Vanuit jouw eerder getoonde interesse in het WIN-project ontvang je een aantal keer per jaar van ons een verzameling interessante nieuwsberichten en leuke links rondom het WIN - project binnen én buiten Fontys. Mail ons gerust op winproject@fontys.nl als je tips of vragen hebt. 
 

Congres en lectorale rede


Op 11 november 2021 spreekt lector Miranda Snoeren haar lectorale rede uit met de titel: Professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen: de complexiteit van meervoudige samenwerkingen.
Voorafgaand aan de rede vindt het congres 'Professionele Werkplaatsen: samen leren en onderzoeken in de beroepspraktijk' plaats. Het is bedoeld voor professionals uit het werkveld, docenten, studenten, managers, bruggenbouwers, onderzoekers en andere geïnteresseerden in het leren en werken op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk.
Het congres markeert tevens het einde van het WIN project dat een vervolg gaat krijgen in het lectoraat PW.


Klik hier voor de uitnodiging.

Animatie model
 

In het WIN project hebben we onderzoek gedaan naar de succesvolle elementen van samenwerken in een Professionele Werkplaats. De zes elementen vormen samen het model Lerend en Onderzoekend Samenwerken in een PW.  Het model presenteren we in deze korte animatie.
 
Op dit moment werken we hard aan de afzonderlijke animaties voor de zes elementen van het model, deze zullen in november beschikbaar worden gesteld via de website van het lectoraat PW.

 


Project Bruggenbouwers: Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld

 
In een samenwerking tussen het programma Hybride Leeromgevingen, het programma Docentprofessionalisering en het lectoraat Professionele Werkplaatsen wordt onderzoek uitgevoerd naar de rol van ‘bruggenbouwer’; docenten en professionals die grensoverstijgend samenwerken en het leren en samenwerken bevorderen binnen een hybride leeromgeving, een professionele werkplaats, een living lab of andere vergelijkbare vormen.
Via een uitgezette vragenlijst hebben we bij bijna 100 bruggenbouwers recent opgehaald welke vaardigheden een bruggenbouwer nodig heeft in deze sleutelpositie. Tevens hebben we opgehaald waar mogelijke ondersteuning gewenst is om deze rol nog beter in te kunnen vullen. Om die reden start in oktober een professionaliseringstraject voor collega’s uit onderwijs en werkveld. In dit traject krijg je inzicht in de zeven vaardigheden die bij de rol van bruggenbouwer horen en werken we aan diverse vaardigheden.

Wil je meer weten hierover en/of heb je interesse in een dergelijk programma?
Klik hier om het eerder geplaatste nieuwsbericht terug te lezen, neem deel aan onze workshop tijdens het congres van 11 november waar we meer van ons recent onderzoek laten zien of benader ons via docentprofessionalisering@fontys.nl.
Foto Laura Jacobs Fotografie
Lectoraat Professionele Werkplaatsen

De start van het lectoraat Professionele Werkplaatsen is een feit! Nadat iedereen terug was van vakantie is het team voor het eerst volledig bij elkaar gekomen. We weten nu van elkaar hoe we vakantie vieren, waar we energie uit halen en hebben al volop gebrainstormd over de invulling van projecten. Kortom, een prettige eerste kennismaking met een open sfeer en volop goede ideeën. Dat belooft wat!
De komende periode zetten we samen onze schouders onder de reeds lopende projecten en gaan we zorgen dat er meer moois onze kant op komt. Met een divers team van onderzoekers uit de betrokken Fontys instituten, collega’s uit de praktijk en burgers gaan wij onze krachten bundelen om meer kennis te vergaren over samen werken, leren, onderzoeken en innoveren over de traditionele grenzen van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk heen.
 
We nodigen professionals uit het werkveld en burgers van harte uit met ons mee te doen. Interesse? Stuur een mail naar
lectoraatpw@fontys.nl
Wil je op de hoogte blijven? Raadpleeg onze website.

 


Implementatie Ontwikkelinstrument Lerend en Onderzoekend Samenwerken (O-LOS)


Na een pilotfase in het voorjaar van 2021 zijn we voor de zomervakantie gestart met de werving voor de implementatie van O-LOS in het domein Mens & Maatschappij. Met de implementatie kunnen betrokkenen binnen PW vanuit multistakeholdersperspectief hun samenwerking evalueren en (door)ontwikkelen. Vanuit ongeveer 25 professionele werkplaatsen (PW) hebben zich aandachtsfunctionarissen (AF) met een maatje aangemeld. Een AF coördineert de uitrol van het instrument vanuit het systeem en zijn maatje ondersteunt de communicatie met het team van de PW, de voorbereiding van een dialoog over de resultaten van de vragenlijsten en de formulering van ontwikkelpunten voor de samenwerking.


 
Op 21 en 28 september sloten de AF en hun maatjes aan bij één van de kick-off bijeenkomsten. Hier bespraken we zowel de achtergronden als de inhoud van O-LOS. Tijdens de kennismaking van de handleiding ontstond een duidelijk beeld van de wijze en mogelijkheden van de uitrol van het instrument.De AF en hun maatjes gaan de komende weken onder andere aan de slag met het uitzetten van de vragenlijsten binnen de Zorg Innovatie Centra van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, de Partnerships van Fontys Sportkunde en de Centra voor Pedagogische Innovatie van Fontys Hogeschool Pedagogiek. De leden van het WIN-team gaan actief monitoren of er verdere ondersteuning nodig is waarbij ervaringen tussen AF en hun maatjes gedeeld worden tijdens een tweetal intervisiebijeenkomsten in oktober en november.

Meer informatie over O-LOS, zie
deze link.

Mocht je interesse hebben in implementatie van O-LOS in jouw PW, stuur dan een mail naar lectoraatPW@fontys.nl.
Update instrumenten
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van de ontwikkeling van instrumenten die Professionele Werkplaatsen (PW) kunnen inzetten om het Lerend en Onderzoekend Samenweken te evalueren en te verbeteren. Op dit moment zijn we bezig om een aantal geselecteerde instrumenten uit te werken en te beschrijven, zodat voor een gebruiker meteen duidelijk is waarvoor en op welk moment een instrument ingezet kan worden. De beschikbare instrumenten zullen over een aantal weken gepubliceerd worden op de website van het lectoraat PW.
Wist je dat?
  • ons artikel over de ontwikkeling van ons theoretische model Lerend en Onderzoekend Samenwerken net voor de zomervakantie gepubliceerd is in Pedagogische Studiën. Open acces dus voor iedereen toegankelijk, zie deze link.
     
  • ons artikel over de pilot studie naar de praktische bruikbaarheid van O-LOS is geaccepteerd voor publicatie in het tijdschrift Onderzoek van Onderwijs en zal over een aantal weken gepubliceerd worden. Heb je interesse in dit artikel, stuur dan een mail naar lectoraatpw@fontys.nl
  • dit de een na laatste editie van de WIN-nieuwsbrief is. Na het congres volgt nog een laatste update en daarna wordt deze nieuwsbrief voortgezet als lectoraatsnieuwsbrief.
Facebook
Twitter
https://www.youtube.com/user/FontysHogescholen
Instagram
Website
Wil je in de toekomst geen berichten meer van ons ontvangen, ga dan naar afmelden. 
Let op: je meldt je af voor alle mailings van Fontys.
Fontys Hogescholen - Postbus 347 - 5600 AH Eindhoven - Rachelsmolen 1 - 5612 MA Eindhoven