Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev: Faktajouren om Infodemin #18

Varken pandemin eller infodemin går att isolera till en nationell företeelse. Därför får du i veckans nyhetsbrev från Faktajouren bland annat tips och råd om hur du kan följa händelseutvecklingen globalt via förstahandskällor. 
 

Europakommissionen har en hel del information om konspirationsteorier som är högaktuella i infodemin. Kommissionen redogör bland annat för varför de kan vara farliga här. Det finns också råd om hur en som medborgare kan hantera konspirationsteorier. Kommissionen berättar också om en undersökning där fler än tre av tio respondenter svarade att de trodde att ”främmande makt eller annan kraft” står bakom spridningen av coronaviruset.
Flera av de vanligast förekommande konspirationsteorierna såsom coronaskeptiker, 5G, klimatförnekare och anti-vaccrörelsen ser allt mer ut att smälta ihop i samband med olika demonstrationer mot coronarestriktioner runt om i Europa. The Guardian redogör för iakttagelser som gäller detta i den här artikeln. Då strömningar som dessa ofta är globala är det ett rimligt antagande att liknande demonstrationer kommer att nå Sverige. Att rapportera om sådant här har många bottnar. International Fact Checking Network, IFCN, tipsar om detta.
European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, har en översiktlig och pedagogiskt upplagd webbplats när det gäller pandemins spridning. 
När det gäller USA finns motsvarande information hos Centers for Disease Control and Prevention, CDC. 
Vill du få koll på europeiska myndigheters information om pandemin finns en samlingssida med motsvarigheter till Sveriges Folkhälsomyndigheten .
Health feed back har faktakollar om hälsa som specialområde och på deras webbplats finns mycket information om pandemin. 
PubMed, databas med forskning som har publicerats i vetenskapliga, medicinska tidskrifter. 

Veckans ord:
"Anti-globalism
"

 
En rörelse som motsätter sig globaliseringen. Argumenten för detta är bland annat att en ”elit” håller på att ta över världen för att gynna sina egna intressen och att ”vanligt folk” inte blir hörda.
  

Veckans fact-check

Nej, det slags test som WHO använder vid Covid-19-tester ger inte med automatik ett positivt svar i syfte att driva upp antalet smittade i världen. Detta visar en fact-check som LeadStories har gjort av ett blogginlägg som fått stor spridning. 
Faktajouren är ett projekt som drivs av Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet med stöd av Anderstiftelsen och Barometernstiftelsen. Projektet ska rusta journalister i arbetet mot desinformation och det som följer i dess spår. Nyhetsbreven om den pågående infodemin är ett sätt att bidra med resurser och kunskap till redaktioner gällande desinformation i pandemins spår. Vill du veta mer? Kontakta Faktajourens projektledare Annelie Frank, annelie.frank@lnu.se.
Facebook Facebook
Website Website
Copyright © 2020 Medieinstitutet Fojo, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp