Copy
Bekijk in uw browser

Nieuwsbrief oktober 2019

Huidige samenstelling NLDeltafel 

Met de ondertekening van de 'NLDelta Samenwerkingsovereenkomst' in maart 2019 is de NLDeltafel uitgebreid met een aantal nieuwe leden. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen geweest in de vertegenwoordiging van de diverse partners. Momenteel bestaat de NLDeltafel uit de volgende afgevaardigden namens de aangesloten leden: 

Daan Markwat Landschapstafel Haringvliet 
Max Hoefeijzers Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 
Piet Sleeking Waterdriehoek 
Thomas Zwiers Waterpoort
Ro van Doesburg Vestingdriehoek
Ralf Joosse Natuurmonumenten
Sandra den Adel Staatsbosbeheer
Berend Potjer Provincie Zuid-Holland
Rik Grashoff Provincie Noord-Brabant
Marius Brants Wereld Natuur Fonds 
Marco Stam Gemeente Dordrecht
Renske Visscher IVN
Roland van Vugt/Lieke Schuitmaker Brabantse Biesbosch Gemeenten
Aart-Jan Spoon Landschapstafel Voorne Putten
Paul Boogaard Groene Cirkel Hoeksche Waard

De NLDeltafel houdt regie op de uitvoer van het programma en bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de streeknetwerken, terreinbeheerders, provincies en NGO's die zich verbonden hebben aan NLDelta en gecommitteerd aan de ambities en het programma. Onafhankelijk voorzitter is Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland en President van de Europarc Federation. De leden van de NLDeltafel worden ondersteund door regionale en ambtelijke vertegenwoordigers in hun netwerk en het NLDelta programmabureau.

Website VisitNLDelta voor toeristen online 

www.visitnldelta.nl is online. Deze website is ontwikkeld in het verlengde van onze deelname aan de internationale campagne van Holland National Parks en richt zich op toeristen en dagbezoekers. De inhoud en de indeling volgen de verhaallijnen en de content, die we met NLDelta hebben ingezet met Holland National Parks, waaraan diverse marketingpartners hebben meegewerkt. De website start met het filmpje dat in 2018 over NLDelta voor Holland National Parks is gemaakt. Het doel van VisitNLDelta is om (potentiële) bezoekers van 'wat verder weg' te inspireren NLDelta te bezoeken. Het is niet de bedoeling om met deze website een volledig overzicht te geven van de activiteiten en locaties in het gebied. Met 'inspiratie' als doel laat VisitNLDelta een aantal typische NLDelta topbelevingen zien. Elke topbeleving is aangevuld met tips voor activiteiten, horeca of overnachtingen in de buurt, passend binnen het verhaal van NLDelta. Ook is aan de topbelevingen een fietsroute toegevoegd. Er is zelfs een heel rondje NLDelta samengesteld. Voor meer informatie over de belevingen en tips wordt steeds direct doorgelinkt naar de betreffende 'aanbieder'. VisitNLDelta is momenteel in het Nederlands en in het Engels. De Duitse versie volgt in oktober.
De website bevat ook een inspiratiekaart, waar de topbelevingen en fietsroutes op te vinden zijn. Deze inspiratiekaart is het resultaat van het prijzengeldproject 'arrangementen', waar de lokale VVV's en marketingpartners bij betrokken waren. 
www.visitnldelta.nl werkt optimaal in Chrome, Firefox en Safari, en minder in (verouderde versies van) IE.

Nieuw bezoekerscentrum voor Kinderdijk

Met een druk op de knop heeft Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden op 7 september het nieuwe Bezoekerscentrum geopend van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Dat gebeurde tijdens een spectaculaire show vol muziek, fonteinen en licht.
In het prachtige nieuwe bezoekerscentrum, dat voor een groot deel uit glas bestaat, is een ontvangstruimte waar entreetickets worden verkocht en een introductiefilm van Kinderdijk wordt vertoond. Een spectaculaire entree voor dit symbolische stukje Nederland en van een unieke icoon van NLDelta. Bekijk hier de terugblik op de opening.

Programmamanager 2021 gestart

"2021 wordt een prachtig themajaar"
 
In 2021 vieren/herdenken we 600 jaar Sint Elisabethsvloed: de legendarische overstroming die in 1421 30 dorpen verzwolg, 2000 slachtoffers maakte en de Biesbosch vormde.
Richard Stomp is een paar weken aan de slag als programmamanager voor het Themajaar en hij ziet nu al een prachtig programma opdoemen: "De plannen zijn natuurlijk nog lang niet allemaal rond zo ver van tevoren, maar de 12 partners die het initiatief hebben genomen voor een gezamenlijk programma zijn stuk voor stuk met hele mooie dingen bezig. Daarnaast zijn er ook steeds meer andere partijen die willen aanhaken. Opvallend is nu al dat niet alleen wordt teruggekeken en herdacht, maar dat ook wordt vooruitgekeken en gevierd. Het thema van het water is actueler dan ooit, of het nu gaat om de stijgende zeespiegel, de ruimte voor de rivieren, het leven van het water, of de innovatie in het waterbeheer: het lijkt allemaal een mooie plek in het programma te gaan krijgen.
Richard heeft 13 jaar werkervaring in city- en gebiedsmarketing en heeft in dat verband ruime ervaring met programma's en themajaren. Hij is o.m. kwartiermaker geweest bij Dordrecht Marketing, heeft de marketingaanpak gemaakt voor het Grebbelinieprogramma, heeft de citymarketing voor Tilburg opgezet en is betrokken geweest bij themajaren zoals 800 jaar Bergen op Zoom en het jaar 013 in Tilburg. Richard heeft 10 jaar lang ondernemers les gegeven in creativiteit en innovatie. Hij heeft met Straatjutten een eigen creativiteitstechniek ontwikkeld. Daarnaast heeft hij zich als oprichter van het Platform tegen Nodeloos Vergaderen in Nederland gespecialiseerd in de transformatie van praten naar doen.

NLDelta vertegenwoordigd bij de conferentie Europarc Federation

Met de titel "Nature on your mind – understanding our values" vond van 24 t/m 27 september 2019 de Europarc Conferentie 2019 plaats. Dit jaar in Nationaal Park Kemeri in Letland.  356 vertegenwoordigers van natuurparken uit 40 landen namen deel aan deze conferentie waarin netwerken en kennisuitwisseling centraal staan. Vier intensieve dagen die gevuld waren met lezingen van vooraanstaande sprekers, inspirerende workshops en excursies naar diverse beschermde natuurgebieden in Letland. Daarnaast werd er volop genetwerkt en werden ervaringen uitgewisseld tussen de deelnemers van de verschillende nationale parken. NLDelta, nationaal park in oprichting, was erbij en presenteerde in de stand op de marktplaats het NLDelta programma, het gebied en de plannen voor het toekomstig nationaal park.
Europarc Federation is het netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. De President is Ignace Schops, die tevens voorzitter is van de NLDeltafel.
Meer informatie over Europarc Federation vind je op www.europarc.org. Informatie over de conferentie van 2019 vind je hier.

In gesprek met Daan Markwat: het succes van de Landschapstafel Haringvliet 

Sinds 2016 heeft een brede samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers met de Landschapstafel Haringvliet de handen ineen geslagen om substantiële stappen te kunnen zetten voor de deltanatuur in en om het Haringvliet en de beleving ervan. Het programma Haringvliet in een stroomversnelling is bijna afgerond. We gaan in gesprek met de voorzitter van de Landschapstafel Haringvliet, wethouder Daan Markwat van Goeree-Overflakkee en vragen hem naar de behaalde resultaten en vervolgambities.
 

Wat heeft de Landschapstafel Haringvliet bereikt?

In de Landschapstafel Haringvliet hebben wij als gebiedspartijen gezamenlijk uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Groen van de Provincie Zuid-Holland. De financiële impuls uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij in 2015 fungeerde daarbij als vliegwiel en heeft veel energie losgemaakt in de regio. Gezamenlijk hebben we de afgelopen jaren circa 25 miljoen euro kunnen investeren ten behoeve van een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor de Haringvliet regio.  
 
Lees hier verder voor het hele gesprek met Daan Markwat.

Zuiderdiepgorzen in gebruik genomen

Eind augustus is het nieuwe natuurgebied Zuiderdiepgorzen in Stellendam in gebruik genomen. Het daarin door de gemeente Goeree-Overflakkee aangelegde fietspad en laarzenpad zijn tegelijkertijd officieel geopend. De officiële handeling bestond uit het opwekken van energie via vier energiefietsen waardoor het lied Panta Rhei (‘alles stroomt, alles verandert’) van Lenny Kuhr werd afgespeeld. De fietsen werden aangetrapt door Ralf Joosse, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten, Daan Markwat, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee en Hans Kleij, programmamanager van de Provincie Zuid-Holland en Bas Roels van het Wereld Natuur Fonds.
Lees hier meer over de Zuiderdiepgorzen en de opening.

Kwaliteitsimpuls Quackstrand Hellevoetsluis gestart

Het Quackstrand bij Hellevoetsluis krijgt een groter strand, een boulevard en een aangepast parkeerterrein. Het doel is meer strand-, vis- en waterplezier aan het Haringvliet en winst voor de natuur. Het Quackstrand ligt op een unieke locatie aan het Haringvliet dat vraagt om een eigentijdse inrichting. Daarom werkt het Recreatieschap Voorne-Putten samen met partners uit de regio aan een kwaliteitsimpuls. Op donderdag 19 september 2019 legden voorzitter Robert van der Kooi en bestuurslid en wethouder van Hellevoetsluis Aart Jan Spoon de eerst traptrede van de boulevard symbolisch neer als startsein.
Het Quackstrand is in de jaren zeventig aangelegd als recreatiegebied na het gereedkomen van de Haringvlietdam. Inmiddels voldoet het niet meer aan de wensen van deze tijd. Er komt een aantrekkelijke boulevard, extra plek voor horeca, een uitzichtpunt en een nieuwe steiger met botenhelling. Het Quackstrand wordt vergroot met een extra breed strand, de centrale parkeerplaats wordt uitgebreid en ingepast in het duinlandschap. De parkeerplaatsen midden in het Voornes Duin, een belangrijk Natura 2000-gebied, worden omgevormd naar natuur met een uitzichtpunt en een struinpad. Ook komt er een nieuwe verbinding voor fietsers. De verwachting is dat de aanpassingen eind 2020 zijn afgerond. Meer informatie over het project vind je hier.

Foto: Vincent van der Hoven

Vissenhotel in het Haringvliet

In het Haringvliet is een vissenhotel geplaatst. Het gaat om een kunstrif met betonnen buizen, op zo'n zes meter diepte. Het hotel moet een paradijs worden voor vissen. Onderzoekers kunnen op deze plek meten welke vissen er allemaal in het Haringvliet rondzwemmen, nu de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier staan en vissen als zalm en houting weer tussen zee en rivier kunnen trekken en hun paaiplekken stroomopwaarts kunnen bereiken. Het kunstrif bestaat uit buizen van een halve meter, die je op elkaar kunt stapelen en biedt schuilmogelijkheden voor grotere vissen. Als de vissen zich daar ophouden, blijft er DNA achter. Met behulp van e-DNA techniek worden watermonsters getest en de (veranderende) visstand in kaart gebracht. Niet alleen voor vissen een paradijs en fijne schuilplek, maar ook voor duikers een interessante plek. Sinds een aantal jaar is er een groeiende groep duikers die het onderwaterleven van het Haringvliet monitoren. Lees hier meer over het vissenhotel of bekijk het item dat RTV Rijnmond erover maakte. Of bekijk hier de aflevering van Vroege Vogels over het vissenhotel in het Haringvliet.

Resultaten persreis Holland National Parks

Op 15 en 16 mei 2019 vond een georganiseerde persreis plaats voor een twintigtal influencers en journalisten in het kader van de internationale campagne van Holland National Parks. In deze campagne, die wordt uitgevoerd door NBTC, worden NLDelta, Hollandse Duinen en het Nederlands Waddengebied gepromoot bij toeristen uit België, Duitsland, Spanje en Italië. De campagne richt zich op een specifieke doelgroep, de zogenaamde Independent Explorer. De resultaten van de campagne tot nu toe zijn door NBTC gebundeld in een digitaal magazine: Mediaresultaten campagne Holland National Parks. Zodra er nieuwe publicaties verschijnen, worden deze aan het magazine toegevoegd.

Dood doet leven

ARK Natuurontwikkeling werkt aan een proef waarbij dode wilde dieren blijven liggen als voedselbron of zelfs worden teruggebracht de natuur in. De Biesbosch is een van de proeflocaties voor het project 'Dood doet Leven', waar Staatsbosbeheer kadavers van wilde dieren laten liggen voor onderzoek. ARK Natuurontwikkeling is de drijvende kracht achter het project dat inmiddels al ruim tien jaar bestaat. Verspreid over enkele plekken in het Brabantse deel van de Biesbosch kunnen aaseters zich tegoed doen aan reeën, die zijn dood gereden. De boswachters van Staatsbosbeheer zochten eind vorig jaar de plekken voor de kadavers zorgvuldig uit, in overleg met ARK. Het moeten bijvoorbeeld plekken zijn waar het publiek niet zomaar kan komen. Tegelijkertijd moeten de plaatsen wel goed bereikbaar zijn voor de onderzoekers. Er staan cameravallen die opnames maken op het moment dat er beweging is rond het kadaver. Ook wordt rekening gehouden met wettelijke eisen. Lees meer hier en hier meer over het project Dood doet leven.  

Beeld: Jeroen Helmer / ARK Natuurontwikkeling

Op zoek naar vissen van vroeger

Sinds 2018 doet de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen RAVON, een meerjarig onderzoek naar jonge vis in en om het Haringvliet en de Biesbosch. Daarmee wordt in kaart gebracht wat het effect is op de visstand van het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen. In 2018 is het project ‘Een zegen in de Delta’ gestart om de (veranderende) visstand het deltagebied in kaart te brengen. RAVON voert dit onderzoek uit door met een broedzegen (25 meter fijnmazig sleepnet) te vissen op verschillende locaties vanaf de Haringvlietmonding en de Nieuwe waterweg tot in de Biesbosch. Op die manier wordt de aanwezigheid van jonge vis in de ondiepe ‘kraamkamers’ op de overgang van rivier naar zee geïnventariseerd. In mei onderzocht RAVON met dergelijke broedzegen samen met vrijwilligers en boswachters van Staatsbosbeheer de visstand in de Noordwaard in de Biesbosch bij Werkendam. Lees hier het artikel over deze onderzoeksdag.
Om de trekmogelijkheden en het leefgebied voor vis te verbeteren, staan sinds begin 2019 de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Ook de samenwerkende natuurorganisaties voor het Haringvliet steunen dit onderzoek naar de effecten op de visstand. Lees er hier meer over.  

Activiteitenprogramma 'Biesbosch 75 jaar bevrijd'

In de Tweede Wereldoorlog diende de Biesbosch met zijn wirwar aan kreken als schuilplaats, waar de Duitsers de weg niet kenden en risico liepen te verdwalen. In de winter van 1944-1945 vormde de Biesbosch grensgebied tussen bezet en bevrijd Nederland. Met de zogenaamde Liniecrossings werd een levensgevaarlijke verbinding tot stand gebracht tussen nog het bezette deel van Nederland en het deels bevrijde Brabant. 
Tussen oktober 2019 en mei 2020, de maanden waarin de bevrijding van zuid naar noord 75 jaar geleden plaatsvond, worden diverse activiteiten georganiseerd. Centraal staan de verhalen, over verzet, collaboratie, onderduikers, liniecrossers, bezetting en bevrijding. Laat je meenemen in de gebeurtenissen en dilemma’s ten tijde van de oorlog en de bevrijding. Kijk hier voor meer informatie.

Mooie beelden van NLDelta bij Vroege Vogels

De makers van het BNN-Vara programma Vroege Vogels komen graag in Biesbosch en Haringvliet. Natuurlijk, want dat levert mooie beelden op! Bekijk de recente afleveringen over Tiengemeten, Haringvliet en Biesbosch op:
Biesbosch – 7 juni 2019 
Tiengemeten en Haringvliet – 6 september 2019  

Herstel weidevogelgebied Westplaat Oost

Aan de noordzijde van Goeree-Overflakkee ligt natuurgebied Westplaat-buitengronden. Een onderdeel van dit natuurgebied is Westplaat Oost (13 ha groot). Staatsbosbeheer heeft dit gebied in het najaar van 2019 met het Droomfondsproject heringericht en met succes, nieuwe natuur komt er weer volop tot bloei. Tot en met 2018 werd het stukje polderlandschap nog verpacht en op agrarische wijze beheerd. Staatsbosbeheer heeft het  gebied in eigen beheer genomen en speciaal ingericht voor weidevogels zoals grutto, tureluur, kievit, slobeend en zomertaling. Weidevogels willen een natte situatie en daarom zijn er greppels en sloten gegraven en zijn er ook dammen, duikers en een stuw aangelegd om het water in de grond vast te kunnen houden. Doordat het gebied van februari tot juni grotendeels wordt vernat komt juist in die periode het bodemleven omhoog. Doordat Staatsbosbeheer zelf het waterpeil kan regelen kan uitdroging worden voorkomen. Hierdoor blijft het gebied vochtig waardoor weidevogels met hun snavels de bodem in kunnen om voedsel te vinden. De botanische waarden in het gebied zijn nu al erg hoog, zo zijn er afgelopen voorjaar al moeraswespenorchis en bijenorchis gevonden. Ook soorten als heelblaadje en rode ogentroost zijn nu al volop aanwezig. Naast de vogels profiteren ook insecten van de kwaliteitsverbetering, door sinusbeheer toe te passen. Hierbij wordt zogenaamd gefaseerd gemaaid; delen van de vegetatie worden dan niet gemaaid. Deze blijven staan zodat insecten hier in kunnen leven. Om het zogenaamde botanisch beheer uit te kunnen voeren, werkt Staatsbosbeer met speciaal licht materieel. De Westplaat is niet toegankelijk voor publiek, vogelliefhebbers kunnen de vogels bekijken vanaf de aangrenzende dijk zodat de natuur hier ongestoord zijn gang kan gaan. De herinrichting van de Westplaat was een van de laatste Droomfondsprojecten van Staatsbosbeheer.

Mis niets van NLDelta

Heeft u deze nieuwsbrief niet direct van ons ontvangen? En wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het NLDelta programma en de projecten? Meld u zich dan direct aan voor de volgende nieuwsbrief. 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van NLDelta ontvangen.

 
 
www.nldelta.nl   |   info@nldelta.nl


 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NLDelta · Postbus 8 · Dordrecht, Zuid_Holland 3300 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp