Copy
Focus oktober 2021
Bezinning

400 jaar Collegium Alostanum Societatis Iesu

 

Wie schroomvol dit verheven oord betreedt

verruimt de blik, verengt het eigen ik

tot kristallijn atoom dat meedraait

in ’t gestuw van talloze geslachten.

Wat heerlijkheid is hier geschapen

in klank en literaire pracht!

Wat weelde van een rijk verleden

zo vol van stralende persoonlijkheden!

Slechts één woord rest na 400 jaar:

“dankbaarheid” in groots gebaar.

 

Gaston de Cock, leraar Retorica 1965-1997

Voorwoord
Dat 1 oktober dit schooljaar zo veelbetekenend zou worden, had vermoedelijk niemand verwacht. De overheid schroefde heel wat coronamaatregelen terug en het voelt alsof we onze vrijheid eindelijk zo goed als herwonnen hebben. Ook op het college vallen de mondmaskers af en kunnen we eindelijk terugkeren naar een zo goed als ‘normaal’ collegeleven.
 
Zo vierden we afgelopen weekend onze oud – leerlingen, met niet één maar twee oud – leerlingendagen.
Het weekend daarvoor konden we ons jubileumjaar 2020-2021 eindelijk gepast gedenken met de plechtige voorstelling van het boek ‘Amar y Servir’ over 400 jaar collegeleven. Ook het kunstwerk ‘Ontplooien’ van oud – leerkracht Luc De Block mochten we met bescheiden trots aan de buitenwereld onthullen. Tijdens deze viering vereerde oud – leerkracht Gaston de Cock ons met zijn gedicht 400 jaar Collegium Alostanum Societatis Iesu”.  We openen daarmee graag onze nieuwbrief.
 
Ook in oktober is onze agenda mooi gevuld. De klasleerkrachten buigen zich reeds over de bezinning voor het 5de en het 6de jaar en ook de Challenge Day voor het 4de jaar kan opnieuw plaatsvinden. De filmlessen voor alle graden zijn gepland, het Sociaal Project in de vijfdes werd opgestart.

 
Het doet deugd om opnieuw zoveel levendigheid in ons college te zien! Proef zeker mee van dit alles via onze Facebookpagina en onze website.
Familienieuws
Raadpleeg hier het familienieuws van de humaniora en de basis- en lagere scholen
Humaniora
Agenda oktober 2021
Belangrijke data oktober 2021:
 • za 2 en zo 3/10: oud-leerlingenfeest
 • wo 6/10: collegecross
 • do 7/10: rapport voor de leerlingen van het 1ste jaar + oudercontact
 • vr 8/10: rapport voor de leerlingen van het 2de t.e.m. het 6de jaar
 • ma 11/10: pedagogische studiedag HUM/BSP/LSC
 • do 14/10: vaccinatie voor de leerlingen van het 3de jaar – planning volgt
 • do 21/10: eerste HPV-vaccinatie voor de leerlingen van het 1ste (planning volgt)
 • vr 22/10: bezinningen voor het 5de en het 6de jaar
 • ma 25/10: Challenge Day voor de leerlingen van het 4de jaar (groep 1)
 • di 26/10: Challenge Day voor de leerlingen van het 4de jaar (groep 2)
 • vr 29/10: GEEN AVONDSTUDIE
Herfstvakantie van maandag 1 november tot en met zondag 7 november.

Voor de laatste versie van de kalender verwijzen we u graag naar onze website.
400 jaar Sint-Jozefscollege

AMAR Y SERVIR
Het boek ‘Amar y Servir’ vertelt enkele merkwaardige histories van het Sint-Jozefscollege. Vele van die ontwikkelingen maken deel uit van het collectieve geheugen en het dagelijkse leven in de school nu. De bijdragen in het boek zijn evenwichtig over 400 jaar traditie gespreid en behandelen maatschappelijke onderwerpen die verband houden met ons jezuïetencollege. Ze illustreren op de meest uiteenlopende wijze de ontwikkeling van het college met aandacht voor religieuze, wetenschappelijke, politieke, sociale, economische en kunstzinnige thema’s. 

Het boek ‘Amar y Servir’ kreeg vorm dankzij de medewerking van 43 auteurs: jezuïeten, oud-leerlingen, externe specialisten, directieleden en leerkrachten.

Het jubileumboek, een blijvende herinnering aan deze feestelijke verjaardag, kan besteld worden door 20 euro te storten op rekeningnummer BE71 4325 0550 8169 van het Sint-Jozefscollege met vermelding BOEK 400, uw naam en uw adres. Betaalde boeken kunnen afgehaald worden op het onthaal bij mevr. Nancy Gisgand. Voor een meerprijs van 5 euro wordt het boek opgestuurd.

ONTPLOOIEN
Het kunstwerk ‘Ontplooien’ hangt voortaan in de nis boven de leerlingeningang, Pontstraat 11. 

Het werk beeldt een takkenstructuur uit die niet verloopt volgens een vooraf afgesproken patroon. De groei is organisch, leeft en zoekt zijn eigen weg naar boven en naar buiten om tot volle ontwikkeling te komen.

En dat is toch de essentie van wat een ignatiaans geïnspireerd college wenst te doen: op basis van vertrouwen nog voor het verdiend is, in concentratie op volle ontwikkeling van de kinderen ons toevertrouwd ruimte geven voor groei en initiatief van onze leerlingen. Groei die niet gericht is op zelfontplooiing alleen, maar ook gericht op het welzijn van de andere en de wereld. Daarom hangt dit beeld ook op de plaats waar het hoort, nl. niet binnen de collegemuren, maar erbuiten als een statement van ons wezen, een affiche naar de buitenwereld. We zijn er ook voor de andere.

De titel is een werkwoord: ‘Ontplooien’. Een bewuste keuze voor de infinitief: ‘Ontplooiing’ is verworven, ‘ontplooien’ daarentegen is bezig, nooit af. Al 400 jaar lang worden hier jonge mensen gevormd volgens de filosofie en de inzichten van Ignatius, de stichter van de jezuïetenorde die aan de oorsprong ligt van dit college: ontplooi en ontwikkel de mogelijkheden en talenten van iedere leerling.

Graag jullie aandacht
CONTACT OUDERS-LEERKRACHTEN
Voor de ouders van de leerlingen in het eerste jaar is er een fysiek oudercontact met de klastitularis gepland op donderdag 7 oktober. Tijdens dit oudercontact zullen de ouders het rapport van hun zoon/dochter ontvangen.  De ouders werden reeds op de hoogte gebracht via Smartschool en reguliere mail.
Het eerste georganiseerde oudercontact voor alle leerlingen van 1 t.e.m. 6 vindt plaats op donderdag 23 december. Ook voor dit oudercontact zal u via Smartschool uitgenodigd worden.
Wij nodigen ouders echter nu al uit om met de leraar, eventueel de leerlingenbegeleider of de adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter een afspraak te maken zodra zich enig studieprobleem zou aftekenen, bv. naar aanleiding van het eerste rapport.
MAP VOOR PERSOONLIJK WERK EN OVERHORINGEN (PWO-MAPPEN)
Alle leerlingen zijn verplicht hun gecorrigeerde overhoringen en taken bij te houden. Dit doen ze, op aanwijzen van hun vakleraar, in de PWO-map of bij hun notities voor dat vak. Dit systeem laat ons toe om leerlingen en hun ouders meer feedback te geven over het leerproces.
Leerlingen kunnen overhoringen, syntheseproeven en examens voorbereiden met de vragen van de voorbije overhoringen bij de hand.
We vragen de ouders mee toe te zien op een zorgvuldige en stipte bewaring van alle overhoringen en taken. Die moeten in december en juni naar het archief, waar ze bewaard worden ter inzage voor begeleiding en doorlichting.
Alle leerlingen van het 1ste jaar hebben een PWO-map in de klas ontvangen of zullen deze binnenkort ontvangen. Leerlingen van tweedes tot zesdes die nieuw zijn op het college of de leerlingen die een nieuwe map nodig hebben, kunnen zich een nieuw exemplaar aanschaffen op het economaat. Zij betalen daarvoor € 3,00 contant of betalen dit bedrag via de schoolrekening.
SMARTSCHOOL CO-ACCOUNT
U kunt hier en op onze website meer lezen over:
 • toegang ouders tot Smartschool
 • resultaten van taken en toetsen op Smartschool
 • het groeirapport
 • berichten versturen via de Smartschool co-account
 • Smartschool app
TOELICHTING BIJ DE RAPPORTEN
Op donderdag 7 oktober wordt het eerste rapport meegegeven aan de leerlingen van het eerste jaar, op vrijdag 8 oktober aan de leerlingen van het tweede tot en met het zesde jaar.

Een toelichting bij de rapporten en informatie over de attesteringen kunt u hier lezen alsook op onze website.
BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2021-2022
Voor de bijdrageregeling van het schooljaar 2021 - 2022 verwijzen wij u graag naar volgend bestand en onze website.
AFWEZIGHEDEN
Voor afwezigheden die kunnen voorzien worden, gaan leerlingen vooraf bij dhr. Rob De Winter met een schriftelijk verzoek van de ouders of arts. Dergelijke afspraken tijdens de schooluren worden uiteraard best zo veel mogelijk beperkt gehouden.
Bij onvoorziene afwezigheden, bv. wegens ziekte, vragen we de ouders om telefonisch te verwittigen, liefst vóór 9.00 u. of om een Smartschoolbericht te sturen naar mevr. Lenny Hertveldt, eveneens vóór 9.00 u.
Bij terugkeer meldt de leerling zich eerst bij mevr. Lenny Hertveldt (Prefectuur 2) met een schriftelijk attest van de ouders, of – bij een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende dagen – met een attest van de behandelende arts. Met zo’n attest wordt de leerling dan vrijgesteld van werk en lessen voor de dagen waarop hij afwezig was. Mevr. Hertveldt is aanwezig vanaf 8.00 u. De leerling meldt zich bij haar zodra hij/zij op het college aankomt.
Ouders mogen maximaal 4 maal per schooljaar een afwezigheidsverklaring wegens ziekte schrijven. Eens dat aantal bereikt, is een doktersattest altijd verplicht.
We vragen u vriendelijk om in geval van afwezigheid wegens bijzondere omstandigheden steeds persoonlijk contact op te nemen met de adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter.
Ongewettigde afwezigheden ondermijnen ons opvoedingsproject: ze vormen een leerbedreigende factor en zetten tevens onbewust aan tot spijbelgedrag.
AANWEZIGHEID OP HET COLLEGE ’S MORGENS
We willen er ten zeerste op aandringen dat de leerlingen ‘s morgens rechtstreeks van huis naar school komen en niet blijven rondhangen onderweg. Dit is niet enkel een kwestie van verzekering, maar ook van attitude tegenover school en leren. We verwijzen hierbij naar het reglement § 4.1.1 t.e.m. § 4.1.3.
Mogen we daarom vragen dat de ouders het vertrekuur van hun kinderen in de gaten houden en er - voor zover mogelijk - op toekijken dat de kinderen niet te vroeg van huis vertrekken? Het is weinig zinvol om al vóór 8.00 u. in Aalst te zijn, als dat niet hoeft omwille van trein of bus.
Er is vrije ochtendstudie (behalve op maandag) om 8.00 u. (stipte aanwezigheid is vereist!) in de Pater Taeymanszaal.
Ouders die wensen dat de regelmatige aanwezigheid van hun zoon of dochter gevolgd wordt, kunnen dit telefonisch melden aan dhr. Rob De Winter.
Wie ‘s morgens in of bij cafés gezien wordt, rondhangt in de schoolomgeving of de school opnieuw verlaat, zal verplicht worden naar de ochtendstudie te komen.
DE MIDDAGPAUZE
We willen erop wijzen dat enkel wie effectief thuis gaat eten, ‘s middags het college mag verlaten (schoolreglement § 4.1.6). Ook hier vragen we de ouders uitdrukkelijk om loyauteit.
GSM-GEBRUIK OP SCHOOL
Een gsm is binnen de schoolmuren voor niets nodig. Leerlingen kunnen, indien nodig, terecht op de prefectuur om telefonisch contact op te nemen met hun ouders.

Verdere info met betrekking tot het gsm-gebruik op school kunt u hier lezen.
KLAS- EN PASFOTO’S
Op vrijdag 17 en maandag 20 september werden alle leerlingen individueel gefotografeerd. De klasfoto’s zullen in mei genomen worden.
Om de individuele foto’s van uw zoon of dochter aan te kopen, dient u zelf uw bestelling te plaatsen via het online platform van onze schoolfotograaf.
Hiervoor surft u naar de website van Photobizz: www.photobizz.be. U meldt zich aan met de persoonlijke inlogcode die u vindt op het voorgedrukte formulier van Photobizz dat de leerlingen in de klas zullen ontvangen in de loop van de maand oktober. Op dit formulier staat een voorbeeldfotootje van uw zoon of dochter.
Gelieve de deadline voor het bestellen van foto’s te respecteren. De bestelde foto’s worden op het college geleverd en in de klassen verdeeld. Eens deze besteltermijn verstreken, kunt u nog steeds online artikels bestellen, maar dan rekent Photobizz u verzendingskosten aan en sturen zij uw foto's naar uw thuisadres.
Indien u vragen heeft over uw bestelling, dan kunt u de firma contacteren via info@photobizz.be.
ZICHTBAAR OP DE FIETS
Fietsers zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Sinds enkele jaren tracht het college in samenwerking met de ouderraad fietsende leerlingen aan te moedigen om zich goed zichtbaar in het verkeer te begeven.
Op donderdag 7 oktober schenkt de ouderraad daarom aan alle fietsers van de eerste graad een set van 12 spaakreflectoren. Ze worden uitgedeeld om 16.00 u. aan de fietsenstalling. Leerlingen die omwille van opvang- of avondstudie hun fiets elders stallen, ontvangen de spaakreflectoren via de studiemeesters.
De ouderraad nodigt de ouders van alle fietsende leerlingen uit er mee over te waken dat de fiets van hun kind technisch in orde is en dat hun zoon of dochter de spaakreflectoren effectief op de fiets bevestigt. De zichtbaarheid van de fietsers wordt op die manier aanzienlijk verhoogd, zeker nu het zowel ’s morgens als ’s avonds donkerder wordt.

 
ZORG OP HET COLLEGE
STUDIEBEGELEIDING EERSTE GRAAD
STUDIEBEGELEIDING EERSTEJAARS DOOR METERS EN PETERS
Bij het begin van het schooljaar kreeg elke klas van het eerste jaar een aantal meters en peters uit de zesdes toegewezen. Deze zorgen voor ondersteuning en studiebegeleiding. De individuele vakleerkrachten gaan bij de leerlingen de noden na en nodigen hun leerlingen dan expliciet uit om tijdens de middagpauze samen met hun meter en/of peter extra ondersteund te worden.
 
STUDIEBEGELEIDING WISKUNDE, NEDERLANDS EN FRANS
Elke leerkracht wiskunde, Frans en Nederlands van de eerste graad MTW (en SP in het tweede jaar) biedt leerlingen met problemen voor bovengenoemde vakken en/of met leermoeilijkheden wekelijks extra studiebegeleiding aan tijdens de uren remediëring (eerste jaar) of differentiatie (tweede jaar) die opgenomen zijn in de lessentabel. Tijdens die begeleiding kunnen zowel studiemethode als vakinhoudelijke remediëring aan bod komen.
 
REMEDIËRING/ BIJLESSEN
Het is duidelijk dat elke leraar op eenvoudige aanvraag bereid is om geziene leerstof tijdens een pauzemoment of na 16.00 u. opnieuw met een leerling te overlopen. We onderlijnen graag dat een gesprek met ouders en vakleraar, klassenleraar of leerlingenbegeleider soms meer inzicht kan verschaffen in de problematiek van de leerling dan de klassieke weg van de bijles.
Bezoldigde bijlessen zijn enkel zinvol voor leerlingen die even achterop hinken omwille van langdurige ziekte of socio-emotionele factoren als faalangst, gezinssituatie, e.d. Enkele extra inoefenmomenten moeten dan volstaan om de leerling weer op de sporen te zetten.
Bezoldigde bijles door de eigen vakleraar is om deontologische redenen uitgesloten.
 
WAAR KAN MEN STUDEREN, GROEPSWERK MAKEN, OPZOEKINGSWERK VERRICHTEN, SCHOOLTAKEN OP PC MAKEN?
Het is mogelijk om op school te studeren, groepswerken te maken, opzoekingswerk te verrichten en schooltaken op computer te maken. Via deze link krijgt u een overzicht van lokalen en tijdstippen.
 
BREDE BASISZORG OP HET SINT-JOZEFSCOLLEGE
We vinden het als school belangrijk dat leerlingen goed ondersteund worden bij hun leerproces. Daarom hebben we een aantal zorgmaatregelen uitgewerkt waarvan we menen dat ze al onze leerlingen ten goede komen, de zogenaamde ‘brede basiszorg’. Het betreft concrete maatregelen met een directe impact op het school- en klasgebeuren. Ze situeren zich in uiteenlopende domeinen zoals studiekeuzebegeleiding, organisatie van de leeromgeving, kennismaking met de school, evaluatie ... Zo willen we voor alle leerlingen een krachtige onderwijsomgeving scheppen die optimale leerkansen biedt. U vindt de lijst van maatregelen op onze website en via deze link.
Het college leeft
KERNTEAM LL&R VERKOZEN
De start van een nieuw schooljaar betekent ook de start van een nieuwe leerlingenraad. Na twee schooljaren met periodes van grote luwte, zoekt LL&R in 2021 een enthousiast kernteam om te knallen. En zie daar, we hebben zo’n team gevonden!
Via een startvergadering maakten alle geïnteresseerden kennis met de belangrijkste functies van een leerlingenraad. Elke aanwezige gaf zijn of haar favoriete taak aan. Kandidaat-voorzitters leverden een eerste vuurdoop af door hun motivatie aan de directie toe te lichten. Op een tweede vergadering mochten zij voor de belangstellenden van de LL&R nog eens hun verhaal doen. Vervolgens leverden alle aanwezige leerlingen hun digitale stem af. Ze maakten integere keuzes voor de voorzittersstoel en de andere functies binnen het kernteam.
De keuze voor het voorzitterschap viel op Bram Dewit (6WEWIB1). Zoals hij in zijn motivatie aangaf, is het zijn taak om de juiste mensen op de juiste plaats in te zetten. Daarom wordt hij bijgestaan door tal van geëngageerde leerlingen uit de derde graad. Ziehier de leden van het Kernteam 2021-2022:
 • Voorzitter: Bram Dewit
 • Ondervoorzitter: Dina De Waegeneer
 • Verslaggever: Marthe De Windt
 • Secretaris: Artuur Van Holsbeeke
 • Schatbewaarder: Laute Van de Putte
 • Communicatieverantwoordelijke: Aubrey Kestens
Ondertussen is het kernteam al een eerste keer samengekomen en zijn ze vastbesloten de verschillende uitdagingen naar haar inzichten aan te pakken. De LL&R wil dé vinger aan de pols houden bij alle leerlingen (uit de 1ste, 2de én 3de graad). Via regelmatige vergaderingen weten de leden als geen ander wat er leeft onder de leerlingen en vormen zij zo de spreekwoordelijke brug tussen de leerlingen en de directie. Daarnaast wil het team vele activiteiten verderzetten, zoals de schoolkrant, de schoolradio, de spaghettiavond en het Spel Zonder Grenzen.
Wie zich geroepen voelt om op één van de activiteiten te assisteren, aarzel niet de LL&R een seintje te geven.
Boven (vlnr): Arthuur Van Holsbeeke, Dina De Waegeneer en Bram Dewit
Onder (vlnr): Marthe De Windt, Aubrey Kestens en Laute Van de Putte

STARTDAG VOOR DE LEERLINGEN VAN HET DERDE JAAR
Op vrijdag 17 september organiseerde de school voor de eerste keer een startdag voor de leerlingen van het derde jaar. Alle klassen lieten voor één dag de schoolmuren achter zich en trokken er samen met hun titularis en co-titularis op uit. Via verschillende groepsactiviteiten en -gesprekken leerden de klasgenoten elkaar beter kennen en beter met elkaar samenwerken. Zo trokken enkele klassen al wandelspeeddatend richting de lokalen van sportcentrum Schotte of het stadspark. Andere klassen moesten letterlijk ‘blind vertrouwen’ op hun klasgenoten om op de bestemming te geraken. Op deze zonovergoten septemberdag vertelden we aan de klas waarom wij allemaal uniek zijn binnen de groep, stelden we anoniem vragen aan de klas, improviseerden we met emoties, schreven we elkaar complimentjes, maakten we originele groepsfoto’s, haalden we elkaar letterlijk uit de knoop en gingen we allerlei andere uitdagingen aan waarbij we op elkaar moesten vertrouwen of samenwerken om de opdracht tot een goed einde te brengen. Het werd een bijzonder waardevolle dag waarbij elke titularis zijn/haar klas meteen op een minder schoolse manier leerde kennen.
Meer foto's van deze onvergetelijke dag zijn te vinden op onze website.

HET NIEUWE WHY-TEAM IS ER KLAAR VOOR
Het WHY-team is een groep vertrouwensleerlingen die zich geëngageerd hebben om mee te werken aan een warme school waar iedereen zichzelf kan zijn.
Zij doen dit met allerlei acties: het onthaal van de eerstejaars, complimentendag, Pride-week...
De kerntaak van het WHY-team is: luisteren naar elkaar. Iedereen die op school ergens mee zit, kan bij ons terecht voor een luisterend oor: We Hear You. Hiervoor hebben we ons eigen lokaaltje op het einde van de CLB-gang.

Daar was het afgelopen vrijdag gezellig druk. Op de laatste dag van onze promoweek konden alle leerlingen komen bewijzen dat ze de namen van onze nieuwe WHY'ers kennen. In ruil kregen ze een (lekkere) prijs.

 
NIEUW dit jaar: ook in de bioklas én op Instagram ben je welkom voor een babbel!

-  iedere maandag: 12.30 u. - 13.00 u.: permanentie in de bioklas
-  iedere dinsdag: 17.00 u. - 18.00 u.: @why_stay_connected
-  iedere donderdag en vrijdag: 12.30 u. - 13.00 u.: permanentie in ons lokaal
Meer nieuws en foto's op onze website!
LANDSCHAPS- EN BIOTOOPSTUDIE
Enkele getuigenissen:


We vertrokken met de bus naar Geraardsbergen. Na een sfeervolle busreis kwamen we aan in de Helix. We hebben hier veel geleerd over de natuur. We mochten ook zelf, in kleine groepjes, enkele proeven uitvoeren zodat we met onze eigen ogen konden vaststellen wat we geleerd hadden.
’s Middags stapten we weer op de bus en reden we naar de Gavers om te lunchen. Er was ook een speeltuin. Die was heel leuk.
Een uurtje later, onder leiding van de leerkrachten aardrijkskunde reden we naar de Bosberg. Daar onderzochten we de grond, op 105 meter hoogte. Op de terugweg naar school maakten we nog enkele interessante stops en leerden we over het landschap. We sloten de dag af met heel wat ambiance op de bus. Het was een geslaagde studiereis.
Marie Hereman en Julie Van Vaerenbergh, 1MTWd
Op donderdag 23 september 2021 vertrokken we naar de Helix in Geraardsbergen. Wat was er een leuke sfeer in de bus. Eens aangekomen ontmoetten we onze gids en gingen we op onderzoek op het open terrein en in het bos.
We ontdekten nieuwe soorten bomen en planten en we leerden meer over de biotoop in en rond  het Raspaillebos. Aan de hand van proefjes stelden we de verschillen tussen het bos en de open vlakte vast.
Na een lange voormiddag in het bos, gingen we naar de Gavers. Door het goede weer kregen we een uurtje vrij om onze lunch op te eten en in de speeltuin naast het restaurant te spelen. Daar amuseerden we ons te pletter.
Eens het ‘amuseermoment’ gedaan was, stapten we weer de bus op om aan onze landschapsstudie te beginnen. We zagen de grens tussen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen aan de Bosberg, we passeerden aan de Dender, deden een bodemonderzoek en leerden over het heuvellandschap in de Vlaamse Ardennen. Het was een heel leerrijke dag!
Kadiatou Bah en Marie-Ange Bulaya Bosa, 1MTWd
WETENSCHAPSOLYMPIADES
Jaarlijks biedt het Sint-Jozefscollege leerlingen van de tweede en derde graad de kans om deel te nemen aan de wetenschapsolympiades. Leerlingen kunnen via deze olympiades hun kennis testen en ontdekken bovendien hoe er vragen worden gesteld bij latere toelatings- en ijkingsproeven.
Meer info over alle wetenschapsolympiades kunt u op onze website terugvinden.
STARTVIERING IN HET EERSTE JAAR
Voor de eerstejaars stond de startviering helemaal  in het teken van de Olympische Spelen. De leerlingen kropen even in de huid van enkele Belgische medaillewinnaars en de olympische ringen werden naar voor gebracht als symbool voor eenheid en verbondenheid, maar elk in zijn verscheidenheid.
Het werd een interactieve viering voor én door leerlingen: er werd voorgelezen, gezongen, samen instrumenten bespeeld, het olympisch vuur werd doorgegeven en vrede werd gewenst in meer dan 10 verschillende talen.
De leerlingen zijn uit de startblokken geschoten en zijn klaar voor de mooiste jaren van hun leven, om het met de woorden van pater Rik De Gendt s.j. zelf te zeggen.
Ook de andere jaren genoten van een deugddoende startviering in onze collegekerk. Tijdens deze vieringen maakten ze kennis met ons nieuw jaarthema: 'Zoek in alles het goede'.  
SPORTRAAD

SPORT NA SCHOOL
Midden september ging het nieuwe seizoen van Sport Na School (SNS) van start. De SNS-pas is de voordelige sportpas voor leerlingen uit het secundair onderwijs.

Na een jaartje waarin het coronavirus roet in het eten van de sportsector kwam gooien, gaat SNS op 20 september terug van start met een boeiend aanbod aan Sport Na School-activiteiten.

Met de SNS-pas kunnen jullie sporten aan een voordelig tarief: € 30 voor één periode, € 45 voor twee perioden.

De SNS-pas bestellen jullie eenvoudig zelf via de website www.sportnaschool.be . Indien jullie gebruik maken van de gratis SNS-app, kan je vaak de dag zelf al voordelig gaan sporten. Via die app kunnen jullie ook het volledige, up-to-date aanbod raadplegen.

Nieuw: naast de vertrouwde SNS-aanbieders zoals fitnesscentra en zwembaden, is SNS trots jullie ook met Jumpsky Aalst één van de grootste trampoline- en inflatableparken van Europa te kunnen aanbieden.

Volg de SNS-nieuwtjes ook via de sociale media kanalen:

 • Instagram: Sportnaschool_zo_vlaanderen
 • Facebook: Sportnaschoolzuidoostvlaanderen

Meer info via mail: wim.blaton@sportnaschool.be of op de website: www.sportnaschool.be.

STARTACTIVITEIT SPORTRAAD VOOR DE LEERLINGEN VAN HET EERSTE JAAR
Op woensdag 22 september werd het sportjaar geopend met een gratis startactiviteit van de Sportraad voor alle leerlingen van het eerste jaar en hun meters en peters. Onder een aangenaam herfstzonnetje vertrokken bijna 100 leerlingen begeleid door enkele klasleerkrachten en sportraadleden in verschillende groepen met de fiets naar domein Verbrugghen in Affligem. Daar wachtte hen een avontuurlijke namiddag met speleobox, apenbruggen, katrolbaan en een death ride.
Meer foto's zijn te zien via deze link.
MIDDAGSPORT
Elke middag organiseert de Sportraad met hulp van de L.O.-leerkrachten middagsport op het college. Op maandag kunnen de leerlingen van de eerste graad sporten, op dinsdag die van de derde graad en op donderdag de tweede graad. Daarnaast kan er op dinsdag en vrijdag ook gesport worden op aanvraag. De eerste klassencompetities zijn trouwens al begonnen!
BASKET 3DE GRAAD - MOEV OOST-VLAANDEREN
Op woensdag 29 september speelden onze jongens van de derde graad in de Hoge School Gent de finaleronde basket van MOEV Oost-Vlaanderen. De leerlingen moesten 4 korte wedstrijden na elkaar spelen. Na winst tegen KA Gent (29-23) en SVI Gijzegem (22-08), speelden we voor eremetaal. Jammer genoeg blesseerde Nité zich in het begin van de derde wedstrijd tegen Emmaüs Aalter. Onze "scholieren" sleepten toch nog een gelijkspel (31-31) uit de brand, maar moesten in de daaropvolgende vrijworpenreeks toch het onderspit delven (2-3). De laatste wedstrijd werd verdiend gewonnen door Don Bosco Zwijnaarde, de uiteindelijke winnaar. Zo behaalden onze jongens toch een mooie derde plaats in Oost-Vlaanderen en het bijhorende brons. Proficiat Alexander Verschueren, Arthur Declercq, Arthur Van Dycke, Louis Van Nuwenborg, Mac-Dylan Iradukunze Gahungu, Nité Bakuku-Boliko, Samy Addahri en Thomas Charlier!
Internaat
Agenda oktober 2021
Belangrijke data oktober 2021:
 • ma 11/10: pedagogische studiedag
 • vr 29/10: eerste internaatsrapport + uitnodiging voor het oudercontact (vrijdag 19 november)
De activiteitenkalender kunt u hier terugvinden.
 
GRAAG JULLIE AANDACHT
CONTACTGEGEVENS VAN HET INTERNAAT
Het adres van de school en het internaat is Pontstraat 7, 9300 Aalst. We zijn telefonisch bereikbaar op het algemeen nummer van de school: 053 79 04 41.
De contactgegevens van dhr. Rik Langelet, internaatsbeheerder, en van de opvoeders kunt u raadplegen via onderstaande knop.
Klik hier voor de contactgegevens van het internaat
Indien u een intern wenst te bereiken per post of indien u voor een intern een pakket wil laten toekomen op het internaat, gebruikt u steeds de volgende verwoording op het leveringsadres:
 
t.a.v. …
Internaat Sint-Jozefscollege Aalst
Pontstraat 7
9300 Aalst
VERLENGD WEEKEND DOOR PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op maandag 11 oktober blijven alle leerlingen van de humaniora en de lagere school van het Sint-Jozefscollege thuis. Wij houden die dag een pedagogische studiedag. Dit houdt voor internen ook in dat zij op zondagavond niet kunnen binnenkomen op het internaat.
Internen die normaal op zondag binnenkomen, kunnen maandag 11 oktober tussen 20.30 u. en 21.30 u. naar het internaat komen.
EERSTE INTERNAATSRAPPORT & UITNODIGING VOOR HET OUDERCONTACT
Vrijdag 29 oktober krijgen alle internen een eerste internaatsrapport mee naar huis. Hierin communiceren opvoeders naar ouders toe hoe de eerste maanden voor hun kind(eren) verlopen zijn. Wij vragen dit rapport te ondertekenen en terug mee te geven naar het internaat.
Diezelfde dag zullen ouders per mail een uitnodiging ontvangen voor het eerste oudercontact van dit jaar (enkel internaat). Dit oudercontact vindt plaats op vrijdag 19 november, tussen 15.00 u. en 18.30 u. De procedure om hiervoor in te schrijven zal als bijlage meegestuurd worden met de uitnodiging.
 
START VAN DE ALLERHEILIGENVAKANTIE
Vrijdag 29 oktober start de allerheiligenvakantie. Om 16.00 u. keren alle internen huiswaarts. Internen die normaal op zondag binnenkomen, worden verwacht op zondag 7 november tussen 20.30 u. en 21.30 u.
 
ACTIVITEITEN
Elk jaar organiseren onze opvoeders stads- en bosspelen. We willen via deze weg vragen dat alle internen zich telkens voorzien op eventuele slechte weersomstandigheden. Kledij die vuil mag worden, een regenjas en goed, waterdicht schoeisel zijn zeker geen overbodige luxe.
IN DE KIJKER
FIETSTOCHT - 1 SEPTEMBER 2021
Reeds op de eerste dag van dit schooljaar zijn de jongens en meisjes van de tweede graad op de fiets gesprongen voor een tocht van 38 km (heen en terug) richting Nieuwdonk in Berlare. Deze activiteit zorgde voor heel wat fijne gespreksmomenten met de nieuwe internen. Wat moe maar voldaan, schoven ze na hun tocht de benen onder tafel voor een lekkere spaghetti.
JUMPSKY - 1 SEPTEMBER 2021
Na wat gewenning en basisafspraken trokken we via het stadspark naar JumpSky, het grootste trampolinepark van België. Daar konden we ons twee uur aan een stuk volledig laten gaan. Een leuke start van een hopelijk spetterend jaar!
GETUIGENIS VAN EEN NIEUWE INTERN
Ik ben nieuw op het college (3LA2) en het internaat. De keuze om naar hier te komen was zeer bewust en weloverwogen. Ik ben afkomstig uit Antwerpen dus het was een logische keuze om op internaat te komen. Mijn eerste indruk van het internaat is zeer positief. Er zijn tal van activiteiten waarmee we ons kunnen amuseren. Als nieuweling ben ik hartelijk ontvangen door de andere internen op het internaat. Het is fijn om deel te mogen uitmaken van hun hechte groep. Ik ben ook wel best trots op mezelf dat ik het aangedurfd heb om op internaat te komen.
Mehriban Gyursel Aleytin
De Focus nieuwsbrief van onze basis- en lagere scholen kunt u terugvinden op de website van de scholen. Door op de afbeelding van de gewenste campus te klikken, komt u op de juiste pagina terecht.
Basisschool Pontstraat
Basisschool Eikstraat
Lagere school Capucienenlaan
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Contact:
Sint-Jozefscollege Humaniora en Internaat - Ignatiaanse Scholen
Pontstraat 7, 9300 Aalst - België
053 79 04 41
humaniora@sjcaalst.be
internaat@sjcaalst.be

bewerk je voorkeuren hier of schijf je uit uit deze mailinglijst
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Jozefscollege Aalst · Pontstraat 7 · Aalst 9300 · Belgium