Copy
View this email in your browser
Vuoden viimeisen uutiskirjeen myötä kiitos kaikille kuluneesta vuodesta ja siitä, että olette olleet innokkaana perustamassa Pohjois-Pohjanmaalle omaa kulttuurihyvinvoinnin alueverkostoa. Vuosi on ollut kerrassaan huikea! Siitä kertoo monipuolinen toiminta, hankkeet ja antoisa yhteistyö eri tasoilla. Kulttuuri ja taide ovat nyt myös entistä vahvemmin osana maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita, työryhmiä, strategioita ja kehittämistä. Eri puolilla on tämän eteen tehty paljon työtä. Tärkein työ on kuitenkin tapahtunut siellä missä taiteilija on kohdannut asiakkaansa ja tuonut taiteen ja kulttuurin keinoin hänen elämään iloa ja hyviä asioita! 

Hyvää joulunaikaa ja menestyksekästä uutta vuotta kaikille!

 
Ministeriöiltä suositukset taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa
Taiteen ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee vahvistumaa. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho julkistivat 17.12. aiheesta maakuntia ja kuntia velvoittavat suositukset. Ne sisältävät useita käytännön toimia, joilla lisätään ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä vahvistetaan kulttuuriin osallistumista. Toimenpiteet on tarkoitettu kaikille. Keskiössä ovat kunnat ja maakunnat, niiden poliittinen ja operatiivinen johto sekä asiaa valmistelevat virkamiehet. Suosituksessa on erillistarkastelu maakuntauudistuksen myötä kunnan ja maakunnan välille syntyvistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintatehvävistä. Lue lisää ja lataa suosituslehtinen ministeriöiden ja maakuntauudistuksen verkkosivuilta: sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja maakunta- ja soteuudistuksen verkkosivuille.
Taiteen ja kulttuurialan edustus mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmään

Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä (Hyr) on monialainen maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen virallinen toimielin, jonka kokoonpanon on vahvistanut maakuntahallitus. Nyt mukaan on nimetty mukaan myös taiteen ja kulttuurialan edustaja. Hän on Iin Kulttuurikauppilan toiminnanjohtaja Merja Briñón. Hyr on tärkeä ja keskeinen toimielin, sillä sen tehtävänä on muun muassa koordinoida, ohjata ja seurata maakunta- ja soteuudistukseen liittyvää hyvinvoinnin edistämisen valmistelua Pohjois-Pohjanmaalla. Tämän lisäksi ryhmä edistää hyvinvointiverkoston toimijoiden välistä vuoropuhelua, luottamusta, yhteistoimintaa ja synergiaa. Vihdoinkin myös taidelähtöisten menetelmien ja kulttuurihyvinvoinnin näkökulma on tässä työssä vahvasti mukana! Lue Merjan esittely ja mietteitä tulevasta tehtävästä.
Lisätietoa Hyr:n toiminnasta.
 
Kulttuuriosuuskunta ILMEestä yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantokeskus

Kulttuuriosuuskunta ILME on käynnistänyt syksyn 2018 alussa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun kaupungin tuella hankkeen, jonka kautta ILMEestä luodaan yhteisö- ja soveltavantaiteen tuotantokeskus. Tarkoituksena on toteuttaa 1-2 yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantoa vuodessa Oulun ja lähikuntien alueella yhteistyössä eri kohderyhmien kanssa. Toiminnan tavoitteena on edistetään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tekemällä taidetta ihmisten kanssa, jotka syystä tai toisesta ovat vaarassa jäädä taide- ja kulttuuripalveluiden ulkopuolelle. Lisäksi halutaan tuoda esiin ilmiöitä ja yhteiskuntamme monimuotoisuutta korkeatasoisen uutta etsivän monialaisen taiteen kautta. Tuotantohaku järjestetään vuosittain.  Ensimmäinen on kevään 2019 aikana. Lisätietoja hausta tammikuussa ILMEen verkkosivuilla.
Lue lisää tiedotteesta

Aktiivista kulttuurikummitoimintaa Oulussa ja Ylivieskassa

Kulttuurikummitoiminta on yksi tapa tuottaa kulttuurielämyksiä ja hyvinvointia niille ihmisille, joiden omat mahdollisuudet päästä kulttuurin ja taiteen pariin ovat heikentyneet. Vapaaehtoisten voimin mm hoiva- ja palvelukoteihin, vammaispalvelun yksiköihin, päiväkeskuksiin ja myös kotona asuville ikäihmisille saadaan esittävää taidetta, musiikkia, tarinatuokioita, arjen perinnekulttuuria ja muuta monipuolista kulttuuritoimintaa. Kummi voi myös toimia kaverina vaikka konsertissa tai taidenäyttelyvierailulla.
Oulussa ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella (Ylivieska, Alavieska, Nivala ja Sievi) kummitoimintaa on ollut muutaman vuoden ajan. Oulussa mukana on jo yli 30 vapaaehtoista ja toimintaa koordinoivat Kulttuuritalo Valve ja Kulttuuriosuuskunta Ilme. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella toiminta on saatu juurrutettua kahden vuoden aikana jo lähes kaikkiin hoivayksiköihin. Kummien vierailujen lisäksi eri yksiköissä taiteesta ja kulttuurista pääsee nauttimaan myös kaupungin organisoiman suoratoistopalvelun kautta. Konsertin ja tapahtuman livestriimaukseen yhdistetty juhlapukeutuminen, ruokailu, yhdessä koettu esitys ja vielä kahvihetki muodostavat kokonaisvaltaisen elämyksen; Arjesta tulee juhla. Kallion alueella toimintaa koordinoi Ylivieskan kaupunki ja sen vanhusneuvosto.
Kokemus ja palaute kulttuurikummitoiminnasta niin Oulussa kuin Ylivieskassakin on ollut erittäin positiivisia. Jos kiinnostuit ja haluat tietää enemmän, voit kysyä lisää suoraan toimijoilta. Myös kaikki uudet vapaaehtoiset kulttuurikummit ovat tervetulleita mukaan!  
Lisätietoja Oulun kulttuurikummeista 
Lisätietoja Ylivieskan kulttuurikummeista
Haluatko nauttia lempiasioistasi myös ikäihmisenä?

 
Se on todennäköisempää, jos laitat mieliasiat ylös ajoissa esim Elämän puuhun. Kyseessä on Tampereen kaupungin kehittämä menetelmä, joka on saanut suuren suosion vanhustyön piirissä. Elämän puu on kaunis juliste, johon kirjataan esim kotihoidon piiriin tulevan vanhuksen haaveet ja toiveet, tärkeät asiat elämän varrelta, mieltymykset sekä seikat, joista hän ei pidä. Kirjaamisen jälkeen juliste voidaan liittää osaksi asiakkaan tietoja tietojärjestelmään, jolloin ne kulkevat mukana hoitopaikan vaihtuessa. Kun vanhuksen toiveet ja tarpeet on näin tehty näkyväksi, on hoitajien helpompi ymmärtää asiakasta ja järjestää yksilöllistä arjen toimintaa, hoivaa ja hoitoa. Menetelmän käyttöönottoon on hyvä laatia oma ohjeistus. Pelkkä asioiden kirjaaminen ei luonnollisesti vielä riitä vaan ne tulee myös viedä käytäntöön. Elämän puu on jo käytössä joissakin Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, kuten Oulaisissa.
Voit ladata julisteen ja ohjeet täältä.
 

Lastenklinikoilla eripuolilla Suomea on jo vuosia työskennellyt sairaalaklovneja. Myös Oys:ssa he ovat tuttu näky lapsipotilaille ja heidän perheilleen. Nyt ensimmäistä kertaa sairaalaklovnerian konkreettisia vaikutuksia toimenpiteiden sujuvuuteen ja lapsipotilaiden kokemuksiin on mitattu. HUS:ssa toteutetun tutkimuksen tulokset ovat erinomaisia ja vahvistaa entisestään taide- ja kulttuuritoiminnan roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Kirjasto on perinteinen kulttuurin edistäjä ja sivistäjä, ja suomalaisille se tärkein ja parhaiten saavutettavin kulttuuripalvelu. Kirjasto on nykyisin myös monipuolinen tapahtumien järjestämispaikka ja näin ollen mainio yhteistyökumppani taidetoiminnalle. Musiikkiäänitteiden lainaus kirjastoista on vähentynyt, mutta nyt kirjojen lomassa voi yhä useammin päästä nauttimaan elävästä musiikista. Oulun ja Limingan kirjastojen sekä Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen koulutusohjelman yhteisessä Musiikin hyvinvointivaikutukset kirjastopalveluissa -hankkeessa ideoitiin miten musiikkikasvatus voisi olla edistämässä yhdenvertaista aktiivista kansalaisuutta osana kirjastojen toimintaa. Tapahtumapaikaksi pääsi muun muassa Onneli-kirjastoauto. Hankkeen tuloksista on kirjoittanut artikkelin Oulun yliopiston väitöskirjatutkija ja ArtsEqual-tutkimushankkeen jäsen Katja Sutela.
Lue lisää kirjastohankkeesta.
Lue lisää Katjan tutkimustyöstä.
Höntsä kutsuu mukaan! Liikuntaa ja kulttuuria matallalla kynnyksellä Oulun ammattiopistoissa!

Höntsä -Silta eteenpäin -hanke luo uutta liikuntaa ja kulttuuria yhdistelevää ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevää toimintamallia. Oulussa ja OSAO:lla takana on nyt 9 kuukautta höntsäilyn kehittämistä.  Projektikoordinaattori  Riitta Pyky ODL Liikuntaklinikalta kutsuu uusia toimijoita mukaan tekemään yhdessä höntsäilyn historiaa vuonna 2019.
Höntsä-hankkeesta lisää verkkosivuilta. 
Kehäfestivaalille jatkoa!

Koneen Säätiö on myöntänyt Kulttuuriosuuskunta Ilmeelle kolmivuotisen avustuksen Kehäfestivaalin toteuttamiseen. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran marraskuun alussa 2019. Toteutuksesta vastaavat Kulttuuriosuuskunta ILME ja Kulttuuritalo Valve yhteistyössä. Teoshaku tullaan toteuttamaan valtakunnallisella avoimella haulla. Festivaalin teosten erityispiirre on, että niihin osallistuu aina vain yksi ihminen kerrallaan. Tavoitteena on henkilökohtaisten ja siten erityisen merkittävien taidekokemusten mahdollistaminen. Vuonna 2019 Kehän teoshaun teemana on Rakkaus. Kaikki teokset ovat koettavissa yhden viikonlopun ajan avoimessa tapahtumassa, jonka lisäksi yhtenä päivänä teokset viedään vierailuille soveltuviin hoiva- ja sosiaalialan laitoksiin. Festivaaliin liittyy myös työpajapäivä taidekentän ja sosiaali- ja terveysalan edustajille.
Lisätietoja tapahtuman fb-sivuilta.
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntarahaston apurahat

Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastojen haku avautuu vuoden vaihteen jälkeen ja hakemuksia voi jättää aikavälillä 10.1.-8.2.2019. Nyt haettavissa ovat myös taidetta hoivalaitoksiin -apurahat.

Lisätietoa ja hakuohjeet. 
Tämän uutiskirjeen julkaisija on Pohjois-Pohjanmaan liitto (Sepänkatu 20, 90100 Oulu)
p. +358 (0)50 386 8443  auli.suorsa(at)pohjois-pohjanmaa.fi
#POPkulta
Tietosuoja Pohjois-Pohjanmaan liitossa
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Pohjois-Pohjanmaan liitto · Sepänkatu 20 · Oulu 90100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp