Copy
Focus september 2021
Bezinning
We zoeken in alles het goede
als we ons spontaan verheugen
over wat de andere uitstekend doet:
zijn welslagen is voor ons een persoonlijk succes.
Mocht hij felle tegenwind krijgen
en mislukken in wat hij onderneemt,
dan gaan wij daaronder gebukt
als ging het om een persoonlijke nederlaag.

We zoeken in alles het goede
als we zelf in uren van gespannenheid
onze emoties weten te beheersen,
zodat er nooit scherpe woorden vallen
die heel diep kwetsen
en pijnlijke littekens nalaten.
De ervaring leert dat we alleen meester zijn
over woorden die we niet hebben gesproken.

We zoeken in alles het goede
als we erin slagen
spontaan en oprecht uit te drukken
hoezeer we waarderen wat iemand
dag na dag, trouw voor ons doet.
Iedereen is er gelukkig om, te weten
dat hij niet overbodig is
maar voor velen veel betekent.

 
Voorwoord
Na de natste zomer ooit, zijn we blij om woensdag 1 september alle leerlingen opnieuw welkom te heten op ons college.
De laatste dagen zijn we met velen druk in de weer geweest om het nieuwe schooljaar zo normaal mogelijk te kunnen opstarten. Toch zijn er nog coronamaatregelen waar we rekening moeten mee houden. Wij vermelden de belangrijkste in deze nieuwsbrief en vragen u vriendelijk om deze nauwgezet op te volgen.
In deze nieuwsbrief vindt u eveneens informatie over de eerste schooldag en over de organisatie van de rest van het schooljaar.
We verwijzen graag naar de uitgebreide infobrochure ‘Startschot’ die we op 1 september zullen meegeven aan al onze leerlingen en die u ook terug zal vinden op onze website.
En dan sluiten we graag af met een verwijzing naar de bovenstaande bezinningstekst. Daarmee willen we ons pastoraal jaarthema introduceren. “Zoek in alles het goede” wordt onze rode draad gedurende het volgende schooljaar.

Ik wens jullie allen een goed en behouden schooljaar toe, vol verrijking en positiviteit!


 
Kristel Bekaert
adjunct - directeur
Humaniora
Agenda september 2021
Belangrijke data september 2021:
 • wo 1/09: eerste schooldag - verloop: zie verder in deze nieuwsbrief
 • do 2/09: onthaaldag voor de leerlingen van het eerste jaar
 • di 7/09: infoavond 1ste en 2de jaar
 • do 9/09: infoavond 3de en 4de jaar
 • vr 17/09: startdag voor de leerlingen van het 3de jaar
Voor de laatste versie van de kalender verwijzen we u graag naar onze website.
Veiligheidsmaatregelen
 • Iedereen draagt een mondmasker bij het betreden van het college.
 • Op de speelplaats, in de gangen en in de toiletten draagt iedereen een mondmasker.
 • In het klaslokaal mogen de leerlingen, wanneer zij zitten, het mondmasker afzetten.
 • Handhygiëne blijft belangrijk: bij het binnenkomen van de school en bij het binnenkomen van elk klaslokaal ontsmet iedereen de handen.
 • Het delen van voedsel in de klassen en op de speelplaats wordt streng afgeraden. Het eten van lollies is niet toegestaan.
Communicatie met ouders

FOCUS:

Voor meer informatie i.v.m. de organisatie van de school, de maandkalender, nieuws e.d. verwijzen we graag naar FOCUS, onze digitale nieuwsbrief. FOCUS ontvangt u één keer per maand behalve in de maand mei.

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief kan via dit inschrijvingsformulier.

SMARTSCHOOL:

Bij het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een account voor het digitale schoolplatform Smartschool.

Als ouder kan u uiteraard via de account van uw zoon of dochter toegang tot Smartschool hebben om er o.a. de online schoolagenda te raadplegen. Maar alle ouders beschikken ook over een eigen co-account. We willen u met nadruk vragen om deze co-account te activeren. Er zijn per leerling twee co-accounts beschikbaar. De toegang tot Smartschool vindt u op de startpagina van onze website voor de humaniora of rechtstreeks.

Als gebruikersnaam geeft u dezelfde gebruikersnaam als die van uw zoon of dochter in (naamvoornaam). Het unieke persoonlijke wachtwoord vindt u terug in de brief die we op 1 september met uw zoon/dochter mee naar huis geven. U kunt deze wachtwoorden te allen tijde wijzigen.

Mocht u enige hinder ondervinden, dan kunt u contact opnemen met onze ICT-coördinator, dhr. Helmut Moortgat (helmut.moortgat@sjcaalst.be).

Afspraken start schooljaar
Eerste schooldag - woensdag 1 september

EERSTES:
De leerlingen van het eerste jaar komen naar het college op woensdagmorgen 1 september vóór het eerste belteken van 08.25 u. Zij brengen enkel schrijfgerief en wat papier mee naar school. De ouders nemen afscheid op straat. De coronamaatregelen dwingen ons ertoe om géén ouders toe te laten op de speelplaats. Bedankt voor uw begrip.

 • 7.30 u. tot 08.25 u.: De leerlingen worden onthaald op de grote speelplaats.
 • 08.45 u.: De leerlingen maken kennis in klasverband.
 • 12.00 u.: einde schooldag

NIEUWE LEERLINGEN UIT ANDERE JAREN:
Nieuwe leerlingen die instromen in leerjaren 2 tot 6 melden zich om 08.40 u. aan bij het onthaal via Pontstraat nr. 7. Zij krijgen een rondleiding alvorens om 09.20 u. (vijfdes en zesdes) of 09.35 u. (derdes en vierdes) of 09.50 u. (tweedes) aan te sluiten bij hun klas.

 

TWEEDES T.E.M. ZESDES:

Alle andere leerlingen van het vijfde en zesde jaar komen naar school tegen 09.20 u.
Alle andere leerlingen van het derde en vierde jaar komen naar school tegen 09.35 u.
Alle andere leerlingen van het tweede jaar komen naar school tegen 09.50 u.

Alle leerlingen (ook de nieuwe leerlingen!) van 2 t.e.m. 6 begeven zich op het opgegeven uur (zie hierboven) naar een van de onderstaande verzamelplaatsen voor de afroeping van de klassen.

 • tweedes :   kleine speelplaats
 • derdes :     kleine speelplaats
 • vierdes :    grote speelplaats
 • vijfdes :     kleine speelplaats
 • zesdes :     grote speelplaats

11.00 u.: pauze
11.15 u.: einde pauze – terug naar de klas: verdere info of les door de klassenleraar
12.00 u.: einde schooldag

donderdag 2 september
De tweede schooldag kent voor de leerlingen van het eerste jaar een ander verloop dan een normale schooldag:
 • 08.25 u.: de leerlingen van het eerste jaar begeven zich naar hun klaslokaal samen met de klastitularis. Allerhande administratieve zaken worden in orde gebracht.
 • 10.30 u.: toespraak directeur Frederik Van Rampelberg in de feestzaal
 • 11.15 u.: middagpauze met lunch samen met meters en peters in het stadspark. Gelieve je lunchpakket van thuis mee te brengen.
 • 13.20 u.: kennismakingsspel
 • 16.00 u.: einde schooldag
De dagorde voor de reguliere lesdagen kunt u hier terugvinden.
Fietsenstalling

De leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus (Klapstraat). Dit kan elke dag tussen 07.45 u. en 08.25 u. Na schooltijd zal deze poort open zijn tot 16.25 u.
In het verleden werden er reeds meerdere malen fietsen gestolen in de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat. Het is o.a. daarom ten stelligste verboden om fietsen te plaatsen in de rekken ter hoogte van de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat.

De leerlingen die in de studie blijven, ’s middags naar huis gaan eten of deelnemen aan een naschoolse activiteit, stallen hun fiets aan de dienstingang achter de aluminiumpoort rechtover de Sint-Martinuskerk. Zij verlaten vervolgens de dienstingang via dezelfde weg en betreden het college via de leerlingeningang Pontstraat 11. Niemand mag via de keuken het collegegebouw betreden.
Leerlingen komen niet zelf met de wagen of per bromfiets naar het college, tenzij ze wegens de grote afstand (min. 10 km) daartoe toestemming kregen van de pedagogisch adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter.

Maaltijden
Tijdens de middagpauze zijn volgende opties mogelijk om te eten op het college:
 • een warme maaltijd nuttigen in de warme refter.
 • eigen lunchpakket en drankje meebrengen van thuis. Er kan in de Ponderosa soep bekomen worden voor 0,50 EUR. (Registratie van de aankoop via de barcode op de leerlingenkaart. Afrekening volgt op schoolrekening.)
 • een belegd broodje aankopen in de warme refter. De kostprijs bedraagt 2,50 EUR per broodje inclusief een kom soep. (Registratie van de aankoop via de barcode op de leerlingenkaart. Afrekening volgt via de schoolrekening.)
Let op: op het college kunnen er geen dranken aangekocht worden. De leerlingen kunnen gratis plat water krijgen in de refter. 

NIEUW!!! Wij vragen aan de leerlingen om de leerlingenkaart van schooljaar 2020-2021 van bij het begin van het schooljaar elke dag bij te hebben. Zo kunnen wij de aanwezigheidscontrole van de warme maaltijden uitvoeren en kunnen we de aankoop van soep of belegde broodjes vlot registreren.

Leerlingen van het eerste jaar en leerlingen die nieuw zijn op het college zullen een tijdelijke leerlingenkaart ontvangen met hierop hun naam en hun persoonlijke barcode.
Leerlingen die niet meer in het bezit zijn van hun leerlingenkaart van het college, zullen zeker een maaltijd, soep of belegd broodje kunnen bekomen. Een studiemeester zal de naam en klas van deze leerlingen vragen, zodat een correcte registratie kan gebeuren. In de loop van de maand oktober zullen alle leerlingen een nieuwe leerlingenkaart ontvangen.

Willen de ouders, vóór het schooljaar begint, overleggen welk middagregime (*) hun zoon of dochter zal volgen? 
*Mogelijke middagregimes : 
 • = intern 
 • 4 = kwartintern: leerlingen die op school blijven, maar niet warm blijven eten: 
  • leerlingen brengen hun eigen boterhammen (en drankje) mee 
  • soep is verkrijgbaar tegen 0,50 EUR 
  • broodjes (2,50 EUR, soep inbegrepen) zijn verkrijgbaar en worden verrekend via de schoolrekening 
 • 2 = halfintern: leerlingen die een warm middagmaal (soep inbegrepen, verrekend via de schoolrekening) op school gebruiken 
 • E = extern: leerlingen die effectief thuis gaan eten – uitzonderingen worden persoonlijk met de pedagogisch adjunct – directeur, dhr. Rob De Winter besproken – « ergens in de stad » eten is in ieder geval verboden, cf. Schoolreglement 4.1.6. 
 
Op de eerste schooldag vragen we de ouders om de gele infofiche in te vullen. Aangezien deze infofiche belangrijk is voor de administratie van de school, verzoeken we iedereen om deze fiche aan zijn/haar klassenleraar te bezorgen ten laatste tegen maandag 6 september om 16.00 u. 
Op deze fiche geeft u voor elke dag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) het ‘regime’ (zie boven) aan, en dit kan/mag verschillend zijn van dag tot dag.
  
Voorbeelden: 
 maandag  dinsdag  donderdag  vrijdag 
of : 
maandag  dinsdag  donderdag  vrijdag 
of : 
maandag  dinsdag  donderdag  vrijdag 
of:  
maandag  dinsdag  donderdag  vrijdag 
Verder informatie
We verwijzen u graag naar onze website voor verdere informatie over:
In de kijker
BRECHT VERBEKEN BEHAALT BRONS OP DE INTERNATIONALE WISKUNDE OLYMPIADE

Op basis van zijn prestaties van de afgelopen jaren bij de Vlaamse Wiskunde Olympiades was Brecht Verbeken (6WEWIA - reto 2021) deze zomer één van de drie Vlaamse geselecteerden voor de Internationale Wiskunde Olympiade. De olympiade die normaal in Rusland plaatsvond, ging noodgedwong online door van 17 tot 24 juli 2021. Binnen deze periode waren er 2 wedstrijddagen waarin telkens 3 aartsmoeilijke wiskundevraagstukken opgelost moesten worden. Brecht behaalde op deze internationale olympiade een bronzen medaille, wat het beste resultaat was van alle Belgische deelnemers.
Van harte proficiat, Brecht!
Meer nieuws en foto's op onze website!
Bericht van het economaat
INVOERING OUDERPORTAAL INFORMAT ONLINE

Sinds juni 2021 maken we gebruik van het online ouderportaal Informat Online. Informat Online is een ouderportaal waarbij we u digitaal toegang geven tot de administratie en registratie van schoolgebonden kosten; zo hoeft u geen invulformulieren meer te verwerken of cash betalingen te doen. Het ouderportaal kan zowel op uw desktop als uw mobiel apparaat worden gebruikt. Eind vorig schooljaar werd het portaal reeds gebruikt om de boeken voor dit schooljaar te bestellen en in de toekomst willen we het ook gebruiken om de turnpakken of het andere schoolmateriaal te laten bestellen. U zal er ook een overzicht krijgen van alle schoolrekeningen met hun betaalstatus. Hiermee willen wij zowel uw administratie als die van de school eenvoudiger maken.
Leerlingen van het 2de tot en met het 6de jaar kregen vorig schooljaar reeds de unieke kindcode die nodig is voor het koppelen van uw kind aan uw account bij Informat Online. Mocht u nog geen account aangemaakt hebben en de kindcode niet meer vinden, kan u die bekomen door een mailtje te sturen naar onze boekhouding via boekhouding@inigo-ignatiaansescholen.be.
Leerlingen die nieuw bij ons op school beginnen, zullen in de loop van de eerste schooldagen een brief ontvangen via de klastitularis met hierop de unieke kindcode én de procedure.

Met vragen over Informat Online kan u terecht bij de boekhouding via boekhouding@inigo-ignatiaansescholen.be.
 
GEEN CASH GELD MEER
Om het gebruik van cash geld op school te beperken, gebruiken we vanaf dit schooljaar de barcode op de leerlingenkaart om de aankoop van broodjes en soep te registreren. Ook de aanwezigheidscontrole voor de warme maaltijden zal via deze barcode verlopen.
Wij vragen aan de leerlingen om de leerlingenkaart van schooljaar 2020-2021 van bij het begin van het schooljaar elke dag bij te hebben. Zo kunnen wij de aanwezigheidscontrole van de warme maaltijden uitvoeren en kunnen we de aankoop van soep of belegde broodjes vlot registreren. 
Leerlingen van het eerste jaar en leerlingen die nieuw zijn op het college zullen een tijdelijke leerlingenkaart ontvangen met hierop hun naam en hun persoonlijke barcode. Leerlingen die niet meer in het bezit zijn van hun leerlingenkaart van het college, zullen zeker een maaltijd, soep of belegd broodje kunnen bekomen. Een studiemeester zal de naam en klas van deze leerlingen vragen, zodat een correcte registratie kan gebeuren. 

BOEKEN LEERLINGEN EERSTE JAAR
Alle leer(werk)boeken werden voor de leerlingen van het eerste jaar collectief aangekocht door de school en zullen in de loop van de eerste lesdagen uitgedeeld worden in de klas. Indien u reeds in het bezit zou zijn van één of meer van deze werkmiddelen, dan kan dit materiaal teruggegeven worden aan de school via het economaat.
De Focus nieuwsbrief van onze basis- en lagere scholen kunt u terugvinden op de website van de scholen. Door op de afbeelding van de gewenste campus te klikken, komt u op de juiste pagina terecht.
Basisschool Pontstraat
Basisschool Eikstraat
Lagere school Capucienenlaan
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Contact:
Sint-Jozefscollege Humaniora en Internaat - Ignatiaanse Scholen
Pontstraat 7, 9300 Aalst - België
053 79 04 41
humaniora@sjcaalst.be
internaat@sjcaalst.be

bewerk je voorkeuren hier of schijf je uit uit deze mailinglijst
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Jozefscollege Aalst · Pontstraat 7 · Aalst 9300 · Belgium