Copy
Focus juni 2021
Bezinning

Laat het vuur weer branden

Laat het vuur weer branden
waar leven verdord is,
de bron opgedroogd,
de liefde verkild
en waar de dagen troosteloos geworden zijn.

Laat het vuur weer branden
waar mensen zich hebben opgesloten in zichzelf,
bezeerd zijn in hun vertrouwen,
al te vermoeid raakten
en niets meer verwachten.

Laat het vuur weer branden
waar mensen alleen gelaten zijn,
hun taal niet verstaan en hun liefde niet aanvaard worden,
waar zij enkel nog twijfelen aan zichzelf.

Laat het vuur weer branden
waar de liefde is gestorven
en nooit meer wordt uitgesproken,
waar mensen verbitterd zijn,
alleen nog maar gevoed door stille wrok.

God,
laat ons het vuur weer ontsteken.

 

Voorwoord
Juni. De laatste maand van het schooljaar.

En wat een schooljaar…

We werden overspoeld door stijgende besmettingscijfers, we schakelden over op deeltijds afstandsonderwijs voor onze 2de en 3de graad, we vierden Kerst in onze bubbel, ver weg van onze naasten. We werden geconfronteerd met een afkoelingsweek en een paaspauze en zelfs Pasen bracht weinig verlichting.

April bleef grijs, nat en koud en zeer velen onder ons hadden het moeilijk om blijvend weerstand te bieden tegen de beproevingen die op ons pad kwamen.

Maar we gaven niet op. We bleven vooruit kijken en sloegen er ons door.

We openden onze collegedeuren voor al onze leerlingen. We konden al onze collega’s weer tegelijkertijd ontmoeten. Met de nodige voorzichtigheid, dat wel, maar het gaf ons hoop.

Juni, maand van versoepelingen, maand van de zomer, maand van examens.

En voor dat laatste wensen we jullie kracht, energie en moed.

Wij geloven in al onze leerlingen. Geloven dat zij de kracht vinden om de komende weken alles op alles te zetten. Om zo te overwinnen en dit coronaschooljaar in schoonheid te eindigen.

Laat het vuur weer branden…

Kristel Bekaert
adjunct - directeur
Familienieuws
Raadpleeg hier het familienieuws van de humaniora en de basis- en lagere scholen
Humaniora
Agenda juni 2021
Belangrijke data juni 2021:
 • vr 04/06: start sperperiode toetsen & taken voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar
 • ma 07/06: start sperperiode toetsen & taken voor de leerlingen van het 3de jaar
 • di 08/06: start sperperiode toetsen & taken + herhalingsweek voor de leerlingen van de 1ste graad
 • do 10/06: start examens voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar
 • vr 11/6: start examens voor de leerlingen van het 3de jaar
 • ma 14/06: start syntheseproeven voor de leerlingen van 1LA – 2GRLA – 2LA
 • di 15/06: start syntheseproeven voor de leerlingen van 1MTW – 2MTW – 2SP
 • wo 23/06: laatste schriftelijke proef voor alle leerlingen
 • do 24/06: deliberaties 3de en 6de jaar
 • vr 25/06: deliberaties 2de en 5de jaar
 • ma 28/06: deliberaties 1ste en 4de jaar
                 20.00 u.: proclamatie voor de leerlingen van het 6de jaar
 • di 29/06: afsluitmoment, eindrapport, boekenbeurs, oudercontact
 • wo 30/06: eucharistieviering, dankfeest, proclamatie
Voor de laatste versie van de kalender verwijzen we u graag naar onze website.
Graag jullie aandacht
EINDE SCHOOLJAAR 2021:
We verwijzen graag naar onze website voor meer informatie m.b.t.:
 • de opvang tijdens de deliberatiedagen
 • het eindrapport
 • de attesten
 • de te bewaren studiedocumenten
 • de data van de bijkomende proeven
 • een vakantiewerk
 • de bereikbaarheid van het CLB

MEDEDELING VAN DE UITSLAGEN
Alle externen, kwarten en half-internen komen hun resultaten en de deliberatiebeslissing op het college halen op dinsdag 29 juni bij de klassenleraar.
Wie n.a.v. de rapportcijfers of het attest nood heeft aan een gesprek, kan terecht bij onze leerlingenbegeleiders, mevr. F. Eeman (eerste graad), mevr. H. Landsheere (tweede graad) en mevr. A. Eemans (derde graad).
 
Verdere concrete afspraken zullen in de loop van de komende weken via Smartschool gecommuniceerd worden.

LAATSTE SCHOOLDAG: WOENSDAG 30 JUNI
We wachten verdere berichtgeving i.v.m. veiligheidsmaatregelen rond corona nog even af. In de loop van de tweede week van juni zullen we de ouders op de hoogte brengen via een Smartschoolbericht.

ONLINE OUDERCONTACT
Tijdens het online oudercontact van dinsdag 29 juni kunnen ouders de uitslagen en/of de keuze van de studierichting bespreken met de leerkrachten, de leerlingenbegeleiders en de directie. Ouders maken vanaf maandag 14 juni om 8.00 u. een afspraak via het online inschrijvingsplatform en dit tegen ten laatste dinsdag 29 juni om 12.00 u. Afspraken zijn mogelijk tussen 16.00 u. en 19.00 u. Zowel voor het maken van een afspraak als voor het online oudercontact zelf krijgen de ouders via Smartschool een bericht waarin we de procedure duidelijk uitleggen.

STUDIEKEUZE
Na het eerste, tweede en vierde jaar of na een A - attest met beperkingen, een B- of C-attest vragen wij u om de studiekeuze ten laatste op maandag 5 juli mee te delen via het online studiekeuzeplatform. De procedure vindt u hier terug.

Een overzicht van de studierichtingen op het college en de lessentabellen vindt u terug op onze website.

NIEUWE BOEKEN SCHOOLJAAR 2021-2022
Wij vernieuwen ons boekensysteem op dit moment. In de loop van de tweede week van juni ontvangen de ouders via een Smartschoolbericht de volledige procedure. De boekenlijsten zullen vanaf dat moment te raadplegen zijn via onze website.
INFO SCHOOLJAAR 2021-2022
We verwijzen eveneens naar onze website voor meer informatie over:
 • het verloop van de eerste schooldag
 • de verlofdagen van het schooljaar 2021-2022
We wensen onze leerlingen veel succes met de komende syntheseproeven en examens.
Het college leeft

LAWIJT

Naast de schoolkrant SJC Times blies de LL&R nog een tweede, oeroude traditie van het college nieuw leven in: de schoolradio! Verschillende leerlingen, ondersteund door enkele leerkrachten, waren heel enthousiast om op regelmatige basis radio te maken. In deze coronatijd is er immers voor de jongeren één echte noodzaak: knaldrang! Om daar aan tegemoet te komen namen de bezielers van ‘Lawijt’ de handschoen op. Lawijt was als naam snel gekozen, gezien de knipoog naar het verleden en dat tikkeltje frustratie in het heden.

Verschillende brainstormsessies later hielden we eind maart de eerste uitzending boven de doopvont. Het thema was Carnaval. Om dat gemis een beetje goed te maken werd het een uitzending met een interview van carnavalist-bij-uitstek dhr. Van de Winkel afgewisseld met tal van niet te versmaden Oilsjterse liekes. Ondertussen konden we reeds een tweede keer goed knallen op de muziek uit de nineties. We kwamen in interviews met Mevr. De Paepe en Mevr. Tavernier te weten hoe zij het lawijt uit die periode als jongere beleefden.

De aanzet rond de schoolradio is gegeven. Dit vraagt om opvolging in de komende jaren zodat ook die leerlingen op het college even kunnen knallen op ons Lawijt!

Dhr. N. Van den Bossche

De leerlingen van mevrouw De Witte maakten in de les Muziek vingercaleidoscopen. Genieten jullie even mee van dit proevertje? Zin in meer? Op onze website staan er nog!
Volg ons op Facebook!
GEDICHT UIT DE LES ESTHETICA

De leerlingen van mevrouw De Buck schreven tijdens het afstandsonderwijs gedichten over de lockdown. We kozen er eentje voor jullie uit:

Vrolijke verwoester

‘s Avonds hadden we nog plezier
Tot we ontwaakten in de wereld hier
De Chinese muur hield het niet tegen
Nu zijn er overal ontelbaar stille wegen

Wordt een hoestje ooit weer normaal
Komt er ooit weer feest en kabaal
Blijven we ons verstoppen achter donkere ruiten
Of kunnen we onze gevoelens toch nog uiten

Het virus heeft geen ogen
Zwart, wit , dik, dun overal komt het binnen gevlogen
Geen knuffel of zoentje meer geven
Zo staat het in de wet geschreven

Bij de mens die de wetenschap beheerst
Is het corona die nu heerst
Het gaat van land naar land
Zelf Trump heeft het niet in de hand

Hoe voelt het om een schaap te zijn in een wei met wolven
Zitten we binnenkort onder de vaccins bedolven?

Lars Bosmans

Meer nieuws en foto's op onze website!
PICKNICK

De leerlingen van de retorica genoten in de week voor de examens van het mooie weer tijdens een zonovergoten picknick in klasbubbels op de speelplaats. Wij zagen alleen maar stralende gezichten!
Bericht van het economaat
INVOERING OUDERPORTAAL INFORMAT ONLINE

Beste ouder

Binnenkort ontvangt uw kind bij het maandrapport op 4 juni een brief met een unieke kindcode. Met die code kunt u uw kind koppelen aan uw account bij Informat Online. De hele procedure staat op de brief uitgelegd.
Informat Online is een ouderportaal waarbij we u digitaal toegang geven tot de administratie en registratie van kosten. Zo hoeft u geen invulformulieren meer te verwerken of cash betalingen te doen. Het ouderportaal kan zowel op uw desktop als mobiel worden gebruikt.
Voorlopig zal het portaal gebruikt worden als tool om de boeken voor het volgend schooljaar te bestellen en om bv. turnpakken… te reserveren. U zal er ook een overzicht krijgen van alle schoolrekeningen met hun betaalstatus.
Vanaf 16 juni kunt u op het platform de nieuwe boeken bestellen voor het volgende schooljaar. Zowel collectieve boeken (invulboeken) als individuele boeken (handboeken) worden dit jaar vooraf besteld en betaald.
Hiermee willen wij zowel uw administratie als die van de school eenvoudiger maken.

Vriendelijke groeten

Het economaat
Internaat
Agenda juni 2021
Belangrijke data juni 2021:
 • do 10/06: start examens voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar
 • vr 11/6: start examens voor de leerlingen van het 3de jaar
 • ma 14/06: start syntheseproeven voor de leerlingen van 1LA – 2GRLA – 2LA
 • di 15/06: start syntheseproeven voor de leerlingen van 1MTW – 2MTW – 2SP
 • wo 23/06: laatste schriftelijke proef voor alle leerlingen
Einde internaatsjaar: alle internen worden verwacht hun kamer te ontruimen (zie mededelingen). De internen gaan naar huis (uitgezonderd lagere school) waar ze kunnen genieten van een deugddoende vakantie.
 • ma 28/06: proclamatie 6de jaars (zie mededelingen)
 • di 29/06: afsluiting jaar en proclamatie 1-5
Na een zwaar schooljaar, focussen we in juni een laatste maal intensief op studie en het afleggen van de syntheseproeven en examens.
Afspraken en organisatie na de examenperiode kan u vinden bij de onderstaande mededelingen en in de brief die u werd toegestuurd. Indien u verdere vragen heeft kan u steeds contact opnemen met de internaatsbeheerder.
Graag jullie aandacht
BIJZONDER INTERNAATSRITME TIJDENS DE PROEFWERKEN
 
1. STUDIE OP VRIJDAGNAMIDDAG
In de examenperiode kunnen internen kiezen wat ze op vrijdagnamiddag doen: ofwel gaan internen op vrijdagmiddag na het examen naar huis, mits de schriftelijke toestemming van hun ouders ofwel blijven zij op school studeren na een warme maaltijd in de refter. Zij werken dan in een zaalstudie onder toezicht van een leerkracht tot 16.00 u. Wie in de namiddag op school blijft studeren, verlaat de school ’s middags niet en eet een maaltijd in de refter van het college.
 
2. INSLAPEN OP ZONDAGAVOND
ALLE internen die in de examenperiode op internaat wensen binnen te komen op zondagavond, kunnen hier gebruik van maken. Wij verwachten deze internen, net zoals onze getrouwe zondaginstromers, tussen 20.30 u. en 21.30 u. op het internaat. Bij aankomst melden internen zich bij hun opvoeder op de eigen afdeling. Op zondagavond wordt er geen avondmaal meer voorzien. Maandagochtend is er vanzelfsprekend een ontbijt. Wij vragen hiervoor tijdig in te schrijven.
 
3. BESTELLEN MIDDAGMAAL
Zoals steeds dienen alle internen tijdig hun middagmaal te bestellen via de website van het internaat. Opgelet! De bestellink van de school is niet meer actief. Zorg dat je dus steeds tijdig de bestelling doorgeeft via het formulier van het internaat! Bestellen kan ten laatste op
 • dinsdag 1 juni voor de week van 7-11 juni,
 • dinsdag 8 juni voor de week van 14-18 juni,
 • dinsdag 15 juni voor de week van 21-23 juni.
DE KAMER LEEGMAKEN
De internen van de humaniora maken op de laatste examendag, woensdag 23 juni, hun kamer leeg. De speelplaats zal die dag tot 18.30 u. voor auto’s toegankelijk zijn. Om 19.00 u. sluiten wij de deuren tot het volgende internaatsschooljaar. We verwachten dat iedereen zijn of haar kamer in originele staat achterlaat. VOOR DE INTERNEN HUISWAARTS KEREN DIENEN ZE DE OPVOEDER AAN TE SPREKEN VOOR EEN CONTROLE VAN DE KAMER. Alle persoonlijke bezittingen worden meegenomen naar huis, met uitzondering van het grotere materiaal (matras en bureaustoel). Deze grotere stukken kunnen gestockeerd worden in de voorziene ruimtes op de verschillende afdelingen. DIT GEBEURT OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN ENKEL OP VOORWAARDE DAT ALLES DUIDELIJK GENAAMTEKEND IS!
 
Woensdag 30 juni eindigt voor de internen van de lagere school het internaatsschooljaar. De laatste week van juni huizen we op internaat enkel met de internen van de lagere school. De internen blijven in de opvang van de school tot 18.00 u. en worden dan opgehaald door een opvoeder. De ouders van de lagere school-internen maken de kamers leeg
 • op zondag 27 juni tussen 20.30 u. en 21.30 u. (Laat enkel het nodige beddengoed en wat toiletgerief achter voor de laatste dagen op internaat)
  OF
 • op woensdag 30 juni tussen 12.00 u. en 13.00 u.
INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2021 – 2022
Internen die volgend schooljaar 2021-2022 opnieuw als intern op het Sint-Jozefscollege wensen te verblijven en dit nog niet kenbaar hebben gemaakt, vragen we dit zo snel mogelijk door te geven aan de internaatsbeheerder.
 
PROCLAMATIE, RAPPORT & LAATSTE SCHOOLDAG VOOR DE HUMANIORA
Betreffende de organisatie van de laatste dagen van het schooljaar (proclamatie, rapporten, oudercontacten en laatste schooldag…) moet de directie van de school, gezien de huidige geldende maatregelen, nog enkele beslissingen nemen. Meer informatie zal u via hen ontvangen.
 
LOCKERSLEUTELS
Op het einde van het schooljaar worden alle lockersleutels terug binnengebracht. Elke intern krijgt hierbij ook de waarborg van € 15 terug mee naar huis.
Ten laatste op maandag 14 juni worden alle lockers leeg gemaakt en worden alle lockersleutels binnengebracht bij de internaatsbeheerder.
 
OUDERCONTACT INTERNAAT
Er wordt tijdens het derde trimester voor het internaat geen ‘intern’ oudercontact ingericht. Alle ouders kunnen de opvoeders aanspreken tijdens de ontruiming van de kamers op woensdag 23 juni. Ouders die de opvoeders van hun dochter of zoon graag nog voor het einde van het schooljaar spreken, kunnen telefonisch contact opnemen.
De opvoeders wensen alle internen veel veerkracht in de syntheseproef- en examenperiode! 
In de kijker
Woensdag 5 mei speelden de internen van de eerste graad en lagere school in de avond allerlei variaties op het bekende Jagerbal. Classic, met twee ballen, duojagerbal, enz...
Op het einde van de activiteit was het enthousiasme zo aangewakkerd bij hen dat zij spontaan zelf met voorstellen kwamen om bepaalde spelletjes te spelen: TikTakBoem, Tovenaar, Rups, enz.
Zalig om met deze enthousiaste groep dit moeilijke jaar te mogen doorkomen.
Woensdag 19 mei : BBQ – verslag door Wout Pletinckx (4WE)
Na eerst het privilege gekregen te hebben om als eerste te mogen aanschuiven voor de lekkere stukjes kip, pensjes en satés schoven we aan de picknickbanken aan die we tactisch in het zonlicht hadden geplaatst. Na onze heerlijke maaltijd speelden we nog even met de andere graden basketbal en gooiden we de rugbybal heen en weer tot mijnheer Vandersnickt ons verraste met lekkere ijsjes. Een geslaagde avond!

Woensdag 26 mei : Bezinningstocht
"Bezin eer ge begint"
Gisteren zijn we met de tweede graad op bezinning geweest richting natuurgebied 'Honegem'. We hebben 9 kilometer gewandeld waarbij we onderweg hebben stilgestaan bij 'de moeilijke momenten' in het leven. Tijdens deze stiltemomenten werden er teksten voorgelezen die nadien werden besproken. We hadden geluk met het weer en we zijn allen droog gebleven!

 
Woensdag 26 mei : Afscheidsdiner Mater Interna
Het einde van het jaar nadert en dan wordt het stilaan tijd om afscheid te nemen.
Naar jaarlijkse gewoonte deden we dit op gepaste wijze met onze retorici 2021.
Iedereen maakte zich letterlijk en figuurlijk op voor het feestmoment.
Een aperitief werd gevolgd door een drie-gangenmenu. Dit werd telkens onderbroken door een toespraak van respectievelijk dhr. Langelet, Victor Vanden Bussche en Lynn Podevyn, primus inter pares van Mater Interna 20-21.
Als kers op de taart mocht Lynn Podevyn haar taak als primus inter pares doorgeven aan haar opvolger. We zien volgend schooljaar de nieuwe lichting 3de graders, aangestuurd door primus inter pares Adriana Sempoux, graag de traditie van Mater Interna verderzetten in de sporen van hun voorgangers: met verantwoordelijkheid, door engagement en in (h)echte kameraadschap.
Alvast een dikke proficiat en veel succes toegewenst aan Adriana.
Ik wil graag onze laatstejaars, lichting 2020-2021, danken voor hun engagement en deugddoende aanwezigheid binnen de internaatsmuren. Zij zullen lang herinnerd worden…

Dhr. Rik Langelet
Retorici 2021

Achteraan (vlnr.):
Mevr. Evy Callebaut  -  Lynn Podevyn (PIP)  -  Britt Steppe  -  Anabelle Boulonne  -  Iris Vertessen  -  Dhr. Joris De Ridder  -  Mevr. Isabel Persoons
 
Midden (vlnr.):
Febri Vandenheede  -  Chloé Detry
 
Vooraan (vlnr.):
Michael Flama  -  Alexander Polak  -  Victor Vanden Bussche  -  Dylan De Ruyck  -  Lion Dewulf

 
De Focus nieuwsbrief van onze basis- en lagere scholen kunt u terugvinden op de website van de scholen. Door op de afbeelding van de gewenste campus te klikken, komt u op de juiste pagina terecht.
Basisschool Pontstraat
Basisschool Eikstraat
Lagere school Capucienenlaan
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Contact:
Sint-Jozefscollege Humaniora en Internaat - Ignatiaanse Scholen
Pontstraat 7, 9300 Aalst - België
053 79 04 41
humaniora@sjcaalst.be
internaat@sjcaalst.be

bewerk je voorkeuren hier of schijf je uit uit deze mailinglijst
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Jozefscollege Aalst · Pontstraat 7 · Aalst 9300 · Belgium