Copy
View this email in your browser
MISSIE DORDT NIEUWS - SEPTEMBER 2019

Missie Dordt Nieuws is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Missie Dordt – een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland van Dordrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad.
 
Missie Dordt Nieuws is een nieuwsbrief van en voor Dordtse kerken, organisaties en individuele gelovigen. In de nieuwsbrief wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in diversiteit.
INHOUDSOPGAVE

Deze nieuwsbrief staat weer vol met ‘goed nieuws voor de stad’, zoals:
 • Alpha inspiratiebijeenkomst
 • Twee Alpha's van start 
 • Alpha afstemmingsbijeenkomst
 • Bezinningsavond markt-/straatevangelisatie
 • 3D-traject inspiratiebijeenkomst
 • Kerkproeverij in 10 Dordtse Kerken
 • Ontmoeting met vrouwen 
 • "I can only imagine" in The Movies
 • Proeverij "Wijn & de Bijbel" in Postillion
 • De Rustplek in Dordrecht?
En verder in deze nieuwsbrief: Op en Top Vrouw / Goede Buren #jebentnietalleen / Politiek Café Diversiteit / Boekenmarkt Open Hof / Stichtingsraadvergadering / Meedoen / Meegeven / Giftenoverzicht augustus 2019.
 
AGENDA: alles in één overzicht!
Wilt u alle activiteiten in één overzicht? Klik hier voor de Missie Dordt Agenda.
 
Veel leesplezier, zegen en inspiratie!
ALPHA INSPIRATIEBIJEENKOMST

Alpha Nederland komt woensdag 9 oktober 2019 speciaal voor u naar het Staartlicht in Dordrecht voor het aanbieden van een inspiratiebijeenkomst met basis- en verdiepingstrack.

Inspiratiebijeenkomst
 • Gastspreker(s) van Alpha Nederland (!)
 • Alpha Basis- en Verdiepingstrack
 • Woensdag 9 oktober 19.00-21.30 uur (inloop 18.45 uur)
 • Staartlicht (Maasstraat 23, Dordrecht)
 • Vrijwillige bijdrage (indicatie € 5,00)
 • Aanmelden via alpha@missiedordt.nl
Alpha Basistrack
Zou u graag met anderen in gesprek gaan over het christelijk geloof? En zou u willen ontdekken of en hoe de Alpha-cursus hierbij kan helpen? Meld u dan nu aan voor de basistrack van de Alpha Inspiratiebijeenkomst. U ontdekt meer over de principes achter Alpha (o.a. de 5 ingrediënten) en hoort van andere kerken op welke manier Alpha in hun kerk tot zegen is. 
 
Alpha Verdiepingstrack
In Dordrecht wordt door verschillende kerken Alpha gegeven. Graag leren we elkaar beter kennen, inspireren we elkaar en verdiepen we hoe Alpha het beste tot zijn recht kan komen in uw kerk. Kom vooral samen met uw Alpha-team naar deze avond. U kunt voorafgaand per mail aangeven welke trainingsbehoefte u hebt, bijvoorbeeld: groepsdynamiek, werving, voorbede, cursusaanbod.
 
Programma
 • 18.45 uur: inloop
 • 19:00 uur: diner
 • 19:30 uur: inleiding
 • 20:00 uur: koffie/thee
 • 20.15 uur: workshops
 • 21.15 uur: afsluiting
 • 21.30 uur: einde
Deze Alpha Inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Alpha van Missie Dordt in samenwerking met Alpha Nederland. Aanmelden kan tot 1 oktober via alpha@missiedordt.nl.
TWEE ALPHA'S VAN START

In september/oktober 2019 gaan in Dordrecht 2 nieuwe Alpha cursussen van start. De werkgroep Alpha vraagt Dordtse Kerken en missionaire initiatieven om mensen uit te nodigen en door te verwijzen naar Alpha.

In 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.
 
De cursus wordt aangeboden op twee locaties:
 
ALPHA REELAND
 • Locatie: Speeltuin Oosterkwartier (Meerkoetstraat 50A)
 • Startbijeenkomst: dinsdag 1 okt. 18.30-21.00 uur
 • Contactpersoon: Petra Groeneveld (jpsgroeneveld@gmail.com; 06-41216728)
ALPHA STAARTLICHT
 • Locatie: Buurtcentrum Staartlicht (Maasstraat 23)
 • Startbijeenkomst: donderdag 26 sept. 19.00-22.00 uur
 • Contactpersoon: Bertine van Leeuwen;  ber1one@kpnmail.nl; 06-36187980)
De werkgroep Alpha van Missie Dordt heeft een gezamenlijke flyer gemaakt. Deze kunt u bestellen via coordinator@missiedordt.nl en vervolgens uitdelen in uw directe omgeving. 
Meer informatie over de Alpha cursus
ALPHA AFSTEMMINGSBIJEENKOMST

De werkgroep Alpha van Missie Dordt organiseert woensdag 6 november 2019 een afstemmingsbijeenkomst in Time Out in Dordrecht.
 
Afstemmingsbijeenkomst
 • Werkgroep Alpha van Missie Dordt
 • Afstemmingsbijeenkomst
 • Woensdag 6 november 20.00-21.30 uur (inloop 19.45 uur)
 • Time Out (Grotekerksbuurt 44, Dordrecht)
 • Aanmelden via alpha@missiedordt.nl
Het doel
Een keer per jaar organiseert de werkgroep Alpha een afstemmingsbijeenkomst. Doel is om voor het volgende jaar (2020) in kaart te brengen wie, wanneer en waar een cursus hoopt aan te bieden. Tegelijkertijd is er ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Tenslotte bespreken we de gezamenlijke PR, inkoop van materiaal en financiën. We hopen vanuit ieder Alpha team in Dordrecht minimaal één vertegenwoordiger te ontmoeten.

Het programma
 • 19.45 uur: inloop
 • 20.00 uur: opening
 • 20.15 uur: ervaringen delen (terugblik)
 • 20.30 uur: afstemming 2020 (planning)
 • 20.45 uur: logistiek (PR, materiaal, financiën)
 • 21.00 uur: overige
 • 21.15 uur: afsluiting
Deze Alpha afstemmingsbijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Alpha van Missie Dordt. Aanmelden kan tot 1 november via alpha@missiedordt.nl.
BEZINNINGSAVOND MARKT-/STRAATEVANGELISATIE

Op dinsdag 1 oktober 2019 organiseert Missie Dordt een bezinningsavond over markt- en straatevangelisatie voor iedereen die daarin actief is of overweegt om dat te worden.
 
Bezinningsavond
 • Markt-/Straatevangelisatie
 • Dinsdag 1 oktober 2019 20.00-21.30 uur (inloop 19.45 uur)
 • Time Out (Grotekerksbuurt 44, Dordrecht)
 • Toegang: gratis
Bent u actief in markt- of straatevangelisatie? Of overweegt u omdat te worden? Dan nodigen wij u van harte uit voor de bezinningsavond markt- en straatevangelisatie van Missie Dordt. Vanuit de Dordtse Kerken zijn er jaarlijks tientallen vrijwilligers actief in evangelisatie op de markt en op straat. In 2020 vieren we dat dit al 80 jaar (!) mag gebeuren in de Dordtse binnenstad. Dat is uniek! De tijd is veranderd; de boodschap blijft dezelfde. Het is goed om ervaringen te delen en om ons samen te bezinnen op onze aanpak (do’s & dont’s). Tijdens de bezinningsavond gaan we in op vragen als:
 • Hoe leg ik (op een creatieve manier) het eerste contact?
 • Hoe bied ik aansluitende inhoud?
 • Hoe bied ik passende nazorg en follow-up?
Programma
 • 19.45 uur: inloop (koffie, thee)
 • 20.00 uur: welkom en opening
 • 20.15 uur: workshoprondes (3x)
 • 21.15 uur: afsluiting
 • 21.30 uur: einde
Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep Marktevangelisatie van Missie Dordt. Ook wordt er een bijdrage geleverd door Jeugdwerker Henry Schutte van Youth for Christ Dordrecht. Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met missionair coördinator Wiebe van Horssen via coordinator@missiedordt.nl of 06-28196630. Van harte welkom!
3D-TRAJECT INSPIRATIEBIJEENKOMST

Nederland Zoekt organiseert op vrijdag 11 oktober 2019 een 3D-traject inspiratiebijeenkomst met praktijkverhalen van teams uit diverse kerken die hier mee bezig zijn geweest.

Inspiratiebijeenkomst
 • Ervaringsverhalen uit eerste hand (!)
 • Vrijdag 11 oktober 18.00-22.00 uur (inloop 17.30 uur)
 • Ichtuskerk (Jaap van der Hoekplaats 1, Rotterdam)
 • De avond is inclusief diner
 • Toegang: gratis
 • Aanmelden via jkisteman@gmail.com 
Wat zou de wijk missen als uw kerk er niet meer zou staan? Of nog persoonlijker: Wat zouden de mensen uit uw straat missen als uer niet meer zou wonen? Hoe kunnen we als christenen weer verschil maken voor de mensen om ons heen en ons inzetten voor de bloei van de buurt? Hoe zou dat eruit zien als we dat samen met andere christenen zouden doen in kleine communities?
 
De droom van Nederland Zoekt is dat iedere buurt zo’n community heeft, zodat iedere Nederlander zo’n liefdevolle gemeenschap binnen handbereik heeft. Zou dat niet een enorm verschil maken in de stad waarin u leeft?
 
Concreet willen we je uitnodigen om vrijdagavond 11 oktober erbij te zijn als we praktijkverhalen gaan delen met teams uit diverse kerken die hier mee bezig zijn geweest. De teams die deze avond hun verhaal doen sluiten een 3D-traject van Nederland Zoekt af. Vanuit onze droom trainen en coachen we teams, kringen, kerken en individuen in een 2-jarig 3D traject. Pasklare antwoorden en 10 stappenplannen om als community verschil te maken in je eigen buurt, zijn er niet, maar antwoorden kunnen wel ontstaan in een proces. Dat is wat we bieden in het 3D-traject. In de afgelopen 8 jaar hebben we mogen ontdekken hoe krachtig dit proces is. Ruim 150 team zijn je voorgegaan.
 
Op vrijdag 11 oktober doet zich de unieke kans voor om ervaringsverhalen uit eerste hand te horen, over wat het 3D-traject hun gebracht heeft en wat God door hun heen heeft gedaan. Daarnaast krijg je inspirerende input en uitleg over wat het 3D-traject inhoudt. Kortom: een inspirerende avond! Van harte welkom!

3D-traject in Dordt
Bij voldoende animo wordt het 3D-traject nú voor het eerst in Dordrecht aangeboden. Het startweekend staat gepland voor:
 • Vrijdag 27 maart 2020 van 18.00-22.00 uur
 • Zaterdag 28 maart 2020 van 09.00-16.30 uur
Het 3D-traject in Dordrecht is een initiatief van Nederland Zoekt i.s.m. Missie Dordt. Heeft u interesse, wilt u meer weten of aanmelden? Laat het ons weten!
Meer informatie over het 3D-traject
KERKPROEVERIJ IN 10 DORDTSE KERKEN

Op zondag 29 september 2019 vindt de landelijke Kerkproeverij plaats. 10 Dordtse Kerken doen mee aan dit initiatief.
 
Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday. Dit is een initiatief van Michael Harvey (auteur van Meer dan welkom) dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt dé gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen naar een toegankelijke kerkdienst die speciaal voor hen is georganiseerd. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof.
 
De volgende 10 Dordtse Kerken doen mee: Sommige Dordtse kerken of gemeente hebben gekozen om op een andere datum de deuren speciaal open te stellen. De meeste geloofsgemeenschappen hebben een eigen website waar u hierover informatie vindt. 
 
Kerkproeverij in Dordrecht wordt gecoördineerd door Missie Dordt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met missionair coördinator Wiebe van Horssen via coordinator@missiedordt.nl.
Meer informatie over de Kerkproeverij
ONTMOETING MET VROUWEN 

Op donderdag 10 oktober 2019 is er de volgende ontmoeting met vrouwen in de Open Hof. Spreekster Gabriëlle Dik zal ingaan op het thema: je bent het al!

Ontmoeting met vrouwen
 • Spreekster: Gabriëlle Dik
 • Thema: je bent het al!
 • Donderdag 10 oktober 09.00-11.15 uur (inloop 08.30 uur)
 • NGK Open Hof (Herschelstraat 27, Dordrecht) 
 • Collecte voor de onkosten
Ontmoeting met Vrouwen is een werkgroep van Missie Dordt die twee keer per jaar een ochtend organiseert met ruimte voor ontmoeting, Bijbelstudie, gebed en muziek.

Wilt u betrokken raken bij de werkgroep Ontmoeting met Vrouwen? Allereerst kan ons werk niet zonder gebed. Bid mee dat we een gezegende ochtend mogen hebben en vrouwen mogen bereiken met de blijde boodschap van het Evangelie. Ook zoeken we vrouwen die 2x per jaar zichzelf als gastvrouw beschikbaar willen stellen. Neem voor meer informatie contact op met Linda Vink (omvdordrecht@gmail.com, 078-6140374).
"I CAN ONLY IMAGINE" IN THE MOVIES

Op vrijdag 18 oktober 2019 draait de film "I can only imagine" in the Movies in Dordrecht. Deze film vertoont het waargebeurde levensverhaal van de zanger van MercyMe.

I can only imagine
 • Film: "I can only imagine"
 • Vrijdag 18 oktober 19.15 uur 
 • The Movies
 • Kosten: 10,00 euro (incl. drankje)
Dit biografische drama is het waargebeurde verhaal van Bart Millard (J. Michael Finley). Hij was de front-man van de christelijke band MercyMe. Die muziekcarrière kwam maar moeilijk van de grond. De muziekbusiness geloofde niet in een popband met een christelijk profiel. Dat veranderde toen Bart het liedje schreef I Can Only Imagine. Het is de verwerking van het tragische overlijden van zijn vader (Dennis Quaid) aan de gevolgen van kanker. Het lied werd een megahit ; de best verkochte christelijke single tot vandag de dag. Het veranderde alles.

Deze film komt op verzoek van Bonfire (interkerkelijke ontmoetingsplek), Boek & cadeauwinkel Present en Missie Dordt. Na afloop is er een nazit, met een drankje "van het huis". De entree bedraagt 10 euro (incl. drankje).
Klik hier voor tickets en meer informatie
PROEVERIJ "WIJN & DE BIJBEL" IN POSTILLION

Missie Dordt organiseert in samenwerking met Israëlwijn een unieke proverij met als thema: “Wijn & de Bijbel”. Het evenement vindt plaats op vrijdag 22 november 2019 in het Postillion. De winst komt volledig ten goede aan Missie Dordt.
 
Wijnproeverij
 • Thema-avond Wijn & de Bijbel
 • Vrijdag 22 november 20.00-22.00 uur (inloop: 19.45 uur)
 • Het Postillion (Rijksstraatweg 30, Dordrecht)
 • Toegang: € 15,00 p.p.
“Met een glas in de hand denken we na over de symboliek van wijn”, aldus Wiebe van Horssen van Missie Dordt. Wijn speelt al duizenden jaren een belangrijke rol in de levens van mensen. In de Bijbel worden de begrippen wijn, wijnstok, wijngaard en aanverwante termen meer dan 500 keer gebruikt. Bij het volk Israël was het druivenplukken elk jaar weer een groot feest. Er werd dan gezongen en gedanst.
 
Voor de proeverij is een uniek aanbod van Israëlwijnen geselecteerd die rechtstreeks afkomstig zijn uit de omgeving van Jeruzalem, Bethlehem en het Karmel gebergte. Op de feestelijke locatie van het Postillion kunnen deze wijnen worden geproefd onder het genot van diverse kazen en hapjes van delicatessenwinkel Bourgondisch op Zuid.
 
Sprekers zijn Wiebe van Horssen (missionair coördinator van Missie Dordt) en Robert van Gurp (vinoloog van Israëlwijn). Aanmelden is verplicht en kan via coordinator@missiedordt.nl. Voor de toegang wordt een bijdrage van € 15,00 p.p. gevraagd. Voor deelname is geen kennis van wijn of de Bijbel vereist. Minimum leeftijd: 18 jaar.
 
Deze avond wordt georganiseerd door Missie Dordt. Voor informatie, aanmelden en bestellen kunt u contact opnemen met missionair coördinator Wiebe van Horssen via coordinator@missiedordt.nl.
RUSTPLEKKEN IN DORDRECHT

Missie Dordt is gevraagd om een nieuwe werkgroep te vormen om het initiatief 'Rustplekken Dordrecht' te onderzoeken en desgewenst vorm te geven. 

Rustplekken is een netwerk van huizen waar gasten zich welkom mogen voelen en tot rust kunnen komen. De initiatiefnemers zijn geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus Christus en verwoorden dit in hun missie en kernwaarden.

Missie Dordt wil aansluiten bij het initiatief van Stichting De Rustplek Nederland. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website.

Wilt u meedenken met de opzet van dit initiatief? Neem dan contact op met missionair coördinator Wiebe van Horssen (coordinator@missiedordt.nl). 
Website De Rustplek
OP EN TOP VROUW: CONTRAST

Op zaterdag 28 september 2019 spelen de dames van Op en Top Vrouw in Bonfire. Dit in het kader van het jaar van de vrouw in Dordrecht.

Voorstelling
 • Show Contract
 • Vrijdag 28 september 20.00 uur 
 • Bonfire (Wijnstraat 117, Dordrecht)
 • Info en kaarten: www.opentopvrouw.nl
De dames van Op en Top Vrouw zijn inmiddels geen onbekenden meer in christelijk Nederland. Ze hebben tientallen shows opgevoerd en komen nu in samenwerking met Dorcas met een nieuwe show: CONTRAST. De show zal gaan over tegenstellingen en overeenkomsten. Een avond met een lach en een traan.
Klik hier voor tickets en meer informatie
GOEDE BUREN #JEBENTNIETALLEEN

De Gemeente Dordrecht nodigt vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties en kerken uit voor een #jebentnietalleen netwerkavond op 3 oktober 2019 in The Movies in Dordrecht.

Netwerkavond
 • Film: "Goede Buren"
 • Donderdag 3 oktober 19.00 uur (inloop 18.30 uur)
 • The Movies
 • Aanmelden: jebentnietalleen@dordrecht.nl
"Van 1 t/m 8 oktober a.s. vindt de landelijke Week Tegen de Eenzaamheid plaats. Deze week mogen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Jullie als partner zijn onmisbaar in de bestrijding van eenzaamheid in de stad. Graag willen we jullie ontmoeten en bedanken voor al jullie inzet."
 
De avond vindt plaats in The Movies Dordrecht en start om 19.00 uur (inloop v.a. 18.30 uur). Wethouder Heijkoop zal de avond openen, waarna we gezamenlijk de film 'Goede Buren' zullen kijken. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje stil staan bij wat de film heeft opgeroepen, elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en eventueel nieuwe verbindingen aangaan.
 
Kent u iemand binnen uw organisatie en/of netwerk die op deze avond niet mag ontbreken, voelt u zich vrij om deze uitnodiging dan door te sturen. Als u aanwezig wilt zijn, meldt u zich dan voor 26 september a.s. aan via jebentnietalleen@dordrecht.nl.
Meer informatie over #jebentnietalleen
POLITIEK CAFÉ DIVERSITEIT

Op donderdag 26 september om 19.00 uur is er een debatavond over de multiculturele samenleving. Dik van der Zeijden zal hieraan deelnemen vanuit het Platform Dordtse Kerken.

Debatavond 
 • Multiculturele samenleving
 • Donderdag 26 september 19.00-22.00 uur 
 • Energiehuis Dordrecht
BOEKENMARKT OPEN HOF

Op 23 november 2019 wordt er in de Open Hof een boekenmarkt  gehouden met tweedehands boeken.

Boekenmarkt
 • Boekenmarkt voor voedselbank
 • Zaterdag 23 november 2019 
 • NGK Open Hof (Herschelstraat 27, Dordrecht) 
Romans, thrillers, dagboeken en kinderboeken, van christelijke maar ook seculiere auteurs: een breed assortiment. De opbrengst is bestemd voor de Voedselbank in Dordrecht, voor een extraatje in de decembermaand. In het journaal van begin september werd de voedselbank van Dordrecht genoemd omdat de toelevering van levensmiddelen van winkels achterblijft.

Graag nodigen wij mensen uit andere kerken uit om mee te doen met een eigen boekenstand. Onze ervaring is dat mensen graag boeken geven die gelezen zijn. Hoe komt u aan de boeken? Een stukje in het kerkblad, en gemeenteleden de gelegenheid geven zondags boeken mee te nemen, of die doordeweeks bij u langs te brengen. We komen dan eind oktober/begin november een keer bij elkaar om de praktische zaken door te nemen.

Heeft u vragen, of wilt u zich opgeven?  janniekleingeld@gmail.com, tel. 078 6135625 of 0634148288
STICHTINGSRAADVERGADERING

Op donderdag 9 januari 2020 belegt Missie Dordt haar eerste stichtingsraadvergadering. Vanaf 19.30 uur is er inloop met een nieuwjaarsborrel. Om 20.00 uur start de vergadering. Alle vertegenwoordigers van participerende kerken en werkgroepen worden uitgenodigd. 
 
Stichtingsraadvergadering
 • Programma volgt
 • Donderdag 9 januari 2020 19.30-22.00
 • Locatie volgt
Betrokkenheid en transparantie vinden we belangrijk. Daar heeft Missie Dordt haar structuur op aangepast. Kerken, missionaire initiatieven en werkgroepen kunnen lid worden van de stichtingsraad en in die hoedanigheid advies geven over het beleid, de strategie en inhoudelijke keuzes.
 
Wilt u als kerk of missionair initiatief lid worden van de stichtingsraad van Missie Dordt? Neem dan contact op met de missionair coördinator via coordinator@missiedordt.nl.
MEEDOEN IS EEN VOORRECHT

Mogelijkheden
Missie Dordt geeft mensen de mogelijkheid om zich in te zetten ten dienste van het Koninkrijk. Dat kan heel praktisch als vrijwilliger voor één van de werkgroepen of met een ondersteunende taak in administratie, websitebeheer of fondsenwerving. Ook zoekt Missie Dordt mensen die zich op beleidsmatig niveau willen inzetten in het stichtingsbestuur of de raad van toezicht.
 
Een voorrecht
Meedoen met Missie Dordt is niet zozeer een vraag, maar veel meer een voorrecht. Wilt u de mogelijkheden verkennen? Neem contact op via coordinator@missiedordt.nl.
MEEGEVEN IS EEN VOORRECHT

Missie Dordt wil goed nieuws voor de stad. U ook? Wordt dan vriend van de stichting en ondersteun ons werk met een eenmalige of structurele financiële bijdrage. 
 
JA, ik wil goed nieuws
Vriend worden van Missie Dordt is heel eenvoudig.
1. Maak uw gift over naar IBAN NL18RABO0166 4614 31 t.n.v. Missie Dordt
 
2. Geef een machtiging voor automatische incasso (Missie Dordt heeft een SEPA contract)
U kunt het machtigingskaartje (pdf) downloaden en ingevuld mailen naar penningmeester@missiedordt.nl of per post sturen naar Berlage-Erf 26, 3315 JJ Dordrecht.
GIFTENOVERZICHT AUGUSTUS 2019

Hieronder treft u het giftenoverzicht van augustus 2019. Missie Dordt is dankbaar voor de groeiende steun vanuit kerken, bedrijven en particulieren. Samen mogen wij goed nieuws zijn voor de stad. 
 
Afkomstig van Bestemd voor Bedrag
Particulieren Missie Dordt 2.051,00
Particulieren Broodnodig 15,00
Bedrijven Missie Dordt 0,00
Evangelische Gemeente Jozua Missie Dordt 100,00
Ruach Ministries Missie Dordt 50,00
Baptistengemeente Kruiskerk Missie Dordt 150,30
Filipino Catholic Chaplaincy Missie Dordt 50,00
Prot. Wijkgemeente De Bron Missie Dordt 50,00
TOTAAL   2.466,30

Wij zeggen alle betrokken kerken, gemeenten, particulieren en bedrijven hartelijk dank.
AGENDA: ALLES IN ÉÉN OVERZICHT  
Datum Tijd Activiteit
Agenda 2019
26-09 19.00 Politiek Café Diversiteit
26-09 19.00 Start Alpha Staartlicht
28-09 - Landelijke Burendag
28-09 20.00 Op en Top Vrouw
29-09 - Landelijke Kerkproeverij
01-10 18.30 Start Alpha Reeland
01-10 20.00 Bezinningsavond markt-/straatevangelisatie
01-10 - Start Week tegen Eenzaamheid
09-10 19.00 Alpha inspiratiebijeenkomst
10-10 09.00 Ontmoeting met vrouwen
11-10 18.00 3D-traject inspiratiebijeenkomst
18-10 19.15 “I can only imagine” in The Movies
06-11 20.00 Alpha afstemmingsbijeenkomst
22-11 20.00 Proeverij “Wijn & de Bijbel” Postillion
23-11 - Boekenmarkt Open Hof
Agenda 2020
09-01 19.30 Stichtingsraadvergadering Missie Dordt
27-03 19.00 Start 3D-traject in Dordrecht
MISSIE DORDT NIEUWS

Aanleveren
Missie Dordt Nieuws is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt begin van de maand.
 
Aan-/afmelden
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Missie Dordt.
 
Mocht u Missie Dordt Nieuws op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: coordinator@missiedordt.nl. 
Copyright © 2019 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp