Copy
Soms lees je de nieuwsbrief beter in je browser
N I E U W S B R I E F  #20
Dinsdag 1 maart 2022


GoedVolk levert een positieve bijdrage aan de Utrechtse Heuvelrug door
lokaal talent te mobiliseren voor belangrijke thema’s in de samenleving.
In deze nieuwsbrief vind je de laatste ontwikkelingen op een rijtje!
Winter- en voorjaarsactie in Natuursterrenwijk Hoenderdaal Driebergen
In de wijk Hoenderdaal zijn de bewoners actief voor ‘groene sterren’ voor verduurzaming. Er worden bomen geplant en onderhoud verricht aan de Heuvelrug wijktuin. Op 12 maart is verder de activiteit egelhuisjes maken voor de buurt. Lees meer en help mee!
Moestuinlessen!
Wil je graag je eigen moestuin en lijkt het je leuk je eigen groente te kweken?Maar weet je niet hoe je moet beginnen of je wil het eerst een jaartje proberen? Samen met andere kan je eerst een seizoen meedraaien met een ervaren moestuinierster. Voor meer informatie en aanmelden bezoek je onze website.

Iedereen is GoedVolk: ‘Nu weet ik dat ik zelf ook wat kan doen’

STAP VOOR STAP Elke mars van 1000 mijl begint met een eerste stap. In de geest van deze uitspraak van de Chinese filosoof Laozi hebben de betrokken dorpsgenoten van GoedVolk het plasticprobleem in drie stukjes geknipt... Na ‘Samen van idee tot uitvoering komen’ een tekst door Mirjam van Zweeden in januari, schreef Paul van Ruiten begin februari een mooie bijdrage voor onze rubriek 'Iedereen is GoedVolk' in Nieuwsblad de Kaap. 
Onderteken je ook ons Manifest Biodiversiteit?
De biodiversiteit, de verscheidenheid aan levende organismen op aarde, neemt de laatste jaren drastisch af. De werkgroep biodiversiteit stelde daarom een Manifest Biodiversiteit op met daarin 5 speerpunten die wij graag in toekomstig gemeentelijk beleid zouden willen terugzien. Het Manifest is inmiddels ondertekend door tal van maatschappelijke organisaties en op 8 december in ontvangst genomen door Burgemeester Frits Naafs van de Utrechtse Heuvelrug. Eind januari ondertekenden tevens 6 politieke partijen van de Utrechtse Heuvelrug het Manifest.
Wil je het Manifest ook ondersteunen, dan kan je Minifest Biodiversiteitmede-ondertekenen. Het Manifest wint zo aan kracht, noodzakelijk om de biodiversiteit hoog op de agenda`s te plaatsen. Bezoek onze website voor meer achtergronden en om je aan te melden als mede-ondertekenaar.
Bijeenkomst GoedVolk
Tijdens de bijeenkomst van GoedVolk te Antropia op 30 januari jl. was er eindelijk weer een mogelijkheid live bij te praten. We informeerden elkaar over de ontwikkelingen en voortgang van de themagroepen: Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij 2026, Biodiversiteit, lokale voeding (FoodVolk!), de energietransitie en duurzaam ondernemen & recreëren. Verschillende politieke partijen maakten van de gelegenheid gebruik om live het Manifest Biodiversiteit te onderteken. 
Zwerfafval acties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Hoewel sinds 1 juli 2021 statiegeld op kleine flesjes is ingevoerd, zijn we nog lang niet af van het vele zwerfafval in onze leefomgeving. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug spannen daarom steeds meer inwoners zich in om het zwerfafval langs straten en bermen op te ruimen. Naast het GoedVolk Prikkersgilde, attenderen we je graag op de activiteiten van onze opruimvrienden: het Prikkersgilde Maartenskerk en de zwerfafvalprikkers van Dorp en Natuur te Amerongen en Leersum. Help je ook mee onze leefomgeving vrij te maken van plastic en ander zwerfafval? Lees dan snel verder en meld je aan voor een volgende opruimactie!
Volg GoedVolk op Twitter
Volg GoedVolk op Facebook
Volg GoedVolk op LinkedIn
Bezoek de website van GoedVolk
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven
op de hoogte te willen blijven van de activiteiten van GoedVolk.

Check hier je gegevens, of meld je af als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Voor vragen of meer informatie bezoek je de website www.iedereenisgoedvolk.nl
Mailen kan ook: info@goed-volk.net

Email Marketing Powered by Mailchimp