Copy
Bekijk deze mail in uw browser
Leo Gestel - Herfst (fragment)

De wereld heeft liefde nodig

Dat was de kernboodschap van Victor Broers tijdens onze laatste sessie over waardegedreven leiderschap in Harmelen begin december. We spraken met de deelnemers over wat waarden zijn, hoe je ermee kunt werken in organisaties en hoe waardegedreven leiderschap vorm en inhoud gegeven kan worden. Waar gaat het om als het om waarden gaat?

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest bij het ministerie van financiën besloot Victor Broers dat zijn professionele pad en zijn passie hem naar Europa leidde. Hij interviewde voor zijn boek ‘Waarheid, waarden en welvaart’ een indrukwekkende reeks filosofen, economen en ondernemers, waaronder Thomas Piketty, Jeremy Rifkin en Tomas Sedlacek op zoek naar een nieuw leidend verhaal dat ons in staat stelt om heel anders te denken over productie, over de markt en over welvaart. 
 
Niet voor niets begint de titel van zijn boek met het begrip ‘waarheid’. Niet in de zin dat er een waarheid is, maar wel dat de manier waarop we waarde toekennen aan ons leven, de economie, de politiek, etc. onze  ‘waarheid’ vormen. Weten we wel vanuit welke ‘waarheid’ we leven? Zijn we ons dat bewust? 
 
Geheel in lijn met ons boek toonde hij aan de hand van een kort filmfragment precies aan wat we te doen hebben: laten we alle technologische ontwikkelingen op ons af komen, of is er nog ruimte voor de mens? Wat is onze visie op de mens eigenlijk? Wat is een mens? 
 
We leven in een Internarratum, we verlangen naar een nieuw verhaal.
 
In deze tijd is het oude verhaal van ons, van West-Europa, aan het afbrokkelen en zijn we op zoek naar een nieuw verhaal. We leven in het ‘Internarratum’ betoogde hij. En dat betekent dat we allemaal kunnen bijdragen aan dat nieuwe verhaal. Een ieder is in staat om een ‘wij’ te creëren met nieuwe verhalen. Al die verhalen gaan samen een nieuw, groot, verhaal vormen. Om dat te kunnen zullen de leiders van nu gericht moeten zijn om het vermogen te verbinden, het verhaal te zien. Vandaar het belang van de liefde, de compassie en empathie, om te kunnen kijken naar de ander. En dat in een wereld die gekenmerkt wordt door polarisatie, macht en geweld, zowaar geen sinecure. 
 
Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen begrijpen dat we in een tijdsgewricht leven van verandering en dat iedereen telt. Welke rol speel jij in dit ‘theater’? Wat is jouw leiderschapstalent en -opgave? Welke bijdrage lever jij aan het laten ontstaan van het nieuwe verhaal?
 
We hebben elkaar daarin ook nodig, om telkens opnieuw geïnspireerd te worden, om nieuwe ideeën op te doen, en te volharden. Wij proberen daar met onze boeken en programma’s een platform voor te bieden en een steentje aan bij te dragen. 
 
We bedanken alle relaties waar we dit jaar mee gewerkt hebben voor de mooie, betekenisvolle momenten die we met elkaar hebben gecreëerd. 
 
Graag besluiten we deze nieuwsbrief met een prachtig gedicht van Herman de Coninck bij wijze van kerstgroet aan u allen. 
 
 
Winter
 
Winter. je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.
En toch is ook de nacht niet
Uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt
Is het nooit volledig duister, nee,
Er is de klaarte van een soort geloof
Dat het nooit helemaal donker wordt.
Zo lang er sneeuw is, is er hoop.


Herman De Coninck

Wij wensen jullie allen mooie feestdagen en een gelukkig en hoopvol nieuw jaar!

Graag tot ziens in 2019!
 
 
Johan & Marianne
 
 

Interesse? Mail of bel ons!Johan Bouwmeester en Marianne Luyer
Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van Mailchimp. Hiermee kunnen we beter voldoen aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is het voor u makkelijker uw eigen gegevens te beheren. Kent u iemand die ook geïnteresseerd kan zijn in deze nieuwsbrief? Aanmelden kan via dit linkje naar onze website.
Copyright © 2018 Waardegedrevenleiderschap, All rights reserved.


Wilt u de manier waarop u deze mailing ontvangt wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of almelden voor deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp