Copy
Focus januari 2022
Kerstwens
Familienieuws
Raadpleeg hier het familienieuws van de humaniora en de basis- en lagere scholen.
Humaniora
Agenda januari 2022
Belangrijke data januari 2022 (ONDER VOORBEHOUD)
 • do 13/01:
  • VM: medisch onderzoek voor 3GRLA
  • 10.10 u. tot 12.05 u.: workshop studiekeuze voor 6WEWIB2 in lokaal 203
 • vr 14/01:
  • 10.10 u. tot 12.05 u.: workshop studiekeuze voor 6LAWE2 in lokaal 207
  • 14.10 u. tot 16.00 u.: workshop studiekeuze voor 6ECMT en 6ECWI in lokaal 111
 • wo 19/01:
  • NM: eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade
 • di 25/01:
  • actiedag Vlaamse scholierenkoepel
 • wo 26/01: NM: eerste ronde van de Fysica Olympiade
 • do 27/01:
  • Gedichtendag
  • VM: medisch onderzoek voor 3LA1
Car@velle uitwisselingsproject van donderdag 27/01/2022 tot en met woensdag 02/02/2022.

Voor de laatste versie van de kalender verwijzen we u graag naar onze website.
Inschrijvingen schooljaar
2022-2023
In de nabije toekomst vindt u op onze website meer informatie over de inschrijvingen in het eerste jaar Latijn – Moderne Talen en Wetenschappen (schooljaar 2022-2023). Op 18 januari 2022 hakt de Algemene Vergadering van het LOP (Lokaal Overleg Platform) Aalst een aantal knopen door m.b.t. het tijdspad van de inschrijvingsprocedure.
Graag jullie aandacht
OVERGANG NAAR EEN ANDERE STUDIERICHTING
Soms overweegt een leerling om na het eerste semester van studierichting te veranderen. Als dit advies van de klassenraad komt, zal dit schriftelijk bij het semesterrapport vermeld worden. Ouders die daarover tijdens de kerstvakantie met de directie willen spreken, kunnen een afspraak maken  met dhr. Rob De Winter via Smartschool. Dhr. Rob De Winter zal beschikbaar zijn op donderdag 30 december 2021 en op donderdag 6 januari 2022.
 
Tijdens de kerstvakantie is het VCLB in de Langestraat nr. 12 bereikbaar op maandag 3 januari 2022 en op dinsdag 4 januari 2022, telkens van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u. (053 78 85 10).
CORONAMAATREGELEN NA DE KERSTVAKANTIE
Op maandag 10 januari – zonder tegenbericht - komen alle leerlingen opnieuw voltijds naar school. Het spreekt voor zich dat we daar héél blij om zijn.
Enkele maatregelen die reeds voor de kerstvakantie werden ingevoerd, blijven van toepassing en dit minstens tot eind januari 2022.
Concreet gaat het om volgende bepalingen:
 • Het mondmasker blijft verplicht in de binnenruimtes. We verwachten evenwel dat de leerlingen spontaan het mondmasker opzetten van zodra ze in de rij gaan staan.
 • We vermijden maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes:
  • De refter blijft gesloten (m.u.v. het internaat). De leerlingen eten hun lunchpakket (meegebracht van thuis) op in het klaslokaal. Vanaf de tweede week na de kerstvakantie is het mogelijk om belegde broodjes te bestellen. Verdere communicatie daarover volgt via Smartschool.
  • De avondstudies (17.00 u., 17.30 u., 18.00 u.) gaan niet door. De directie behoudt zich het recht voor om leerlingen in het kader van een uitgebreide zorgmaatregel of omwille van een ordemaatregel te verplichten om op school te studeren of na te blijven. In dat geval zorgen we uiteraard voor een heel beperkt aantal leerlingen in één van onze grote goed geventileerde studiezalen. Voor noodopvang kunnen de ouders contact opnemen met dhr. Rob De Winter.
  • De lessen NT2 – taalondersteuning en de huiswerkklas gaan door in aangepaste vorm en in kleinere groepen.
  • De middagsport, het schoolschaken en allerhande klasoverschrijdende repetities gaan niet door.
Het college voorziet in elk lokaal een CO2-meter, zodat we de luchtkwaliteit te allen tijde kunnen monitoren. Daarnaast blijven we inzetten op goede ventilatie.
We danken jullie nu reeds voor het begrip en de volgehouden inzet.
REGIMEWIJZIGINGEN
De leerlingen voor wie er bij de aanvang van het tweede semester een verandering intreedt m.b.t. middagregime, avondstudie ... brengen dhr. Rob De Winter, pedagogisch adjunct - directeur daarvan op de hoogte en dit aan de hand van een briefje of bericht via Smartschool vanwege hun ouders ten laatste op maandag 17 januari 2022.
AFWEZIGHEDEN EN ONTSLAG VAN LESSEN
Graag willen we hier nog even wijzen op een aantal praktische schikkingen, die in de humaniora gelden in verband met afwezigheid of ontslag van één of ander(e) les(uur).
Wanneer een leerling onverwacht afwezig moet blijven (bv. door ziekte), verwittigen de ouders zo vlug mogelijk de school (053 79 04 41), liefst tussen 8.00 u. en 9.00 u.
Bij zijn/haar terugkeer meldt de leerling - vóór hij/zij naar de klas gaat (!) - zich aan bij mevr. Lenny Hertveldt (Prefectuur 2) en brengt een geschreven verklaring mee van de ouders of van een dokter. Dit laatste is verplicht voor een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen, weekend inbegrepen.
Voor ontslag van een turn- of zwemles wordt eveneens een schriftelijke motivering door de ouders voorgelegd. Gezien de vormende waarde van deze lessen voor lichaam én karakter, durven we erop vertrouwen dat de ouders enkel om ernstige redenen om vrijstelling zullen vragen. Voor ontslag van een tweede turn- of zwemles is er een doktersattest vereist. De leerlingen leggen deze attesten voor aan hun leerkracht L.O.
EXEAT
Als een leerling de school vóór 16.00 u. dient te verlaten (bijvoorbeeld omwille van tandartsbezoek), vragen we de ouders om dit ten laatste de dag ervoor schriftelijk (via een briefje, via Smartschool of via mail) kenbaar te maken aan mevr. Lenny Hertveldt.

BESTELLEN TURNPAKKEN VANAF JANUARI 2022
Om de aankoop van de turnpakken tijdens het schooljaar vlotter te laten verlopen, wensen we over te schakelen naar een nieuwe procedure.
Vanaf januari 2022 kan uw zoon/dochter terecht bij Dhr. Van de Winkel (Prefectuur 1) om een turnbroek en/of -shirt aan te schaffen. De registratie hiervan zal gebeuren via de leerlingenkaart. U zal deze aankoop aangerekend krijgen op de eerstvolgende schoolrekening.

 

Het college leeft

BEDANKT!
De leerlingenraad, het WHY-team en schoolradio LAWIJT willen iedereen bedanken voor de vele verzoekjes die ingestuurd werden na hun oproep voor het aanvullen van de 'Grote-sjc-hoe-overleef-ik-de-examens-playlist'. Het is door elkaar te steunen in de mooie én de moeilijke momenten dat we een warme school kunnen zijn voor iedereen. 

Wanneer jullie na de vakantie opnieuw naar school komen, zal iedereen verwelkomd worden met de door jullie gekozen muziek!

Meer nieuws en foto's op onze website!
Internaat
Agenda januari 2022
Belangrijke data januari 2022:
 • vr 28/01: pedagogische studiedag internen lagere school

De activiteitenkalender kunt u hier terugvinden.
Graag jullie aandacht
EINDE VAN DE KERSTVAKANTIE
Zondag 9 januari eindigt de kerstvakantie. Alle internen die inschreven voor zondagavond worden verwacht tussen 20.30 u. en 21.30 u.

WARME MAALTIJDEN VOOR INTERNEN
Ook in januari 2022 zal de warme keuken ’s middags gesloten zijn. De huidige maatregelen verplichten ons nog steeds klasgroepen maximaal te scheiden. Het is voor de school niet haalbaar om, deze maatregelen indachtig, een warme middagrefter op een veilige manier te organiseren.

Wat betekent dit voor internen? Internen krijgen dagelijks ’s avonds een warme maaltijd. ’s Middags zullen zij opnieuw een belegd broodje kunnen bestellen. Dit kan door op de knop “bestellingen” te drukken op onze website internaat.sjcaalst.be.
Wie geen broodje bestelt, of wie niet tijdig bestelt, wordt verwacht ’s morgens een lunchpakket te maken. Alle internen brengen dus voor alle zekerheid een brooddoos mee naar het internaat.

 
WIJZIGINGEN ZONDAGAVONDINSTROOM NA HET 1STE TRIMESTER
Internen kunnen vrij kiezen om op zondagavond binnen te komen of op maandagochtend nog een ontbijt te nuttigen op internaat. Hiervoor dient wel per trimester te worden ingeschreven. Als er internen zijn die vanaf januari niet meer op zondagavond naar het internaat wensen te komen, maar wel op maandagmorgen, vragen we dit vooraf te melden via e-mail (internaat@sjcaalst.be). Dit geldt ook voor de internen die vanaf het tweede trimester net wel op zondagavond of maandagochtend voor het ontbijt wensen binnen te komen en dat in het eerste semester niet gedaan hebben.
Daarnaast willen wij ook vragen om een eenmalige aan- of afwezigheid steeds vooraf via mail te melden aan Dhr. Rik Langelet; liefst de week ervoor.
 
MEDICATIE
Sommige internen moeten tijdens de internaatsuren medicatie op voorschrift innemen. Het is internaten wettelijk verplicht hiertoe per semester een nieuw attest te vragen aan de internen. Om dit administratief makkelijker op te volgen, maakte de dienst internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een aanvraagdocument op. Dit document wordt per mail bezorgd aan alle ouders.
Neemt jouw kind voor de eerste keer medicatie op voorschrift? Meld dit dan steeds aan de internaatsbeheerder.
In de kijker
JARIGEN VAN DE MAAND
Volgende internen zijn jarig in de maand januari:
 • Sanna Coulibaly
 • Paulette Lootens-Stael
 • Lieze De Spiegeleer
 • Ward Van Bourgognie
Wij wensen hen alvast een spetterende verjaardag toe!
EXAMENPERIODE
Je hoort hier hersenen kraken, jonge genieën aan het werk. Kennis wordt vergaard aan een hoog tempo. De eerste en tweede graad doen hard hun best in de zaalstudie en ondertussen doen onze derde graders hetzelfde op de eigen kamer. Sommigen verzetten bloed, zweet en tranen. We zijn fier op onze internen dat ze zich in deze donkere dagen zo goed weten te motiveren ...

 
MATER INTERNA
De jongens en meisjes van Mater Interna wilden alle mede-internen een hart onder de riem steken in deze moeilijke periode. De boodschap luidde:
“We wensen jullie enorm veel geluk en succes want een beetje vertrouwen is het beste medicijn tegen examenstress!”
SCHILDERNAMIDDAG INTERNEN LAGERE SCHOOL: woensdag 8 december 2021
Terwijl onze internen van de humaniora achter hun bureau zitten voor de eerste examenreeks van het schooljaar, worden de internen van de lagere school verwend met een knutselactiviteit in het teken van Kerst. De gemaakte werkjes werden verspreid over het hele internaat om mee een aangename kerstsfeer te creëren.

Aan jullie allen van harte een zalig kerstfeest,
prettige nieuwjaarsdagen en een verkwikkende vakantie.
Rendez-vous in 2022!

De Focus nieuwsbrief van onze basis- en lagere scholen kunt u terugvinden op de website van de scholen. Door op de afbeelding van de gewenste campus te klikken, komt u op de juiste pagina terecht.
Basisschool Pontstraat
Basisschool Eikstraat
Lagere school Capucienenlaan
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Contact:
Sint-Jozefscollege Humaniora en Internaat - Ignatiaanse Scholen
Pontstraat 7, 9300 Aalst - België
053 79 04 41
humaniora@sjcaalst.be
internaat@sjcaalst.be

bewerk je voorkeuren hier of schijf je uit uit deze mailinglijst
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Jozefscollege Aalst · Pontstraat 7 · Aalst 9300 · Belgium