Copy
View this email in your browser

Salaan, <<Parent/Guardian First Name>> <<Parent/Guardian Last Name>>,
 

Washington Middle School (WMS) Ururka Waalidiinta Macallimiinta iyo Ardeyda ah (PTSA) wuxuu u baahan yahay caawimaaddaada.

Fadlan isticmaal 5 daqiiqo si aad nooga caawiso inaan barano waxa muhiimka u ah qoyskaaga adoo ka jawaabaya 10ka su'aalood ee ku jira ka hor Febraayo 14.

Jawaabaha ka soo baxa sahankan waxaa loo soo bandhigi doonaa qoysaska horaanta bisha Maarso, waxaana lagu soo bandhigi doonaa Shirka Bulshada ee PTSA bisha Maarso 11 markay tahay 6:00 PM.

Waad ku mahadsantahay ra'yi celintaada!

Keyonna Saloy and Jen Drain photos


 
English:

Hello,  

The Washington Middle School (WMS) Parent Teacher Student Association (PTSA) needs your help. 

Please use 5 minutes to help us learn what is important to your family by replying to the 10 questions in the survey before February 14.

Responses from the survey will be made available to families in early March, and presented at the PTSA Community Meeting on March 11 at 6:00 PM.
 

Thank you for your feedback!

Keyonna Saloy  |  Jen Drain
2020-21 PTSA Co-Presidents
 
Washington Middle School PTSA Website | Washington Middle School on the SPS Website

Copyright © 2021 Washington Middle School PTSA, All rights reserved.


You are receiving this email because you provided your contact information to Seattle Public School and/or the Washington Middle School PTSA. Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp