Copy
View this email in your browser

The Passion Mailing

 
Maak de weg vrij!
“Maak ruim baan voor het volk! Maak de weg vrij! Maak de weg vrij! Haal alle stenen van de weg af. Houd een vlag hoog omhoog, zodat alle volken hem kunnen zien.” (Jesaja 62:10b)

THE PASSION MAILING is een extra uitgave van MISSIE DORDT NIEUWS. Het doel van deze mailing is het bevorderen van gebed voor, informatieverstrekking over en betrokkenheid bij missionaire initiatieven rondom The Passion 2019 in de stad Dordrecht.

Over het evenement The Passion wordt verschillend gedacht. Missie Dordt wil vooral bijdragen aan initiatieven van ontmoeting en verdieping, zodat bezoekers/kijkers de diepere betekenis van het verhaal achter The Passion zullen ontdekken. Meer daarover in deze mailing.
Inhoudsopgave
Nieuws, updates en reminders


In deze speciale mailing van Missie Dordt nieuws, updates en reminders m.b.t. de diverse initiatieven rondom The Passion 2019.
·       NIEUW: 15.000x The Passion Gospel | Gratis uitdelen vanuit Dordtse Kerken
·       NIEUW: The Passion Gospel op activiteitenlocaties | Gezocht: vrijwilligers t.b.v. uitdelen
·       NIEUW:  Doneer #jebentnietalleen polsbandjes | Voor slechts € 0,20 per stuk
·       UPDATE: Kerkproeverij na The Passion | Aanmelden en meedoen
·       REMINDER: Gezocht: gastvrouwen/-heren | The Passion (donderdag 18 april)
·       UPDATE: Samen kijken naar The Passion | Adopteer een verzorgingstehuis
·       REMINDER: #jebentnietalleen koffie of thee met de dominee | Vrijdag in even weken
·       UPDATE: #jebentnietalleen kaartenschrijfochtend | Vrijdag 5 april
·       FILMPJE + POSTER: Week van gebed voor The Passion | Zo. 7 t/m za. 13 april
·       REMINDER: “Als één kerk bij de Grote Kerk” | Zaterdag 13 april
·       REMINDER: Interkerkelijke gebedsbijeenkomst | The Passion (donderdag 18 april)
·       REMINDER: Doe mee met de Bijbelbus | Stichting Evangelisatie Sjofar

·       UPDATE: Alpha na The Passion in Dordrecht | Startavond 25 april
·       NIEUW: Gevangenenzorg Nederland | Kaartenschrijfactie 18 april 
·       Missie Dordt Nieuws | Aanleverinstructies, aan-/afmelden
NIEUW: The Passion Gospel
Gratis uitdelen vanuit Dordtse Kerken

Een sponsor van City Bibles heeft 15.000 exemplaren van The Passion Gospel laten drukken – een interactief Johannesevangelie om gratis uit te delen vanuit de Dordtse Kerken en initiatieven.

Doet u mee? Bestel dan nu voor uw kerk, gemeente of initiatief het gewenste aantal exemplaren. Hoe mooi zou het zijn als Dordrecht vanuit persoonlijke contacten massaal bereikt wordt met het Woord van God.

Wat is The Passion Gospel?
The Passion Gospel is een interactief Johannesevangelie in de Herziene Statenvertaling met een aansprekende Passion Cover.

Waarom The Passion Gospel?
Het verhaal van The Passion komt rechtstreeks uit de Bijbel, oftewel: in The Passion Gospel kunnen mensen nader kennis maken met het verhaal van Jezus lijden, sterven en opstanding.

Hoe en wanneer uitdelen?
Iedereen is daar uiteraard vrij in. Een idee is dat Dordtse Kerken hun gemeenteleden op 1ste Paasdag een exemplaar meegeven om vervolgens uit te delen aan een persoonlijk contact.

Hoe en wanneer bestellen?
Dordtse Kerken en initiatieven kunnen The Passion Gospel t/m 7 april gratis bestellen via missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl o.v.v. het gewenste aantal en een korte toelichting op de beoogde verspreiding (wanneer, waar, hoe).

Hoe en wanneer ophalen?
De bestelde exemplaren van The Passion Gospel kunnen vanaf dinsdag 16 april tijdens winkeltijden worden opgehaald bij Boekhandel Present aan de Voorstraat 414 in Dordrecht.
NIEUW: The Passion Gospel op activiteitenlocaties
Gezocht: Vrijwilligers t.b.v. uitdelen

Rondom The Passion worden tal van activiteiten georganiseerd in de stad Dordrecht. Op deze locaties willen de Dordtse Kerken – in goed overleg met de betreffende locatie – een grátis The Passion Gospel of City Bible Dordrecht beschikbaar stellen. Voor dit initiatief zoeken we vrijwilligers.

Wie zoeken we?
Vrijwilligers die (1) ervoor willen zorgen dat de exemplaren op de locatie worden bezorgd en (2) die aanwezig zijn op de activiteitenlocatie om de exemplaren uit te delen en desgewenst toe te lichten. Aangezien we te gast zijn bij het initiatief, is een bescheiden opstelling natuurlijk wel belangrijk.

Hoe aanmelden?
Wilt u/jij één of meerdere activiteitenlocaties adopteren als vrijwilliger, neem dan voor 10 april contact op met Leo Rietdijk (leo.rietdijk@live.nl) van de Werkgroep ‘Verdiepend’ rondom The Passion. In overleg wordt u/jij ingedeeld op de gewenste locatie, datum en tijd.
NIEUW: Doneer #jebentnietalleen polsbandjes
Voor slechts € 0,20 per stuk

Bij de informatiepunten (zie in een volgend bericht) willen Dordtse Kerken op 18 april #jebentnietalleen polsbandjes uitdelen als verwelkoming van de bezoekers. Tegelijkertijd biedt dit een leuk aanknopingspunt voor een gesprek. De eerste 500 bandjes zijn al spontaan gedoneerd. Maar we verwachten meer bezoekers.

Daarom de vraag: Wilt u #jebentnietalleen polsbandjes sponsoren? Maak dan een gift over naar IBAN NL18RABO0166461431 t.n.v. Stichting Dordtse Evangelisatie o.v.v. polsbandjes. De Dordtse Evangelisatie zorgt dan voor de bestelling en de distributie via de informatiepunten.
UPDATE: Kerkproeverij na The Passion
Aanmelden en meedoen

Op zaterdag 20 en zondag 21 april 2019 is er een stadsbrede Kerkproeverij na The Passion in Dordrecht. Tijdens het Paasweekend zetten vele kerken op het eiland van Dordt de deuren open voor gasten die meer willen weten over het verhaal achter The Passion.

Kerkproeverij na The Passion is een initiatief van Missie Dordt en het Platform Dordtse Kerken in samenwerking met de landelijke werkgroep Kerkproeverij. Hieronder leest u meer over het wat, waarom en hoe.


Wat is de Kerkproeverij?
Kerkproeverij is een wereldwijd initiatief waarbij gemeenteleden worden gestimuleerd om iemand persoonlijk uit te nodigen voor een (toegankelijke) kerkdienst om zo geheel vrijblijvend te proeven aan de kerk en het christelijk geloof. Zie voor meer informatie www.kerkproeverij.nl of download:
·       Tips om mensen uit te nodigen
·       Tips voor een verwelkomende kerk
·       Aankondiging voor in het kerkblad


Waarom Kerkproeverij na The Passion?
The Passion in Dordrecht is onderwerp van gesprek en volop in de media. Maar wat is het verhaal achter The Passion? Waar gaat het over op Goede Vrijdag en Pasen? Dat kunnen mensen nader ontdekken tijdens een Paasdienst in één van de kerken op het eiland van Dordt.

5 redenen voor een Kerkproeverij na The Passion
1.      The Passion is onderwerp van gesprek in Dordrecht
2.      Goede Vrijdag en Pasen vormen de kern van het christelijk geloof
3.      In de kerk kunnen mensen het verhaal achter The Passion nader ontdekken
4.      Een stadsbrede Kerkproeverij na The Passion is een symbool van eenheid in diversiteit
5.      Het initiatief wordt meegenomen in de diverse PR rondom The Passion


Hoe meedoen/aanmelden?
Wilt u deelnemen aan de Kerkproeverij na The Passion in Dordrecht? Stuur dan voor 31 maart 2019 een mail naar missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl met de volgende informatie:
·       Naam kerk
·       Adres, postcode, plaats
·       Tijdstip kerkdienst
·       Website

Deelnemende kerken worden vermeld op de website www.kerkproeverij.nl en krijgen vanuit Missie Dordt een digitaal PR pakket en enkele suggesties rondom het thema #jebentnietalleen. Uiteraard kan iedere kerk helemaal vanuit haar eigen identiteit en traditie invulling geven aan de Kerkproeverij.


UPDATE: deelnemende kerken
De volgende kerken hebben zich al aangemeld voor de Kerkproeverij na The Passion:
·       Kruiskerk (Baptistengemeente)
·       Open Hof (Nederlands Gereformeerde Kerk)
·       Jozua (Evangelische Gemeente)
·       Leger des Heils Korps Dordrecht
·       De Wijnstok (PKN Dubbeldam)
·       Immanuel Gemeente
·       Kandelaarkerk (Gereformeerd Vrijgemaakt)
·       Christengemeente Kom en Zie

UPDATE: website
Door de EO is een speciale pagina ingericht voor de Kerkproeverij na The Passion in Dordrecht, namelijk: www.kerkproeverij.nl/thepassion en www.kerkproeverij.nl/dordrecht


Kerkproeverij Inspiratiedag
Op vrijdag 12 april 2019 is er een kerkproeverij inspiratiedag bij de EO in Hilversum. Voor het programma en meer informatie ga naar: https://portal.eo.nl/kerkproeverij/inspiratiedag/
REMINDER: Gezocht: gastvrouwen/-heren
The Passion (donderdag 18 april)

Op donderdag 18 april zijn er in de stad 3 informatiepunten die sfeervol en huiselijk zijn ingericht. De bezoekers krijgen hier de programmafolder uitgereikt en kunnen even binnen lopen voor een kopje koffie of thee met een #jebentnietalleen koekje. Voor geïnteresseerden ligt er informatie over de Kerkproeverij, de Alpha cursus na The Passion en is er een gratis exemplaar van de City Bible Dordrecht. Voor deze 3 locaties zoeken we twee soorten vrijwilligers. De eerste groep verwelkomt de mensen in de stad en deelt de programmafolder uit. De tweede groep is vooral biddend aanwezig en beschikbaar voor ontmoeting. Het gaat hier in de 1ste plaats om (biddend) present zijn en luisteren naar de ander vanuit bewogenheid en liefde. En als er de ruimte voor ontstaat, mag je misschien ook voor de ander bidden of het evangelie uitleggen.

Wil(t) u/jij (1) de programmafolder uitdelen en mensen verwelkomen of (2) present zijn voor gesprek en gebed? Meld je dan voor 10/04 aan bij Emmy Boor (emboor@nazarene.nl) en vermeld daarbij de voorkeur voor (1) het tijdstip en (2) de activiteit. Voor iedere shift zoeken we:
·       3 personen voor uitdelen en verwelkomen
·       2 personen voor bidden en gesprek

De tijden van aanwezigheid voor de Merwekade, het Station en het Lindersplein (bij de Hema) zijn:
·       Van 16.00-18.00 uur (shift 1)
·       Van 18.00-20.30 uur (shift 2)

Voor de pop-up kerk op het Lindersplein (bij de Hema) is er nog een derde shift, namelijk:
·       Van 20.30-22.30 uur (shift 3)

Je ontvangt het rooster enkele dagen voor 18 april. We gaan ervan uit dat je een kwartier voor je shift op de locatie aanwezig bent waar je wordt verwacht en dat je zorgvuldig omgaat met de verhalen van de bezoekers.
UPDATE: Samen kijken naar The Passion
Adopteer een verzorgingstehuis

De gemeente Dordrecht heeft aan een aantal verzorgings- en buurtcentra gevraagd om op 18 april aan bewoners en mensen uit de wijk de gelegenheid te geven om samen naar The Passion te kijken. Het is de bedoeling dat de kerken uit die wijk een verzorgingscentrum ‘adopteren’ en daar die avond gaan helpen en meekijken.

Hier is de actuele lijst van de samen-kijk-locaties:
·       Het Waterwiel, Admiraalplein 700
·       Verpleeghuis Crabbehof, Groen van Prinstererweg 38
·       Buitenwacht, Bosboom-Toussaintstraat 67
·       GGZ Yulius, Patersweg 53
·       De Prinsemarij, Nassauweg 4
·       Zorgcentrum Merwelanden, Haringvlietstraat 5151
·       Het Polderwiel, Dudokerf 58
·       Dubbelmonde, Koningstraat 290
·       De Gavin, Vijverlaan 1002,
·       Het Sterrenwiel, Dalmeyerplein 80
·       Het theehuis, Atmosfeerstraat 1j
·       Bij Bosshardt / De Linden, Bankastraat 158

Wilt u met uw kerk/gemeente praktische assistentie verlenen bij één van deze centra, neem dan contact op met Marieke Boersma (mboersma.israel@gmail.com; 078-6316997).
REMINDER: #jebentnietalleen koffie of thee met de dominee
Vrijdag in even weken
 

Dordtse kerken sluiten aan bij de bewustwordingscampagne van de gemeente Dordrecht #jebentnietalleen. Een concreet voorbeeld daarvan is het initiatief ‘Koffie & Thee met de dominee’. Op vrijdag in even weken staan van 10.00-11.30 uur de koffie en thee met #jebentnietalleen koekjes klaar om gewoon te pakken terwijl één van de Dordtse dominees een plekje aan tafel neemt. Soms bereiden ze een onderwerp voor, maar altijd zijn ze daar voor vragen of een gesprekje. Loop gewoon eens binnen en schuif eens aan. Welkom op 22/03, 05/04, 19/04, 03/05, 17/05, 31/05, 14/06 en 28/06. Locatie: Van Alle Tijden (Grotekerksbuurt 44).

Downloads:
·       Poster (in pdf)

UPDATE: #jebentnietalleen kaartenschrijfochtend
Vrijdag 5 april
 

Op vrijdag 5 april 2019 wordt er van 09.30-11.30 in Van Alle Tijden door Missie Dordt een #jebentnietalleen kaartenschrijfactie georganiseerd. Het idee is om mensen die zich eenzaam voelen een kaartje te sturen met een persoonlijke wens of bemoediging, oftewel: “een kaart vanuit het hart”. Het kost niet meer dan 2 uur van uw tijd om uw hart te laten spreken. Voor de kaarten, koffie en thee wordt gezorgd. Van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met Joke Schild via hart.groet@outlook.com.

Doelgroep
We willen deze kaartenschrijfactie richten op mensen die zich eenzaam voelen. Hiervoor vragen we aan kerken, gemeenten, verzorgingstehuizen en instanties om de actie onder de aandacht te brengen en mensen te laten aanmelden. Hiervoor is het nodig dat mensen zelf het aanmeldformulier invullen (i.v.m. de AVG).

Werkwijze
De ingevulde aanmeldformulieren dienen voor 31 maart 2019 gestuurd te worden naar hart.groet@outlook.com. Iedereen die zich via de formulieren heeft aangemeld, zal vervolgens in de week van 8 t/m 12 april een persoonlijk #jebentnietalleen kaartje ontvangen.

Downloads:
·       Aanmeldformulier

POSTER + FILMPJE: Week van gebed voor The Passion
Zondag 7 t/m zaterdag 13 april

Vanaf zondag 7 april t/m zaterdag 13 april is er iedere avond op een strategische locatie in de stad een moment van ontmoeting en gebed. Het idee is dat we als christenen van diverse Dordtse Kerken op een bescheiden manier onze plaats letterlijk en figuurlijk innemen op 7 strategische plekken van en toegangswegen tot het eiland van Dordt. Dit in het kader van The Passion 2019 die naar onze stad komt. We staan hand in hand – eventueel met wit kledingstuk – als symbool van eenheid en verbondenheid. Tijdens de korte ontmoeting delen we een aantal punten van dank en gebed.

Tijd voor alle avonden: 19.30-20.00 uur.

Locaties:
·       Zondag 07/04
bij de Pr. Bernhard School (Hugo de Grootplein)
·       Maandag 08/04 bij de Gevangenis (Kerkeplaat 25)
·       Dinsdag 09/04 bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis (Albert Schweitzerplaats 25)
·       Woensdag 10/04 bij de Hoop GGZ (Provincialeweg 70)
·       Donderdag 11/04 bij de Groothoofdspoort
·       Vrijdag 12/04 bij het Centraal Station (Stationsplein 1)
·       Zaterdag 13/04 bij het Maartensgat (aan de voet van de Grote Kerk)

Samen bidden we voor de stad, het evenement The Passion, de bezoekers en de kijkers. We bidden voor hen die zowel letterlijk als figuurlijk gevangen zitten; die ziek zijn of bevrijding nodig hebben. We bidden voor onderwijs, gevangenenzorg, gezondheidszorg en hulpverlening. We bidden voor bezoekers die via verschillende toegangswegen de stad binnenkomen. En we komen bij elkaar om de evenementen locatie op te dragen aan God met een symbolische expressie: “als één kerk bij de Grote Kerk.”

Geïnspireerd vanuit Jesaja 62:10b:
“Maak ruim baan voor het volk! Maak de weg vrij! Maak de weg vrij! Haal alle stenen van de weg af. Houd een vlag hoog omhoog, zodat alle volken hem kunnen zien.”


Nieuw: filmpje + poster

Er is nu ook een filmpje over de week van gebed voor The Passion. Om te verspreiden onder gemeenteleden  en wellicht te vertonen in uw kerk of gemeente op 31 maart en 7 april. En een poster om op te hangen in uw kerk of gemeente.

Downloads:

·       Filmpje
·       Poster

REMINDER: "Als één kerk bij de Grote Kerk"
Zaterdag 13 april
 

Op zaterdag 13 april vormen wij als christenen van diverse Dordtse Kerken een levende gebedsketting bij de locatie van The Passion 2019: het Maartensgat (aan de voet van de Grote Kerk). Dit als een symbolische expressie dat we als Dordtse Kerken, met mensen van diverse pluimage, een eenheid vormen en oog hebben voor elkaar (#jebentnietalleen). Het motto is dan ook: “als één kerk bij de Grote Kerk.” Deze publieke en korte bijeenkomst geldt tegelijkertijd als de gezamenlijke en officiële aftrap van de diverse initiatieven die er vanuit de Dordtse Kerken plaatsvinden rondom het evenement The Passion. Iedereen (jong en oud) wordt voor deze laagdrempelige en informele straatbijeenkomst van harte uitgenodigd.

Tijd: 19:30-20.00 uur.

Locatie: Maartensgat (aan de voet van de Grote Kerk).

REMINDER: Interkerkelijke gebedsbijeenkomst
The Passion (donderdag 18 april) 
 

Op donderdag 18 april is er ’s morgens in het Huis van Gebed van Bonfire een interkerkelijke gebedsbijeenkomst. Op de dag van The Passion willen we samen het evenement en de diverse initiatieven bij God brengen in gebed. We bidden voor degenen die het verhaal van Jezus’ dood en opstanding op deze dag horen; dat hun harten geraakt mogen worden.

Inloop tussen 09.00-12.00 uur.

Locatie: Wijnstraat 117 (aanbellen bij Schrijversstraat 29 om de hoek).

REMINDER: Doe mee met de Bijbelbus
Stichting Evangelisatie Sjofar
 

Op donderdag 18 april staat de Stichting Evangelisatie Sjofar met de Bijbelbus bij de Visbrug om met mensen in gesprek te gaan over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen en ook het Johannesevangelie uit te delen. Daarvoor is de stichting nog op zoek naar vrijwilligers die van 18.00-23.00 uur willen helpen met de verspreiding van Gods Woord (aangepaste tijden zijn mogelijk).

Heb(t) u/jij ook het verlangen om mensen het evangelie door te geven? Geef je dan voor 10 april op via evangelisatiesjofar@gmail.com. Aanmelding graag met naam, emailadres en telefoonnummer. Na opgave krijg je een bevestiging en ongeveer 1,5 week voor data meer informatie over de actie. We vragen ook om mee te bidden voor deze actie.

UPDATE: Alpha na The Passion in Dordrecht
Startavond 25 april
 

Op donderdag 25 april is de startavond van de interkerkelijke Alpha na The Passion. Deze cursus is voor iedereen die meer wil weten over het verhaal achter The Passion en het christelijk geloof. Dordtse kerken werken samen in het aanbieden van deze cursus. 

Wilt u de Alpha na The Passion onder de aandacht brengen in uw directe omgeving en folders bestellen? Dat kan via alphapassiondordrecht@gmail.com. 

U
pdate: met wie kijk jij?
Alpha Nederland organiseert een campagne ‘met wie kijk jij The Passion?’. Wellicht een mooi initiatief voor uw kerk/gemeente. Kijk voor meer informatie op:
https://www.alphanederland.org/thepassion

Update: flyer en poster
Er is nu ook een digitale poster en complete flyer van de Alpha na The Passion om onder de aandacht te brengen via uw kerk, gemeente en persoonlijk netwerk.

Downloads:
·       Flyer voorkant
·       Flyer achterkant
·       Poster

NIEUW: Gevangenenzorg Nederland
Kaartenschrijfactie 18 april in Van Alle Tijden

 

Op donderdag 18 april staat het ontmoetingscentrum Van Alle Tijden helemaal in het teken van #jebentnietalleen. Van 12.00-20.30 uur staan de deuren open voor ontmoeting en een bezoek aan de winkel. Er is een kaartenschrijfactie in samenwerking met Gevangenenzorg Nederland voor gedetineerden in de Dordtse Poorten. En op de eerste verdieping is de kapel ingericht rondom het thema #jebentnietalleen.

·       Datum: 18 april

·       Tijd: 12.00-20.30

Kijk voor meer informatie op www.vanalletijden.nl.

Missie Dordt Nieuws
Aanleverinstructies, aan-/afmelden

MISSIE DORDT NIEUWS is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt tussen de 1ste en 5de van de maand.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Dordtse Evangelisatie.

Mocht u MISSIE DORDT NIEUWS op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp