Copy
Soms lees je de nieuwsbrief beter in je browser

N I E U W S B R I E F  #23
Vrijdag 6 januari 2023


GoedVolk levert een positieve bijdrage aan de Utrechtse Heuvelrug door
lokaal talent te mobiliseren voor belangrijke thema’s in de samenleving.
In deze nieuwsbrief vind je de laatste ontwikkelingen op een rijtje!
Nieuwjaarsbijeenkomst GoedVolk. Kom je ook?
We nodigen je van harte om te ontmoeten en uit te wisselen tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst bij Parkhuys Rosarium in Doorn op donderdag 16 februari 2023. Na een drankje en korte presentaties van de werkgroepen biodiversiteit, klimaat, voeding, plastic vrij en duurzame gids gaan we samen in groepjes een Deep map van de UH maken. In deze Deepmap laat je als inwoner van de Utrechtse Heuvelrug zien waar jij mogelijkheden ziet voor meer welzijn, gezondheid en duurzaamheid
>> meer informatie en aanmelden
Groen Manifest
In januari vorig jaar heeft GoedVolk het Groene Manifest aangeboden aan de raad van Utrechte Heuvelrug in de persoon van burgemeester Naafs. Het manifest bevat inzichten en aanbevelingen over de biodiversiteit in onze gemeente. In de loop van het jaar heeft het manifest zijn weg gevonden in de beleidsvorming van de gemeente. Dat was ook de intentie. Tijdens de begrotingsbehandeling in november nam de raad een amendement aan, waarin het manifest mede uitgangspunt wordt voor de ambities van de gemeente. Aan het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! wordt de passage ‘Biodiversiteit loopt als een rode draad door al onze opgaven, zowel op het gebied van landschap en natuur als op andere thema’s. We maken werk van het op korte termijn opstellen van een visie en een uitvoeringsplan om de biodiversiteit in onze gemeente te stimuleren en te faciliteren.’toegevoegd. Bovendien maakt de gemeente geld en capaciteit vrij om biodiversiteit te stimuleren en te faciliteren.
Bomenkap Park Huis Doorn
We hebben in oktober vorig jaar in een brief aan het Rijksvastgoedbedrijf laten weten dat we ons ernstige zorgen maken over de voorgenomen kapplannen van de bomen in Park Huis Doorn. Het heeft even geduurd, maar recent ontvingen we alsnog een reactie van RVB waarin de organisatie meedeelt de plannen te heroverwegen. Dat hadden we inmiddels uit de pers vernomen. Wat er precies gaat gebeuren is niet helemaal duidelijk. Een aantal zieke bomen wordt gekapt, maar of er een nieuw plan gaat komen in samenspraak met gemeente en lokale organisaties blijkt niet uit de brief. We blijven de zaak nauwgezet volgen.
Duurzame Gids onderdeel Voeding en Bloemen staat online! 
Wil je graag duurzamer leven en heb je behoefte aan informatie over plekken op de Utrechtse Heuvelrug waar je duurzame producten kan kopen? Dan hebben we een handige hulp voor je! Want de Duurzame Gids thema Voeding en Bloemen staat online. Je vindt in deze gids plekken waar je duurzame, lokale, onbespoten, biologische en/of biologisch-dynamische voeding en bloemen kunt kopen. Wist je dat je met het kopen van groente en fruit dat geproduceerd is op de Utrechtse Heuvelrug meehelpt aan de vermindering van CO2-uitstoot? Want wat op jouw bord ligt, hoefde (bijna) geen reis af te leggen. Bovendien beperk je zo verpakkingsafval. Biologische landbouw maakt geen gebruik van kunstmest en synthetische bestrijdingsmiddelen. Dit is beter voor de biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit en dus ook voor je gezondheid! Ben je nieuwsgierig naar de adressen? Ga dan snel naar: 
https://www.iedereenisgoedvolk.nl/duurzame-gids
Kennismakingsbijeenkomst Hof van Driebergen
Het
Hof van Driebergen is een duurzaam, sociaal en vernieuwend woonproject aan de voormalige gemeentewerf op de Sportlaan te Driebergen. Het initiatief heeft als doel om een prettig, inspirerend, veilig en op de toekomst gericht woongebied te creëren. De wijk krijgt een mix van woonsegmenten, van sociale huur tot duurdere koopwoningen en proberen de grond te verkrijgen via de tender die medio 2023 zal plaatsvinden. Uitgangspunten:
  • Duurzaamheid: Waar een bewuste levensstijl en oplossingen voor milieuvraagstukken zichtbaar zijn; 
  • Nabuurschap: Waar mensen met elkaar optrekken en elkaar helpen;  
  • Participatie: Waar mensen betrokken zijn bij hun omgeving en deze mee vorm kunnen geven;  
Kan jij je in deze waarden vinden? Ben je nieuwsgierig en/of heb je interesse om mee te ontwikkelen? Kom dan naar de kennismakingsbijeenkomst op maandagavond 9 januari om 19.00 uur in De Cultuurhoek (Engweg 14 in Driebergen). Het verzoek is je even aan te melden vooraf via welkomissie@hofvandriebergen.nl
Volg GoedVolk op Twitter
Volg GoedVolk op Facebook
Volg GoedVolk op LinkedIn
Bezoek de website van GoedVolk
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven
op de hoogte te willen blijven van de activiteiten van GoedVolk.

Check hier je gegevens, of meld je af als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Voor vragen of meer informatie bezoek je de website www.iedereenisgoedvolk.nl
Mailen kan ook: info@goed-volk.net

Email Marketing Powered by Mailchimp