Copy

Uitnodiging Workshop Waardegedreven Leiderschap

Waarden en Werkelijkheid

 
Vrijdag 7 december
Van 9.30 tot 17.00, inclusief netwerkborrel na afloop
 
Gastspreker Mr. Victor Broers LLM
Oprichter van de Rose Society

Kasteel Huize Harmelen
Kasteellaan 1 te Harmelen
Werken met waarden

'Als je vastigheid wil in het ondermaanse, dan moet je onveranderlijke waarden doordenken en daar normen, plichten, gewoonten en deugden aan verbinden. Door met doorzettingsvermogen te volharden in de gewoontes (de ethos) verwerkelijk je onveranderlijke ideeën'  - René Gude

In deze derde module van de reeks bijeenkomsten over waardegedreven leiderschap onderzoeken we de veelkleurige werkelijkheid vanuit het perspectief van waarden. "Truth is in the eye of the behoeder", schreef Ruth Hubbard, hoogleraar biologie aan Harvard University eens. In deze tijd waarin feiten er steeds minder toe lijken te doen, maar meningen des te meer, is het van belang om te leren kijken vanuit verschillende waardeperspectieven naar de werkelijkheid. Hoe je kijkt bepaalt immers in belangrijke mate wat je ziet. Om vanuit dat begrip goed te kunnen spreken over meningen.

In de middag ontvangen we Victor Broers als onze speciale gast. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest bij het ministerie van financiën constateerde hij dat zijn professionele pad en zijn passie hem naar Europa leidde. Hij interviewde voor zijn boek 'Waarheid, waarden en welvaart' een indrukwekkende reeks filosofen, economen en ondernemers, waaronder Thomas Piketty, Jeremy Rifkin en Tomas Sedlacek op zoek naar een nieuw leidend verhaal dat ons in staat stelt om heel anders te denken over productie, over de markt en over welvaart.

Met Victor spreken we verdiepend door over 'de waarde van waarden' en verbinden dat aan de praktijk van de deelnemers aan deze module.

Organisatie

Reageer snel: er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, omdat we de kwaliteit van de persoonlijke interactie belangrijk vinden en voldoende aandacht willen besteden aan de persoonlijke ervaringen en cases van de deelnemers.

U kunt de modules van de leergang los bezoeken, al naar gelang uw interesse en uw mogelijkheden om tijd te investeren. De kosten voor het volgen van een losse module bedraagt €495,= (excl. BTW), inclusief kasteellunch en borrel met hapjes in de nazit.

Wij ontvangen u graag in 'ons' mooie kasteeltje!
 
Interesse? 
Mail of bel ons!

info@waardegedrevenleiderschap.nl

Marianne: 06 - 53783868
Johan:      06 - 81671339
Geachte relatie,

Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we nu gebruik van een mailingdienst. Hiermee wordt het makkelijker om te voldoen aan de AVG wet en voor u makkelijker om uw eigen gegevens te beheren.
Weet u iemand die deze nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kan diegene zichzelf aanmelden via onze website.
Copyright © 2018 Waardegedrevenleiderschap, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp