Copy
Nieuwsbrief SuhuYini
winter 2021
Na het lezen van deze nieuwsbrief ben je weer op de hoogte van de bezigheden van SuhuYini in Nederland en het MDP in Kasuliyili. Daarnaast delen we graag bijzondere foto's. Via een aantal collages zal je kennismaken met de deelnemers van het MDP. Begin vooral bij het begin, want we zoeken dit jaar geen hardlopers voor onze jaarlijkse sponsoractie maar wandelaars! Wandel jij met ons mee?
Loop mee voor de lopende kosten!

8 januari 2022 - 22 km wandelen - Nijmegen
Geef je op en laat je sponsoren!


Sportieve vrienden van Suhuyini hebben de afgelopen jaren hardgelopen en hiermee is het MDP enorm gegroeid. De wens van het MDP voor een tractor ging in vervulling en er is een kippenboerderij opgezet.

Komend jaar gaan we niet rennen voor groei, maar wandelen voor stabiliteit en verzelfstandiging.

Daarom gaan we dit jaar wandelen, niet voor iets nieuws, niet voor groei, maar voor het versterken wat er al is. Oftewel, lopen voor de lopende kosten. Met het geld dat we ophalen kunnen we het MDP helpen om ook in 2022 de leningen uit te geven.
  • Voor 10 euro: geef je iemand een lening voor 10 zakken pinda zaden
  • Voor 25 euro: geef je iemand een lening om zeep te maken
  • Voor 50 euro: geef je iemand een lening om shea boter te maken.

22 kilometer is niet willekeurig gekozen. Deelneemsters van het MDP lopen 11 kilometer naar de regionale markt in Katinda om de producten te verkopen die gemaakt zijn met hun leningen. We lopen dus naar de markt heen en weer.
Wandel je met ons mee? Het belooft een mooie dag te worden.
Meld je aan door ons te mailen, appen of bellen of stuur een mail naar suhuyini@live.nl.

De deelneemsters
 
Dit jaar hebben nieuwe deelneemsters de kans gekregen om deel te nemen aan het programma van het MDP. Ze krijgen leningen om producten te verbouwen of te verwerken. De nieuwe en een aantal oude deelnemers hebben zichzelf op de foto laten zetten om zich aan jullie voor te stellen. Mooi he?
Toekomstvisie

SuhuYini is opgericht met de wens om toe te werken naar een initiatief in Kasuliyili dat op de lange termijn zelfstandig deelneemsters kan helpen. Een initiatief dat niet afhankelijk is van financiën of kennis uit Nederland. Dit is geen gemakkelijke ambitie, maar wel eentje waar de afgelopen jaren stappen in zijn gezet.
Zo denken we alleen nog mee op grote lijnen en grote beslissingen en is het percentage van de inkomsten uit eigen bronnen/verdiensten veel groter geworden dan het percentage van de inkomsten uit sponsorbijdragen. 

En er is een nieuwe stap gezet dit jaar! Het MDP staat nu officieel geregistreerd als stichting. 

Het MDP wordt dus steeds meer een zelfstandige organisatie, maar we zijn er nog niet. We vinden het daarom belangrijk om ons de vraag te stellen hoe de toekomst van een zelfstandig MDP eruit ziet. Deze vraag stellen we niet alleen, maar met het MDP.

Momenteel bespreken we via videogesprekken de wederzijde wensen en verwachtingen. Met haperende verbindingen en kinderen op de achtergrond proberen we hier stappen in te zetten.

Onze oproep!
We zouden heel erg geholpen zijn met iemand die ervaring heeft met het verzelfstandigen van stichtingen in Ghana. We zoeken deze specifieke kennis onder andere via het Holland Ghana Platform. Ben of ken jij iemand die ons hier mogelijk in verder kan helpen? We horen het graag! 

                                           
Financieel verslag 2020

Er wordt nog gewerkt aan het financiële overzicht van 2021, daarom nemen we je nu mee in de financiële rapportage van 2020.

Financien SuhuYini 2020:
In 2020 is er op de rekening van Stichting SuhuYini in totaal 5.005 euro binnengekomen. Het gaat om 3.630 euro van de momenteel 20 Vrienden van SuhuYini en 1.375 euro dankzij de ”Kleurrijke Kaarsen” van Marie Louise van der Ploeg. In 2020 is er in totaal 5.847 euro uitgegeven, waarvan 5.350 euro (92%) is overgemaakt naar het MDP in Kasuliyili, Ghana. De stichtingskosten waren in totaal 497 euro, met name bankkosten en kosten voor de website en beltegoed.

Financiën MDP:
In 2020 is een stap gezet om op een nieuwe manier de financiën bij te houden. Waar voorheen vanuit Ghana alle inkomsten en uitgaven onder elkaar werden gezet, krijgen we de cijfers tegenwoordig aangeleverd verdeeld over verschillende categorieën. De financiën zijn onderverdeeld in de acitviteiten 'farming', 'poultry' en 'bussiness'. 

Over 2020 levert dit de cijfers op uit onderstaande tabel. De bedragen staan in Ghanese cedi We hebben daarbij het plan zoals dat aan het begin van het jaar is opgesteld gelegd naast de daadwerkelijke bedragen. Er is over 2020 een positief resultaat geboekt van 4.296 cedi (ongeveer €600,-).  

Wat opvalt is dat de inkomsten wat achter zijn gebleven bij de verwachtingen. Dit ligt vooral aan het bedrag dat verdiend is met de landbouwactiviteiten. De landbouw bestaat uit twee activiteiten, namelijk de zaai- en kunstmestleningen aan de vrouwen en het ploegen van de tractor. Uit de leningen werd een stabiel inkomen gehaald, gelijk aan de verwachtingen, maar de tractor inkomsten bleven achter bij de verwachtingen. Ook vergeleken met voorgaande jaren bleven de inkomsten voor het ploegen achter in 2020.  

Wat betreft de uitgaven zien we dat de daadwerkelijke uitgaven achterbleven bij de verwachting. Ook hier zit het grootste deel van de verklaring in de landbouwactiviteiten. In 2020 zijn er 308 acres geploegd, terwijl dit er in 2019 411 waren. Hierdoor is er minder commercieel geploegd en niet alleen minder verdiend, maar ook minder uitgegeven dan verwacht. Wel is ten opzichte van voorgaande jaren het aantal landbouwleningen gegroeid en er zijn dus ook meer vrouwen betrokken.

Via de nieuwe manier van het bijhouden van de financiën, is het duidelijker te zien hoe de verschillende activiteiten van het MDP zich ontwikkelen. Wij zijn blij dat er met deze onderverdeling want dit zijn belangrijke stappen in een goed draaiende stichting.Liefs van SuhuYini!
Josh, Nina, Melissa en BoiWandel je mee 8 januari?
Facebook
Website
Email


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting SuhuYini · Prins Hendrikstraat 105 · The Hague, Zh 2518 HM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp