Copy
View this email in your browser

NUTRIMAN newsletter

2021. 04. 27.

www.nutriman.net

Website
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
YouTube

Zamieszczono animację NUTRIMAN

Internetowa platforma dla rolników NUTRIMAN podsumowuje, udostępnia i prezentuje technologie oraz bioprodukty N / P o wysokim stopniu rozwoju, które koncentrują się na najpilniejszych potrzebach rolników, ale nie są wystarczająco dobrze znane lub używane przez praktyków. NUTRIMAN web Farmer Platform to stale rozwijana baza danych, która będzie ewolucyjnie utrzymywana przez długi okres, do 2031 roku.
 
Czy jesteś rolnikiem, który chce dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób biologiczne nawozy zwierające azot i fosfor uzyskane na drodze recyklingu mogą pomóc Twojemu gospodarstwu? Projekt NUTRIMAN opracował platformę dla rolników, która dostarcza wiele praktycznych informacji na temat dostępnych na rynku technologii odzyskiwania składników odżywczych i bioproduktów nawozowych.
 
Krótka animacja NUTRIMAN została opracowana w celu przedstawienia platformy rolniczej NUTRIMAN:
https://youtu.be/ONwu5l5kyIkI
Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania biofosfatu jako nawozu

Bio-fosforan (Bio-Phosphate) to mineralny apatytowy bio-nawóz wapniowo-fosforanowy, otrzymywany w procesie redukcji termicznej o temperaturze rdzenia powyżej 750 °C do 850 °C, wytwarzany ze zmielonych kości zwierzęcych klasy spożywczej.
Bio-Fosforan charakteryzuje makroporowatość i zawartość ok. 92% minerałów i 8% węgla przy zawartości 30% do 36% P2O o wysoko skoncentrowanej gęstości składników odżywczych w formie o kontrolowanym uwalnianiu. Typowa dawka aplikacyjna: 200 kg/ha - 1500 kg/ha.
Korzyści: ekonomicznie wysoka gęstość składników odżywczych przy małej dawce aplikacyjnej, makroporowatość, która wspomaga mikrobiologiczne życie w glebie, bio-nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych, pełne bezpieczeństwo materiałowe i wysoka efektywność wykorzystania składników odżywczych przy niskich kosztach.

Przykłady produktów zawierających biowęgiel, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN:

ID192: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192


Prosimy o wypełnienie mini-ankiety dotyczącej tego produktu. Zajmuje to mniej niż minutę. Jestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład:
ID192: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192#mini-survey
Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania biowęgla jako nawozu

Biowęgiel to niskotemperaturowy powyżej 400°C, redukcyjny, termicznie przetworzony materiał pochodzący o wysokiej zawartości węgla, wytwarzany z roślin o wysokiej zawartości celulozy lub produktów ubocznych pochodzenia biologicznego. Ten produkt jest stworzony do zastosowań funkcjonalnych w glebie, sam w sobie nie posiadając istotnego ekonomicznie poziomu zawartości składników odżywczych, ale działając jako polepszacz gleby.

Korzyści dla rolników: Produkty biowęgla posiadają szeroki zakres korzystnych efektów w roli polepszacza gleby czy środka konserwującego, zmniejszając zagęszczenie gleby, poprawiając napowietrzenie i zdolność do retencjonowania wody i składników odżywczych, jednocześnie zmniejszając ich straty w wyniku wymywania. Biowęgiel jest potencjalnie „ujemny pod względem emisji węgla”, dzięki pochłanianiu większych ilości węgla z atmosfery niż oddaje do niej z powrotem i łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez przechowywanie w glebie węgla pochodzenia roślinnego w bardzo stabilnej formie opierającej się długotrwałemu rozkładowi.

Przykłady produktów zawierających biowęgiel, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN:

ID1571: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571 

Prosimy o wypełnienie mini-ankiety dotyczącej tego produktu. Zajmuje to mniej niż minutę. Jestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład:
ID1571: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571#mini-survey
Czytaj więcej

ZADAJ PYTANIA DOTYCZĄCE sieci NUTRIMAN

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub informacje dotyczące technologii odzyskiwania azotu i fosforu, odzyskanych produktów nawozowych oraz tematów związanych z rynkiem lub chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą, jesteśmy bardzo otwarci na Twój głos. Najciekawsze przykłady zostaną wyróżnione anonimowo w sekcji FAQ NUTRIMAN.

Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. Jesteśmy otwarci na współpracę z Tobą. Sieć NUTRIMAN ułatwia kontakt, współpracę i wymianę informacji z rolnikami, naukowcami, dostawcami technologii i doradcami.

Kalendarz imprez NUTRIMAN

Osoby biorące udział w tych spotkaniach otrzymają praktyczne i zorientowane na użytkownika informacje o gotowych do zastosowania rozwiązaniach dotyczących problemów związanych z glebami i nawozami. Będą potem zrozumieć, jak korzystać z każdej technologii lub nawozu oraz wiedzieć jak nowe technologie/produkty działają w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Po warsztatach będą mogli znaleźć wszystkie informacje z powrotem na stronie internetowej NUTRIMAN w swoim własnym języku, wraz z danymi kontaktowymi dostawców tych technologii i produktów. Ponadto, nauczą się, w jaki sposób te nowe rozwiązania pasują do nowych regulacji Komisji Europejskiej, na przykład do nowego „Rozporządzenie dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE” które będzie obowiązywać od 2022 r., dotyczącego innowacyjnych nawozów biologicznych o zwiększonym bezpieczeństwie przy niższych kosztach.

Wszystkie wydarzenia będą ogłaszane na stronie internetowej projektu NUTRIMAN, mediach społecznościowych i biuletynach, gdzie będą zamieszczone linki do subskrypcji planowanych wydarzeń, które będą pasować do Pani/Pana harmonogramu i zainteresowań. Zapraszamy do udziału w organizowanych wydarzeniach!

Subskrybuj kanał NUTRIMAN You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCxiD08gkbGskFLFulD7oQJA


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818470

Nutriman Coordinator Contact:
Edward Someus, 3R-BioPhosphate Ltd.
biochar@3ragrocarbon.com

Copyright © 2019-2020. 3R-BioPhosphate Ltd., All rights reserved.

NUTRIMAN Newsletter subcription

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Adres e-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NUTRIMAN project · Széchenyi út 59. · Budapest, Bu 1222 · Hungary

Email Marketing Powered by Mailchimp