Copy

Leiderschap in deze tijd: leren van May

Nu moesten de Britse burgers toch naar de stembus om te stemmen voor hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement, waar zij juist uit willen vertrekken.  Wat dolend leiderschap betekent voor hun land en voor Europa, laat premier May zien.

Het is overduidelijk dat ze niet werkte vanuit een eigen koers maar-  zoals ze zelf stelt  - ‘verantwoordelijkheid droeg voor uitvoering van het referendum’. Haar leiderschap kenmerkte zich vooral door dit feit: ze zag zichzelf als iemand die een opdracht moest uitvoeren. Dat is een eendimensionale managementbenadering:  je werk goed willen doen, maar je niet afvragen of je daarmee ‘het goede’ dient. Ze was niet in staat om visie en perspectief te tonen; mede omdat onduidelijk bleef wat haar eigen opvatting over deze kwestie is. Ze is vrij snel aan de slag gegaan, zonder te investeren in het organiseren van het gemeenschappelijk zoekproces hoe om te gaan met deze uitslag. Haar aanpak kreeg een technisch/procedureel karakter. Juist een context die ingewikkeld is, waar veel polarisatie is, vraagt om verbindend leiderschap op inhoud en visie. 

Nu ervaren de burgers de gevolgen van dit visieloze leiderschap. Ze zijn in een onmogelijke positie gebracht. Zowel de Brexiteers als degenen die geen Brexit willen zijn de weg kwijt. 

Dit ongemak voedt de tegenstemmers en leidt tot een situatie waardoor de parlementariërs in de Europese Unie vanuit de UK vooral een tegenbeweging zullen vormen. Op die manier ondermijnt May uiteindelijk de Europese Unie. Het wordt tijd dat aan dit proces een einde komt. 

Waarom laten we dit visieloze geploeter zo lang doorgaan? De Europese Unie werkt vanuit een waardesysteem waarin zorgvuldigheid en rechtmatigheid belangrijke democratische kernwaarden zijn, maar zo hebben we inmiddels bijgedragen aan een besluitvormingsproces waarbij de einddatum steeds weer uitgesteld kon worden. 

Als we willen leren van May, dan is het wel dat het antwoord op de vragen van deze tijd niet op te lossen zijn door een leiderschap dat zelf heel dominant stuurt naar een bepaalde uitkomst; maar dat juist het koerszoekend leiderschap 1) de ruimte moet krijgen. 

Ik sluit in mijn betoog aan op de oproep van Tjeenk Willink 2) om alert te zijn op een nieuw gevaar voor de democratie: verwaarlozing! Dit vraagt om maatschappelijke participatie van ons allen en leiderschap dat duidelijkheid brengt in de waarden waar zij voor staat en perspectief kan schetsen van de toekomst die zich aandient. 3)

In ons professionele en persoonlijk leven is dat niet anders. Ook hierin doen zich dagelijks dilemma’s en paradoxen voor die om intrinsieke keuzes vragen. ‘Leven met licht en duisternis’ 4) wil niet zeggen dat je blijft schipperen tussen belangen en verlangen, maar juist dat je keuzes maakt die recht doen aan een ieder. Door die keuzes ontstaat er weer ruimte voor het licht. Herkent u deze uitdaging? 

Marianne Luyer

1) Koerszoekend leiderschap, oude bronnen, nieuwe perspectieven, Prof.dr.Cees Zwart 2008
2) Groter denken, kleiner doen, minister van Staat Mr. H.D Tjeenk Willink, 2018
3) Theorie U, Leiding vanuit de toekomst die zich aandient, C. Otto Scharmer, 2010
4) Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis, Bouwmeester en Luyer, 2017
 
 
Read More
Copyright © 2019 Waardegedrevenleiderschap, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp