulieren/bedrijven Missie Dordt 500,00
Particulieren/bedrijven Broodnodig 843,00
Particulieren/bedrijven Algemeen 192,00
    2.900,00

Wij zeggen alle betrokken kerken, gemeenten, gevers en geefsters hartelijk dank.
MISSIE DORDT NIEUWS: AANLEVEREN, AAN-/AFMELDEN

Missie Dordt Nieuws is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt begin van de maand.
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Missie Dordt.
 
Mocht u Missie Dordt Nieuws op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: coordinator@missiedordt.nl. 
Copyright © 2019 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp