Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Februari 2019

 
#jebentnietalleen
“Hij zal Immanuel genoemd worden. Deze naam betekent: God is bij ons” (Mattheüs 1:23b)
“Vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.” (Mattheüs 28:20b)

MISSIE DORDT NIEUWS is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Dordtse Evangelisatie. Ons doel is het bevorderen van gebed voor, informatieverstrekking over en betrokkenheid bij missionaire initiatieven in de stad Dordrecht.

In MISSIE DORDT NIEUWS wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in verscheidenheid. Kerken, gemeenten en individuele gelovigen zijn uiteraard vrij om aan te haken bij die activiteiten die passen bij hun identiteit en eigenheid.

MISSIE DORDT NIEUWS is een nieuwsbrief ván en vóór kerken, geloofsgemeenschappen, christelijke organisaties en initiatieven. Het is een nieuwsbrief om te delen met gemeenteleden en medegelovigen. Fantastisch dat dit ook gebeurd. Zo worden duizenden mensen bereikt.
Inhoudsopgave
In deze nieuwsbrief meer over …


·       Cursus ‘Levend in Christus’ | Start maandag 11 maart 2019
·       Cursus ‘Back to the Roots’ | Start woensdag 13 maart 2019
·       Huurder & Kernbewoner | Woongroep Time Inn
·       Bijdragen aan The Passion | #jebentnietalleen
·       Workshop ‘Creatief met woorden’ | Elke donderdagochtend
·       Thema-avond ‘Open Kerk’ | Vrijdag 15 maart 2019
·       Samen aan Tafel | Leger des Heils

·       Valentijndiner voor het goede doel | Evangelische Gemeente Eljakim
·       Giftenoverzicht januari 2019 | Collecte Kruiskerk
·       Actuele vacatures | Raak betrokken!
·       Investeer in Missie Dordt | Geef!
·       Missie Dordt Nieuws | Aanleverinstructies, aan-/afmelden
Uitnodiging: Cursus 'Levend in Christus'
Start maandag 11 maart 2019

Op maandag 11 maart 2019 gaat de cursus ‘Levend in Christus’ van start. De cursus van 8 avonden wordt georganiseerd door de stichting Dordtse Evangelisatie i.s.m. het Evangelisch Werkverband. Cursusleidster is Annet van Willigen, die veel ervaring heeft bij het EW. Aanmelden kan t/m 5 maart 2019.

De cursus Levend in Christus is een verdiepingscursus voor ieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed, genezing en bevrijding. Wij beschouwen het als een bijzonder mooie en ingrijpende cursus die christenen veel effectiever maakt in hun dienende taak. Zeker ook voor gebedsgroepen, mensen die Alpha geven, catecheten en jeugdwerkers een must!

https://www.ewv.nl/levend-in-christus-dordrecht

Downloads:
·       Uitnodiging voor de cursus (in pdf)
·       Informatiefolder (inclusief beschrijving modules)
·       Powerpoint voor presentatie in uw kerk/gemeente (1 dia)
·       Kerkbodebericht voor in uw nieuwsbrief
Uitnodiging: Cursus 'Back to the Roots'
Start woensdag 13 maart 2019


Op woensdag 13 maart 2019 gaat de cursus ‘Back to the Roots’ van start. De cursus van 4 avonden wordt georganiseerd door de stichting Dordtse Evangelisatie i.s.m. de Evangelische Gemeente Jozua. Cursusleiders zijn Wim Aanen, Tineke Geertsma, Emmy Boor en Wiebe van Horssen. Aanmelden kan t/m 5 maart 2019.

Jezus roept ons op om hongerigen te voeden, naakten te kleden, zieken en gevangenen te bezoeken en vreemdelingen te herbergen. Maar hoe breng je zoiets in praktijk in je eigen stad? In deze cursus krijg je Bijbelse lessen over barmhartigheid, gerechtigheid en naastenliefde. Daarnaast is er een praktijkdeel waarin je diverse missionaire initiatieven in de stad bezoekt.

Downloads:
·       Uitnodiging voor de cursus (in pdf)
·       Powerpoint voor presentatie in uw kerk/gemeente (1 dia)
·       Kerkbodebericht voor in uw nieuwsbrief
Gezocht: Huurder & Kernbewoner
Woongroep Time Inn


Vanaf 1 maart 2019 en 1 april 2019 komen er twee kamers vrij binnen de Woongroep Time Inn op de locatie Bosboom-Toussaintstraat 59 in Krispijn. Time Inn biedt woonruimte voor jongeren in de leeftijd van 18 - 25 jaar. Samen met de andere bewoners en een gezin vormen we een gezellig huishouden. Ieder leidt zijn eigen leven maar we ontmoeten elkaar regelmatig rondom de maaltijd. Daarnaast heb je aan het gezin een 'goede buur', iemand bij wie je binnen kunt stappen voor advies of welkom bent met je vragen.

Per 1 maart komt er een kamer vrij voor een jongere en per 1 april voor een kernbewoner. Het is belangrijk dat de huurder en kernbewoner zichzelf herkennen in het bijgesloten profiel. Download bij interesse het profiel en kijk voor meer informatie over de Woongroep Time Inn op de website www.time-inn.nl.

Downloads:
·       Profiel huurder en kernbewoner
Bijdragen aan The Passion
#jebentnietalleen

Op maandag 4 februari zijn in de Kruiskerk diverse initiatieven gepresenteerd die vanuit de Dordtse kerken, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden georganiseerd rondom The Passion. Wij willen u vragen voorgestelde activiteiten te bekijken en te bedenken hoe u hieraan een bijdrage kunt leveren.

Organiseert u met uw kerk/bedrijf/organisatie zelf een activiteit rond The Passion? Laat het weten aan het secretariaat van het Platform Dordtse Kerken (info@dordtsekerken.nl), zodat we een compleet overzicht kunnen maken van alles wat er rond The Passion te doen is in Dordrecht.

Downloads:
·       Powerpoint presentatie met voorgestelde initiatieven
Uitnodiging: Workshop 'Creatief met woorden'
Elke donderdagochtend 


Elke donderdagochtend van 10.00 – 11.30 uur is er een workshop ‘Creatief met woorden’ in de winkel-kapel Van Alle Tijden aan de Grotekerksbuurt 44. Contactpersoon is Trees Witmer. Aanmelden is niet nodig. Vanaf 10.00 uur staat de koffie en thee klaar. Kom eens langs en neem iemand mee.

De kloostertafel is gevuld met tijdschriften, schrijfgerei en allerlei boekjes met handlettering; uitnodigend om plaats te nemen en jezelf te uiten op papier. We beginnen met een kort gedicht, tekst of verhaaltje en dan ga je zelf aan de slag. Je kunt kaarten maken, een dagboekje beginnen of een collage maken, waar jij zin in hebt. Je kunt je terug trekken in de kapel maar ook aan tafel met elkaar kletsen.

 
Uitnodiging: Thema-avond 'Open Kerk'
Vrijdag 15 maart 2019 


Op vrijdag 15 maart 2019 is er een thema-avond ‘Open Kerk’. Aanvang: 19.45 uur. Locatie: Augustijnenkerk. Spreker: Dick van den Boogaart. Dick is sinds 1 augustus 2014 werkzaam in de wijk Slinge als pastor-pionier voor de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid. Het thema van de avond is: “komen ze terug?”

Vanaf de eerste zaterdag in april gaat de Augustijnenkerk weer open voor bezoekers. Er komen veel mensen zomaar even binnen kijken. Vanuit de kerk is er dan iemand die een praatje met de bezoekers maakt en ze koffie geeft. Dat is in principe een eenmalig contact. Tenzij er iets in de ontmoeting gebeurt wat mensen een reden geeft om terug te komen. Maar wat hebben mensen eigenlijk nodig om nog eens terug te komen? Daarover vertelt Dick vanuit zijn eigen ervaring.
Uitnodiging: 'Samen aan Tafel'
Een initiatief van het Leger des Heils

Kent u mensen die graag met anderen een hapje eten en anderen ontmoeten? Het Leger des Heils organiseert op de donderdagen in de oneven weken van het jaar ‘Samen aan Tafel’. Dit is een drie gangenmenu voor maar € 3. De deur gaat open om 17.00 uur en de maaltijd start om 17.30 uur. Aanmelden via 06-39033984 of samenaantafel@kpnmail.nl. Locatie: Kasperpad 28.

Downloads:
·       Informatiefolder ‘Samen aan Tafel’
Valentijndiner voor het goede doel 
Een initiatief van Evangelische Gemeente Eljakim

Op vrijdagavond 15 februari organiseert de Evangelische Gemeente Eljakim een Valentijndiner. Dit initiatief is onderdeel van een grotere sponsoractie die wordt gehouden om het werk van International Justice Mission (IJM) te ondersteunen in haar strijd tegen slavernij.

Downloads:
·       Informatiefolder ‘Valentijndiner’
Giftenoverzicht januari 2019
Collecte Kruiskerk voor Missie Dordt


Hieronder treft u het giftenoverzicht van januari 2019. In de Baptistengemeente Kruiskerk werd een collecte gehouden t.b.v. Missie Dordt met een mooie opbrengst voor Missie Dordt. Vanuit de Evangelische Gemeente Jozua wordt maandelijks bijgedragen aan Missie Dordt. Verder verlopen de fondsen van Alpha Dordrecht per januari via de Dordtse Evangelisatie. Vanuit de CGK Centrum is bijgedragen aan Broodnodig. Verder mochten wij mooie bijdragen ontvangen van particulieren voor Missie Dordt, Broodnodig, Marktevangelisatie en Algemeen. Wij zeggen alle gevers/geefsters hartelijk dank.
 
Afkomstig van Bestemd voor Bedrag
Baptistengemeente Kruiskerk Missie Dordt 609,85
Evangelische Gemeente Jozua       Missie Dordt 100,00
Evangelische Gemeente Jozua         Alpha Dordrecht       268,60
Chr. Geref. Kerk - Centrum Broodnodig 95,00
Particulieren Missie Dordt    1.107,75
Particulieren Broodnodig 10,00
Particulieren Marktkraam 25,00
Particulieren Algemeen 1.150,00
    3.366,20
Actuele vacatures 
Raak betrokkenen!

Het missionaire en diaconale werk van de Dordtse Evangelisatie bestaat dankzij de inzet van honderden vrijwilligers op diverse terreinen. Wilt u ook meewerken aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus op een manier die bij u past? Kijk hier naar de mogelijkheden.

Dit zijn de actuele vacatures vrijwilligerswerk:
 • Algemeen adjunct (bestuursfunctie)
 • Coördinator kerken en gemeenten (bestuursfunctie)
 • Coördinator werkgroep Serve the City 
 • Meedenker inzake nieuwe website Missie Dordt
Ook kunt u betrokken raken bij één van de werkgroepen:
 • Ontmoeting met Vrouwen
 • Marktkraamevangelisatie
 • Zondagavondzang
 • Broodnodig
 • Alpha
 • Serve the City
 • Van Alle Tijden
 • Stadsgebed
 • Dagelijks Brood
 • Oud Papier
 • Missie Dordt
Kijk voor meer informatie op www.dordtse-evangelisatie.nl.

Neem bij interesse contact op met Wiebe van Horssen (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl).
Investeer in Missie Dordt
Geef!

Missie Dordt is afhankelijk van giften. Uw steun is nodig om onze activiteiten voort te blijven zetten en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. We vragen u om van harte mee te helpen investeren. Als kerk of gemeente kunt u een collecte houden of een actie organiseren voor Missie Dordt. Voor een presentatie of bericht in uw nieuwsbrief, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

Met uw financiële bijdrage geeft u het missionaire werk in de stad een nieuwe impuls. Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL18RABO0166461431 t.n.v. Stichting Dordtse Evangelisatie o.v.v. Missie Dordt.
Missie Dordt Nieuws
Aanleverinstructies, aan-/afmelden

MISSIE DORDT NIEUWS is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt tussen de 1ste en 5de van de maand.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Dordtse Evangelisatie.

Mocht u MISSIE DORDT NIEUWS op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp