Copy
View this email in your browser
500.000 euro subsidie voor innoverende journalistiek
Het VJF heeft subsidie toegekend aan 11 projecten die bijdragen aan de vernieuwing en de diversiteit van de journalistiek in Vlaanderen. Lees hier aan welke.
Vraag een Vlaams-Nederlandse journalistenbeurs aan
De Vlaamse en Nederlandse overheid stellen jaarlijks beurzen ter beschikking voor diepgravende journalistieke producties over Vlaams-Nederlands gerelateerde thema's, en voor uitwisselingsprojecten.
De uiterste indiendatum voor aanvragen is 14 januari.
Meer informatie
Het VJF is verhuisd

In november zijn het VJF en Journalismfund.eu verhuisd van Zellik naar het centrum van Brussel. Daar delen ze een pand met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en de Nederlandse Taalunie.
Lees meer...
Copyright © 2018 Vlaams Journalistiek Fonds