Nieuws over het WIN-project binnen én buiten Fontys
Online versie ? Lees hem hier

Vanuit jouw eerder getoonde interesse in het WIN-project ontvang je een aantal keer per jaar van ons een verzameling interessante nieuwsberichten en leuke links rondom het WIN - project binnen én buiten Fontys. Mail ons gerust op winproject@fontys.nl als je tips of vragen hebt. 

Ontwikkelinstrument Lerend en Onderzoekend Samenwerken (O-LOS): klaar voor gebruik

We hebben de afgelopen periode gewerkt aan het meetbaar maken van het model Lerend en Onderzoekend Samenwerken. Dit deden we door middel van een Delphi onderzoek waarbij diverse stakeholders betrokken waren. Het resulteerde in het instrumentarium 'Ontwikkelinstrument Lerend en Onderzoekend Samenwerken' (O-LOS). Dit is een vragenlijst met 53 items waarmee de kwaliteit van de samenwerking vanuit multistakeholders perspectief beoordeeld kan worden en een handleiding op basis waarvan de uitkomsten van de vragenlijst in de praktijk benut kunnen worden. Na een pilot waarbij zes PW vanuit het domein Mens & Maatschappij (MM) waren betrokken is het instrument verder aangescherpt en gedigitaliseerd. Het instrument is enthousiast ontvangen door stakeholders, getuige ook onderstaand citaat dat gedeeld werd na inzet van het instrument.

‘Een nieuwe groep mensen is opgestaan die leren belangrijk vindt en eigenaarschap neemt om dit op te pakken. Er is beweging in de samenwerking, onderzoeken en leren ontstaan’.

lees hier meer
 

Tools

Binnen het WIN project zijn we bezig met de ontwikkeling van instrumenten die Professionele werkplaatsen (PW) kunnen inzetten om het Lerend en Onderzoekend Samenwerken te evalueren en te verbeteren. We hebben via ons netwerk al een groot aantal instrumenten mogen ontvangen waarvoor dank. De komende maanden gaan we vijf instrumenten doorontwikkelen en deze zullen t.z.t. onder andere gedeeld worden via de website van het lectoraat PW en op het Digitaal Trefpunt van Hybride Leeromgevingen (HLO).
Om deze instrumenten straks goed vindbaar te maken voor iedereen hebben we, in samenwerking met HLO, een format ontwikkeld. Dit format bevat een aantal vaste kenmerken (bijvoorbeeld: naam, beschrijving en doel van de tool) waar je straks als gebruiker op kunt zoeken. Heb je zelf een instrument dat je inzet in je PW en wil je deze delen met andere collega’s? Neem dan contact op met het WIN project via winproject@fontys.nl

Congres Professionele Werkplaatsen

Op 11 november 2021 organiseren we vanuit het domein Mens & Maatschappij en het WIN project, in samenwerking met werkveldpartners, het congres ‘Professionele werkplaatsen: samen leren en onderzoeken in de beroepspraktijk’. Het markeert de afsluiting van het vierjarige WIN project. Ook zal lector Dr. Miranda Snoeren haar lectorale rede uitspreken en officieel geïnstalleerd worden als lector PW.
We zijn op dit moment druk bezig met het samenstellen van een programma waarin verbinding en kennisdeling met zowel onderwijs, onderzoek als beroepspraktijk centraal staat.
Wil je zelf een bijdrage leveren als het gaat om professionele werkplaatsen, hybride leeromgevingen of samen leren, werken en innoveren met de beroepspraktijk, stuur dan een mail naar winproject@fontys.nl

Kennisdeling en verspreiding

Voortdurend delen we onze opgedane kennis en ontwikkelingen, bijvoorbeeld via artikelen en presentaties. Afgelopen maanden schreven we een artikel voor het blad SoziO, waarin we het ontwikkelde model ‘lerend en onderzoekend samenwerken’ toelichten aan de hand van het Centrum van Pedagogische Innovatie bij Surplus. Het artikel is hier op te vragen.
Daarnaast verzorgden we een workshop op het digitale HGZO congres (hoger gezondheidszorg onderwijs), waar we ingingen op de rol van ‘de bruggenbouwer’; een betrokkene bij een professionele werkplaats die specifiek de taak heeft mensen en organisaties te verbinden. We zoomden in op mechanismen om sociaal-culturele grenzen tussen mensen en organisaties te overstijgen. Ook is de website van het recent gestarte lectoraat ‘Professionele Werkplaatsen | Samenwerken met impact’ in de lucht. Hierop vind je de informatie over het WIN-project en andere projecten over professionele werkplaatsen.

Waar kun je meer over ons onderzoek zien en horen?


Tijdens de Fontys week Future of Learning (van 14 tot en met 18 juni 2021) wordt aandacht besteed aan de opbrengsten van het WIN-project. Op 15 juni presenteren Petra Swennenhuis en Kevin Theunissen, samen met een deelnemer van de pilot, hun bevindingen en nemen ze de aanwezigen mee in de wijze waarop O-LOS ingezet kan worden in een PW. Voor meer info en aanmelden, klik hier.

Tijdens de ORD van 7 t/m 9 juli 2021 delen Danielle Quadakkers en Jeroen Bovens onder de titel ‘Professionele Werkplaatsen: onderzoek naar lerend en onderzoekend samenwerken in de beroepspraktijk’, via een paperpresentatie hun bevindingen uit de diverse fases van het WIN project, de ontwikkeling van O-LOS, de resultaten uit de pilotfase en het vervolg van het project.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
https://www.youtube.com/user/FontysHogescholen
Instagram
Website
Wil je in de toekomst geen berichten meer van ons ontvangen, ga dan naar afmelden. 
Let op: je meldt je af voor alle mailings van Fontys.
Fontys Hogescholen - Postbus 347 - 5600 AH Eindhoven - Rachelsmolen 1 - 5612 MA Eindhoven