Copy
Bekijk deze mail in uw browser
Geachte relatie,

Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we nu gebruik van een mailingdienst. Hiermee wordt het makkelijker om te voldoen aan de AVG wet en voor u makkelijker om uw eigen gegevens te beheren.
Weet u iemand die deze nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kan diegene zichzelf aanmelden via onze website.

Impressie module I, 14 september 2018 met ds. Ruben van Zwieten
en uitnodiging voor module II, vrijdag 2 november a.s.

Kiezen tussen hebben en zijn, kiezen tussen goed en kwaad. Misschien ook wel kiezen tussen goed en goed en kwaad en kwaad: wie zal het zeggen? Wat betekent het ‘kennis te hebben van – de boom van – goed en kwaad’? hebben we een vrije wil en in hoeverre zijn we ons bewust van deze tegenpolen in ons dagelijks leven? Wat betekent dat voor ons leiderschap?

Met de verkenning van het thema ‘Goed en Kwaad’, startte de eerste dag van het nieuwe programma ‘Waardegedreven leiderschap, dansen met licht en duisternis’.

 
Hebben we een eigen wil? Kijkend naar Brunhilde Promsel, een mooie vrouw van 104 (!), die terugblikt op haar leven en de tijd dat ze als secretaresse werkte voor Goebbels, vroegen we ons allemaal af wanneer iemand een lafaard is of niet. ‘We leefden toen al in één groot concentratiekamp, al realiseerden we ons dat niet’. In welke tijd leven we nu en welke keuzes maak jij elke dag? Bestaat het ‘kwaad’ als zodanig? Is dat buiten ons, of in ons, herkennen we het nog, weten we er mee om te gaan?

'In de duisternis kan je het licht zien’, zei een van de deelnemers. Juist wanneer je het verdriet of het kwaad onder ogen kan zien, durft te ervaren, ervaar je ook schoonheid, liefde, het licht. Hoe ziet dat in jouw leven eruit? En in je werk?

Ds. Ruben van Zwieten sprak inspirerend over dit thema aan de hand van verhalen uit de Bijbel, zoals het gevecht tussen Kain en Abel, dat zowel een gevecht als een omhelzing lijkt op dit schilderij van Zadkine.
 
De sterke mens en de zwakke mens horen bij elkaar. Zoeken elkaar op. ‘Jij die mij ik maakt’, tekst van Huub Oosterhuis, verwoord dat treffend. Welke verantwoordelijkheid neem jij en waar blijkt dat uit?

Ruben weet gepassioneerd te vertellen over zijn eigen ervaringen als ondernemer en predikant, en hij leert ons het belang van taal in te zien. De taal verbeeld ‘het verhaal waarin ik woon’. De taal die je gebruikt is de werkelijkheid die je schept.

We gaan in gesprek aan de hand van de tekst van ‘Ode an die Freude’, op muziek van Ludwig van Beethoven. Deze tekst gaat over moeite doen voor broederschap, het vermogen te ‘toveren’, verhalen te vertellen, je eigen pad lopen. Zonder moeite en strijd, geen vreugde.

Hij rond af met het gedicht:


HEBBEN EN ZIJN

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werkelijkheid, de andere schijn.

Hebben is niets. Is oorlog.
Is niet leven. Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam.Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.


Ed Hoornik (1910-1970)
 

Volgende bijeenkomst: Vrijdag 2 november a.s. in kasteel huize Harmelen!
‘Het denken van de mens’ met dr. Paul Meijs

Hippocrates: het dient algemeen bekend te zijn dat de bron van zowel ons plezier, onze vreugde, gelach en vermaak, als van onze smart, pijn, angst en tranen, geen ander is dan de hersenen. Het is in het bijzonder dit orgaan dat ons in staat stelt te denken, te zien en te horen en het lelijke van het schone, het kwade van het goede, het aangename van het onaangename te onderscheiden.

Als het gaat om betekenisgeving en innerlijke integriteit is het van belang om te begrijpen wat ons als mensen drijft. Ons (on)bewustzijn is geladen met waarden uit de cultuur waarin we opgroeien, onze hersenen kennen een evolutionaire ontwikkeling en uit de filosofie weten we dat verlangen en begeerte, net als angst, impulsen geven aan ons gedrag.

Paul Meijs gaat met ons een verdiepend gesprek aan over deugden, met name de deugdethiek van Aristoteles. Praktische wijsheid. Naast een vaste groep deelnemers aan het hele programma, nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan deze, ongetwijfeld weer fascinerende bijeenkomst met dr. Paul Meijs!

Interesse? Mail of bel ons!Johan Bouwmeester en Marianne Luyer
Copyright © 2018 Waardegedrevenleiderschap, All rights reserved.


Wilt u de manier waarop u deze mailing ontvangt wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of almelden voor deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp