Copy
View this email in your browser

NUTRIMAN newsletter

2021. 05. 05.

www.nutriman.net

Website
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
YouTube

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania kompostu w Europie Północnej


Stosowanie kompostu wyraźnie zwiększa zawartość materii organicznej (SOM)/węgla organicznego (SOC) w glebie, które są kluczowym wskaźnikiem jakości gleby, a jego spadek możemy obserwować w wielu regionach świata. Uprawa prowadzi zwykle do zubożenia  i degradacji gleby w wyniku zbiorów (monokultury) prowadzonych przy użyciu maszyn (orka, zagęszczanie) i dodawania do gleby głównie nawozów mineralnych/gnojowicy, a zbyt małych ilości materii organicznej. Dzięki dodatkowi kompostu, a więc także SOM można przywrócić zdrowy stan gleby zarówno na poziomie biologicznym, chemicznym jak i fizycznym. Materia organiczna/substancje humusowe obecne w kompoście powodują tworzenie agregatów cząsteczek gleby, co poprawia jej strukturę. To z kolei pozwala na lepszy wzrost korzeni, zwiększenie przepuszczalności i retencjonowania wody. 
 

Przykłady produktów zawierających kompost, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN:

Proszę uzupełnić mini ankietę dotyczącą produktów. Jestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania kompostu w Europie Południowej

 

Kompost dostarcza dużej ilości materii organicznej, a wolniejsze uwalnianie składników odżywczych ma pozytywny wpływ na rozwój roślin, dowodząc, że może zastąpić - przynajmniej częściowo - nawozy mineralne.

Wszystkie komposty (ID: 210-260-540) nadają się do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Są bezwonne dzięki monitorowaniu temperatury i odpowiedniemu czasowi dojrzewania. Komposty te mają niski stosunek C/N: produkty są dobrze stabilizowane, ale zdolne do zwiększania żyzności gleby. Dobrze działają na gleby kwaśne. Komposty zamykają cykl materiałów i składników odżywczych: są bezpiecznym źródłem węgla, azotu, fosforu i innych makro-/mikroelementów. Komposty przyczyniają się do poprawy bioróżnorodności gleby poprzez zwiększanie mikrobiologicznej fauny i flory. Zwiększają żyzność gleby. Charakteryzują się niskim uwalnianiem składników odżywczych i zwiększają zdolność gleby do wymiany kationów. Ponadto, komposty ograniczają wymywanie i zwiększają zdolność retencjonowania wody, tym samym zmniejszając jej podatność na erozję i przesuszenie (susze). Co więcej, ID 210 jest wytwarzany ze wstępnie przefermentowanych, selektywnie zebranych strumieni odpadów organicznych, a zintegrowany proces fermentacji beztlenowej umożliwia także produkcję biometanu.

Przykłady produktów zawierających kompost, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN

Proszę uzupełnić mini ankietę dotyczącą produktów. Jestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania pofermentu w Europie Północnej

 

Poferment to wilgotna mieszanka otrzymana w procesie fermentacji beztlenowej, w którym mikroorganizmy rozkładają materiał organiczny w warunkach beztlenowych. Podczas fermentacji beztlenowej około 15 % surowca przekształca się w gaz a 85 % pozostaje w formie stałej/ciekłej. W zależności od składu surowca do fermentacji (odpady biodegradowalne), rodzaju komory fermentacyjnej i parametrów procesu, skład pofermentu może się wyraźnie różnić. Poferment zazwyczaj rozdziela się na frakcję stałą, zawierającą większość suchej masy, oraz frakcję płynną, zwykle bogatszą w mineralny N.
Kompost dostarcza dużej ilości materii organicznej, a wolniejsze uwalnianie składników odżywczych ma pozytywny wpływ na rozwój roślin, dowodząc, że może zastąpić - przynajmniej częściowo - nawozy mineralne. 

Przykłady produktów zawierających poferment, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN:

Proszę uzupełnić mini ankietę dotyczącą produktów. Jestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania pofermentu w Europie Południowej

Fermentacja beztlenowa składa się z serii procesów biologicznych, w których mikroorganizmy rozkładają biodegradowalny materiał w warunkach beztlenowych. Głównym produktem tego procesu jest biogaz, który następnie spalany jest w celu wytworzenia energii elektycznej i ciepła lub też przetworzony na odnawialny gaz ziemny i paliwa.

Dzięki stosowaniu pofermentu rośliny łatwiej przyswajają składniki odżywcze (N, P i inne). Oznacza to, że poferment i produkty pochodne mogą być bardziej odpowiednie do stosowania jako nawozy niż surowce, z których je wyprodukowano (takie jak osady, zawiesiny, bioodpady itp.).

Przykłady produktów zawierających poferment, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN:

Proszę uzupełnić mini ankietę dotyczącą produktów. Jestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład:

Czytaj więcej

ZADAJ PYTANIA DOTYCZĄCE sieci NUTRIMAN

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub informacje dotyczące technologii odzyskiwania azotu i fosforu, odzyskanych produktów nawozowych oraz tematów związanych z rynkiem lub chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą, jesteśmy bardzo otwarci na Twój głos. Najciekawsze przykłady zostaną wyróżnione anonimowo w sekcji FAQ NUTRIMAN.

Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. Jesteśmy otwarci na współpracę z Tobą. Sieć NUTRIMAN ułatwia kontakt, współpracę i wymianę informacji z rolnikami, naukowcami, dostawcami technologii i doradcami.

Kalendarz imprez NUTRIMAN

Wszystkie wydarzenia będą ogłaszane na stronie internetowej projektu NUTRIMAN, mediach społecznościowych i biuletynach, gdzie będą zamieszczone linki do subskrypcji planowanych wydarzeń, które będą pasować do Pani/Pana harmonogramu i zainteresowań. Zapraszamy do udziału w organizowanych wydarzeniach!

Subskrybuj kanał NUTRIMAN You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCxiD08gkbGskFLFulD7oQJA


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818470

Nutriman Coordinator Contact:
Edward Someus, 3R-BioPhosphate Ltd.
biochar@3ragrocarbon.com

Copyright © 2019-2020. 3R-BioPhosphate Ltd., All rights reserved.

NUTRIMAN Newsletter subcription

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Adres e-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NUTRIMAN project · Széchenyi út 59. · Budapest, Bu 1222 · Hungary

Email Marketing Powered by Mailchimp