Copy
Bekijk deze mail in uw browser
Geachte <<Voornaam>> <<Achternaam>>,
Songs of Innocence and of Experience - William Blake

Waardegedreven Leiderschap, dansen met Licht en Duisternis, leergang VI
Module 2

Het denken en handelen van de mens: eenheid of conflict

Vrijdagmiddag 2 november 2018

van 9.30 tot 17.00 uur, inclusief netwerkborrel

Gastspreker dr. P.H.A Meijs, politiek filosoof, Universiteit Tilburg

Kasteel Huize Harmelen
Kasteellaan 1
Harmelen

De naturen van de mens

‘In dit verband dient men in de gaten te houden dat er twee manieren van strijden bestaan: de ene door middel van wetten, de andere door middel van geweld. De eerste manier is eigen aan de mens, de tweede aan het dier. Maar omdat het eerst vaak niet toereikend is, moet men soms ook tot de tweede zijn toevlucht nemen. Een heerser moet dan ook de kunst verstaan om zowel in de huid van het dier als in die van de mens te kruipen.’ – Machiavelli

In deze tweede module van de reeks bijeenkomsten over waardegedreven leiderschap zoeken we de spanning op tussen denken en doen & tussen droom en daad. In hoeverre zijn we speelbal van onze emoties en verlangens en hoe staat het met onze vrije wil? Er huizen verschillende naturen in de mens, waaruit strijd en spanning naar voren kunnen komen, maar ons brein zit ook dusdanig in elkaar dat we continu moeite moeten doen om in balans te blijven. Daarbij streven we niet alleen naar zelfverwezenlijking, maar we willen ons ook verbonden voelen met de ander en het grotere geheel.

“I am the master of my faith, I am the captain of my soul”, dichtte William Ernest Henley in de slotstrofe van zijn gedicht Invictus, bekend geworden door de gelijknamige film over Nelson Mandela. Voor hem was dit gedicht een anker tijdens zijn gevangenschap. Hoe ontwikkel je dit vermogen waarover Henley dicht?

In het middaggedeelte ontvangen we Paul Meijs. Met hem zetten we onze ontdekkingstocht voort. Paul Meijs is gespecialiseerd in de werken van Machiavelli en andere grote denkers over politiek, macht en moraal. Hij zal in deze module de uitgangspunten van waardegedreven leiderschap vanuit Machiavelliaans gezichtspunt op prikkelende wijze ter discussie stellen.

Recente affaires rondom bestuurders van (semi)publieke en private instellingen, roept de vraag op hoe macht en moraliteit zich tot elkaar verhouden. Publiek leiderschap gaat namelijk altijd gepaard met macht en het vermogen om met macht om te gaan. Maar spreken over macht, over de deugd en ondeugd van macht en over wat macht met ons doet, vinden we vaak moeilijk of ongepast. Hoe ontwikkelen we macht over onszelf? Wat kunnen we leren van denkers als Machiavelli, Rousseau en Hobbes?

Een gedachtewisseling met Paul Meijs staat garant voor intellectueel vuurwerk, hij daagt uit en inspireert, spiegelt en confronteert.
 

Organisatie:

Reageer direct: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, omdat we de kwaliteit van de persoonlijke interactie belangrijk vinden en voldoende aandacht willen besteden aan de persoonlijke ervaringen en cases van de deelnemers.

U kunt de modules van de Leergang los bezoeken, al naar gelang uw interesse en uw mogelijkheden om tijd te investeren. De kosten voor het volgen van een losse module bedraagt € 495,= (ex. BTW), inclusief kasteellunch en borrel en hapjes in de nazit.

Wij ontvangen u graag in “ons” mooie kasteeltje!
Interesse? Mail of bel ons!Johan Bouwmeester en Marianne Luyer
 

Enkele reacties op kennismakingsmodule “macht en moraal”

Leuk om op deze manier anders na te denken over de verschillende drijfveren van mensen en je eigen dagelijkse functioneren.
Loek Winter (MC Groep, Zorgondernemer)

Het is goed dat er tijdens zo’n bijeenkomst weer wat wordt aangescherpt. Het maakt niet uit of je het eens bent of niet, maar de reflectie kan helpen om je aan te scherpen.
Marjolijn Keesmaat (interimbestuurder zorg)

Deze Paul Meijs praat niet alleen over macht, maar hij doet het ook echt. Ik werd echt geraakt en raakte zelfs opgefokt. Dit maakte het voor mij tot een wezenlijk gesprek!
Paul Roks (consultant)

Paul Meijs heeft vanmiddag duidelijk neergezet hoe gecompliceerd het machtsspel is. Dat redt je niet alleen met moraliteit, je hebt echt een moreel kompas nodig.
Elly Teunissen (interimmanager)

Dit wil je eigenlijk niet horen over jezelf en eigenlijk is het wel zo. Onze neiging is om op de inhoud in te gaan als afweer.
Pilar Torres (manager Algemene Bestuursdienst gemeente Amsterdam)

Dit is in ieder geval iets om over na te denken. De tegenstellingen werkten verwarrend, maar voelden wel als waarheid. Het heeft mij in ieder geval geïnspireerd.
Arjan Deutekom (bestuurder woningbouwcorporatie De Goede Stede, Almere)
 
Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van een mailingdienst. Hiermee wordt het makkelijker om te voldoen aan de AVG wet en voor u makkelijker om uw eigen gegevens te beheren.
Kent u iemand die wellicht ook in deze nieuwsbrief geïnteresseerd is? Aanmelden op de nieuwsbrief kan via onze website of u kunt deze nieuwsbrief doorsturen.
Copyright © 2018 Waardegedrevenleiderschap, All rights reserved.


Wilt u de manier waarop u deze mailing ontvangt wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of almelden voor deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp