Copy
Focus november 2020
Bezinningstekst
Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken
Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken,
voordat de wereld verregent.
Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert,
en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken.
Die mensen moeten er zijn.
Er moeten mensen zijn
die aan de uitgang van het kerkhof
ijsjes verkopen,
en op de puinhopen
mondharmonica spelen.
Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan,
om sterren op te hangen
in de mist.
Die lente maken
van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw,
licht.
(…)
Weet je,
er moeten mensen zijn,
die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst
van mooiigheid.
Ze roepen van de daken
dat er liefde is
en wonder.
Als al die anderen schreeuwen:
alles heeft geen zin,
dan blijven zij roepen:
neen, de wereld gaat niet onder
en zij zien in ieder einde
weer een nieuw begin.
Zij zijn een beetje clown,
eerst het hart
en dan het verstand
en ze schrijven met hun paraplu
i love you in het zand
omdat ze zo gigantisch
in het leven opgaan
en vallen
en vallen
en vallen
en OPSTAAN
Bij dát soort mensen wil ik horen.
(…)
Toon Hermans
Voorwoord
Nu de maatregelen voor het onderwijs opnieuw wat strenger zijn geworden, hebben we alles in het werk gesteld om op 26 oktober van start te gaan in code oranje.
Grote implicaties zijn er niet. Onze leerlingen aten al in klasbubbels en we hadden al extra aandacht voor bijkomende hygiëne in het klaslokaal.
Voortaan verwachten we dat al onze leerlingen (en leraren) op school een mondmasker dragen: zowel binnen (was al verplicht) als buiten (was reeds aanbevolen, maar is nu verplicht). De leraren L.O. dachten samen na over een nog veiligere organisatie van het omkleden en de eigenlijke sportlessen: ook hier ligt het accent op extra reinigen en het beperken van contacten met andere klasbubbels.
De maatregel met de grootste impact is ongetwijfeld het deeltijds afstandsonderwijs voor onze leerlingen van de derde graad. De leerlingen van het vijfde en het zesde jaar krijgen sinds 26 oktober en minstens tot aan de kerstexamens elk een volledige dag afstandsonderwijs. Op die manier willen we de leerlingenstromen wat spreiden en de druk op de vervangingen van afwezige leraren wat verminderen. Tezelfdertijd is het een experiment dat misschien kan resulteren in een meer verankerde vorm van afstandsonderwijs. De betrokken leerlingen en hun ouders werden hierover duidelijk geïnformeerd.
Veel dank aan alle leerlingen voor hun discipline in deze ‘fletse’ tijden met weinig extra activiteiten, met weinig peper en zout. Veel dank aan de leraren en studiemeesters-opvoeders voor hun aanpassingsvermogen en bijzondere inspanningen om op velerlei manieren zorg te dragen voor hun leerlingen. En ten slotte een oprecht woord van dank aan onze ouders voor het vertrouwen dat ze stellen in ons college. Met velen werken we elke dag aan goed onderwijs in een veilige schoolomgeving.

Frederik Van Rampelberg
adjunct-directeur
 
Familienieuws
Raadpleeg hier het familienieuws van de humaniora en de basis- en lagere scholen
Humaniora
Agenda november 2020
Belangrijke data november:

HERFSTVAKANTIE van maandag 2 november tot en met woensdag 11 november 2020.
 • wo 18/11: Vlaamse chemie olympiade
 • wo 25/11: Start sperperiode taken en toetsen 4de, 5de en 6de jaar
 • do 26/11: Start sperperiode taken en toetsen 3de jaar
 • vr 27/11:
  • Start sperperiode taken en toetsen 1ste en 2de jaar
  • Start herhalingsweek 1ste en 2de jaar
  • Rapport 1-6
De volledige kalender kunt u bekijken op onze website.
Graag jullie aandacht
HERFSTVAKANTIE VERLENGD
Iedereen heeft het waarschijnlijk via de media al vernomen: de herfstvakantie wordt met twee dagen verlengd. We verwachten onze leerlingen terug op school op donderdag 12 november, daags na Wapenstilstand.
MONDMASKER VERPLICHT: BINNEN EN BUITEN
Sinds 22 oktober is het verplicht om ook op de speelplaats een mondmasker te dragen. We bedanken onze leerlingen, ook in naam van onze ouders en grootouders, om zich goed aan deze afspraak te houden. We raden iedereen aan om dagelijks twee mondmaskers mee naar school te brengen. Zo heb je, in geval van nood, steeds een extra mondmasker bij de hand. Na bijna twee maanden gratis uitdelen, vragen we sinds maandag 26 oktober 0,5 euro per mondmasker (verrekend via de schoolrekening) voor wie er geen bij zich heeft of voor de leerlingen met een kapot/versleten mondmasker. Mondmaskers zijn te verkrijgen op Prefectuur 1 of aan het onthaal.
AFSTANDSONDERWIJS DERDE GRAAD
Sinds 26 oktober volgen onze leerlingen van het vijfde en het zesde jaar elke week een dag afstandsonderwijs. Op die manier zorgen we ervoor dat er twee dagen per week minder leerlingenstromen zijn. Daarenboven kunnen de ICT-vaardigheden die leerlingen en leraren tijdens de lockdown verwierven, dankzij het afstandsonderwijs verder verankerd worden. De betrokken leerlingen en hun ouders werden via Smartschool en via mail op de hoogte gebracht van deze beslissing.
ONLINE INFOAVOND HOGER ONDERWIJS
Bachelor, master, studiegeld, leerkrediet, studiepunten: in het hoger onderwijs is zowat alles nieuw. Met de online infoavond Start to Study maakt ons college i.s.m. de KULeuven en de hogescholen van de Associatie KULeuven onze retorici wegwijs in het hoger onderwijs en helpen we hen bij de start van het studiekeuzeproces.
Op maandagavond 16 november om 20.00 u. krijgen onze retorici en hun ouders tijdens een online infosessie een heldere overzichtspresentatie door sprekers van KULeuven en Odisee en kunnen zij bijkomende vragen stellen. Ter voorbereiding van deze infoavond, krijgen onze retorici toegang tot een online platform - op maat gemaakt voor het Sint-Jozefscollege - waar ze exclusief materiaal vinden
om goed geïnformeerd deel te nemen aan de infoavond.
Meer info via de uitnodiging (zie Smartschoolbericht).
ZICHTBAAR OP DE FIETS
Fietsers zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Sinds enkele jaren tracht het college in samenwerking met de ouderraad fietsende leerlingen aan te moedigen om zich goed zichtbaar in het verkeer te begeven. De ouderraad schonk op donderdag 8 oktober aan alle fietsers van het eerste jaar een set van 12 spaakreflectoren.
De zichtbaarheid van de fietsers wordt op die manier aanzienlijk verhoogd, zeker nu het zowel ’s morgens als ’s avonds donkerder wordt. Wie om een of andere reden toch geen spaakreflectoren heeft ontvangen, kan een setje verkrijgen bij dhr. Frederik Van Rampelberg, adjunct-directeur. De ouderraad nodigt de ouders van alle fietsende leerlingen uit er mee over te waken dat de fiets van hun kind technisch in orde is.
 
MIDDAGREGIMES
Bij het begin van het schooljaar koos u voor uw zoon of dochter het middagregime: extern, kwartintern of gemengd. Wijzigingen in dit regime zijn slechts mogelijk op het einde van elk trimester en via een briefje of een Smartschoolbericht. Wie tussendoor om bijzondere redenen, bijvoorbeeld verhuis of wijzigingen in de familiale situatie, toch wenst te veranderen, neemt contact op met dhr. Rob De Winter, adjunct-directeur.
COMPUTER EN INTERNETTAKEN OP SCHOOL
Leerlingen die taken willen maken op school of lessen willen inoefenen op de computer, kunnen daarvoor elke middag (behalve woensdag) van 12.30 u. tot 13.05 u. terecht in de PC1-klas.
De computers worden enkel voor schoolwerk gebruikt en aan elke computer werkt slechts één leerling.
BIJDRAGEREGELING
SCHOOLJAAR 2020-2021
De bijdrageregeling voor het schooljaar 2020-2021 kunt u terugvinden via deze link.
LEERLINGENBEGELEIDING

JE VOORBEREIDEN OP DE EXAMENS VAN DECEMBER


In de eerste week van december starten de proefwerken. De leerlingenbegeleiders en de CLB-medewerker geven onze leerlingen graag enkele tips.

Twee weken voor de examens
 • Je begint je vakken grondig te herhalen. Natuurlijk maak je een “planning” op! Daarbij moet je rekening houden met je dagelijkse lessen en met je andere activiteiten. Staan die buitenschoolse activiteiten je werk in de weg, dan moeten ze (tijdelijk) wijken!
 • Probeer elk vak minstens één keer helemaal door te nemen. Gewoon lezen van de stof heeft weinig zin, je moet er echt mee bezig zijn. Gebruik ev. een werkschrift met schema’s, mindmaps, vragen …
 • Begin met de vakken waarvoor je eerst examen hebt en wat je moeilijk vindt en werk zo systematisch verder af.
 • Hou rekening met volgende vragen:
 • Welke leerstof moet ik kennen en wat moet ik ermee kunnen?
 • Heb ik alles geleerd? Niets vergeten?
 • Moet ik nog uitleg vragen?
 • Zijn mijn aantekeningen volledig?
 • Kan ik iets leren uit mijn fouten in toetsen en huistaken?  
De dag voor het examen
 • Maak eerst een werkschema op. Studeertijd, ontspanning, eten e.d. moeten erin voorkomen.
 • Verdeel je leerstof over de beschikbare tijd, zodat je op het einde niet in tijdnood komt!
 • Voorzie ruim de tijd om jezelf te controleren en een laatste keer te herhalen.
 • Denk eraan: niet langer dan 30 à 40 minuten “geheugenwerk” achtereen.
 • Blijf niet lang bezig met dezelfde leerstof. Het is beter eerst twintig minuten aan iets te werken en later nog eens tien minuten, dan in één ruk door dertig minuten.
 • Neem tijd voor ontspanning, maar ga niet voor TV of computer zitten. Tank wat zuurstof bij door te bewegen!
 • Eet gezond, zodat je over voldoende energie beschikt.
 • Ga niet te laat slapen.
De ochtend voor het examen.
 • Sta een half uurtje eerder op dan normaal, zodat je de moeilijkste leerstof nog eens kunt herhalen. Kom er wel voor uit je bed, anders blijft je lichaam ingesteld op nietsdoen!
 • Neem eerst een degelijk ontbijt.
 • Controleer of je al je materiaal bij je hebt: schrijfgerei, eventueel woordenboek, meetlat, rekenmachine …
 • Stel jezelf gerust: je hebt goed gewerkt en nu ga je daarvan de vruchten plukken.
Examens afleggen
 • Als je erg zenuwachtig bent, doe je eerst wat ontspanningsoefeningen. Vertrouw erop dat de leerkracht niet op de loer ligt om uit te vissen wat je niet kent. Hij wil je de kans geven te laten zien wat je wel kent! En dat is zeker al heel wat!
 • Als je je examenbladen krijgt, overloop je vluchtig alle vragen, zodat je een beetje zicht op de zaak krijgt. Los dan alle vragen één voor één op.
 • Als je het antwoord op een vraag niet onmiddellijk weet, ga je verder naar een vraag waarop je het antwoord wel weet. De onbeantwoorde vragen neem je opnieuw door aan het einde. Meestal kan je toch iets opschrijven. Blijf je twijfelen, noteer dan op een kladblad waar je bij die vraag aan denkt en je zal merken dat het ene woord het andere oproept. Schrijf in elk geval iets op!
 • Lees de vragen heel aandachtig. Wat wordt er precies gevraagd: verklaren, vergelijken, beschrijven, tekenen …? Bestaat de vraag uit één deel of meerdere?
 • Schrijf duidelijk en net.
 • Vertrouw niet alleen op je geheugen, maar ook op je gezond verstand.
 • Voor je indient, controleer je of alle vragen beantwoord zijn. Lees na en schenk aandacht aan inhoud en vorm.
 
F. Eeman, H. Landsheere en A. Eemans, leerlingenbegeleiders
I. Lamin, CLB-medewerker


Een printklare versie van deze tips kunt u hier vinden.
Het college leeft!
EEN BIJZONDERE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
De huidige omstandigheden hielden jullie niet tegen om er een fantastische dag van te maken. Met trots trokken jullie je uniform aan en kwamen vol enthousiasme naar school.
Een goede remix, een waslijn met uniformen en een big smile, was alles wat jullie nodig hadden om er een topdag van te maken. Merci voor de energie, merci voor de speelsheid, merci om het veilig te houden.
Jullie waren écht GE-WEL-DIG!!
Het LL@R-team
ERFGOEDPREMIE VOOR HET SINT-JOZEFSCOLLEGE
Goed nieuws in deze coronatijden: het Sint-Jozefscollege krijgt van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, een restauratiepremie van € 853.000 voor de noodzakelijke renovatiewerken aan het klassengebouw uit 1937. Dat gebouw werd in 1997 samen met de kerk, het internaatsgebouw en de Pater Taeymanszaal beschermd.
De schoolvleugel uit 1937 waar nu vooral de tweede en derde graad huizen, is een architecturaal voorbeeld van Nieuwe Zakelijkheid. Kenmerkend is het contrast tussen de horizontale vleugels en het torengebouw met een goed belichte monumentale trap en een gevelhoge glaspartij.
Reeds in 2010 werd betonrot vastgesteld. Al snel volgde de beslissing om de herstelling van het betonrot op te nemen in een volledige dak- en gevelrenovatie inclusief voeg-, schrijn- en isolatiewerken. De raming van de werken bedroeg in 2012 € 1.529.000 (zonder BTW).
Vandaag – we zijn intussen oktober 2020 – zijn we verheugd en dankbaar dat we kunnen uitkijken naar de start van de renovatiewerken van ons ‘gebouw 37’. Wordt ongetwijfeld vervolgd!
We wensen iedereen van harte een deugddoende herfstvakantie!
Internaat
Agenda november 2020
Belangrijke data voor het internaat in november
 • vr 13/11: oudercontact internaat - digitaal : zie berichtgeving aan de ouders.
 • di 24/11: adventsviering (19.00 u. – 19.45 u.)
De volledige internaatskalender kunt u hier bekijken.
Graag jullie aandacht
NIEUWE MAATREGELEN TEGEN CORONA
Week na week vernemen we dat het aantal corona-positieven opnieuw exponentieel gestegen is. Ook binnen onze internaatsmuren merken we dit. Meer en meer krijgen we te maken met afwezigheden uit voorzorg. Tot op heden zijn we binnen het internaat gevrijwaard van een positieve coronatest maar we moeten voorzichtig blijven. Om ons internaat trachten coronavrij te houden, zijn we van mening dat extra maatregelen noodzakelijk zijn. Vanaf heden zijn volgende maatregelen van kracht:
 • Alle internen dragen te allen tijde en overal een mondmasker behalve in de eigen kamer, aan tafel in de refter en de studiezaal (waar de minimumafstand van 1,5 meter verzekerd is). Zorg aub voor voldoende mondmaskers.
 • Extra aandacht voor het ontsmetten van de handen: Voor én na het eten, bij het binnen- én buitengaan van de gebouwen en bij het verlaten van de eigen kamer worden de handen ontsmet. Breng zeker ook eigen ontsmettingsgel mee in zakformaat. Na een toiletbezoek worden steeds de handen gewassen.
 • Internen vermijden lichamelijke contacten en houden afstand van elkaar.
  In de refter zullen hiertoe de zitplaatsen geschrankt worden, waarbij telkens een plaats wordt open gelaten. Activiteiten zullen worden aangepast zodat lichamelijk contact niet nodig is.
We begrijpen dat dit geen aangename maatregelen zijn en dat deze veel inspanningen zullen vragen. Toch willen we iedereen wijzen op de eigen verantwoordelijkheid die we dragen voor de veiligheid van onszelf én alle medemensen.
VERLENGING HERFSTVAKANTIE TOT EN MET WOENSDAG 11 NOVEMBER
Op basis van een advies van de virologen heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts besloten dat de herfstvakantie wordt verlengd tot en met woensdag 11 november. Dit houdt in dat het internaat haar deuren opnieuw opent op woensdagavond 11 november. De internen die normaal op zondag binnenkomen worden verwacht op woensdag 11 november tussen 20.30 u. en 21.30 u.
OUDERCONTACT INTERNAAT: VRIJDAG 13 NOVEMBER
Een goede communicatie is belangrijk voor de opvoeding van onze internen. In coronatijd is deze communicatie mogelijks nog belangrijker. Daarom willen we deze contacten zeker laten doorgaan. Op vrijdag 13 november organiseren wij het eerste oudercontact voor internen. Om dit veilig te laten plaatsvinden opteren we voor een digitaal gesprek tussen ouders en opvoeders. Wij nodigen alle ouders van harte uit om via deze weg te praten over het gedrag, de studiehouding, de ontwikkeling en de integratie van hun kinderen binnen ons internaat.
Ouders die dat wensen kunnen een onderhoud aanvragen bij de opvoeder(s) van hun zoon of dochter. Een uitnodiging wordt meegegeven met de internen op vrijdag 30 oktober. Naast de gesprekken zullen ook de inschrijvingen digitaal verlopen. Meer info rond zowel de inschrijvingen als de gesprekken zelf vinden jullie in deze uitnodiging. We starten het oudercontact om 15.00 u. en eindigen om 18.30 u. Om een vlotte organisatie te garanderen voorzien we voor elk gesprek 10 minuten. Elk kwartier start er een nieuw gesprek.
Leven op het internaat
PRIMUS INTER PARES
Met dit nieuw schooljaar is ook Mater Interna opnieuw van start gegaan. Onze internen van de derde graad worden uitgedaagd meer zin te geven aan deze vriendengroep die niet enkel ten dienste staat van zichzelf maar dit ook breder uitdraagt naar de jongere internen en bij uitbreiding naar de school en de maatschappij. De spreekbuis voor Mater Interna is de primus inter pares. Dit jaar valt deze eer te beurt aan Lynn Podevyn.
BOWLINGAVOND: woensdag 7 oktober 2020
De internen van de lagere school en eerste graad trokken met z’n allen richting Tragel voor een geweldige bowlingavond. De verplichte maatregelen rond Covid-19 konden de pret helemaal niet bederven.
1-TEGEN-ALLEN: woensdag 14 oktober 2020
Woensdag 14 oktober was het tijd voor een uitdaging. Dhr. Van Den Eeckhout had verschillende opdrachten uitgedacht die alle internen van de eerste afdeling tijdig tot een goed einde moesten brengen. De opvoeder verloor deze avond van een uitstekend georganiseerd team. Alle deelnemers wachten op een tegenprestatie...
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Contact:
Sint-Jozefscollege Humaniora en Internaat - Ignatiaanse Scholen
Pontstraat 7, 9300 Aalst - België
053 79 04 41
humaniora@sjcaalst.be
internaat@sjcaalst.be

bewerk je voorkeuren hier of schijf je uit uit deze mailinglijst


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Jozefscollege Aalst · Pontstraat 7 · Aalst 9300 · Belgium