Copy
Focus oktober 2022
Bezinning

Laten we bidden, God, 
voor wie tussen ons leeft maar het moeilijk heeft. 
Misschien zien we niet altijd de pijn of de angst van mensen. 
We kunnen die pijn en angst ook niet zomaar wegnemen. 
Omring hen met warme mensen 
die met hen mee op weg gaan, 
zodat ze ooit uw liefdevolle veiligheid ervaren in hun leven.

Voor sommige mensen is het leven hard, koud en onzeker. 
Help ons om hen stap voor stap 
te laten geloven in uw liefde, 
die de hele wereld doordringt. 

Lieve God, 
soms zijn er periodes in ons leven 
waarin we ons bang en onzeker voelen. 
We missen het vertrouwen 
om onszelf te zijn en anderen graag te zien. 
Help ons om niet bang te zijn. 
Geef ons de kracht om te blijven geloven 
in de groeiende aanwezigheid van uw liefde in onze wereld.

Kolet Janssen

Familienieuws
Raadpleeg hier het familienieuws van de humaniora en de basis- en lagere scholen.
Humaniora
Agenda oktober 2022
Belangrijke data oktober 2022:
 • za 1/10: Oud-leerlingenfeest
 • wo 5/10:
  • Collegecross
  • Saved by the bell
 • do 6/10:
  • Rapport voor alle leerlingen
  • Uitstap naar Utopia voor de leerlingen van het 3de jaar
  • Oudercontact 1ste jaar
 • vr 7/10: Pedagogische studiedag - geen les voor de leerlingen
 • ma 10/10: Facultatieve vrije dag
 • wo 12/10 t.e.m. wo 19/10: Taaluitwisseling Car@velle
 • wo 12/10: Werelddag voor de leerlingen van de 3de graad
 • do 13/10:
  • Werelddag voor de leerlingen van de 1ste en 2de graad
  • Zwerfvuilactie
 • vr 14/10:
  • Bezoek aan de RTBF voor 6LAMT/MTWE
  • Spaghettiavond van de LL&R
 • vr 21/10:
  • Bezinning voor de leerlingen van de 3de graad
  • #Standupforclimate
 • ma 24/10: Dactyloles in de PC-klas voor de ingeschreven leerlingen
 • di 25/10: Filmles voor alle leerlingen
 • do 27/10:
  • Bezoek aan de RTBF voor de leerlingen van 6ECMT
  • HPV-vaccinatie voor de leerlingen van het 1ste jaar
Herfstvakantie van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november.

Voor de laatste versie van de kalender verwijzen we u graag naar onze website.
Graag jullie aandacht
CONTACT OUDERS-LEERKRACHTEN
Voor de ouders van de leerlingen in het eerste jaar is er een fysiek oudercontact met de klasleerkracht op donderdag 6 oktober. Tijdens dit oudercontact zullen de ouders het rapport van hun zoon/dochter ontvangen.  De ouders werden reeds op de hoogte gebracht via Smartschool.
Het eerste georganiseerde oudercontact voor alle leerlingen van 1 t.e.m. 6 vindt plaats op donderdag 22 december. Ook voor dit oudercontact zullen de ouders via Smartschool uitgenodigd worden.
Wie wil, kan nu reeds een afspraak te maken met een leerkracht, eventueel de leerlingenbegeleider of de pedagogisch adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter, bijvoorbeeld in geval van (studie)problemen.
MAP VOOR PERSOONLIJK WERK EN OVERHORINGEN (PWO-MAPPEN)
Alle leerlingen zijn verplicht hun gecorrigeerde overhoringen en taken bij te houden. Dit doen ze, op aanwijzen van hun vakleraar, in de PWO-map of bij hun notities voor dat vak. Dit systeem laat ons toe om leerlingen en hun ouders meer feedback te geven over het leerproces.
Leerlingen kunnen overhoringen, syntheseproeven en examens voorbereiden met de vragen van de voorbije overhoringen bij de hand.
We vragen de ouders mee toe te zien op een zorgvuldige en stipte bewaring van alle overhoringen en taken. Die moeten in december en juni naar het archief, waar ze bewaard worden ter inzage voor begeleiding en doorlichting.
Alle leerlingen van het 1ste jaar en instromers in de andere jaren hebben een PWO-map in de klas ontvangen. De PWO-map zal aangerekend worden via de schoolrekening.
SMARTSCHOOL CO-ACCOUNT
U kunt hier en op onze website meer lezen over:
 • toegang van ouders tot Smartschool
 • resultaten van taken en toetsen op Smartschool
 • het groeirapport
 • berichten versturen via de Smartschool co-account
SMARTSCHOOL APP
De Smartschool app is speciaal ontwikkeld voor leerlingen, leerkrachten én ouders. De app is geoptimaliseerd voor zowel telefoons als tablets. Dankzij de push notificaties bent u altijd op de hoogte van uw nieuwe berichten. De Smartschool App is beschikbaar voor iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), Android smartphones/tablets en voor Windows.
U vindt er de berichtenmodule en u kunt er het puntenboek (evaluaties en rapporten) en de schoolagenda van uw zoon/dochter consulteren. Het grote voordeel van de app is dat u zich niet steeds hoeft aan te melden: u doet dit één keer en nadien volstaat het om op het icoontje te tikken om toegang te hebben tot de verschillende modules.
TOELICHTING BIJ DE RAPPORTEN
Op donderdag 6 oktober tijdens het oudercontact wordt het eerste rapport meegegeven aan de leerlingen van het eerste jaar, de leerlingen van het tweede tot en met het zesde jaar krijgen hun rapport in de loop van de lesdag mee naar huis.
Een toelichting bij de rapporten en informatie over de attesteringen kunt u hier lezen.

 
AFWEZIGHEDEN
Voor afwezigheden die kunnen voorzien worden, gaan leerlingen vooraf bij dhr. Rob De Winter met een schriftelijk verzoek van de ouders of arts. Dergelijke afspraken tijdens de schooluren worden uiteraard best zo veel mogelijk beperkt gehouden.
Bij onvoorziene afwezigheden, bv. wegens ziekte, vragen we de ouders om telefonisch te verwittigen, liefst vóór 9.00 u. of om een Smartschoolbericht te sturen naar mevr. Lenny Hertveldt, eveneens vóór 9.00 u.
Bij terugkeer meldt de leerling zich eerst bij mevr. Lenny Hertveldt (Prefectuur 2) met een schriftelijk attest van de ouders, of – bij een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende dagen – met een attest van de behandelende arts. Met zo’n attest wordt de leerling dan vrijgesteld van werk en lessen voor de dagen waarop hij afwezig was. Mevr. Hertveldt is aanwezig vanaf 8.00 u. De leerling meldt zich bij haar zodra hij/zij op het college aankomt.
Ouders mogen maximaal 4 maal per schooljaar een afwezigheidsverklaring wegens ziekte schrijven. Eens dat aantal bereikt, is een doktersattest altijd verplicht.
We vragen u vriendelijk om in geval van afwezigheid wegens bijzondere omstandigheden steeds persoonlijk contact op te nemen met de pedagogisch adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter.

 
AANWEZIGHEID OP HET COLLEGE ’S MORGENS
We willen er ten zeerste op aandringen dat de leerlingen ‘s morgens rechtstreeks van huis naar school komen en niet blijven rondhangen onderweg. Wanneer de leerlingen de school zijn binnengegaan, verlaten zij de school NIET meer. Dit is niet enkel een kwestie van verzekering, maar ook van attitude tegenover school en leren. We verwijzen hierbij naar het reglement § 4.1.1 t.e.m. § 4.1.3.
Mogen we daarom vragen dat de ouders het vertrekuur van hun kinderen in de gaten houden en er - voor zover mogelijk - op toekijken dat de kinderen niet te vroeg van huis vertrekken? Het is weinig zinvol om al vóór 8.00 u. in Aalst te zijn, als dat niet hoeft omwille van trein of bus.
Er is vrije ochtendstudie (behalve op maandag) om 8.00 u. in de Pater Taeymanszaal.
Ouders die wensen dat de regelmatige aanwezigheid van hun zoon of dochter gevolgd wordt, kunnen dit telefonisch melden aan dhr. Rob De Winter.
Wie ‘s morgens rondhangt in de schoolomgeving of de school opnieuw verlaat, zal verplicht worden naar de ochtendstudie te komen.
DE MIDDAGPAUZE
We willen erop wijzen dat enkel wie effectief thuis (of bij een familielid) gaat eten, ‘s middags het college mag verlaten (schoolreglement § 4.1.6). Ook hier vragen we de ouders uitdrukkelijk om loyauteit.
ZICHTBAAR OP DE FIETS
Fietsers zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Sinds enkele jaren tracht het college in samenwerking met de ouderraad fietsende leerlingen aan te moedigen om zich goed zichtbaar in het verkeer te begeven.
Op donderdag 20 oktober schenkt de ouderraad daarom aan alle fietsers een set van 12 spaakreflectoren. De leden van de ouderraad zullen deze reflectoren bevestigen bij de fietsen van leerlingen die hiervoor hun toestemming gaven . Leerlingen die omwille van de avondstudie hun fiets elders stallen, ontvangen - indien gewenst - de spaakreflectoren via de studiemeesters.
De zichtbaarheid van de fietsers wordt op die manier aanzienlijk verhoogd, zeker nu het zowel ’s morgens als ’s avonds donkerder wordt.
De ouderraad nodigt de ouders van alle fietsende leerlingen uit er mee over te waken dat de fiets van hun kind technisch in orde is.
GSM-GEBRUIK OP SCHOOL
Een gsm is binnen de schoolmuren voor niets nodig. Leerlingen kunnen, indien nodig, terecht op de prefectuur om telefonisch contact op te nemen met hun ouders.
We wijzen ouders en leerlingen op artikels § 4.2.12 en § 4.2.14 van het schoolreglement: ‘’Indien je een gsm meebrengt naar school, moet deze altijd volledig uitgeschakeld zijn en opgeborgen. Je kan je gsm enkel aanzetten en gebruiken indien je leraar je daartoe uitdrukkelijk de toestemming geeft.’’ en “Zonder specifieke toestemming is het gebruik van camera’s en allerlei elektronicatoestellen (bv. tablet, draadloze oortjes, speakers, smartwatch, enz.) op het college verboden”.
Concreet betekent dit dat, als leerlingen om welke reden ook, een gsm of een ander toestel naar school meebrengen, dit toestel volledig uitgeschakeld is en niet gezien wordt.
Bij overtreding hebben leraren en studiemeesters het recht de gsm in beslag te nemen. Deze wordt op Prefectuur 1 bij dhr. Van De Winkel in bewaring gegeven. Vanaf 16.00 u. kan de leerling zijn/haar gsm daar ophalen. Bij herhaalde overtreding kan de gsm, na overleg met de ouders, voor een langere periode in bewaring worden gehouden en wordt er een eerste ordemaatregel genomen. In elk geval is het college niet verantwoordelijk bij verlies of beschadiging van gsm’s (§ 4.2.13).
FIETSENSTALLING
De leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus (Klapstraat). Dit kan elke dag tussen 7.45 u. en 8.25 u. Na schooltijd zal de fietsenstalling open zijn tot 16.25 u. In het verleden werden er reeds meerdere malen fietsen gestolen in de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat. Het is o.a. daarom ten stelligste verboden om fietsen te plaatsen in de rekken ter hoogte van de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat. Ook de fietsenrekken aan de Sint-Martinuskerk worden niet gebruikt als fietsenstalling. We verwijzen daarvoor ook graag naar ons schoolreglement (art. 4.1.11)
 
De leerlingen die in de studie blijven, ’s middags naar huis gaan eten of een naschoolse activiteit bijwonen, stallen hun fiets aan de dienstingang (Pontstraat nr. 5) achter de aluminiumpoort rechtover de Sint-Martinuskerk. Zij verlaten vervolgens de dienstingang via dezelfde weg en betreden het college via de leerlingeningang Pontstraat 11. Niemand mag via de keuken het collegegebouw betreden.
 
Ook na de lessen, de studie of andere activiteiten verlaten de leerlingen de school enkel via de leerlingeningang Pontstraat nr. 11 om hun fiets aan de dienstingang te halen. 
DE LEERLINGENKAART
Alle leerlingen ontvingen op maandag 3 oktober hun definitieve leerlingenkaart.
Het is heel belangrijk dat de leerlingen deze kaart steeds op zak hebben en opletten dat ze deze niet kwijtspelen.
De barcode op deze kaart wordt gescand om warme maaltijden, broodjes, soep, kaarten van de Plantaas.j., turnpakken … te registreren, zodat ze nadien via de schoolrekening kunnen verrekend worden.
Wie de leerlingenkaart verliest, loopt het risico dat deze gebruikt wordt door een andere leerling.  Leerlingen met kaart worden bovendien sneller bediend dan leerlingen die ze niet bij hebben.
Zorgzaamheid is dus geboden!
KOSTENBESPARING: GRATIS OFFICE 365
Het Sint-Jozefscollege wil de kostprijs van de leermiddelen voor onze leerlingen zoveel mogelijk helpen drukken. Elke leerling kan thuis gratis Office 365 downloaden en installeren op 5 toestellen (Windows of Mac besturingssysteem). Met Office 365 kan je o.a. Word, Exel, PowerPoint en Onenote gebruiken.
Meer informatie over Office 365 kan u vinden op de website: https://humaniora.sjcaalst.be/support/office365/
KLAS- EN PASFOTO’S
Op donderdag 15 en vrijdag 16 september werden alle leerlingen individueel gefotografeerd en werd de klasfoto genomen.
Om de foto’s van uw zoon of dochter aan te kopen, dient u zelf uw bestelling te plaatsen via het online platform van onze schoolfotograaf.
Hiervoor surft u naar de website van Photobizz: www.photobizz.be. U meldt zich aan met de persoonlijke inlogcode die u vindt op het voorgedrukte formulier van Photobizz dat de leerlingen in de klas zullen ontvangen in de loop van de maand oktober. Op dit formulier staat een voorbeeldfotootje van uw zoon of dochter.
Gelieve de deadline voor het bestellen van foto’s te respecteren. De bestelde foto’s worden op het college geleverd en in de klassen verdeeld. Eens deze besteltermijn verstreken, kunt u nog steeds online artikels bestellen, maar dan rekent Photobizz u verzendingskosten aan en sturen zij uw foto’s naar uw thuisadres.
Indien u vragen heeft over uw bestelling, dan kunt u de firma contacteren via info@photobizz.be.
Het college leeft
LANDSCHAPS- EN BIOTOOPSTUDIE - 1STE JAAR
Dinsdag 20 september gingen we op landschaps- en biotoopstudie.
We vertrokken in Aalst met de bus richting de Bosberg, waar we van start gingen met de landschapsstudie. We leerden meer over de Dender en de Mark, de windrichtingen, hellingsvlakken enz. Later daalden we de Bosberg af en bekeken we het hoogteverschil.
Toen we klaar waren, vertrokken we met de bus naar onze tweede stop, de sluis van Idegem. Daar leerden we meer over de sluis en over de stuw en vergeleken we de bodem aan de Bosberg met de bodem van het dal.
We hielden onze middagpauze bij de Gavers, waar het snoepwinkeltje een enorm succes kende.
En de speeltuin was natuurlijk ook niet weg te denken.
Toen ieders buikje rond stond en we wat geravot hadden, gingen we verder met de biotoopstudie in de Helix. We leerden over welke soorten planten je in een open vlakte en in bossen tegenkomt, hoe je met verschillende soorten apparatuur bepaalde dingen kan meten zoals de zuurtegraad, lichtinval en bodemtemperatuur.
Ten slotte vertrokken we terug met de bus naar school waar we zoals gepland tegen 16.20 u. aankwamen. Het was een heel leuke uitstap en we hebben veel bijgeleerd!

Milla Bombaert uit 1LAd
Meer foto's van de landschaps- en biotoopstudie kunt u hier bekijken.
ONS COLLEGE EN HET WHY-TEAM
Het WHY-team (WHY staat voor We Hear You) bestaat uit leerlingen uit het 4de, 5de en 6de jaar, allemaal jonge mensen met een hart voor anderen. Zij volgden allen minstens één opleiding rond luistervaardigheid en welbevinden op school en leren binnenkort hoe om te gaan met pesten op school.
De kernactiviteit van het WHY-team is het bieden van een luisterend oor voor wie met iets zit en daar misschien gemakkelijker met een generatie- of leeftijdsgenoot over praat dan met een leerkracht of andere volwassene. Daarnaast organiseert het WHY-team acties met als doel de sfeer op school te bevorderen: o.a. het onthaal van nieuwe leerlingen op 1 september, een “goeie moed met de examens”, een “week voor verdraagzaamheid” en andere initiatieven die inzetten op verbinding en gelijkwaardigheid.
Hoe kan je nu als leerling in contact komen met de leden van het WHY-team?
 • Op de startpagina van Smartschool staat goed zichtbaar de (spiksplinternieuwe!) WHY-button. Door hierop te klikken kan je meteen in contact komen met iemand van het team en eventueel een afspraak maken voor een fysiek gesprek.
   
 • In het WHY-lokaal (gang leerlingenbegeleiding en CLB) houden de teamleden permanentie op donderdag- en vrijdagmiddag. Je kan er gewoon langsgaan of er afspreken na een vraag via de WHY-button. Bij uitzonderlijke omstandigheden is het lokaal zelfs elke middag open. Het WHY-team communiceert daarover dan via Smartschool.
 • Steeds meer leerlingen ontvluchten de “jungle” die de speelplaats voor sommigen is. Zo kan wie van dieren houdt, over de middag terecht in de “bioklas” (2de verdieping aan de centrale trap van gebouw ’37) waar je via het verzorgen van de dieren even tot rust kan komen. Ook daar zijn leden van het WHY-team elke middag aanwezig om een luisterend oor te bieden aan wie daar nood aan heeft. In de directe omgeving van dit lokaal is er sinds dit schooljaar zelfs een “stille bioklas” waar je los van de verzorging van de diertjes op verhaal kan komen.
 • Je kan het WHY-team ook volgen op Instagram via sjc_wehearyou.
Bénédicte, Benthe, Charlotte, Chloé, Emmanuella, Florine, Julie, Joséphine-Charlotte, Kasper, Kim, Kirsten, Naya, Neema, Quin, Stef, Tinne, Viola en Wout zijn er voor jullie!
STRAPDAG
Wie op vrijdag 16 september naar school STRAPte, kreeg bij aankomst een bonnetje voor onze lotterij. Onder de middag werden op de kleine speelplaats 3 winnaars verloot en ook de winnaar van het fietsparcours viel in de prijzen. Dank aan Tweewielers Patrick voor de prijzen! www.tweewielerspatrick.be  🚴‍♀️🚶‍♀️🚴🚶
Meer foto's van onze strapdag kunt u hier bekijken.
STARTDAG 3DE JAAR
Vrijdag 23 september was er de startdag voor het derde jaar. Het doel van zo’n startdag is om elkaar, via verschillende groepsactiviteiten en -gesprekken, beter te leren kennen en met elkaar te leren samenwerken. Op die manier werkten we aan een positieve klassfeer.
Als start van de dag was er een uitgebreid ontbijt in de klas. Nadien werkte elke titularis voor zijn/haar klas een individueel en boeiend programma uit. Er werd stevig gewandeld, er waren vertrouwenslopen en klasgesprekken, er werd ge-duo-voetbald, gewandelspeeddatet, met de collegeboot gevaren, geposeerd voor een originele klasfoto, en nog zoveel meer … De weergoden waren ons gunstig gezind, de leerlingen zetten hun beste beentje voor en de (co-)titularissen genoten van de hechtere band die ze kregen met hun klas. Het was een topdag!
Elke klas keek ook nog naar de film ‘Freedom writers’. In het verhaal komt een jonge leerkracht voor een heel multiculturele, slecht presterende klas met veel onderlinge vijandigheid te staan. De lerares geeft de jongeren een schrift waarin ze alle zorgen en problemen van zich af kunnen schrijven. Mede hierdoor slaagt ze erin om een groepsgevoel te creëren en de jongeren te laten samenwerken voor een gemeenschappelijk doel. De leerlingen beginnen zich thuis te voelen in de klas, aanvaarden elkaar en halen steeds betere studieresultaten.
De leerkrachten Nederlands gaan tijdens hun lessen verder aan de slag met de inhoud van deze film.

 
Meer foto's van de startdag van het derde jaar kunt u hier bekijken.
Meer nieuws en foto's op onze website!
BOUWPROJECTEN OP HET COLLEGE
Restauratiedossier klassengebouw 1937
Deze zomervakantie zijn we gestart met de restauratie van het klassengebouw uit 1937. Dit gebouw is een mooi voorbeeld van Nieuwe Zakelijkheid en om die reden ook beschermd. We hebben lang moeten wachten op de toelating om te starten, maar nu is het eindelijk zover: de gevel wordt opgekuist, er komen nieuwe ramen met dubbele beglazing, dakbedekking en dakisolatie.
De uitvoering zal in fasen gebeuren en we proberen de hinder tot een minimum te beperken. Het einde van deze werken is voorzien in augustus 2023.
Renovatie internaat korte gang
Vorig schooljaar en deze zomer heeft de oudste vleugel van het internaat een opknapbeurt gekregen: de drie verdiepingen kregen een nieuw brandwerend plafond, volledig nieuwe elektriciteit en nieuwe verlichting.
FACEBOOK
Op de facebookpagina van het college kunt u onze activiteiten op de voet volgen.
Heeft u zelf geen Facebook, geen probleem! Al onze posts zijn ook terug te vinden op onze website.
Leerlingenraad
LEERLINGENRAAD SCHOOLJAAR 2022-2023
Ja hoor, ook dit jaar maakt de nieuwe leerlingenraad zijn intrede. Na een fantastisch team vorig jaar, is de beslissing gemaakt om in juni al een kernteam voor de nieuwe leerlingenraad te vormen. De leerlingen kregen traditiegetrouw de uitleg van de in te vullen functies en konden nadien hun keuze doorgeven.

Sinds dit schooljaar heeft het kernteam een andere vorm aangenomen. Vanaf nu bestaat die niet meer uit 6 personen, maar uit 7. Het kernteam bestaat dit schooljaar uit twee voorzitters en twee brugfiguren. Zij die de functie als brugfiguur invullen, vormen niet alleen de doorspeelbal naar, maar ook het aanspreekpunt van onze werkgroepen. Alle leden uit verschillende werkgroepen kunnen bij de brugfiguren terecht en zij helpen met veel plezier. Op deze manier gebeurt de communicatie kernteam-werkgroep veel vlotter.
 
Onze twee voorzitters Aubrey Kestens (6LAMT) en Maxim Selis (6WEWIA) zijn goed op elkaar afgestemd en hebben veel zin om, samen met hun fantastische team, ook dit schooljaar onvergetelijk te maken voor de leerlingen. Laat ons eens kort kennismaken met de twee voorzitters:
Aubrey Kestens: perfectionistisch, groot doorzettingsvermogen en sociaal.
Maxim Selis: vooruitstrevend, technisch en doelbewust.
Zij willen dit jaar hun focus leggen op het schoolbeleid en het uitbouwen van een bekende en efficiënte leerlingenraad.
 
De rest van het team bestaat uit Linda Mendes Castro (brugfiguur 5
de jaar), Wout Pletinckx (brugfiguur 6de jaar), Laute Van de Putte (schatbewaarder), Maud Lauweres (verslaggever) en Elise De Cock (communicatieverantwoordelijke).

Dit team zal er alles aan doen om dit schooljaar zo fijn mogelijk te maken.
SPAGHETTIAVOND - VRIJDAG 14 OKTOBER 2022
Wie kan er weerstaan aan een heerlijk bord spaghetti bolognaise of een vegetarisch hoogstandje? Niemand toch?! Wel, op 14 oktober is het zover … de spaghettiavond van de leerlingenraad. Hier naartoe komen, kent alleen maar voordelen: je geniet van een heerlijk bord spaghetti en je steunt tegelijk jezelf. Elke euro winst gaat natuurlijk integraal naar de LL&R. Zo kunnen we geweldige activiteiten organiseren en waardevolle aankopen doen voor o.a. de speelzaal.  Meteen inschrijven is dus de boodschap!
 
Kom je liever met je klas? Dit kan ook! Schrijf je in met de hele klas en we houden een special plaatsje voor jullie vrij in de Ponderosa!
 
De brief met alle info over de spaghettiavond én het invulstrookje werd reeds aan de leerlingen meegegeven naar huis. Hij is eveneens hier terug te vinden voor wie hem niet direct terugvindt.
Deponeer je ingevuld strookje (samen met gepast geld) in een gesloten omslag met de vermelding “Spaghettiavond” in de bus van de Leerlingenraad/Prefectuur 2 (tegenover de computerklas) vóór donderdag 6 oktober 16.00 u.
Zorg op het college
STUDIEBEGELEIDING EERSTE GRAAD
STUDIEBEGELEIDING EERSTEJAARS DOOR METERS EN PETERS
Bij het begin van het schooljaar kreeg elke klas van het eerste jaar een aantal meters en peters uit de zesdes toegewezen. Deze zorgen voor ondersteuning en studiebegeleiding. De individuele vakleerkrachten gaan bij de leerlingen de noden na en nodigen hun leerlingen dan expliciet uit om tijdens de middagpauze samen met hun meter en/of peter extra ondersteund te worden.
 
STUDIEBEGELEIDING WISKUNDE, FRANS EN NEDERLANDS
Elke leerkracht wiskunde, Frans en Nederlands van de eerste graad MTW (en SP in het tweede jaar) biedt leerlingen met problemen voor bovengenoemde vakken en/of met leermoeilijkheden wekelijks extra studiebegeleiding aan tijdens de uren remediëring (eerste jaar) of differentiatie (tweede jaar) die opgenomen zijn in de lessentabel. Tijdens die begeleiding kunnen zowel studiemethode als vakinhoudelijke remediëring aan bod komen.

REMEDIËRING/ BIJLESSEN
Het is duidelijk dat elke leraar op eenvoudige aanvraag bereid is om geziene leerstof tijdens een pauzemoment of na 16.00 u. opnieuw met een leerling te overlopen. We onderlijnen graag dat een gesprek met ouders en vakleraar, klassenleraar of leerlingenbegeleider soms meer inzicht kan verschaffen in de problematiek van de leerling dan de klassieke weg van de bijles.
Bezoldigde bijlessen zijn enkel zinvol voor leerlingen die even achterop hinken omwille van langdurige ziekte of socio-emotionele factoren zoals faalangst, gezinssituatie, e.d. Enkele extra inoefenmomenten moeten dan volstaan om de leerling weer op de sporen te zetten.
Bezoldigde bijles door de eigen vakleraar is om deontologische redenen uitgesloten.
 
WAAR KAN MEN STUDEREN, GROEPSWERK MAKEN, OPZOEKINGSWERK VERRICHTEN, SCHOOLTAKEN OP PC MAKEN?
Het is mogelijk om op school te studeren, groepswerken te maken, opzoekingswerk te verrichten en schooltaken op computer te maken. Via deze link krijgt u een overzicht van lokalen en tijdstippen.
 
TAALSCREENING
Sinds 1 september 2014 zijn scholen wettelijk verplicht om alle leerlingen die voor het eerst in het secundair onderwijs in Vlaanderen starten, te screenen op hun taalvaardigheid.
Uw zoon/dochter heeft in de loop van de maand september zo’n taaltest afgelegd. We werken hiervoor met Diatekst van Diataal. Diatekst is een toets voor begrijpend lezen en meet het begrijpen van schoolboekteksten aan de hand van meerkeuzevragen. De resultaten van deze toets worden mogelijk op de eerste klassenraad besproken. Indien nodig spreken de leraren op deze klassenraad begeleidings- en opvolgingsmaatregelen af. Indien uw zoon/dochter extra opvolging nodig heeft, wordt u op de hoogte gebracht.

BREDE BASISZORG OP HET SINT-JOZEFSCOLLEGE
We vinden het als school belangrijk dat leerlingen goed ondersteund worden bij hun leerproces. Daarom hebben we een aantal zorgmaatregelen uitgewerkt waarvan we menen dat ze al onze leerlingen ten goede komen, de zogenaamde ‘brede basiszorg’. Het betreft concrete maatregelen met een directe impact op het school- en klasgebeuren. Ze situeren zich in uiteenlopende domeinen zoals studiekeuzebegeleiding, organisatie van de leeromgeving, kennismaking met de school, evaluatie ... Zo willen we voor alle leerlingen een krachtige onderwijsomgeving scheppen die optimale leerkansen biedt. U vindt de lijst van maatregelen op onze website en via deze link.

ONDERSTEUNINGSNETWERK WAN
Sinds 1 september 2017 is onze school aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk WAN (Wetteren - Aalst - Ninove). In dit ondersteuningsnetwerk bundelen gewone en buitengewone scholen hun expertise. Zo kunnen kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraren(teams) nog beter ondersteund worden. U kunt hier meer lezen over:
 • De zorg voor elke leerling
 • Het zorgloket
 • De ondersteuners op school en hun werk
Internaat
Agenda oktober 2022
Belangrijke data oktober 2022:
 • za 1/10: Oud-leerlingenfeest
 • vr 7/10: Pedagogische studiedag voor de humaniora en de basisschool
 • ma 10/10: Facultatieve vrije dag voor de humaniora en de basisschool
 • vr 28/10:
  • Eerste internaatsrapport en uitnodiging voor het oudercontact (donderdag 10 november)
  • 16.00 u.: Start van de herfstvakantie
De activiteitenkalender kunt u hier terugvinden.
Graag jullie aandacht
VERLENGD WEEKEND: VR 7 - MA 10 OKTOBER
Op vrijdag 7 oktober en maandag 10 oktober blijven alle leerlingen van de humaniora en de lagere school van het Sint-Jozefscollege thuis. Vrijdag houden we een pedagogische studiedag. Maandag is er een facultatieve vrije dag. Dit houdt voor internen ook in dat zij op zondagavond niet kunnen binnen komen op het internaat.
Internen die normaal op zondag binnenkomen, kunnen maandag 10 oktober tussen 20.30 u. en 21.30 u. naar het internaat komen.
EERSTE INTERNAATSRAPPORT - UITNODIGING VOOR HET OUDERCONTACT
Op vrijdag 28 oktober krijgen alle internen een eerste internaatsrapport mee naar huis. Hierin geven onze opvoeders feedback over hoe de eerste maanden voor hun kind(eren) verlopen zijn. Wij vragen dit rapport te ondertekenen en terug mee te geven naar het internaat.
Diezelfde dag zullen ouders per mail een uitnodiging ontvangen voor het eerste oudercontact van dit jaar (enkel internaat). Dit oudercontact vindt plaats op donderdag 10 november, tussen 15.00 u. en 18.30 u. We zullen onze ouders via mail informeren over de concrete inschrijvingsprocedure.
START VAN DE ALLERHEILIGENVAKANTIE
Vrijdag 28 oktober start de allerheiligenvakantie. Om 16.00 u. keren alle internen huiswaarts. Internen die normaal op zondag binnenkomen, worden verwacht op zondag 9 november tussen 20.30 u. en 21.30 u.
ACTIVITEITEN
Elk jaar organiseren onze opvoeders stads- en bosspelen. We vragen via deze weg dat alle internen zich telkens voorzien op eventuele slechte weersomstandigheden. Kledij die vuil mag worden, een regenjas en waterdicht schoeisel zijn zeker geen overbodige luxe.
PROJECTWERK
Elke woensdagnamiddag bieden we onze internen enkele keuzemogelijkheden ter ontspanning. In het verleden stonden steevast verschillende sporten op de planning. Daarnaast konden onze internen er ook nog voor kiezen om te studeren.
Dit jaar willen we onze jongeren een breder aanbod geven. Gedurende 2 periodes van telkens 6 weken kunnen zij hun engagement uitspreken voor een van de projecten. Muziek, sport, tuinieren, knutselen … het behoort allemaal tot de mogelijkheden.
Een eerste project zullen we opstarten op woensdag 5 oktober 2022 met volgende initiatieven:

1. Start-2-run
Dit project wordt begeleid door dhr. W. Vandersnickt, leerkracht L.O. van opleiding en verknocht aan triatlon. Vanuit zijn ervaring en expertise zal hij een 10-tal internen individueel trachten te begeleiden. Uiteraard hoeft zich dit niet te beperken tot 6 looptrainingen, maar zullen internen een schema meekrijgen dat ze zelfstandig kunnen afwerken. Communicatie met de begeleider en feedback van de begeleider krijgen hier zeker een plaats.
Deelname aan dit project houdt ook in dat men deelneemt aan een loopwedstrijd begin 2023.

2.Crea
Mevr. E. Callebaut zal zich ontfermen over een 15-tal internen die hier willen aan deelnemen. In eerste instantie zullen ze werken aan een vooraf bepaald eindproduct.

3. Gitaarinitiatie
Dhr. J. De Ridder neemt de leiding op zich in een initiatie gitaar. Hij zal hier worden bijgestaan door een intern uit de retorica. Samen trachten ze de liefde voor muziek en voor de gitaar in het bijzonder door te geven aan geïnteresseerde internen.
 
4. Sport en studie
Internen die hiervoor kiezen, kunnen als vanouds elke woensdag opnieuw een keuze maken tussen sport of studie.
 
Via deze projecten willen we onze internen laten op zoek gaan naar nieuwe interesses en talenten. We willen hen - in de geest van ons opvoedingsproject - uitdagen om nieuwe horizonten te verkennen. 
 
Om dit alles te realiseren, willen we u om hulp vragen.
 • Heeft u thuis een gitaar liggen die stof ligt te vergaren en bent u bereid deze te laten gebruiken door onze gitaar-virtuozen in spe? Heeft u nog wat krantenpapier of eierdozen? Dan horen we het graag.
 • Indien u zelf eventueel bereid bent om onze internen te laten proeven van uw eigen talenten of interesses, mag u zeker contact opnemen met de internaatsbeheerder, dhr. R. Langelet. Wij staan ervoor open geëngageerde ouders te verwelkomen en zo ons aanbod aan activiteiten uit te breiden.
In de kijker
JARIGEN VAN DE MAAND
Volgende internen zijn jarig in de maand oktober:
 • Juliette Leconte           5de jaar     10 okt
 • Frauke Vansteelandt     1ste jaar    12 okt
 • Louise Boel                  1ste jaar    15 okt
 • Eliass Hauteclair           4de jaar     19 okt
 • Rosalinde Winderickx    2de jaar     19 okt
 • Henri Helderweirt         3de jaar     29 okt
Wij wensen hen alvast een spetterende verjaardag toe!
EERSTE AVOND – DONDERDAG 1 SEPTEMBER
Hoe beter het jaar te starten dan met een vuur en marshmallows op een stokje? Naast vele bekende gezichten mochten we ook een hele hoop nieuwe internen verwelkomen. Zij kregen heel wat nieuwe en spannende indrukken te verwerken. Gelukkig werden ze goed omringd door veel liefde en warmte. We wensen iedereen een vlotte opstart en een fantastisch jaar met unieke ervaringen en intense vriendschappen.
INLEIDING TOT PROJECT “CREA”
Woensdag 14 september werd er een klein voorproefje van “crea” op poten gezet door mevr. E. Callebaut. Tussen 15. 00 u. en 16.30 u. konden geïnteresseerde jongeren kennismaken met de wereld van de kalligrafie. Hopelijk werden de talrijke aanwezigen geprikkeld om ook in de toekomst eigenhandig nieuwe creaties te ontwikkelen in ons creaproject.
De Focus nieuwsbrief van onze basis- en lagere scholen kunt u terugvinden op
de website van de scholen. Door op de afbeelding van de gewenste campus te klikken,
komt u op de juiste pagina terecht.
Basisschool Pontstraat
Basisschool Eikstraat
Lagere school Capucienenlaan
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Contact:
Sint-Jozefscollege Humaniora en Internaat - Ignatiaanse Scholen
Pontstraat 7, 9300 Aalst - België
053 79 04 41
humaniora@sjcaalst.be
internaat@sjcaalst.be

bewerk je voorkeuren hier of schijf je uit uit deze mailinglijst
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Jozefscollege Aalst · Pontstraat 7 · Aalst 9300 · Belgium