Copy

Kjære kunde,

Fra 1. januar 2019 gjelder en ny lov og forskrift om kassasystemer og etter denne datoen skal alle næringsdrivende benytte kassasystemer som tilfredsstiller den nye loven.

Det innebærer at næringsdrivende som driver kontant-/korthandel, innen utgangen av 2018 må få på plass et kassasystem som tilfredsstiller kravene den nye kassasystemloven stiller.

HANO-systemet har siden 01.01.17 tilfredsstilt ny lov og forskrift om kassasystemer og vårt system er produkterklært.

Dersom du har kjøpt kassasystem fra oss etter 01.01.17 kan du se bort i fra denne e-posten.

Se produkterklæring

Hva må jeg gjøre?

Selv om systemet er i henhold til, og tilfredsstiller, det nye lovverket, er det visse endringer som må gjøres lokalt hos våre kunder. Endringene er en konsekvens av hvordan våre kunder benytter systemet og driver sin virksomhet.

Vi har delt opp dette på to ulike bruksmåter. Velg den du tilhører og les hva du må gjøre:

1. For de av våre kunder som har kontant/kort salg til kunder uten navn (drop-in kunder)

  1. Dere må anskaffe en integrert kasseskuff (USB-skuff) som logger åpning/lukking av skuffen. Vi gjør oppmerksom på at dette er en -1- bestemt modell. Denne kan kjøpes via HANO hvis ønskelig, alternativt ta kontakt for å få oppgitt modellbetegnelse.
     
  2. Det må tas i bruk en detaljert Z-rapport knyttet til kasseoppgjøret som viser detaljer for dagen og for en periode. Denne aktiverer vi i Hano når punkt a) er gjennomført.

2. For de av våre kunder som kun registrerer salg til identifiserbare kunder


Behøver per i dag ikke å foreta noen endring i maskinvare. Vi viser til et unntak i det nye lovverket:

Kontantfaktura:
I bokføringsforskriften § 5-4 er det gitt noen unntak fra kravet til å benytte kassasystem. Fra 1. januar 2019 lyder § 5-4-1 tredje ledd slik:

Kontantsalg kreves ikke registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med § 5-1.

Dersom alt kontantsalg registreres med angivelse av navn og adresse på kvitteringen (alternativt fakturaen) vil dette unntaket komme til anvendelse. Det er viktig å være klar over at alt salg må skje på denne måten, også ev. varesalg av mindre omfang.

Skatteetaten

"Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system."

Les mer

Copyright © 2018 Hano AS, All rights reserved.


Våre nyhetsbrev inneholder kun viktige nyheter som våre kunder burde vite om.