Copy
 
UGAINS Nyhetsbrev Juni 2019
 

Våra mål är att

  • Uppmuntra och stödja användningen av stads- och gemensamma trädgårdar som mötesplatser för social integration och vägledning av invandrare.
  • Att dela med sig av kunskap och goda exempel.
  • Att ge en gemensam grund för samspelet mellan invandrare och lokalbefolkningen, vilket kommer att bidra till att öka kulturens förståelse och acceptans.
  • Att ge migranter möjlighet att få kompetenser, sociala färdigheter och kommunikationsförmågor för att förbättra arbets- och utbildningsmöjligheter samt tillgång till statliga och stödjande organ för att säkerställa social integration.
UGAIN-projektet började i december 2017 och kommer att löpa fram till 2020.
Under denna tid kommer vi att utveckla utbildningsmaterial, fallstudier och en handbok.
Partner möten i Wien och Sverige

UGAIN-partnerna träffades i Wien i oktober år 2018 för att diskutera och välja fallstudier för varje land för att lyfta fram de bästa exemplen om hur man arbetar med flyktingar och asylsökande i urbana trädgårdar i de fem länderna.

Var och en av fallstudierna visar hur social integration och bemyndigande av invandrare i trädgårdarna fokuserar på ämnen som utbildning, färdigheter, lärdom, utmaningar och de konsekvenser denna typ av arbete har i de samhällen som de är i. Partnerna träffades i Sverige i maj 2019 för att slutföra de bästa fallstudierna och börja arbeta med utbildningsverktygen och resurserna.
 

.

Vår österrikiska värdpartner Gartenpolylog visade flera urbana trädgårdar i Wien, inklusive en trädgård som förvaltades av mestadels afghanska trädgårdsodlare som odlade speciella afghanska örter som kallades Gandanah, örten är som en purjolök, och vi fick lyssna på traditionell afghansk musik.

I Sverige besökte vi en koloniträdgård Brunnshög utanför Lund med vår värdpartner Folkuniversitetet. Brunnshög är ett stort koloniområde och är tillgänglig för ett antal grupper inklusive migrantgrupper och kännetecknas av dess mångfald, gemenskap och föreningsanda. De har bin och kycklingar på platsen samt många utrymmen där man kan odla grönsaker och blommor.

Summerings rapport

En summeringsrapport finns nu tillgänglig för att förstå historien, den nuvarande situationen i vart och ett av partnerländerna, några beskrivningar av trädgårdar som för närvarande är involverade i arbetet med invandrare och förhållandet mellan stadsodling och social integration och utbildning. För att se rapporten, besök följande länk: 
http://www.ugain.online/fileadmin/docs/UGAIN_SummaryReport_EN_updated_.pdf

Fallstudier (bästa exemplen)
Lärande baserad på riktiga stadsträdgårdar som arbetar med invandrare och som belyser sina erfarenheter. De är mycket effektiva och motiverande och belyser några av de många aktiviteterna och urbana trädgårdar som redan arbetar framgångsrikt med invandrare.

En uppsättning fallstudier som innehåller bästa praxis och social integration av migranter inom ett trädgårdssammanhang har utvecklats. De illustrerar ett varierat utbud av trädgårdar med ett brett utbud av aktiviteter med invandrare i Spanien, Österrike, Sverige, Tyskland och Storbritannien med lärdomar från trädgårdarna De visar bästa praxis, intressanta och resursfulla sätt att engagera och välkomna invandrare till en stads-/gemenskapshetsträdgård och lyfter fram hur man ska hantera utmaningar, som t.ex. brist på ett gemensamt språk och kulturella skillnader.

Dessa är tillgängliga på hemsidan följ länken: https://learning.ugain.eu/.
Kommande arbetsuppgifter... Utbildningsapplikation

Vi utvecklar för närvarande en webbaserad utbildnings- och informations App kompatibel med både dator och mobila enheter.

Den inkluderar fallstudier och utbildningsmoduler som ger den kunskap som krävs för att förvandla en urban trädgård till en mötesplats med social integration, och en handbok som kommer att visa relevant information och viktiga länkar och partners som kan stödja arbetet i stadsträdgården i varje land.
 

.

En uppsättning träningsmoduler utvecklas som gör det möjligt att överföra bästa praxis som observerats i fallstudierna till sitt eget land och en handbok som innehåller alla verktyg som behövs för att förvandla en urbana trädgård till en mötesplats med information och vägledning för invandrare.

Utbildningsmodulerna och handboken kommer att ge ytterligare information om hur man utökar kunskapen och färdigheterna om hur man genomför ett urbana/gemenskapsträdgårdsinitiativ och om social integration av invandrare i dessa trädgårdar.

UGAIN Facebook
UGAIN Website
UGAIN Twitter


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Charity · Social Farms & Gardens · The Greenhouse · Bristol, Somerset BS3 4NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp