Copy

Påminnelse! Viktig information om teknisk förändring i Sambi!

Förändring av Sambis metadata - testperiod fram till 15 december 2019


Sambi meddelar genom tekniskt nyhetsbrev förändringar som rör metadata. Vi vill göra er uppmärksamma på följande:


Kortfattad beskrivning av ändringarna


Följande ändringar kommer att införas för Sambis metadata:
  • Införande av SNI (Server Name Indication)
  • Införande av elementet KeyInfo för metadatats signaturinformation
  • Ny IP-adress
  • cacheDuration och validUntil har mer precisa tidsangivelser
 

Testning


För att säkerställa att era instanser fungerar efter Sambis ändring av metadata uppmanar vi att ni redan nu genomför tester. Testerna ska säkerställa att nya metadatat går att konsumera.

Det nya formatet på metadatat finns publicerat via länken nedan och gäller för både IdP och SP. Tester kan påbörjas nu och får utföras fram till och med den 15 december 2019. Meddela eventuella avvikelser via info@sambi.se. Inkommer inga rapporter förutsätter Sambi att testerna gått bra.

https://fed-sambi-fedreg-prod.iis-app.39cops.net/prod/md/metadata.xml
 
Ändringarna kommer att införas i Sambis samtliga miljöer:
  • Trial
  • Acceptans
  • Produktion
Ändringarna kan ha påverkan på instanser* vid inläsning av metadata och bör därför testas. Uppladdning av metadata påverkas inte av ändringen.
*med ”instans” avses här IdP eller SP.
 

Övergång till det nya formatet

Sambi kommer 4 februari 2020 att peka om DNS mot en ny IP-adress som vi meddelar i god tid innan. Nuvarande IP-adress kommer att vara i drift till fram till den 17 mars 2020.

Läs mer på Sambis webbplats

Följ oss på Twitter
www.sambi.se
Dela gärna dina reflektioner, funderingar och insikter till @sambi på twitter!

Kontakta oss på:
info@sambi.se

Du har fått detta mail eftersom du prenumererar på Sambis nyhetsbrev. Vill du inte ha fler utskick, följ länken och avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) är en federativ infrastrukturlösning för hela hälso-, vård- och omsorgssektorn. Sambi är ett samarbete mellan eHälsomyndigheten och Inera, med stöd av IIS.

Läs här hur Sambi behandlar dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.