Copy
Focus december 2021
Bezinning
Advent
 
Advent is leren wachten,
wachten op het feest
en de tijd nemen
om je voor te bereiden.
 
Advent is wachten
tot het goede woord kan
gesproken worden.
 
Advent is wachten en zwijgen
wanneer het nog te vroeg is,
wachten tot de dageraad 
de nacht aflost.
 
Advent is wachten
zoals God wacht
op de keuze van de mens voor Hem.
 
Advent is durven vertrouwen,
vertrouwen dat God
aan de kant van de mensen staat,
vertrouwen dat de toekomst
meer inhoudt dan het verleden,
vertrouwen dat het kleine teken
een belofte inhoudt.

 
Voorwoord
Vandaag, donderdag 2 december, voeren we opnieuw afstandsonderwijs in en ditmaal niet alleen voor de leerlingen van de tweede en derde graad, maar ook voor de leerlingen van de eerste graad. We wilden dit scenario graag vermijden, maar helaas steekt de coronapandemie opnieuw stokken in de wielen, waardoor we genoodzaakt zijn om een afkoelingsperiode in te lassen. Op deze manier hopen we om de examens en syntheseproeven te vrijwaren.

De laatste weken geven ons bitterweinig momenten tot vreugde. Het weer zit niet mee, de besmettingscijfers swingen de pan uit, de zorgsector moet niet-dringende ingrepen opnieuw opschorten, een nieuwe COVID-variant brengt onrust en ga zo maar door.
En toch wil ik graag oproepen tot hoopvolle gedachten. Hoop om de eindejaarsdagen met onze naasten te kunnen vieren, hoop op een witte Kerst, hoop op een goed rapport, hoop op een paar mooie winterdagen met sfeervolle wandelingen, hoop op een klein teken waarin God kan gezien worden. Omdat hoop niet bedriegt. Hoop brengt rust. Rust brengt vertrouwen. Vertrouwen dat ons toch wel aan banden gelegde sociale leven op een dag terug zal zijn. En vertrouwen dat wij tot die tijd sterkte vinden bij elkaar en in alle kleine dingen. 

Aan al onze leerlingen, aan al hun ouders, aan al onze leerkrachten: veel goede moed, vertrouwen en energie bij de komende proefwerkperiode. 

Kristel Bekaert
adjunct - directeur
Digitale adventsretraite 2021
HOOP BEDRIEGT NIET!
Op zondag 28 november startte de digitale adventsretraite “Hoop bedriegt niet!”. Deze gratis retraite, een initiatief van de jezuïeten, is geïnspireerd op de ignatiaanse spiritualiteit, die ook ten grondslag ligt aan ons opvoedingsproject.  
Wie deelneemt aan de digitale retraite, ontvangt in de adventstijd dagelijks een gebedsmail, met daarin een Bijbeltekst, meditatieve vragen, citaten en concrete gebedstips. Als deelnemer bepaal je zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt.
Inschrijven kan door je e-mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org. Wie deelnam aan de vorige digitale retraite, blijft ingeschreven. Uitschrijven is steeds mogelijk.
Jezuïet Jan Stuyt, die deze retraite heeft geschreven, vertelt het volgende:
 
De decembermaand is voor vele mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.
 
Van harte aanbevolen!
Familienieuws
Raadpleeg hier het familienieuws van de humaniora en de basis- en lagere scholen.
Humaniora
Agenda december 2021
Belangrijke data december 2021:
 • wo 1/12: start sperperiode toetsen en taken 4de, 5de en 6de jaar
 • do 2/12: start sperperiode toetsen en taken 3de jaar
 • vr 3/12: start sperperiode toetsen en taken 1ste en 2de jaar + start herhalingsweek
 • wo 8/12: start examens 4de, 5de en 6de jaar
 • do 9/12: start examens 3de jaar
 • vr 10/12: start syntheseproeven 1LA, 2GRLA en 2LA
 • ma 13/12: start syntheseproeven 1MTW, 2MTW en 2SP
 • di 21/12: laatste schriftelijke proefwerk
 • wo 22/12: leerlingenbesprekingen
 • do 23/12:
  • onder voorbehoud: afhalen kerstrapport
  • online oudercontact
 • vr 24/12: onder voorbehoud: kerstviering in de klas
KERSTVAKANTIE van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022.

Voor de laatste versie van de kalender verwijzen we u graag naar onze website.
Graag jullie aandacht
Praktische info syntheseproeven en examens
ROOSTER SYNTHESEPROEVEN / EXAMENS
De roosters voor de syntheseproeven van de leerlingen van de eerste graad en de examens van de leerlingen van de 2de en 3de graad kan je bekijken door te klikken op één van onderstaande links.
AFSPRAKEN SYNTHESEPROEVEN EN EXAMENS
Alle afspraken met betrekking tot de syntheseproeven en de examens kan je terugvinden op onze website.
Deze afspraken hebben betrekking op:
 • Eerlijkheid
 • Afwezigheden tijdens de examenperiode
  • Indien je tijdens de proefwerkperiode afwezig bent, heb je steeds (ook voor 1 dag) een doktersattest nodig.
  • Wie de dag vóór een syntheseproef ongewettigd afwezig was, kan niet deelnemen aan de eerstvolgende syntheseproef.
 • De praktische schikkingen per graad
 • Fietsenstalling
We wensen al onze leerlingen veel succes
met hun syntheseproeven of examens!
woensdag 22 en donderdag 23 december
WOENSDAG 22 DECEMBER
Woensdag 22 december staat volledig in het teken van de leerlingenbesprekingen. Onze leerlingen worden die dag niet op het college verwacht.

DONDERDAG 23 DECEMBER
Onder voorbehoud
Donderdag 23 december zijn alle leerlingen en hun klastitularis aanwezig van 9.00 u. tot 9.30 u. voor de rapportuitdeling. De leerlingenbegeleiders zijn aanwezig van 9.00 u. tot 11.30 u.
Internen hoeven hun rapport die dag niet op te halen. Zij ontvangen hun rapport op vrijdag 24 december van de klastitularis.
 
Ouders kunnen het semesterrapport van hun zoon/dochter online raadplegen via de eigen co-account.
Het rapport van de leerlingen zal online beschikbaar zijn vanaf 11.00 u.
Hieronder vindt u de te volgen procedure:
Online oudercontact van donderdag 23 december
ONLINE OUDERCONTACT OP DONDERDAG 23 DECEMBER
Het semesterrapport kan met de afzonderlijke leraren besproken worden op het online oudercontact van donderdag 23 december van 15.00 u. tot 21.00 u.
Ouders kunnen een gesprek met een leraar van hun dochter/zoon aanvragen. De gesprekken zullen online plaatsvinden via Smartschool Live.
Voor dit oudercontact vragen we de ouders om vooraf in te schrijven. We werken met een online inschrijvingssysteem, dat we openstellen vanaf woensdag 8 december 2021 om 8.00 u. Hieronder en in de brief die u via Smartschool nog zal ontvangen, vinden jullie de te volgen procedure.

Om dit oudercontact goed en tijdig te kunnen coördineren, verwachten we de online inschrijvingen uiterlijk op donderdag 23 december 2021 om 13.00 u. Omwille van het strakke tijdschema van een dergelijk oudercontact vragen wij u eveneens dat u zich stipt aan het uur van afspraak houdt.
INSCHRIJVING online oudercontact (vanaf woensdag 8 december, 8.00 u.):
laatst mogelijke invoerdatum: donderdag 23 december 2021 om 13.00 u.
 • Ga naar https://oudercontact.sjcaalst.be (zonder www. !)
  Maak gebruik van uw eigen co-account:
  • Gebruikersnaam = dezelfde als die van uw zoon/dochter (familienaamvoornaam)
  • Wachtwoord = zie brief september
 • Volg de verdere instructies op het scherm om een afspraak te maken.
U kunt uw uur van afspraak wijzigen tot en met donderdag 23 december om 13.00 u. We houden enkel rekening met het laatst ingevoerde tijdstip.
Na deze datum kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen, maar wel uw uur van afspraak online consulteren.
Indien u hulp nodig heeft bij het invoeren van uw afspraak, kunt u mevr. Sophie Lippens tijdens de schooluren contacteren op het telefoonnummer 053 79 04 41.
Online oudercontact via Smartschool Live:
De gesprekken vinden plaats op donderdag 23 december 2021 tussen 15.00 u. en 21.00 u.
 • Uiterlijk op donderdag 23 december zal u één of meerdere Smartschoolberichten ontvangen van de leraar/leraren met wie u een afspraak heeft gemaakt.
 • In dit Smartschoolbericht zal u een link terugvinden naar Smartschool Live.
 • Op het uur van afspraak, bv. 16.15 u., klikt u op de link.
 • De leraar zal zelf het gesprek starten, u hoeft verder niets te doen. Bedankt om wat geduld te hebben als een leraar het gesprek niet stipt kan starten (omdat bv. een voorgaand gesprek iets langer heeft geduurd).
We raden aan om de Smartschool app te gebruiken op uw smartphone of tablet. U heeft dan steeds een micro en een camera ter beschikking. U kan deze app best op voorhand downloaden en installeren.
Uiteraard kan u het gesprek ook voeren via uw computer/laptop. Let er dan wel op dat u een headset/micro heeft aangesloten en zet, indien beschikbaar en gewenst, uw webcam aan.
Voor eventuele vragen kan u terecht bij dhr. Helmut Moortgat, ICT-coördinator (Smartschool of telefonisch via 053 79 04 41).
vrijdag 24 december
VRIJDAG 24 DECEMBER
Onder voorbehoud
Vrijdag 24 december zijn alle leerlingen, ook de internen, aanwezig van 9.00 u. tot 11.00 u. voor een kerstbezinning, een nabespreking van de examens, een terugblik op het voorbije semester en indien gewenst een kerstfeestje. Om 11.00 uur start de kerstvakantie.
VERANDEREN VAN STUDIERICHTING NA NIEUWJAAR
In uitzonderlijke omstandigheden kan het aangewezen zijn na het eerste semester van studierichting te veranderen. Als dit advies van de klassenraad komt, zal dit schriftelijk op het semesterrapport vermeld worden. U kunt hierover uiteraard met de vakleraren en de klassenleraar in gesprek gaan op het oudercontact van donderdag 23 december. Ouders die daarover tijdens de kerstvakantie met de directie willen spreken, kunnen via Smartschool een afspraak maken met dhr. Rob De Winter, pedagogisch adjunct-directeur.
Tijdens de kerstvakantie is het VCLB-centrum in de Langestraat nr. 12, bereikbaar op maandag 3 en dinsdag 4 januari, telkens van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak (053 78 85 10).
Tijdens het oudercontact op donderdag 23 december zal mevr. Ingrid Lamin van het VCLB ook online beschikbaar zijn van 17.00 u. tot 21.00 u.
Het college leeft
TIM CAMPS GING OP STAGE NAAR CERN
In september schreven we dat Tim Camps dit schooljaar twee weken zou mogen meelopen in CERN, het Europees laboratorium voor deeltjesfysica gelegen in de buurt van Genève. Tim heeft er intussen twee weken stage in Zwitserland opzitten en schreef voor ons een boeiend verslag. Het verslag is samen met een fotoreportage terug te vinden op onze website.
PODCAST
Op een woensdagnamiddag begin november trok leerkracht godsdienst Erik Buys met Sarah Noheli (6LAWE2), Anne-Sophie Torrekens (6WEWIB1), Gaëlle De Backer (6WEWIB1) en Jef Van Hove (6WEWIA) naar Leuven om er tijdens een podcast in gesprek te gaan met professor emeritus Roger Burggraeve. Aanleiding voor het gesprek was het nieuwe boek van professor Burggraeve, Baarmoederlijkheid van mens en God (Halewijn, 2021), een bijzonder aanbevelenswaardige reflectie vanuit het Bijbelse gedachtegoed, waarbij de parabel van de barmhartige Samaritaan centraal staat.
Dhr. Buys schreef een verslag over dit boeiend gesprek dat na te lezen is op onze website.
Meer nieuws en foto's op onze website!

ANEKDOTES UIT DE ONLINE LES WISKUNDE
Mevrouw Demeester, leerkracht wiskunde, aan het woord:

Juliette en Lenne uit 2SPb waren allebei enkele dagen in quarantaine. In hun enthousiasme stuurden ze mij eerst een berichtje via Teams dat ze klaar waren voor de online les wiskunde, zich daarbij niet realiserend dat dit berichtje in het groot zou verschijnen op het digibord van 2LAb, waar ik toen aan het lesgeven was. Het was natuurlijk lachen geblazen in 2LAb en groetjes werden klasoverschrijdend uitgewisseld :-)

De les daarna stond de camera op en realiseerde ik mij niet dat beide meisjes zichzelf via de camera van mijn laptop konden zien op het digibord! Zo konden ze mekaar 'in de klas' een 'online high-five' geven, terwijl de andere leerlingen supporterden! Sfeer allom natuurlijk. Deze mooie foto is het resultaat! Het gaf ons een warm ''nabij' gevoel in tijden van afstandsonderwijs. 

400 jaar SJC
ONZE COLLEGEBOOT                                                
Tot maart 2020 kon je hier de aanloop volgen naar de plechtige aankomst van de collegeboot op het Werfplein. Het was uiteindelijk niet de enige activiteit in het kader van 400 jaar SJC die moest worden afgelast of uitgesteld.
Wat het 'project collegeboot' betreft, was het een echte stilstand. De eindfase van de restauratie in Rupelmonde kon niet worden voltooid omdat ook in de scheepswerf alle activiteiten werden gestaakt. Het naar Aalst halen van de collegeboot viel opnieuw in het water. 
Intussen werden de werkzaamheden van vzw Tolerant in Rupelmonde al een tijdje hervat. Ook onze eigen vzw DECEM reactiveerde de contacten met alle nodige instanties: scheepvaartpolitie, de erfgoedcel, Erfgoeddag, de filmploeg, onze sponsors en ga zo maar door …
Het was fijn te ervaren dat de samenwerking die twee jaar terug was ontstaan met Fiesta Europa, overeind is gebleven. Er werd contact gehouden en zijzelf waren vragende partij om hun Europese specialiteitenmarkt naar Aalst te brengen op dezelfde dag als de aankomst van de collegeboot.
Alles wordt dus opnieuw in gereedheid gebracht om op feestelijke wijze onze boot naar Aalst te halen. We kozen ervoor om, zoals vorige keer de bedoeling was, Erfgoeddag te gebruiken om ons varend erfgoed in de kijker te plaatsen. Het thema van Erfgoeddag 2022 luidt: Erfgoeddag maakt school! Dichter bij het thema kunnen we deze keer niet staan.

Noteer alvast in jullie agenda: ZONDAG 24 APRIL 2022 OM 15.00 U. - WERFPLEIN AALST

 
NA 70 JAAR OPNIEUW EEN COLLEGEBOOT!
Internaat
Agenda december 2021
Belangrijke data december 2021:
 
 • wo 8/12: start examens 4de, 5de en 6de jaar
 • do 9/12: start examens 3de jaar
 • vr 10/12: start syntheseproeven 1LA, 2GRLA en 2LA
 • ma 13/12: start syntheseproeven 1MTW, 2MTW en 2SP
 • di 21/12:
  • Laatste examen voor alle leerlingen van de humaniora.
  • Na het examen gaan deze internen naar huis.
 • wo 22/12:
  • VRIJE DAG voor alle internen van de humaniora.
  • Leerlingenbespreking voor leraren.
 • do 23/12:
  • Onder voorbehoud: overhandiging van het kerstrapport (geen verplichte aanwezigheid voor internen)
  • Oudercontact (digitaal) in de namiddag (cf. afspraken humaniora)
 • vr 24/12:
  • Onder voorbehoud: klasbezinning, reflectie en bespreking van de examens. Alle internen dienen aanwezig te zijn.
  • Na dit moment start de kerstvakantie.
De activiteitenkalender kunt u hier terugvinden.
Graag jullie aandacht
WIJZIGINGEN ZONDAGAVONDINSTROOM NA HET 1ste TRIMESTER
Internen kunnen vrij kiezen om op zondagavond binnen te komen of op maandagochtend nog een ontbijt te nuttigen op internaat. Als er internen zijn die vanaf januari niet meer op zondagavond naar het internaat wensen te komen, maar wel op maandagmorgen, vragen we dit vooraf te melden (e-mail: internaat@sjcaalst.be). Dit geldt ook voor de internen die vanaf het tweede trimester net wel op zondagavond of maandagochtend voor het ontbijt wensen binnen te komen en dat in het eerste semester niet gedaan hebben.
Op zondagavond wordt er geen avondmaal meer voorzien, noch meegebracht naar het internaat. Het internaat wordt na aankomst niet meer verlaten.
Wij willen ook vragen om een eenmalige aan- of afwezigheid steeds vooraf te melden aan Dhr. Rik Langelet; liefst de week ervoor via e-mail (internaat@telenet.be) of telefonisch (053 60 58 69).
LAATSTE SCHOOLDAGEN IN DECEMBER
 • Dinsdag 21 december 2021 hebben de internen van de humaniora hun laatste examen. Om 12.00 u. sluit het internaat de deuren voor deze internen.
 • Woensdag 22 december 2021 hebben alle leerlingen van de humaniora vrijaf. De leerkrachten houden leerlingenbesprekingen.
 • Donderdag 23 december 2021 (onder voorbehoud) worden de resultaten kenbaar gemaakt en de rapporten meegegeven met de leerlingen. Internen zijn niet verplicht naar school te komen maar mogen wel. Vanaf 11.00 u. kunnen de resultaten ook online geraadpleegd worden.
  Na de middag is er een oudercontact voorzien door de school. Meer informatie aan ouders om in te schrijven wordt bezorgd door de school.
 • Op vrijdagvoormiddag 24 december 2021 (onder voorbehoud) worden alle leerlingen (incl. internen) verwacht op school voor een afsluitmoment en bespreking van behaalde resultaten. Internen die donderdag niet aanwezig waren kunnen hun rapport deze dag meekrijgen naar huis.
 • De internen van de lagere school blijven tijdens de examens van de humaniora tot 18.00 u. in de avondopvang van de school. Deze regeling start op maandag 13 december. Na de examenperiode blijven onze jongste internen op het internaat welkom tot vrijdag 24 december. Het internaat sluit voor onze kleinsten de deuren op vrijdag 24 december om 08.00 u. Zij nemen ’s morgens hun bagage mee naar school en gaan na school onmiddellijk naar huis.
In de kijker
JARIGEN VAN DE MAAND
Volgende internen zijn jarig in de maand december:
 • Phlips Lauren         
 • El Medhoun Isaak
 • Malfait Balthazar   
 • Harte Moira
Wij wensen hen alvast een spetterende verjaardag toe!
DROPPING 3DE GRAAD: 20 OKTOBER 2021
Woensdag 20 oktober werden de internen van de derde graad gedropt in Affligem. Vanaf daar moesten we in groepjes d.m.v. allerlei opdrachten onze weg terugvinden. Onderweg kwamen we een paar obstakels tegen en we liepen soms wel verloren. Op de eerste tussenstop werden we opgewacht met pannenkoeken en warme chocomelk, een lekkere verrassing en de stop daarna kregen we geld om frietjes te halen. De allerlaatste stop was in een gezellig café, waar we allemaal samen iets dronken. Ik heb me heel erg geamuseerd, want het was een echt avontuur en heel goed voor de groepssfeer. Ik kijk al uit naar de volgende dropping!
Margo Helderweirt
GSM-ARME AVOND : 27 oktober 2021
In de eerste graad was de eerste 'gsm-arme' donderdag een waar succes. De laatste avond van de eerste schoolperiode van het nieuwe schooljaar werd zo op een sociale en verbindende manier afgesloten.
QUIZ MEISJES: 17 NOVEMBER 2021
Op woensdagavond was er een megatoffe activiteit met de meisjes van mijn graad. Mevrouw Persoons en ik hadden een activiteit voorbereid rond actie en muziek. Ze bestond uit verschillende rondes waaronder een Disneyronde, die heel actief werd meegespeeld. We speelden nostalgische liedjes waardoor het dak van de P. Taeymanszaal er afvloog en er heel wat grappige momenten ontstonden. Ook werd er goed meegedanst. Nadien deden we buiten enkele oefeningen met eitjes en moesten we ook zo snel mogelijk de speelplaats overlopen met lege bakken. De Hila fury club won deze challenge!
Fran Van Bourgognie
DETECTIVESPEL EERSTE GRAAG (ORGANISATIE MATER INTERNA): 17 NOVEMBER 2021
In het begin kwamen we binnen in de zaal en het was donker. Niemand wist wat er ging gebeuren. De speluitleg was keigrappig, met de politie enzo … Toen we het spel gingen spelen was het meteen duidelijk wie we moesten zoeken en waarom. De opdrachtjes om info te krijgen, waren allemaal heel leuk, met de basketbal en het eten. Ik vond het wel minder leuk toen we moesten ‘spelen’ tegen de andere teams om meer plaatsen en voorwerpen te bemachtigen, want dan werd er soms vals gespeeld.
De flashbacks waren heel grappig om te zien. In het geheel vond ik het spel geweldig!
Emma Haezaert
De Focus nieuwsbrief van onze basis- en lagere scholen kunt u terugvinden op de website van de scholen. Door op de afbeelding van de gewenste campus te klikken, komt u op de juiste pagina terecht.
Basisschool Pontstraat
Basisschool Eikstraat
Lagere school Capucienenlaan
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Contact:
Sint-Jozefscollege Humaniora en Internaat - Ignatiaanse Scholen
Pontstraat 7, 9300 Aalst - België
053 79 04 41
humaniora@sjcaalst.be
internaat@sjcaalst.be

bewerk je voorkeuren hier of schijf je uit uit deze mailinglijst
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Jozefscollege Aalst · Pontstraat 7 · Aalst 9300 · Belgium