Copy
Focus november 2021
Bezinning

Ik weet, Heer
dat de dood
niet het laatste woord heeft
maar dat liefde,
herinnering,
leven zelf,
verder reiken
dan sterven.
 
Troost mij Heer,
opdat de lege plaats
niet langer teken is van afwezigheid
maar stilaan groeit
tot wonder
van tedere aanwezigheid
bij U.
 
Greta Coninckx

 

Voorwoord
Waar we vorige maand even een zucht van verlichting mochten slaken, worden we vandaag opnieuw geconfronteerd met het verstrengen van de coronamaatregelen.

Maar laat dit ons, ondanks deze donkere periode, niet te zeer bedroeven. Laten we tijd nemen om stil te staan bij dat wat ons gelukkig maakt. Onze familie, onze vrienden, onze collega’s, onze buren, kortom onze naasten. Laat ons stilstaan bij onze geliefden die we dagelijks moeten missen. Laten we kijken naar de herfstpracht in de natuur en laat ons genieten van de vrije dagen van de herfstvakantie. Laten we vooral dat laatste niet vergeten. Genieten, ondanks alle beperkingen, van de schoonheid rondom ons.

Kristel Bekaert
adjunct - directeur

 
Familienieuws
Raadpleeg hier het familienieuws van de humaniora en de basis- en lagere scholen.
Humaniora
Agenda november 2021
Belangrijke data november 2021:

herfstvakantie van maandag 1 november tot en met zondag 7 november
 • ma 1/11: Allerheiligen
 • di 2/11: Allerzielen
 • di 9/11: Voorstelling ‘Niet echt, wel waar’ in cc De Werf voor de leerlingen van het 2de jaar
 • wo 10/11: Eerste ronde van de Geografie Olympiade
 • do 11/11: Wapenstilstand
 • vr 12/11: Facultatieve vrije dag
 • ma 15/11: Infoavond hoger onderwijs
 • di 16/11:
  • 5ECMT en 5LAMT – Les misérables – Studioskoop Gent o.l.v. mevr. Y. Verplancke
  • Bezoek aan het Planetarium voor de leerlingen van het 5de jaar wetenschappen (Thema: Kosmografie plus)
 • do 18/11: workshop studiekeuze voor 6ECMT en 6ECWI
 • vr 19/11:
  • Bezoek aan het Planetarium voor de leerlingen van het 5de jaar niet-wetenschappen (Thema: Beginselen van de kosmografie)
  • Rapport voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 6de jaar
  • Spaghettiavond van de LL&R
 • do 25/11: workshop studiekeuze voor 6MTWE en 6LAMT
 • vr 26/11:
  • workshop studiekeuze voor 6ECWE en 6SPWE 
  • workshop studiekeuze voor 6LAWIA, 6LAWIB1, 6GRWIA, 6GRWIB en 6GRLA
Voor de laatste versie van de kalender verwijzen we u graag naar onze website.
Graag jullie aandacht
INFOAVOND HOGER ONDERWIJS
Op maandag 15 november 2021 informeren medewerkers van de KU Leuven, Odisee en de Associatie Universiteit Gent alle retorici over het studiekeuzetraject, de BAMA-structuur in het hoger onderwijs en het leerkrediet.
Daarnaast organiseren we die avond voor onze retorici en hun ouders, alsook voor geïnteresseerde vijfdejaars en hun ouders een infoavond over een aantal opleidingen binnen verschillende interessegebieden: economie, talen, wetenschappen/technologie, medische wetenschappen/kinesitherapie, farmaceutische wetenschappen/verpleegkunde, industriële wetenschappen en ingenieurswetenschappen, psychologische en pedagogische wetenschappen/sociaal werk, politieke wetenschappen/sociologie en journalistiek, rechten en de lerarenopleiding.
We nodigen docenten van verschillende onderwijsinstellingen uit om vanuit de praktijk een objectieve visie op deze opleidingen te brengen. Ook studenten/oud-leerlingen getuigen over hoe zij de overstap naar het hoger onderwijs hebben ervaren en over studeren aan de hogeschool of de universiteit.
Leerlingen en hun ouders kunnen naar keuze twee verschillende sessies volgen waarin een aantal opleidingen binnen een interessegebied wordt voorgesteld. Naast deze specifieke sessies over de verschillende opleidingen kan men de algemene infosessie waarvan hierboven sprake nogmaals volgen.
De uitnodiging met de keuzemogelijkheden en de inschrijvingsmodaliteiten ontvangen de leerlingen eerstdaags via Smartschool.
AANKOMST OP HET COLLEGE
De fietsenstalling op de wetenschapscampus gaat ’s morgens open om 7.45 u. Om 8.00 u. begint de ochtendstudie in de Pater Taeymanszaal. Een overzicht van de studiemogelijkheden vindt u terug in Focus oktober 2021. De leerlingen zijn tegen ten laatste 8.25 u. aanwezig op school.
Leerlingen moeten zowel ’s morgens als ’s middags rechtstreeks naar het college komen. Rondhangen in cafés en de omliggende straten is niet toegestaan (cf. schoolreglement 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3).

TUSSEN DE LESUREN
Wanneer leerlingen tussen twee lesuren van lokaal moeten veranderen, dan doen ze dat zonder onnodig getreuzel. De lockers mogen geen alibi vormen voor oponthoud.
Ook toiletbezoek wordt beperkt tot de officiële pauzes.
FIETSENSTALLING
De leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus (Klapstraat). Dit kan elke dag tussen 07.45 u. en 08.25 u. Na schooltijd zal deze poort open zijn tot 16.25 u.
In het verleden werden er reeds meerdere malen fietsen gestolen in de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat. Bovendien willen we er onze leerlingen aan herinneren dat deze fietsenrekken bedoeld zijn voor de klanten van de handelaars in deze straten.
Het is dus ten stelligste verboden om fietsen te plaatsen in de rekken ter hoogte van de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat.  

De leerlingen die in de studie blijven, ’s middags naar huis gaan eten of een naschoolse activiteit bijwonen, stallen hun fiets aan de dienstingang (Pontstraat nr. 5) achter de aluminiumpoort rechtover de Sint-Martinuskerk. Nadien betreden zij het college via de leerlingeningang Pontstraat 11. Niemand mag via de keuken het collegegebouw betreden. Ook na de lessen, de studie of andere activiteiten verlaten deze leerlingen het college enkel via de leerlingeningang Pontstraat nr. 11 om hun fiets aan de dienstingang te gaan halen.
ZICHTBAAR OP DE FIETS
Fietsers zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Nu het 's ochtends opnieuw donkerder wordt, is een goede zichtbaarheid op de fiets van het grootste belang.
Sinds enkele jaren tracht het college in samenwerking met de ouderraad fietsende leerlingen aan te moedigen om zich goed zichtbaar in het verkeer te begeven. De ouderraad schonk op donderdag 7 oktober aan alle fietsers van het eerste jaar een set spaakreflectoren.
De ouderraad nodigt de ouders van alle fietsende leerlingen uit er mee over te waken dat de fiets van hun kind technisch in orde is. Wie om een of andere reden toch geen spaakreflectoren heeft ontvangen, kan een setje verkrijgen bij mevr. Kristel Bekaert, adjunct-directeur.

FIETSENCONTROLE
Op donderdag 28 oktober kwam de gemeenschapswacht van de stad Aalst langs in onze fietsenstalling op de wetenschapscampus. Ze controleerden zo'n 100 fietsen! Quasi alle fietsen waren technisch in orde. Als er al werkpuntjes waren, dan lag het aan de reflectoren voor- en achteraan.
MIDDAGREGIMES
Bij het begin van het schooljaar koos u voor uw zoon of dochter het middagregime. Wijzigingen in dit regime zijn slechts mogelijk op het einde van elk trimester en na een schriftelijk bericht van de ouders. Wie tussendoor om bijzondere redenen, bijvoorbeeld verhuis of wijzigingen in de familiale situatie, toch wenst te veranderen, neemt contact op met dhr. Rob De Winter, pedagogisch adjunct-directeur.
DE EERSTE SCHOOLREKENING
Eind oktober werden de eerste schoolrekeningen per mail verzonden naar de ouders.

Nu het ouderplatform op Informat Online stilaan bij iedereen gekend is (bestellen van boeken, reserveren van turnpakken ...), zal het economaat dit platform voortaan ook gebruiken voor de schoolrekeningen.
Op onze website kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat en kunt u ook de nodige handleidingen terugvinden inzake het gebruik van Informat Online.

Naar aanleiding van de eerste schoolrekening kunt u hier de brief terugvinden met daarin wat meer informatie over de facultatieve bijdrage voor het schooljaar 2021-2022.

SCHAKEN OP SCHOOL
Wij bieden de geïnteresseerde leerlingen de mogelijkheid om te leren schaken, hun schaaktechniek te verbeteren of zich gewoon uit te leven achter het schaakbord. Elke dinsdagmiddag vanaf 12.30 u. kunnen leerlingen hiervoor terecht in de P. Taeymanszaal.
In ons wekelijkse aanbod zitten onder andere schaaklessen aan de hand van puzzels, waar zowel basistechnieken (penning, dubbele aanval, enz.) als moeilijkere concepten (mobiliteit van stukken, offers … ) aan bod komen. Daarnaast kunnen de leerlingen steeds recreatieve partijen spelen tegen elkaar of één van de begeleidende leerkrachten, zijn er simultaansessies, een puzzeltoernooi en staat de prestigieuze titel van “schaakkampioen van het Sint-Jozefscollege” op het spel in een schaaktornooi. Net als de voorgaande jaren nemen we deel aan het Vlaamse Interscholenkampioenschap om de leerlingen schaakervaring op te laten doen, met de ambitie een mooi eindresultaat te halen. Dit alles gebeurt onder leiding van dhr. T. Bruynooghe en dhr. D. Vanderfaeillie.
COMPUTER EN INTERNETTAKEN OP SCHOOL
Leerlingen die taken willen maken op school of lessen willen inoefenen op de computer, kunnen daarvoor elke middag (behalve woensdag) van 12.30 u. tot 13.10 u. terecht in de PC1-klas.
De computers worden enkel voor schoolwerk gebruikt.
SCHOOLORKEST
Vorige maand gingen we weer van start met het collegeorkest. De repetities vinden plaats op dinsdagmiddag, telkens van 12.30 u. tot 13.10 u.  
Iedereen die een instrument bespeelt - viool, cello, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, slagwerk, gitaar, accordeon, blokfluit, fagot, trombone, piano/keyboard ... - is welkom. De leerlingen kunnen hun instrument een volledige dag veilig achterlaten in de berging van de Witte Ruimte (M.O.-lokaal). Wie alsnog wil aansluiten, neemt contact op met mevr. C. Pirmez.
SCHOOLKOOR
Wie ontspanning en vreugde zoekt in het samen zingen, kan terecht in ons schoolkoor Iñigo cantat. Iedereen zegt dat je echt blij wordt van zingen, samen zingen.
We repeteren wekelijks in de Pater Taeymanszaal op vrijdag van 12.30 u. tot 13.10 u. De bedoeling is om nu en dan eens op te treden.
Van harte welkom!

We laten jullie even mee genieten van dit lied over een thema dat ons allen aangaat.
CLB-CENTRUM IN DE LANGESTRAAT
Het CLB-centrum in de Langestraat nr. 12 is elke werkdag bereikbaar van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u. en op maandagavond (enkel schooldagen) tot 19.00 u. of op afspraak.
Tijdens de kerstvakantie is het CLB-centrum bereikbaar op maandag 3 januari 2022 en op dinsdag 4 januari 2022 (tel. 053 78 85 10).
Leerlingenbegeleiding
JE VOORBEREIDEN OP DE EXAMENS VAN DECEMBER
 
Twee weken voor de examens
 • Je begint je vakken grondig te herhalen. Natuurlijk maak je een “planning” op! Daarbij moet je rekening houden met je dagelijkse lessen en met je andere activiteiten. Staan die buitenschoolse activiteiten je werk in de weg, dan moeten ze (tijdelijk) wijken!
 • Probeer elk vak minstens één keer helemaal door te nemen. Gewoon lezen van de stof heeft weinig zin, je moet er echt mee bezig zijn. Gebruik ev. een werkschrift met schema’s, mindmaps, vragen …
 • Begin met de vakken waarvoor je eerst examen hebt en wat je moeilijk vindt en werk zo systematisch verder af.
 • Hou rekening met volgende vragen:
  • Welke leerstof moet ik kennen en wat moet ik ermee kunnen?
  • Heb ik alles geleerd? Niets vergeten?
  • Moet ik nog uitleg vragen?
  • Zijn mijn aantekeningen volledig?
  • Kan ik iets leren uit mijn fouten in toetsen en huistaken?
 
De dag voor het examen
 • Maak eerst een werkschema op. Studeertijd, ontspanning, eten e.d. moeten erin voorkomen.
 • Verdeel je leerstof over de beschikbare tijd, zodat je op het einde niet in tijdnood komt!
 • Voorzie ruim de tijd om jezelf te controleren en een laatste keer te herhalen.
 • Denk eraan: niet langer dan 30 à 40 minuten “geheugenwerk” achtereen.
 • Blijf niet te lang bezig met dezelfde leerstof. Het is beter eerst twintig minuten aan iets te werken en later nog eens tien minuten, dan in één ruk door dertig minuten.
 • Neem tijd voor ontspanning, maar ga niet voor TV of computer zitten. Tank wat zuurstof bij door te bewegen!
 • Eet gezond, zodat je over voldoende energie beschikt.
 • Ga niet te laat slapen.
 
De ochtend voor het examen.
 • Sta een half uurtje eerder op dan normaal, zodat je de moeilijkste leerstof nog eens kunt herhalen. Kom er wel voor uit je bed, anders blijft je lichaam ingesteld op nietsdoen!
 • Neem eerst een degelijk ontbijt.
 • Controleer of je al je materiaal bij je hebt: schrijfgerei, eventueel woordenboek, meetlat, rekenmachine …
 • Stel jezelf gerust: je hebt goed gewerkt en nu ga je daarvan de vruchten plukken.
 
Examens afleggen
 • Als je erg zenuwachtig bent, doe je eerst wat ontspanningsoefeningen. Vertrouw erop dat de leerkracht niet op de loer ligt om uit te vissen wat je niet kent. Hij wil je de kans geven te laten zien wat je wel kent! En dat is zeker al heel wat!
 • Als je je examenbladen krijgt, overloop je vluchtig alle vragen, zodat je een beetje zicht op de zaak krijgt. Los dan alle vragen één voor één op.
 • Als je het antwoord op een vraag niet onmiddellijk weet, ga je verder naar een vraag waarop je het antwoord wel weet. De onbeantwoorde vragen neem je opnieuw door aan het einde. Meestal kan je toch iets opschrijven. Blijf je twijfelen, noteer dan op een kladblad waar je bij die vraag aan denkt en je zal merken dat het ene woord het andere oproept. Schrijf in elk geval iets op!
 • Lees de vragen heel aandachtig. Wat wordt er precies gevraagd: verklaren, vergelijken, beschrijven, tekenen …? Bestaat de vraag uit één deel of meerdere?
 • Schrijf duidelijk en net.
 • Vertrouw niet alleen op je geheugen, maar ook op je gezond verstand.
 • Voor je indient, controleer je of alle vragen beantwoord zijn. Lees na en schenk aandacht aan inhoud en vorm.
 
F. Eeman, H. Landsheere en E. De Meerleer, leerlingenbegeleiders
I. Lamin, CLB-medewerker
Het college leeft
7 OKTOBER, EEN HISTORISCHE DAG
Op donderdag 7 oktober vond de allereerste les Japans op het college plaats. Een tiental vijfdejaars en enkele leerkrachten zullen dit jaar o.l.v. dhr. H. Bracke, buiten de schooluren, kennismaken met de Japanse taal en cultuur. Tijdens de eerste les leerden ze alvast hoe de Japanse taal is opgebouwd en schreven ze de eerste Japanse tekens. Dit smaakt naar meer!
WERELDDAG
Op woensdag 13 oktober hadden de leerlingen van het tweede jaar hun Werelddag. Het thema was asiel en migratie. Om hierover meer te weten te komen, brachten enkele klassen een bezoek aan o.a. een opvangcentrum van het Rode Kruis en de OKAN-klas op het VTI.
 
Op school werden er workshops georganiseerd en waren er getuigenissen van mensen met een vluchtverhaal én van onze eigen leerlingen die vertelden over hun roots en familiegeschiedenis. Eenheid in verscheidenheid!
Foto's van deze boeiende dag zijn op onze website terug te vinden.
KOK - KOKEN OP KOT
Het idee is vrij eenvoudig. Leerlingen van het 6de jaar op een ontspannen manier een aantal basisgerechten en technieken aanleren waarmee ze volgend jaar aan de slag kunnen. De nadruk ligt op makkelijke gerechten die met een minimum aan materiaal (2 kookplaten, wat potten en pannen) klaar gemaakt kunnen worden. Deze week stonden een aantal Italiaanse klassiekers op het menu. Bruschetta! Oerklassiek maar o zo eenvoudig en lekker. Wat gekruide olijfolie om de ciabatta smaak te geven. Een teentje look kan niet ontbreken! Tomatensalsa met basilicum en klaar is kees. Gevolgd door een heerlijk smeuïge risotto. Dit eenpansgerecht heeft een stevige basis en kan nadien op vele manieren gegarneerd worden. Wij kozen voor scampi en pompoen, een voltreffer deze tijd van het jaar. Uiteraard kan een heerlijk dessert niet ontbreken en dan komen we al snel uit bij tiramisu. Om er toch een eigen twist aan te geven, kozen we voor rode vruchten in plaats van de klassieke tiramisu met koffie. Aangezien de leerlingen in de voormiddagspeeltijd van de dag nadien stonden te springen voor een vergelijkende test - lees een tweede portie - was ook dit dessert een voltreffer. Bedankt aan Arthur, Josephine, Nité, Pablo, Jaro, Anne-Sophie, Reine, Marthe, Eva en Valentina voor de voortreffelijke uitvoering!
Meer nieuws en foto's op onze website!
ZWERFVUILACTIE
Ook dit jaar deden we met het college opnieuw mee aan de jaarlijkse zwerfvuilactie. Hiermee engageert het college zich voor een nette buurt en maken we de leerlingen attent op het zwerfvuilprobleem. Samen haalden we op donderdag 21 oktober 12 zakken op, goed voor meer dan 30 kg zwerfvuil!
CHALLENGE DAY - BEZINNING 4DE JAAR
Op maandag 25 en dinsdag 26 oktober gingen de vierdejaars 'over de streep' tijdens de Challenge Days. De uitdaging? Wees 100% jezelf en laat anderen toe zichzelf te zijn! Met een lach, een traan en veel hartverwarmende gesprekken leerden leerlingen en leerkrachten elkaar op een andere manier kennen. We wensen onze leerlingen veel goede moed met deze uitdaging!
Sportraad
COLLEGECROSS
Op woensdag 6 oktober was het verzamelen geblazen voor de sportieve hoogmis van het eerste semester: de collegecross. Meer dan 1000 leerlingen trotseerden in bijwijlen apocalyptische weersomstandigheden het parcours op Het Osbroek. Het was een zeer sportieve editie vol suspense.

Het volledige verslag en foto's van de collegecross kunt u terugvinden op onze website.
MOEV - VELDVOETBAL: FINALERONDE HOGERE CYCLUS
Op woensdag 20 oktober vond de finaleronde van het veldvoetbaltornooi, 8 tegen 8, plaats. Dit tornooi wordt georganiseerd voor leerlingen van het 4de tot het 6de jaar. Wij traden aan met een erg jong team. Al onze leerlingen komen uit het 2de tot 4de jaar. Een bewuste keuze naar de toekomst toe! Aan motivatie ontbrak het alleszins niet. Onze meisjes moesten aantreden op de Blaarmeersen in Gent.

Het volledige verslag van het tornooi kunt u lezen op onze website.
VELDLOOP ZWIJNAARDE
Op woensdag 27 oktober nam het college met 19 lopers deel aan het provinciaal kampioenschap veldlopen in Zwijnaarde. We behaalden 2 keer goud en voor het eerst (in ons 401-jarig bestaan) namen we een beker mee naar school dankzij winst in een ploegenklassement.

Van harte proficiat aan alle lopers!

FORUM
Pastorale werkgroepKom je ook een kaarsje aansteken?

Voor je overleden oma of opa, voor een overleden familielid, vriend of vriendin ...

Kom je ook een kaarsje aansteken?

Voor het verdriet van je vriend, vriendin of klasgenoot, voor het lijden van iemand die je dierbaar is ...

Kom je ook een kaarsje aansteken?

Voor jezelf, om met je eigen lijden om te gaan ...

Samen maken we het even stil.

Op dinsdag 9 november om 12.40 u. in onze collegekerk.

Van harte welkom.

Leerlingenraad
Wie kan er weerstaan aan een heerlijk bord spaghetti bolognaise of een vegetarisch hoogstandje? Niemand toch?! Wel, op vrijdag 19 november is het zover … de spaghettiavond van de leerlingenraad. Hier naartoe komen kent alleen maar voordelen: je geniet van een heerlijk bord spaghetti en je steunt tegelijk jezelf want elke euro winst gaat integraal naar de LL&R. Zo kunnen we geweldige activiteiten organiseren en waardevolle aankopen doen voor o.a. de speelzaal.
Meteen inschrijven is dus de boodschap. Dit kan tot dinsdag 9 november om 16.00 u.
Kom je liever met je klas? Dat kan ook! Schrijf je in met de hele klas en we houden een speciaal plaatsje voor jullie vrij in de Ponderosa!

Inschrijven kan via het invulstrookje.

 
Internaat
Agenda november 2021
Belangrijke data november 2021:
- wo 10/11: Eerste internaatsrapport
- zo 14/11: Einde inschrijving oudercontact 19 november
- vr 19/11: Oudercontact internaat


De activiteitenkalender kunt u hier terugvinden.
 
Graag jullie aandacht
EINDE VAN DE ALLERHEILIGENVAKANTIE
Zondag 7 november eindigt de herfstvakantie. Alle internen die ingeschreven zijn voor zondagavond, worden verwacht tussen 20.30 u. en 21.30 u.
 
EERSTE INTERNAATSRAPPORT
In tegenstelling tot wat in de vorige editie van Focus werd vermeld, werd het internaatsrapport niet meegegeven voor de herfstvakantie. Het zal de internen bezorgd worden op woensdag 10 november, daags voor het verlengd weekend.
 
WAPENSTILSTAND
11 november valt dit jaar op een donderdag. Onze school heeft een brugdag ingelast, waardoor iedereen kan genieten van een verlengd weekend. Dit wil ook zeggen dat alle internen op woensdag 10 november om 12.00 u. huiswaarts keren tot en met zondag. Naar goede gewoonte opent het internaat de deuren op zondag (14 november) om de internen te verwelkomen tussen 20.30 u. en 21.30 u.
 
OUDERCONTACT INTERNAAT
Een goede communicatie is belangrijk voor de opvoeding van onze internen. Op vrijdag 19 november organiseren wij het eerste oudercontact voor internen. Om dit veilig te laten plaatsvinden, opteren we voor een digitaal gesprek waarbij ouders en opvoeders elkaar kunnen treffen. Wij nodigen alle ouders van harte uit om via deze weg te praten over het gedrag, de studiehouding, de ontwikkeling en de integratie van hun kinderen binnen ons internaat. Digitaal inschrijven voor dit oudercontact is noodzakelijk.
Meer info omtrent de inschrijvingen vinden jullie in de brief die jullie werd toegezonden op vrijdag 29 oktober. We starten het oudercontact om 15.00 u. en eindigen om 18.30 u. Om een vlotte organisatie te garanderen, voorzien we voor elk gesprek 10 minuten. Wij willen iedereen vragen deze tijdspanne te respecteren.
In de kijker
JARIGEN VAN DE MAAND
Volgende internen zijn jarig in de maand november:
 • Lucas Lefroid
 • Zoé Mendes Recoules
 • Matisse Couvent
 • Oona Van Wassenhove
 • Oscar Burggraeve
 • Houdayfa Kallouch
 • Aaron Lyombo
 • Thomas Van der Paal
Wij wensen hen alvast een spetterende verjaardag toe!
MATER INTERNA
Met dit nieuw schooljaar heeft ook Mater Interna een nieuwe start gemaakt. Onze internen van de derde graad worden uitgedaagd meer zin te geven aan deze vriendengroep die niet enkel ten dienste staat van zichzelf maar dit ook breder uitdraagt naar de jongere internen en bij uitbreiding naar de school en de maatschappij. De spreekbuis voor Mater Interna is de primus inter pares. Dit jaar valt deze eer te beurt aan Adriana Sempoux.


Foto (vlnr): Adriana Sempoux en Lynn Podevyn (oud-pirmus inter pares)
KOOKNAMIDDAG
Op woensdag 6 oktober bundelden alle meisjes de krachten bij de kookactiviteit! In de namiddag deden we de mise en place, om 's avonds te kunnen genieten van lekker eten en elkaars gezelschap!
GETUIGENIS VAN EEN NIEUWE (FRANSTALIGE) INTERN
Ik heb het naar mijn zin op het internaat, maar soms voel ik me een beetje eenzaam omdat ik me nog steeds niet goed in het Nederlands kan uitdrukken. De meisjes zijn aardig voor me en ik vind de activiteiten leuk.
Eléonore Brahy 
De Focus nieuwsbrief van onze basis- en lagere scholen kunt u terugvinden op de website van de scholen. Door op de afbeelding van de gewenste campus te klikken, komt u op de juiste pagina terecht.
Basisschool Pontstraat
Basisschool Eikstraat
Lagere school Capucienenlaan
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Contact:
Sint-Jozefscollege Humaniora en Internaat - Ignatiaanse Scholen
Pontstraat 7, 9300 Aalst - België
053 79 04 41
humaniora@sjcaalst.be
internaat@sjcaalst.be

bewerk je voorkeuren hier of schijf je uit uit deze mailinglijst
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Jozefscollege Aalst · Pontstraat 7 · Aalst 9300 · Belgium