Copy
 
UGAIN Nyhetsbrev Sommaren 2018

Urban Gardens for the social integration of Migrants (UGAIN) är ett partnerskapsprojekt för att uppmuntra social integration av invandrare och flyktingar genom samhälls- och interkulturella trädgårdar. Dessa gröna områden ger en bra möjlighet för människor från olika kulturer att lära känna varandra i en fredlig, säker och aktiv miljö som förbättrar deras välbefinnande.

Partnerna är Anstiftung- Tyskland, Asociación Cantabria Acoge-Spanien, Folkuniversitetet -Sverige, Social Farms & Gardens-Storbritannien, Technische Universität München-Tyskland, Verein Gartenpolylog-Tyskland och On Projects från i Spanien som är projektledare för UGAIN.

 

 

  • UGAINs Mål

Att uppmuntra och stödja användning av stads-och gemenskapsträdgårdar som en mötesplats för social integration och vägledning för migranter.

Att dela med sig av kunskap och god praxis.

Att ge en gemensam grund för interaktion mellan invandrare och lokalbefolkningen, vilket kommer att bidra till att öka kulturens förståelse och acceptans.

Att ge migranter mer egenmakt genom att ge dem färdigheter som gör dem mer attraktiva för potentiella arbetsgivare och ger dem bättre tillgång till sociala tjänster i mottagarlandet
  •  

Projektmöten

Ett kickoff möte ägde rum i december 2017 vid Freising University nära München, vilket gjorde det möjligt för partnerorganisationer från Tyskland, Österrike, Spanien, Sverige och Storbritannien att träffa varandra för första gången. En presentation från varje partner gjorde det möjligt för alla att få en tydlig förståelse för det arbete de utför i sina respektive länder.

Gruppen tittade också på den aktuella forskningen som finns tillgänglig om att arbeta med invandrare i trädgårdar och den roll de kan spela i social integration som ett ställe att stärka människor och förbättra deras självförtroende.


I maj 2018 ägde de andra mötet rum i Santander i Spanien för att diskutera resultaten av social integration av flyktingar och invandrare i samhälls- och stadsträdgårdar i partnerländerna. Partnerna granskade den nuvarande situationen i varje land när det gäller social integration av flyktingar och asylsökande i trädgårdar. Hostpartnern Asociación Cantabria Acoge gav partnerna en praktisk inblick i lokala stadsträdgårdar genom ett besök i stadsträdgårdar i Santander där vi hade privilegiet att träffa borgmästaren.

Nästa UGAIN-möte är planerat till oktober i Wien.

 
Projektresultat från summeringsrapporten
 

I Europa ökar antalet samhälls- och interkulturella trädgårdar. Dessa trädgårdar anses vara en form av aktivt medborgarskap. Trädgårdar skapar respektfulla multikulturella nätverk och bidrar till ett öppet samhälle. Trädgårdsprojekten underlättar

Informellt lärande genom trädgårdsaktiviteter, konst och hantverk, matlagning och studiebesök tillägnad trädgårdsodling eller lokalhistoria. Med stöd av statliga och icke-statliga organisationer skapas ibland formella utbildningsmöjligheter. Egenmakt och ökande av människors kompetens är resultatet av dessa möjligheter. Trädgårdarna ger erbjuder migranter, flyktingar och socialt missgynnade människor mer självförtroende, erfarenhet och stöd i sin livssituation

 

Fall studier
 
Ett av resultaten av mötena var behovet av att samla information om samhälls- och stadsträdgårdar i de olika länderna. Varje land håller för nuvarande på att göra fallstudier som kommer att redovisas till projektkonsortiet för att lyfta fram bästa praxis partnerländerna
 

Partner
UGAIN stöds av partnerorganisationer från hela Europa som är eniga i sitt uppdrag att omvandla gröna platser till mötesplatser för lokala medborgare och migranter, främja social integration och kulturförändringar

Om du har projekt i ditt land som skulle vara intresserad av att bli involverad i UGAIN, kontakta oss via kontakformuläret på

http://www.ugain.online/index.php?id=11  och vi kommer att hålla er informerade om utvecklingen av UGAIN projektet

 

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Charity · Social Farms & Gardens · The Greenhouse · Bristol, Somerset BS3 4NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp