Copy
View this email in your browser
Tässä uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin POPkulta -verkoston toiminnasta sekä kulttuurihyvinvointialaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja kehittämistyöstä Pohjois-Pohjanmaalla. Verkosto on osa valtakunnallista Taikusydän -verkostoyhteistyötä. Ota yhteyttä jos haluat mukaan toimintaan tai juttusi seuraavaan uutiskirjeeseen. Yhteystiedot kirjeen lopussa.
POPkulta alueverkosto yksivuotias!
Vuosi sitten kesäkuussa pidetyssä seminaarissa päätettiin Pohjois-Pohjanmaalle perustaa oma alueverkosto edistämään kulttuurin hyvinvointinäkökulmaa. Innostuneisuus oli tuolloin suurta ja runsas joukko toimijoita ilmoittautui mukaan. Samaa intoa on havaittavissa edelleen. Osallistuminen verkoston tapaamisiin on aktiivista ja käydyt keskustelut vilkkaita. Integroituminen muuhun hyvinvoinnin kehittämistyöhön on sujunut erinomaisesti ja eri tahojen kiinnoistuneisuus aihealueeseen kasvavaa. Hyvää palautetta tuli myös Taikusydän-verkostojen yhteisessä tapaamisessa, missä Pohjois-Pohjanmaalla tehtyä työtä kiiteltiin. Välitän täten nämä kiitokset teille kaikille verkoston jäsenille ja uutiskirjeen lukijoille!  Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Työtä on paljon, mutta se on mitä mielekkäintä. Yhdessä tehden saamme vaikuttavia asioita aikaiseksi ja kulttuurista & taiteesta voimaa hyvinvointiin ja kehittämistyöhön!

Nautinnollista kesää kaikille!
Auli Suorsa
Hyte-edistämistyö jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla tiiviinä
Kulttuurihyvinvointi vahvasti mukana

Valtakunnallinen sote-uudistus etsii uusia uomia. Pohjois-Pohjanmaalla maakunnallista hyvinvoinnin edistämistyötä (hyte) kuitenkin jatketaan tiiviissä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston koordinoimana. Sote-uudistuksen yhteydessä tehty kehittämistyö voidaan hyödyntää täysimääräisenä, eli mikään ei uudistuksen kaatumisen takia mennyt hukkaan. Maakunnallinen hyte-ekosysteemi koostuu yllä olevan kuvan mukaisten teemojen alle rakentuvista verkostoista. Kulttuuriteemassa (osa vapaa-aika osiota) POPkulta kulttuurihyvinvoinnin alueverkosto on keskeinen toimija ja tuo oman alansa asiantuntijuutta maakunnalliseen hyte-työhön. Kultuurilla on myös oma erityinen roolinsa muita teemoja läpileikkaavana asiana. Myös tätä yhdyspintayhteistyötä pyrimme jatkossa edistämään enemmän. Hyte-kehittämistyössä seuraava käytännön askel on kuntien laatimien hyvinvointikertomusten analysointi teemoittain. Siinä tarkastellaan millä tavoin esim kulttuuri on huomioitu kertomusten laadinnassa ja tehdyssä hyvinvointityössä. Analyysin tulokset julkaistaan Hyvinvointifoorumissa 31.10.2019 Ylivieskassa. Tarkastelemme niitä myös tulevissa verkoston tapaamisissa.

Taidetta ja kulttuuria sosiaali- ja terveyden-huoltoon; Osallistu ideahaasteeseen!

Auttaako taide toipumisessa? Kannattaako kulttuuriin panostaa sairaalassa? Voiko kirjallisuuden avulla kuntouttaa kotihoidossa? OuluHealth-toimijaverkosto haastaa kaikki mukaan ideoimaan, kuinka taidetta ja kulttuuria voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja palveluiden kehittämisessä. Ideoita käytetään muun muassa uuden rakenteilla olevan sairaalan OYS2030 suunnittelussa. Kaikki ideat tervetulleita!

Osallistumisaikaa on vielä 10.6.2019 asti!

Lue lisää ja osallistu haasteeseen
Koulutusta tarjolla nuorten parissa toimiville
Kokemusliikunta ja luovat menetelmät nuorten ohjauksessa –koulutus antaa nuorten parissa toimiville uusia ideoita työhön. Maksuton koulutus on suunnattu erityisesti yhdistyksissä, oppilaitoksissa, seurakunnissa ja kunnissa ohjaustyötä tekeville. Koulutuksen aikana tutustumme toiminnallisiin menetelmiin ohjata nuorille matalan kynnyksen liikunnallista ja luovaa toimintaa yhdistettynä elämänhallintataitojen oppimiseen. Toiminnassa yhdistyvät elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus.

Koulutuksen järjestää ODL ja Höntsä -silta eteepäin hanke.
Ajankohta: Perjantai 23.8. klo 12-15 Rauhala, Oulu & Perjantai 30.8. klo 12-15 Voimala 1889, Oulu
Lisätietoja. www.odl.fi tai riitta.pyky(a)odl.f

 
Ilmoittautuminen
Elävä kuolema -hanke vie taidetta saattohoidon pariin  

Ammattitaiteilijoilla tulee seuraavan kahden vuoden aikana olemaan oma rooli Oulun kaupunginsairaalan palliatiivisella ja saattohoidon osastolla. Elävä kuolema nimisessä soveltavan taiteen hankkeessa he suunnittelevat yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa taidetoimintaa ja luovat toiminnan tuloksena oman pysyvän taideteoksensa. Tällainen on esimerkiksi taidekirjasto, josta osaston asiakkaalla on mahdollisuus valita haluamansa taideteos huoneensa seinälle. Osallistavalla taidetoiminnalla myös rakennetaan potilaan ja läheisten muistosuhdetta taiteilijan tukemana. Hankkeen toteuttaa Kulttuuriosuuskunta Ilme ja mukaan valitut 9 taiteilijaa. Seuraa hankkeen etenemistä ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa.

Barokkia Pohjois-Suomen palvelukoteihin
Oulu vanha musiikki ry jalkautuu jatkossa hoivaympäristöihin, palvelukoteihin ja muihin epätyypillisiin konserttipaikkoihin lähelle kuulijaa. Konsertit tarjoavat kuulijalle uudenlaisia kokemuksia ja musiikkielämyksiä vanhan musiikin parissa. Toiminta toteutuu Taiteen edistämiskeskuksen tuen avulla Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilla.
Mielipaletti tukee nuorten mielenhyvinvointia taiteen avulla  
Mielen ja kehon hyvinvointia, uusia ystäviä ja vertaistukea, mukavaa tekemistä, uusia taitoja ja  voimavaroja arkeen. Kaikkea tätä tarjoaa 18-35 -vuotiaille nuorille aikuisille suunnattu Mielipaletti-toiminta Hyvän mielen talossa Oulussa. Monipuolisessa toiminnassa keskiössä ovat taidelähtöiset mielen hyvinvointia vahvistavat menetelmät. Hankkeena alkanut toiminta on nyt saanut vakituisen Stea-rahoituksen! 
Muhoksen kunta satsaa prosenttitaiteeseen ja hyvinvointiin
Taideteokset julkisissa tiloissa lisäävät ympäristön viihtyisyyttä, mutta vahvistavat myös samalla taiteen saavutettavuutta ja ihmisten hyvinvointia. Prosenttiperiaate on periaatteellinen päätös käyttää osa rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen. Muhoksen kunta on päättänyt ottaa prosenttitaideperiaatteen käyttöön rakennuskohteissaan. Ensimmäiseksi taidetta ollaan hankkimassa 2020 valmistuvaan lukiorakennukseen.

 

Lue lisää
Kulttuuri kunnan toiminnassa TEA-viisarikyselyn ennakkotuloksia
Jos innostut taulukoista, numeroista ja prosenttiluvuista, niin tutustu kulttuurin TEA-viisarikyselyn ennakkotuloksiin. Vastausprosentti on huima 94 %, mikä kattaa 97.5 % koko maan asukasluvusta.
Lue lisää
Ensimmäinen kulttuurihyvinvointiin keskittyvä Master-koulutus Turussa
Syksyn yhteishaussa on mahdollista hakea kulttuurialan Master-koulutukseen, jossa opintojen keskeisenä sisältönä on kulttuurihyvinvointi. Koulutus tuottaa laaja-alaista osaamista erilaisiin sosiaali-, taide-, hyvinvointi- ja terveysalan asiantuntija-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin ja näitten yhdyspinnoille. Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Turun AMK:n Taideakatemia ja Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö (TERHY). Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon.
Lue lisää
#POPkulta
 
Uutiskirjeen julkaisija on Pohjois-Pohjanmaan liitto (Sepänkatu 20, 90100 Oulu)
p. +358 (0)50 386 8443  auli.suorsa(at)pohjois-pohjanmaa.fi
Lisätietoa verkostosta
Tietosuoja Pohjois-Pohjanmaan liitossa
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Pohjois-Pohjanmaan liitto · Sepänkatu 20 · Oulu 90100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp