Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Mei 2019

 
Medewerkers!
“Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker.” (1 Korintiërs 3:9)

MISSIE DORDT NIEUWS is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Dordtse Evangelisatie. Ons doel is het bevorderen van gebed voor, informatieverstrekking over en betrokkenheid bij missionaire initiatieven in de stad Dordrecht.

In MISSIE DORDT NIEUWS wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in verscheidenheid. Kerken, gemeenten en individuele gelovigen zijn uiteraard vrij om aan te haken bij die activiteiten die passen bij hun identiteit en eigenheid.

MISSIE DORDT NIEUWS is een nieuwsbrief ván en vóór kerken, geloofsgemeenschappen, christelijke organisaties en initiatieven. Het is een nieuwsbrief om te delen met gemeenteleden en medegelovigen. Fantastisch dat dit ook gebeurd. Zo worden duizenden mensen bereikt.
Inhoudsopgave
In deze nieuwsbrief meer over …


·       Nacht van gebed 2019 | Vrijdag 21 juni - zaterdag 22 juni
·       Jongerenwoonproject Time Inn | Kernbewonersechtpaar gezocht
·       Gevangenenzorg Nederland | Terugblik kaartenschrijfactie
·       Winkel-Kapel Van Alle Tijden | Werkgroeplid gezocht
·      
Terugblik The Passion | Goed nieuws voor de stad
·       #jebentnietalleen kaartenschrijfochtend | Vrijdag 17 mei
·       Koffie of thee met de dominee | Vrijdag in even weken
·       Giftenoverzicht april 2019 | Bijdrage Hervormd Dordrecht
·       Actuele vacatures | Raak betrokken!
·       Investeer in Missie Dordt | Geef!
·       Missie Dordt Nieuws | Aanleverinstructies, aan-/afmelden
Nacht van gebed 2019
Vrijdag 21 juni - zaterdag 22 juni

Wereldwijd worden er ruim 245 miljoen christenen vervolgd vanwege hun geloof Jezus. Kent u dat gevoel van onmacht wanneer u berichten leest of hoort over mishandeling, onderdrukking, moord en verminking? Toch kunnen wij iets doen! Onze broeders en zusters geven aan dat zij steun ervaren aan de wetenschap dat medechristenen voor hen bidden. Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Juist in de nachtelijke uren hebben veel vervolgde christenen het extra zwaar.

Stadsgebed Dordrecht, een onderdeel van de Dordtse Evangelisatie, wil gehoor geven aan deze oproep.

Gedurende de Nacht van Gebed van vrijdag 21 juni op zaterdag 22 juni willen wij samen met gelovigen uit diverse kerken van Dordrecht en omstreken samenkomen om in de Kruiskerk aan de Vrieseweg 64 te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters.
Om 20.00 uur starten wij met het zingen van lofliederen waarna er verschillende gebedsblokken zullen zijn. Als achtergrondinformatie worden er na elk gebedsblok korte filmpjes vertoond van een land. Daarna is er tijd voor voorbede met behulp van de gebedspunten. Het is mogelijk om één uur te komen bidden, een paar uur of de hele nacht mee te maken. U kunt op elk moment aanhaken of naar huis gaan. Om 03:00 in de nacht sluiten we af. Wanneer u wilt komen bidden en geen vervoer hebt, dan is het mogelijk om te worden opgehaald en thuisgebracht.
 
Bid u mee voor broeders en zusters zoals Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika en Mojtaba uit Iran?
 • Plaats: Dordrecht
 • Adres: Vrieseweg 64
 • Aanvang: Vrijdag 21 juni 2018 om 20.00 uur
 • Einde: Zaterdag 22 juni om 03.00 uur                                      
 • Contact: Rob Voorstad
 • Telefoon: 06-20365252
De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. Meer informatie over de Nacht van Gebed en een overzicht van de gebedslocaties, vindt u op www.opendoors.nl
Klik hier voor meer info over de nacht van gebed
Input caption text here. Use the block's Settings tab to change the caption position and set other styles.
Jongerenwoonproject Time Inn
Kernbewonersechtpaar gezocht
 

In het woonproject Time Inn woont een echtpaar, dat op vrijwillige basis een veilige plek wil bieden aan jongeren en jongvolwassenen. Deze jongeren en jongvolwassenen kunnen (nog) niet volledig zelfstandig wonen. Zij hebben allen een vorm van dagbesteding en daarnaast, indien nodig, hulp om verder naar die zelfstandigheid toe te groeien. Voor de locatie Grotekerksbuurt zijn we op zoek naar een echtpaar dat zich binnen dit project wil inzetten.

Wij zien dit als een Bijbelse opdracht van gastvrijheid: zie onder andere Romeinen 12:13 “Leg u toe op de gastvrijheid” en Hebreeën 13:2 “Vergeet de herbergzaamheid niet”. Het echtpaar, de kernbewoners, geeft op deze manier vorm aan een diaconale taak. We delen met elkaar het geloof in - en onze persoonlijke relatie met - Jezus Christus zoals dat in het Evangelie is weergegeven. De vorm waarin dit inhoudelijk en praktisch in het leven van elke dag gestalte krijgt, verschilt. Hierbij valt te denken aan het bijvoorbeeld bidden en het lezen van de bijbel aan tafel. Wij stellen geen eisen aan de geloofsachtergrond van de jongere maar vragen hen wel de christelijke identiteit van de woongroep te respecteren.

Kernbewoners zijn geen hulpverleners. De woongroep is geen therapeutische gemeenschap. De rol van de kernbewoners laat zich wel omschrijven als “een goede buur zijn”. We bieden een sociaal netwerk waarin de jongeren of jongvolwassenen zich veilig voelen. Dit uit zich onder andere in persoonlijke aandacht, een bemoedigend gesprek of gezamenlijke activiteiten: één of twee keer in de week een gezamenlijke maaltijd, koffie drinken en bijvoorbeeld verjaardagen en feestdagen vieren. Bij het project is een hulpverlener betrokken. Hij is betrokken voor de ondersteuning bij de intake van nieuwe jongeren en tussentijdse evaluaties. Daarnaast is hij beschikbaar voor overleg en advies.

Time Inn is gevestigd aan de Grotekerksbuurt 42 in Dordrecht. Het echtpaar woont op de eerste verdieping. De verdieping bestaat uit een overloop met gedeelde wasmachine en droger, halletje met eigen badkamer en wc, woonkamer met open keuken, twee grote slaapkamers, inloopkast en dakterras met blokhut. Er wordt huur aan de stichting betaald. De ondergrens qua leeftijd voor nieuwe kernbewoners is minimaal 30 jaar. Wij vragen een toewijding van minimaal 3 jaar.

Boven wonen drie jongeren. Zij hebben een eigen slaapkamer met een gedeelde badkamer, wc, woonkamer en keuken. De woonkamer op de tweede verdieping fungeert als gemeenschappelijke ruimte, waar men samenkomt voor maaltijden of een gezellige avond. Wat wordt er concreet van jullie verwacht:

 • Jullie zijn een dichtbij buur, bereid om je leven te delen. Dit doe je o.a. door eens of meerdere keren per week met elkaar te eten. De frequentie is bespreekbaar.
 • Jullie vinden het leuk om ook buiten de eetmomenten eens bij te kletsen met je huisgenoten.
 • Jullie maken het eet- en schoonmaakrooster en zien er op toe dat dit nageleefd wordt.
 • Jullie zijn, in samenwerking met de hulpverlener, verantwoordelijk voor de bezetting van de kamers. Uiteraard krijg je hierin begeleiding.

Met elkaar zijn jullie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de woongroep. Uiteraard kunnen we dit nog veel beter toelichten in een persoonlijk gesprek.
Zijn jullie het echtpaar dat we zoeken of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via secretaris@time-inn.nl of neem telefonisch contact op met Timon Fieggen, tel. 078-6413739.

Klik hier voor meer info over Time Inn
Gevangenenzorg Nederland
Terugblik kaartenschrijfactie

Op Witte Donderdag was het een komen en gaan in Van Alle Tijden. Sommige bezoekers kwamen bewust naar de winkel om een kaartje aan een gevangene te schrijven, anderen schreven spontaan in het voorbijgaan een bemoedigend woord. Juist op de dag van The Passion werd met passie geschreven om zo de gevangen naasten te laten weten dat ze niet worden vergeten. Het werd als zeer positief ervaren om in aansluiting op het thema van The Passion #jebentnietalleen concreet iets te kunnen doen uit voor deze kwetsbare groep mensen. Rond 19.00 uur werd de stapel geschreven kaarten door Gevangenenzorg Nederland overhandigd aan de gevangenispastor van de Dordtse Poorten.

Gevangenenzorg Nederland kijkt met dankbaarheid terug op deze kaartenschrijfactie en bedankt Van Alle Tijden voor de gastvrijheid.

Gevangenenzorg Nederland verzorgt gratis presentaties op locatie, bijvoorbeeld op een jeugdavond, tijdens catechisatie, een gemeenteavond, een mannen- of vrouwenvereniging of tijdens een diaconievergadering. De PR-vrijwilligers hebben veel ervaring met het bezoeken van gevangenen en hun familieleden. Zij spreken dus vanuit de praktijk. Voor meer informatie of het aanvragen van een presentatie kunt u contact opnemen met Pia van Belen, telefoon 079-2040107 of kijk op www.gevangenenzorg.nl/kerken/sprekers
Klik hier voor meer info over Gevangenzorg Nederland
Winkel-Kapel Van Alle Tijden
Werkgroeplid gezocht


Bij Van Alle Tijden, winkel en kapel zijn wij op zoek naar een inspirator en een echt ‘mensen mens’, een bruggenbouwer en verbinder. Ben jij graag praktisch bezig met je geloof, maar kun je ook goed nadenken over Gods liefde in werkvormen en beleefvormen gieten, dan is Van Alle Tijden misschien wel een goede plek voor jou.
 
We zijn op zoek naar iemand die als werkgroeplid de winkel en kapel van Van Alle Tijden een nieuwe en enerverende periode in kan loodsen. Je werkt vanuit Missie Dordt en vertegenwoordigd de kerken in Dordrecht. Je hebt affiniteit met een kapel en / of winkel en met mensen ontmoeten en een bijzondere ervaring bezorgen.
 
We zijn op zoek naar een vrijwilligerscoördinator en een evenementenorganisator. Je bent in staat om een team van vrijwilligers bij elkaar te verzamelen / houden en aan te sturen vanuit gelijkwaardigheid en samenhorigheid. Je kunt goed samenwerken met verschillende partijen en een visie overbrengen en groter maken dan jezelf. Je bent bereid om mee te draaien in de kapel en winkel om zo de “touch” met de werkvloer en vrijwilligers te behouden. De werklast komt op zo’n 6 uur per week waarvan je gemiddeld 4 uur  in de winkel aanwezig bent.
 
Wij bieden veel enthousiasme en ruimte voor ideeën en eigen identiteit. Een bijzondere werkplek en in een team dat je graag verwelkomt. Een praktische manier om jouw liefde van God uit te delen en om jezelf te ontwikkelen tot een leidinggevende en/of visionair.
 
Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de website: www.vanalletijden.nl
en www.dordtse-evangelisatie.nl 

Klik hier voor meer info over Van Alle Tijden
Terugblik The Passion
Goed nieuws voor de stad


The Passion 2019 ligt alweer even achter ons. Het was een bijzondere dag voor de stad Dordrecht. Het evenement is nu weer voorbij. Het goede nieuws voor de stad blijft.
We kijken met dankbaarheid terug op de samenwerking vanuit de Dordtse Kerken rondom The Passion. Er was eenheid in verscheidenheid. We noemen een paar hoogtepunten.

 • Mede dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers vanuit de Dordtse Kerken ontvingen de 20.000 bezoekers van The Passion een warm welkom.
 • Op meer dan 20 locaties werd samen gekeken naar The Passion
 • Vanuit de Dordtse Kerken was er een scala aan activiteiten, bijvoorbeeld de Bijbelbus, informatiepunten, pop-up kerk, Taizé-viering en kaartenschrijfactie.
 • In de binnenstad werden ruim 5.000 exemplaren van The Passion Gospel en 500 exemplaren van de City Bible Dordrecht uitgedeeld.
 • Daarnaast is een vergelijkbaar aantal exemplaren verspreid via kerken, gemeenten, buurthuizen en andere initiatieven.
 • Op paaszondag werd een stadsbrede kerkproeverij georganiseerd. In het totaal deden 14 kerken mee. Verschillende kerken mochten gasten verwelkomen.
 • Na The Passion is gestart met een Alpha cursus, zodat mensen nog meer mogen ontdekken over het verhaal van The Passion.

Graag willen we alle kerken, vrijwilligers, organisaties en partners danken voor de positieve samenwerking. Laten we dit vasthouden. #jebentnietalleen

#jebentnietalleen kaartenschrijfochtend
Vrijdag 17 mei
 

Op vrijdag 17 mei is er weer een #jebentnietalleen kaartenschrijfactie in Van Alle Tijden aan de Grotekerksbuurt 44 te Dordrecht. Tijd: 9.30-11.30 uur. Deze ochtend is bedoeld om ter bemoediging een persoonlijk kaartje te sturen aan mensen die eenzaam zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het kost niet meer dan 2 uur van uw tijd om uw hart te laten spreken. Voor de kaarten, koffie en thee wordt gezorgd. Van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met Joke Schild via hart.groet@outlook.com

Tijd: 9.30-11.30.

Locatie: Van Alle Tijden (Grotekerksbuurt 44)

Bekijk de opname van RTV Dordrecht over de kaartenschrijfactie
Koffie of thee met de dominee
Vrijdag in even weken
 

Dordtse kerken sluiten aan bij de bewustwordingscampagne van de gemeente Dordrecht #jebentnietalleen. Een concreet voorbeeld daarvan is het initiatief ‘Koffie & Thee met de dominee’. Op vrijdag in even weken staan van 10.00-11.30 uur de koffie en thee met #jebentnietalleen koekjes klaar om gewoon te pakken terwijl één van de Dordtse dominees een plekje aan tafel neemt. Soms bereiden ze een onderwerp voor, maar altijd zijn ze daar voor vragen of een gesprekje. Loop gewoon eens binnen en schuif eens aan. Welkom op 17/05, 31/05, 14/06 en 28/06.

Tijd: 10.00-11.30 uur.

Locatie: Van Alle Tijden (Grotekerksbuurt 44).

Bekijk de opname van RTV Dordrecht over thee met de dominee
Giftenoverzicht april 2019
Bijdrage Hervormd Dordrecht


Hieronder treft u het giftenoverzicht van april 2019. Wij zijn dankbaar voor de ontvangst van de jaarlijkse bijdrage vanuit Hervormd Dordrecht alsook de mooie opbrengst van de diaconie collecte. Vanuit Hervormd Wijk 2&7 werd een extra bijdrage gedaan n.a.v. de medewerking vanuit MIisie Dordt bij de Open Huis dienst van de Augustijnenkerk. Vanuit de Evangelische Gemeente Jozua wordt maandelijks bijgedragen aan Missie Dordt. Door de Prot. Gem. Dordrecht Dubbeldam en Vrouwenvereniging Dorcas is bijgedragen aan Broodnodig. Verder mochten wij bijdragen ontvangen van particulieren en bedrijven voor Missie Dordt, Broodnodig en Algemeen. Wij zeggen alle gevers/geefsters hartelijk dank.
 
Afkomstig van Bestemd voor Bedrag
Hervormd Wijk 2 & 7 Missie Dordt 50,00
Diaconie Hervormd Dordrecht Missie Dordt 526,70
Hervormd Dordrecht Missie Dordt 2.200,00
Evangelische Gemeente Jozua Missie Dordt 100,00
Deelnemende kerken kerkproeverij Missie Dordt 30,00
Prot. Gem. Dordrecht Dubbeldam Broodnodig 177,20
Vrouwenvereniging Dorcas Broodnodig 80,00
Particulieren/bedrijven Missie Dordt 100,00
Particulieren/bedrijven Broodnodig 10,00
Particulieren/bedrijven Algemeen 185,00
    3.458,90
Actuele vacatures 
Raak betrokkenen!

Het missionaire en diaconale werk van de Dordtse Evangelisatie bestaat dankzij de inzet van honderden vrijwilligers op diverse terreinen. Wilt u ook meewerken aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus op een manier die bij u past? Kijk hier naar de mogelijkheden.


Dit zijn de actuele vacatures vrijwilligerswerk:
•       Kernbewonersechtpaar Time Inn (zie hierboven)
•       Werkgroeplid Van Alle Tijden (zie hierboven)
•       Algemeen adjunct (bestuursfunctie)
•       Coördinator kerken en gemeenten (bestuursfunctie)
•       Coördinator werkgroep Serve the City
•       Meedenker inzake nieuwe website Missie Dordt

Ook kunt u betrokken raken bij één van de werkgroepen:
•       Ontmoeting met Vrouwen
•       Marktkraamevangelisatie
•       Zondagavondzang
•       Broodnodig
•       Alpha
•       Serve the City
•       Van Alle Tijden
•       Stadsgebed
•       Dagelijks Brood
•       Oud Papier
•       Missie Dordt


Neem bij interesse contact op met Wiebe van Horssen (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl).
Klik hier voor meer info over de Dordtse Evangelisatie
Investeer in Missie Dordt
Geef!

Missie Dordt is afhankelijk van giften. Uw steun is nodig om onze activiteiten voort te blijven zetten en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. We vragen u om van harte mee te helpen investeren. Als kerk of gemeente kunt u een collecte houden of een actie organiseren voor Missie Dordt. Voor een presentatie of bericht in uw nieuwsbrief, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

Met uw financiële bijdrage geeft u het missionaire werk in de stad een nieuwe impuls. Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL18RABO0166461431 t.n.v. Stichting Dordtse Evangelisatie o.v.v. Missie Dordt.
Missie Dordt Nieuws
Aanleverinstructies, aan-/afmelden

MISSIE DORDT NIEUWS is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt begin van de maand.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Dordtse Evangelisatie.

Mocht u MISSIE DORDT NIEUWS op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp